Arkiv | mars, 2010

Superhelg

Superhelg

Styret i NBUF gledet seg over braksuksess. 5.-7. mars var over 160 mennesker, derav 130 påmeldte og 91 deputerte, med på NBUFs årlige lederkonferanse og årsmøtehelg!

Fra Sierra Leone i sør, Burma i øst, Bergen i vest og Sommarøya i nord var det flerkulturelle NBUF samlet til lederkonferanse og årsmøte på Ålgård i Rogaland. Antallet deltagere har de siste årene gått jevnt nedover og det var derfor svært gledelig å oppleve en økning på over 100 prosent i forhold til fjoråret! Denne økte interessen skyldes nok flere faktorer, men det viser at arbeidet med å lage en arena der vi som NBUFere kan møtes og få godt faglig utbytte, inspirasjon, knytte kontakter og lovprise Gud, de siste årene har gitt gode resultater.

Flerkulturelle NBUF
At NBUF er blitt en flerkulturell organisasjon med stort mangfold er tydelig når vi ser hvilke seminarer deltagerne kunne velge mellom: ”Integrasjon, erfaringer og veien videre”, Sprell levende i norske og migrant-menigheter, rus og alkohol, barneteologi, huskirker og misjon. Fredag kveld talte Bente Sandtorp om å bygge NBUFs arbeid på et fundament av Guds ord og en Chin-gruppe stod for lovsangen. Lørdag talte Jim Foss om å ta steget ut av båten og stole på at Gud har en plan med livet ditt på et møte preget av lovsang og tilbedelse, glede og engasjement.

NBUFs årsmøte
Søndag var avsatt til NBUFs årsmøte og den formelle delen av helgen. Her vedtok årsmøtet arbeidsplanene for 2010 og med det hva de ansatte og styret skal arbeide med i året vi er inne i. Den nye ”Tid for Gud”satsningen ble vedtatt og nye styremedlemmer ble valgt inn. Vi ønsker særlig å rette en stor takk til den avgåtte landslederen, Hanne Th. Hansen og styremedlemmene som gikk av for den jobben de har gjort de siste årene!

Omorganisering av ytremisjonen
Årsmøtet gikk, etter styrets innstilling, inn for å avslutte NBUFs egen ytremisjon. Vi har de siste årene sett at vi verken har den kompetansen eller de midler som kreves for å drive et godt ytremisjonsarbeid og ønsker nå heller å kanalisere de innsamlede midlene mot baptistsamfunnets prosjekter. Misjonsrådet jobber aktivt inn for å tilpasse prosjektene inn mot våre leirer og lokallag slik at misjonsgløden fortsatt skal være stor i vår organisasjon.

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Superhelg

Dåp på Sortland

Dåp på Sortland

Lal Lian Thum Thang fra Burma som er 15 år, ble døpt på Sortland lørdag 6. mars 2010 og familien og noen fremmøtte tok del i stunden. Øystein Lode foretok dåpen.

Baptistene på Sortland har de siste årene opplevd stor forandring.  For fem år siden bestodmenigheten av en håndfull aktive medlemmer. Øystein Lode og Ragnar Hoff står i spisssen for en gruppe som gikk inn i menigheten da, og har vært med å revitalisere arbeidet. Senere har en større gruppe flyktningerfra Burma kommet til Sortland. Slik at i dag er det tilnærmet fullsatt i lokalet når hele menigheten samles.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Dåp på Sortland

Nytt nettsted

Nytt nettsted

Vi har den uken lansert det nye nettstedet vårt. Enkeltdeler av nettstedet er fremdeles ikke klart, men vil komme til i løpet av noen uker. Vi håper nettstedet faller i smak.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Nytt nettsted

Hjem til Kongo

Hjem til Kongo

Kallet fra Gud har enda en gang ført 92 år gamle Liv Kyllingstad Godin tilbake til Kongo, etter at hun i fjor måtte flykte for tredje gang.

For et år siden flyktet hun fra Bili i Kongo, fordi opprørsgruppen Lord Resistant Army (LRA) truet henne. Nå er hun tilbake i landet, men kan ikke bosette seg i Bili, der hun fremdeles er truet av LRA.

Liv Godin har derfor fått bo i Buta, i tilknytning til hovedkontoret for Baptistsamfunnet i det nordlige Kongo.

– Når jeg nå reiser til Kongo vil jeg benytte tiden til å undervise i økonomi ved siden av praktisk arbeid for en bedre utvikling, sa Liv Godin til magasinet baptist.no før hun reiste til Kongo. 5. mars fylte hun 92 år.

Hun mener at på alle andre områder er kirken i Kongo godt utrustet, men at hun og andre misjonærer har forsømt seg i forhold til å gi økonomitrening.

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Hjem til Kongo

– Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud

– Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud

Det var utfordringen fra generalsekretæren for Baptist World Alliance da han besøkte Norge i forbindelse med medarbeiderkonferansen. Besøket markerte starten på 150-årsjubileet.

Rammen rundt Callams besøk var den årlige medarbeiderkonferansen, som samlet pastor og menighetsledere fra hele landet. I tilknytning til konferansen arrangerte Baptistsamfunnet også det årlige samarbeidsrådsmøtet, der lederne for alle deler av Baptistsamfunnets virksomhet møtes til rådslagning. I tillegg var det tid til festbankett og å feire gudstjeneste sammen med baptister fra hele Oslo-regionen.

Tema for konferansen var ”Radikal, misjonal og relevant”, en utfordring for en bevegelse med 150-års historie å se tilbake på.

Medarbeiderkonferansen var i år lagt til Holtekilen folkehøgskole. Mens både Bærum Baptistkirke og Oslo 1. Baptistkirke ble benyttet til arrangement i tilknytning til konferansen.

Pilegrimer

Generalsekretær Callam snakket om baptistene som pilgrimsfolket på vandring, der det konstante er Guds handling i Jesus Kristus og vårt kall til tjeneste: ” Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud”.

Callam hadde blant annet en sesjon sammen med Truls Åkerlund, som er lærer ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Åkerlund hadde flere sesjoner. Han poengterte at vi ofte gjør Gud til mindre enn Gud, mens vår oppgave er å kommunisere evangeliet.

Kirkestatistikken forteller oss noe om vi har greid det eller ikke. Som kristen kirke kan vi ikke godta at vi blir marginalisert, for budskapet gjelder alle mennesker. Gud møter oss mennesker der vi er, og setter oss i bevegelse som sitt pilegrimsfolk. Kristenliv er derfor et liv i forandring og forvandling.

Familien i fokus

Rune Landrø fra Indremisjonsforbundet var utfordret av barne- og ungdomsforbundet (NBUF). Han gjorde blant annet noen betraktninger rundt undersøkelser som viser hva mennesker opplever som viktige for sin vei til Gud og vandring med ham. Det viste seg at familien og foreldrene hadde en svært viktig funksjon her, og dels også forbildet og involvering fra pastor.

Landrø sitt foredrag var med å belyse arbeidet som er satt i gang for å utvikle en strategi for å nå og bevare ungdom. Dette arbeidet ledes av NBUFs stab.

Felles med pinsevennene

En formiddag var satt av til fellesskap med Pinsebevegelsens predikantkonferanse. Karl Inge Tangen, faglig leder ved Høyskolen for Ledelse og Teologi som drives i fellesskap av pinsevenner og baptister var foredragsholder. Han delte sin vurdering av hva som får menigheter til å fungere som ekte kristne, ikke bare hensiktsdrevet men Gudsdrevet, i en sekulær tid. Han brukte to eksempelmenigheter fra London og København.

Share

Flere Fra bladetKommentarer er skrudd av for – Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud

Elleve drept i tropisk storm

Elleve drept i tropisk storm

En tropisk storm rammet i februar Bondo i Kongo. Mer enn 500 mennesker er direkte berørt, og elleve har mistet livet. Stormen som rammet sentrum av byen Bondo i Bas Uele i Kongo har ødelagt flere skoler og mange bolighus er ødelagt.

Det er tak som har blåst av, vegger som er knust, og ikke minst bygningsdeler som med stor kraft har rammet mennesker.

Det er misjonær Harald Edvardsen som har gitt disse opplysningene til  baptist.no. Det var til Bondo den første norske baptistmisjonæren, Bernhard Ålbu, kom for 90 år siden.

Share

Flere Fra bladetKommentarer er skrudd av for Elleve drept i tropisk storm

Gud er trofast, slik lød sangen

Gud er trofast, slik lød sangen

Emanuel Manolov, Inger Lise Hvattum og Bjørg Setså var med å berike 120-årsjubileet til Sel Baptistmenighet med flott sang og musikk. Etter 120-års virksomhet var det framtidstro som preget samlingen.

Jubileumsfesten ble en gledesfest, preget av framtidstro og håp slik profeten forkynte at Gud ville gi sitt folk i fordums tider. Vi takker for alle som kom og bidro til at festen ble det den ble, men først og fremst takker vi Gud som trofast har holdt sin hånd over menigheten gjennom de skiftende tider.

Et raskt blikk over forsamlingen på jubileumsdagen forteller om tilflytting fra eksotiske strøk, mennesker som har flyktet fra nød og lidelser, og funnet seg et åndelig hjem i et mer fredelig hjørne av vår verden.

Konstituert generalsekretær Arild Harvik uttrykte tydelig begeistring over å få være til stede. I sin tale tok han utgangspunkt i Peters bekjennelse, slik vi finner den i Markus 8: ”Du er Kristus,” – en grunnleggende erfaring som Guds menighet også må eie i dag. Fra historikken fikk vi glimt fra menighetens forskjellige tidsepoker, som kunne fortelle om tider med vekkelse og fremgang, forfølgelse, fraflytting og tilbakegang, til den i dag framstår som en menighet med framtidstro, i et område som tradisjonelt har vært regnet som åndelig mørkt, en bygd med en blodig forhistorie.

I begynnelsen var det mye motstand, der presteskapet gjorde opprør, og samlet flere tusen til allmannamøte for å stanse vranglæren som hadde kommet til bygda. Motstanden i startfasen var så sterk at det nesten ble begått drap under de første dåpsseremoniene som fant sted på den kalde januarisen i Otta-elva, i 1890, der dåpsbassenget var en opphogd råk i isen.

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Gud er trofast, slik lød sangen

Jesusrevolusjon i nord

Jesusrevolusjon i nord

Helgen 19 – 21 februar var det ungdomstreff i baptistmenighetene i Kvæfjord og Kasfjord med besøk av Jesus Revolution team.

Ungdomstreffet startet med konsert i Kvæfjord fredagskveld med ca 50 besøkende. Hovedvekten av forsamlingen var juniorer. Lørdag var det gatemøte i Harstad og deretter ballspill i Kasfjord gymsal. Lørdagskveld ungdomsmøte og søndag formiddag gudstjenste i Kasfjord.

Jesus Revolution vektla betydning av et personlig forhold til Gud, og levendegjorde budskapet gjennom drama og dans. Budskapet om Jesu tilgivelse berørte unge og gamle. Flere unge fikk kjennskap om hva Jesus har gjort for oss og den betydning han har for våre liv.

Ungdomstreffet i Kasfjord samlet rundt 20 ungdommer og noen juniorer fra steder rundt Harstad. Jesus revolution bestod av ungdommer fra Albania, Tyskland, Italia og Norge. Vi takker Gud for at de kom på besøk og for den glede dette var for våre barn og ungdommer.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Jesusrevolusjon i nord

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!