Arkiv | juni, 2010

La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst

La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst

Vi har feiret, og vi skal fortsatt feire. 150 år er en betydelig alder, sett i norsk baptistsammenheng. På sommerfesten og landsmøtet vil det bli presentert en oversikt, i bokform, over alle årene. Et sammendrag over små store begivenheter; framgang, tilbakeslag, hverdag og feststunder. Det vil bli interessant lesning.

Kan fortid og historie lære oss noe om, og gi oss anvisninger for framtiden? I et miljø, der samfunnsforholdene er stabile, uten større endringer eller nye utfordringer, er erfaring og tradisjon viktige bærebjelker.

Jeg føler at vi anno 2010 som baptister og, som norske kristne, befinner oss i en situasjon som er markant annerledes enn vår forhistorie.

Tre stikkord i denne sammenheng:

  • Sekularisering:
    Tradisjonelle kristne begreper og holdninger er i stadig mindre grad er synlige i samfunnet.
  • Relativisering:
    Livssynstilbudene er blitt mange og forskjellige, de ”store” overbevisningenes tid er forbi.
  • Et multikulturelt samfunn:
    Verden er blitt mindre, den har kommet til Norge.

Midt oppe i denne situasjon har vi i liten grad maktet å være en utadrettet bevegelse. Overgangen fra å være et utadrettet fellesskap med vekt på markant omvendelse, til en situasjon med vekt på kristen undervisning og oppdragelse har ikke vært lett. Heller ikke for Baptistsamfunnet.

Vi har de siste årene hatt framgang medlemsmessig. Vi er blitt et multikulturelt kirkesamfunn, og det har skjedd raskt. Raske endringer er man ofte ikke forberedt på. Handling og omstilling er både interessant og krevende. Til et noe ”kjølig” norsk miljø kommer kristne fra raskt voksende, etnisk bevisste, ofte karismatiske miljøer. Noen er baptister, noen kommer til oss og vil bli det.

Ved Babylons floder satt Israel og gråt, norske utvandrere i USA dannet sine egne kirkesamfunn, og var i lange perioder mer norske enn nordmenn. Diaspora, frivillig eller ufrivillig, forsterker behov for eget samhold, egen kultur og eget språk. Historien gjentar seg.

Oxford har Englands høyeste kirkesøkningen. Forklaringen er studenter fra Afrika, Asia, Latin-Amerika. Møtestedet kan være en omgjort fabrikkbygning, Oxford er et eksempel på en ny mulighet, og et nytt ansvar for tradisjonelle kirkesamfunn. Vi vil i vår sammenheng ha et fortsatt fokus på denne muligheten og på dette ansvaret.

Når vi jubileumsåret ser på de siste års dåpstall er det flest nye landsmenn som blir døpt. Vi har i flere tiår lagt planer for revitalisering, menighetsvekst og menighetsplanting, og brukt av felles midler til støtte for lokale initiativ. Normal vekst skjer nedenfra, ikke ovenfra, men kan også skje utenfra.

Landsmøtet vil være en stor jubileumsmarkering, men også et forum for å se framover. La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst.

Arild Harvik

Konstituert generalsekretær

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for La oss ha samtaler om framtid, muligheter og felles vekst

Pioneren kom på Jubileumsbaketten

Pioneren kom på Jubileumsbaketten

Danske Fredrerick Ludvig Rymker, (1819-1884), var pioneren blant baptistene i Norge. I løpet av de fem årene han var i landet ble de første menighetene stiftet. Hans Otto Dønnestad har skrevet et portrett av pioneren Rymker i Skien Baptistmenighets blad ”Veiviseren”, som vi gjengir et utdrag av. Rymker var opprinnelig sjømann. Etter en arbeidsulykke, der han mistet det ene benet, ble han frelst og døpt, og etter hvert en ivrig evangelist. Dønnestad beskriver Rymkers tjeneste i Norge slik:

Veien til Porsgrunn

Da Rymker dro fra Fredrikshavn i september 1857, var han usikker på hvor han skulle gå i land i Norge. Han var nok mest innstilt på å dra til Christiania, men på båten traff han en kjent dansk kristen, som skulle til Skien. Etter å ha samtalt en del med ham, bestemte Rymker seg like godt for å bli med ham dit.

Tre måneder senere kom hans kone og to barn etter, og de leide et hus på Tolnæs i Porsgrunn. Fra da av ble Porsgrunn hovedbasen for arbeidet hans. I begynnelsen hadde han litt kontakt med lammersmenighetene, men den ble ganske snart meget dårlig. Presten G. A. Lammers karakteriserte baptistene som bokstavtreller og formalister og mente at ”… der måtte ligge noget Urent under …” deres standpunkt. Spesielt gjaldt dette dåpen og nattverden.

Ustoppelig pågangsmot

Rymker hadde stadig bekymringer når det gjaldt økonomien, familiens situasjon og helse og ikke minst egen helse. Noen ganger måtte han låne penger for å få nok til underhold av seg selv og familien, og kona og barna var ofte syke.

Ivrig som han var, dro han likevel rundt og hadde møter, blant annet i Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Larvik. Og over alt gikk han med sitt treben, som regel fram og tilbake på dagen. Strekningen Porsgrunn – Larvik kunne han på gode dager tilbakelegge på 7-8 timer.

En gang, under en strabasiøs og smertefull tur i dårlig vær, falt han og brakk protesen. Og da utbrøt han: ”Kun i troen til min Frelsers Troefasthed er jeg i stand til at utholde i mine Prøvelser og lidelser.”

Dåp

Det var tilsynelatende små resultater av Rymkers arbeid og slit, og dette gjorde ham ofte motløs. Og da hjalp det heller ikke at han slet med en noe depressiv natur.

Etter ett og et halvt å rkom den første store oppmuntringen, da en ung gutt ved navn Carl Gundersen Kongerød meldt seg til dåp. Stor var gleden da Rymker kunne døpe ham i Porsgrunnselva nedenfor gården Tolnæs første juledag 1858.

Dette skal være første gang en baptist utfører dåp i Norge. I løpet av 1859 døpte han ytterligere seks personer. Den mest dramatiske dåpen var dåpen av Kari Christensdatter. Mannen hennes nektet Rymker å døpe henne, og truet med å anmelde ham hvis han gjorde det. Kari ble likevel døpt, lik foran mannens øyne, og han gjorde alvor av sine trusler. Dette resulterte i at Rymker fikk en advarsel fra byfogden.

Norges første baptistmenighet

Den 22. april 1860 stiftet Rymker den første baptistmenigheten i Norge, nemlig Baptistmenigheden i Porsgrund og Solum, med åtte medlemmer. Stiftelsen fant sted i Rymkers hjem i Zimmermannsgården i Porsgrunn. Skien baptistmenighet fører sin opprinnelse tilbake til denne menigheten, og etter ca ett og et halvt år ble virksomheten flyttet til Skien. Menigheten fikk da navnet Baptistmenigheden i Porsgrund, Solum og Skien.

Noe av det viktigste arbeidet Rymker gjorde, skjedde på det personlige plan. Han la svært stor vekt på de personlige samtalene, og det resulterte bl.a. i husbesøk, enkelte dager opptil 15-20, sykebesøk, forbønn for mennesker med ulike behov, utdeling av traktater og salg av bibler og nytestamenter. Her kommer hans varme hjerte og brennende iver best til sin rett. Han var nemlig ikke kjent for å være den store folketaler, noe som vekslende og heller dalende oppslutning om møtene hans viser.

Share

Flere Fra bladetKommentarer er skrudd av for Pioneren kom på Jubileumsbaketten

Kontrollutvalgets rapport er lagt ut

Kontrollutvalgets rapport er lagt ut

Kontrollutvalget er bekymmret for økonomien i skoledriften. Utvalget ber skolene om å gjøre rede for for den  økonomiske situasjonen i årene framover.

Økningen i elevtilfanget på Holtekilen Folkehøgskole gir utgiftsøkning. Statstilskuddene baserer seg på elevtilstrømningen de  siste årene da elevgrunnlaget var svakere. Skolen må derfor regne med flere år etterslep før inntekter og utgifter igjen står i forhold til hverandre.   Skolen har i tillegg gjort store bygningsmessige forbedringer. Riktig nok gir de økning i tilskuddene. Skolen må likevel regne med sram likviditet, og kontrollutvalget ber skolens ledelse presentere en plan for å løse likvidsituasjonen som vil oppstå.

Om Baptistenes Teologiske Seminar(BTS) sier kontrollkomiteen:
«Årsregnskapet  viser et overskudd på kr 27 820, som kan virke betryggende. Men under balanseposten: Gjeld til kredittinstitusjoner, er bokført en gjeld til Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)
på 410 283 kroner. Denne gjelden er ca 760 000 ved utgangen av mai 2010. Det er manglende likviditet i BTS som er årsak til at posten ikke er gjort opp, men tvert imot øker. Det bør være en særs viktig oppgave for daglig leder og styre i BTS framover, å generere inntekter i BTS  som dekker nødvendige driftsutgifter, og gir selskapet trygg likviditet.

Også årsregnskapet for HLT viser overskudd, men vel å merke etter at alle tilskudd for drift framover, er tatt til inntekt i 2009. Kontrollkomitéen ber om at daglig leder for HLT legger fram for landsmøtet plan for tilfredsstillende videre økonomisk drift ved HLT.»

Selv om HLT har sin egen generalforsamling mener Kntrollutvalget at skolens økonomiske utvikling er av stor interesse for Landsmøtet da BTS eier 50 prosent av HLT.

Kontrollutvalgets rapport og andre saksdokumenter leser du her

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Kontrollutvalgets rapport er lagt ut

Midnattsgudstjeneste under Sommerfesten

Midnattsgudstjeneste under Sommerfesten


Det har blitt en god tradisjon under sommerfestene til baptistsamfunnet å ha en midnattsgudstjeneste. Under årets sommerfest vil midnattsgudstjenesten være i Gjerpen kirke torsdag 8. juli 23:00.

Åselill Sæthre og Eyolf Dale vil ha de musikalske innslagene under midnattsgudstjenesten. Kari Nøtland Sæthre vil formidle en legende.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Midnattsgudstjeneste under Sommerfesten

Baptist-historisk rundreise

Baptist-historisk rundreise

Det startet i Grenland for 150 år siden, og rundreisevertene Jan Arnth Larssen og Tor L. Rønneberg inviterer deg til en historisk rundreise til steder der baptistene, opp gjennom tidene, har markert sin tilstedeværelse. Reisen skjer under Sommerfesten til Det norske Baptistsamfunn 8. juli.

Vi oppsøker:

– Skiens/Porsgrunns-elva der den første dåpshandlingen fant sted. Det skjedde 1. juledag 1858, da Carl Gundersen Kongerød ble døpt av Fredrik L. Rymker.

– Vi ser over elven mot stedet der Zimmermanngården lå, hvor Rymker bodde og hadde møtene, hvor også første baptistmenighet i Norge ble stiftet – 22. april 1860.

–  Minneplakett avdukes ved Porsgrunn Baptistkirke.

– Videre følger vi baptisthistoriens gang til Skien og besøker de stedene der Skien Baptistmenighet har hatt sine kirkehus.

–  Minneplakett avdukes ved Baptistkirken i Skien.

Turen skjer med busser, og vil ta ca. to til to og en halv time. Starten skjer fra Stevneplassen  kl. 12.00. Det blir historisk oppdatering underveis. Utflukten vil koste kr. 100,- pr. deltaker. Bussen(e) returnerer til Stevneplassen etter endt runnreise.

NB! Påmelding i løpet av onsdag 7. juli  onsdag til landsmøtekontoret.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Baptist-historisk rundreise

Konsert med Norwegian Gospel Voices

Konsert med Norwegian Gospel Voices

Lørdag 10. juli kl. 22.00 på Baptistenes Sommerfest i Skien.

Den store hallen på Stevneplassen i Skien er arena for konserten med Norwegian Gospel Voices lørdag kveld.  Det koster 100 kroner å komme på konserten.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Konsert med Norwegian Gospel Voices

Flott besøk av Hillsong London

Flott besøk av Hillsong London

Hillsong London imponerte med flotte sangprestasjoner og et tydelig åndelig fokus i konserten frrdag kveld på sommerfesten i Skien. Mange unge mennesker gav til kjenne at de ønsket å gi sitt liv til Kristus mot slutten av konserten.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Flott besøk av Hillsong London

Nyinnviet kirke

Nyinnviet kirke

Vikna Baptistmenighet i Rørvik feiret innvielse av kirkebygget sitt søndag 30. mai. Allerede uka etter er menigheten i gang med planleggingav landsmøte og sommerfest 2011. Menigheten har brukt over seks millioner på restaurering og utvidelse av kirkebygget sitt, og har fått et tjenlig arbeidssted sentrat i tettstedet Rørvik. Menigheten har lagt ut en presentasjon av kirkebygget sitt på YouTube.

Nå ser baptistene på Rørvik framover, og er i gang med planleggingen av neste års sommerfest og landsmøte. Da forventer de besøk av minst fem hundre baptister fra hele landet.  På bildet ser vi hovedkomiteen med Solgunn Normann, ungdomspastor Carl Peter Vikdal, pastor Anne Marie Söderqvist, Svanhild Gaasvær og Ivar Pedersen, som er leder av komiteen.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Nyinnviet kirke


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!