Arkiv | oktober, 2010

La Hussein Sheiko bli i Norge!

La Hussein Sheiko bli i Norge!

Norske myndigheter vil kaste baptisten Hussein (21), som er  syrisk kurder, ut av landet. Dette skjer til tross for at han risikerer forfølgelse i Syria på grunn av sitt religiøse syn og sitt forhold til en kvinne med annen etnisk bakgrunn enn sin egen. Hussein ble 1. oktober 2009 døpt i Akerselva i Oslo av pastor Fred Habberstad i Oslo 1. Baptistmenighet. Hans  sak  er nå til behandling i Utlendingsnemnda (UNE).

Hussein Sheiko kom til Norge i 2006. Han er etnisk kurder og har hatt et kjærlighetsforhold til en kvinne som er alawitt, som er flertallsbefolkningen i Syria. Han frykter represalier i hjemlandet både på grunn av dette og fordi han har konvertert til kristendommen under sitt opphold i Norge.

Selv om Syria i prinsippet er et sekulært samfunn, blir religiøse domstoler og avstraffelser akseptert av det sittende styret. Hussein Sheiko frykter med rette forfølgelse for sin religiøse overbevisning.

Om Hussein Sheiko blir returnert til Syria, står han i fare for å bli utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. UNE har ikke
behandlet Sheikos sak med basis i at han har konvertert til kristendommen.

Hussein Sheiko er – i likhet med Abdulkarim Hossain – aktiv i både Foreningen for syriske kurdere i Norge (KKSN) og SOS Rasisme. Begge organisasjoner har jobbet mye med å hente Abdulkarim Hossain tilbake til Norge etter tvangsreturen til Syria i august. Vi har påvist at Abdulkarim Hossain er torturert av syriske myndigheter og igjen befinner seg på
flukt. Både i KKSN og i SOS Rasisme vil gjøre alt vi kan for å unngå at det samme skjer med Hussein Sheiko.

Gi din støtte til Hussein på Facebook

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for La Hussein Sheiko bli i Norge!

Inspirerende pionerhelg

Inspirerende pionerhelg

Drømmen om menighetsplanting var felles. 22.-23. oktober møttes drøyt 30 mennesker til inspirasjon og fellesskap.  Det var fjerde gang baptistsamfunnet inviterte til pionerhelg med fokus på menighetsplanting og nettverksbygging.

Menighetsplanting og revitalisering av menigheter står på agendaen mange steder i Norge, fra Kirkenes, Lofoten og Melbu i nord, til Tonstad og Setesdal i Sør. I midt-Norge er det nybrottsarbeid i Kvikne og Dombås.

I vest er det mennesker fra Sentrumkirken-Haugesund baptistmenighet med et fellesskap og en visjon for menighetplanting i Etne, i tillegg til en gruppe mennesker fra Etiopia og Eritrea som arbeider med planting av en menighet i Stavanger.

I Oslo området har vi flere nye menigheter på gang med ulike profiler og språk, fire internasjonale menigheter er startet av afrikanske pastorer, og et brasiliansk ektepar har startet et fellesskap med hovedsakelig brasilianske kvinner. Også sørøst-Norge var godt representert på pionerhelgen, og det skjer spennende ting innen revitalisering av gamle menigheter en rekke steder.

Øystein Lode og Terje Aadne delte sine erfaringer fra menighetsplanting i Norge, og Tony Acheampong kom fra København og delte om internasjonal menighetsplanting i Europa. Det Norske Baptistsamfunn ønsker å sette et sterkt fokus på menighetsplanting. Vi tror det er et godt og viktig redskap for å nå nye mennesker med evangeliet i en ny tid. Målet er at vi skal vokse fra dagens 89 til 100 menigheter innen 2020, og dit er vi på god vei!

Vi ønsker å understreke at menighetsplanting ikke er for «supermennesker», men noe vanlige mennesker med en relasjon til Jesus kan gjøre. Vi trenger et mangfold av menigheter og fellesskap, og ønsker at hver bygd og by i landet vårt skal ha levende fellesskap. Og til slutt: vi skal ha rom for å feile, og tro for å gå!

Av Mette Marie Bommen

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Inspirerende pionerhelg

Søndag for de forfulgte

Søndag for de forfulgte

Hold av dagen! «Søndag for de forfulgte» faller i år på den 14. november. Da står vi sammen med kristne fra mange kirkesamfunn og land i bønn for undertrykte og forfulgte trossøsken. .

Vi oppfordrer alle menigheter i Norge til å slutte opp om denne muligheten til å markere kristent samhold – på tvers av kirketilhørighet: Dette er en økumenisk dag! Ta kontakt med din lokale prest eller pastor, og be om at dagen markeres. Passer denne datoen dårlig, kan man selvsagt velge en annen søndag.

I 2010 vil en  fokusere spesielt på den vanskelige situasjonen for kristne og andre minoritetsgrupper i Burma.

Les mer på Norsk Misjon i Øst sine nettsider

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Søndag for de forfulgte

Stefanusprisen til Burma-aktivist

Stefanusprisen til Burma-aktivist

Victor Biak Lian blir 9. november  tildelt Stefanusprisen for 2010 for «fremragende innsats for menneskerettigheter, forsoning og religionsfrihet i Burma». I november kommer han til Norge.

Victor Biak Lian (45) er etnisk Chin fra Chin-staten nordvest i Burma. Han var aktiv i demokratibevegelsen i Burma og deltok i studentopprøret i 1988. Han fikk opphold som kvoteflyktning i Canada, der han er bosatt med sin kone Kuang Cin Par og deres to barn. Han oppholder seg mye i Burmas naboland, og har sin base i Chiang Mai i Thailand.

Komiteens begrunnelse for å gi Stefanusprisen til Victor Biak Lian:

  • Han er en svært kompetent og verdig representant for de mange burmesere som kjemper for overgang til demokrati og respekt for menneskerettighetene i Burma.
  • Hans kristne tro har motivert ham til et langvarig arbeid både for Chin-folket og for forsoning mellom ulike etniske minoriteter i og utenfor Burma.
  • Han har lang erfaring og stor faglig bredde i sitt engasjement og sin tilnærming til disse utfordringene.
  • Han arbeider for å synliggjøre for verdenssamfunnet den undertrykkelsen som kristne og andre religiøse minoriteter i Burma opplever.

Les mer på Norsk Misjon i Øst sine nettsider

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Stefanusprisen til Burma-aktivist

TV-pastoren til sommerfest på Rørvik

TV-pastoren til sommerfest på Rørvik

Pastor Egil Svadahl har bekreftet at han kan delta på baptistenes sommerfest på Rørvik i juli 2011. Det arbeides nå med å sette sammen programmet for stevnet, som også vil romme Det Norske Baptistsamfunns landsmøte.

Det er rift om overnattingsplassene på Rørvik om sommeren, så vi anbefaler å være tidlig ute med bestilling av overnatting.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for TV-pastoren til sommerfest på Rørvik

Slutter som rektor

Slutter som rektor

Kai Tore Bakke, som til sommeren  slutter som rektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi har vært i stillingen siden skolen ble etablert i 2008. Han har før det vært lærer ved Baptistenes Teologiske Seminar, og fra 2006 rektor.

Bakke tok som rektor ved Seminaret fatt på arbeidet med å etablere den nye høyskolen, og Pinsemenigheten Filadelfia Oslo gikk inn som forpliktende samarbeidspartner med baptistene. Skolen er en naturlig videreføring av Baptistenes Teologiske Seminar, som i november feirer sitt 100-årsjubileum. Skolen ar hatt en eventyrlig utviikling deisse årene, og har nå 125 registrerte studenter.

Bakke opplyserat det ikke ligger noen form for dramatikk i dette, men at årsakene til oppsigelsen ligger i slitasje ved mange års pendlingmellom familien på Hamar og jobben i Oslo.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Slutter som rektor

Fengselsbesøk i Kisangani

Fengselsbesøk i Kisangani

– Vi kunne jo ikke være i Kisangani uten å besøke de to norske guttene som er fengslet der, sier Inga Tolås fra hovedstyret, som var med på tjenestereise til Kongo i september. Sammen med henne reise misjonær Gunnar Jan Eines og bistandskonsulent Gaute Hetland.

– Etter litt lobbyvirksomhet fra en av våre gode venner, som viste seg å ha kontakter oppover i ”systemet”, kom vi oss inn i fengselet\, forteller Inga Tolås og forteller videre:

– Vi traff to sympatiske, optimistiske og veltrente unge menn som hadde fått tilbake glimtet i øynene. Praten gikk livlig om løst og fast. Det var godt å se at de hadde det etter forholdene greit. De hadde ”privilegier” som både myggnett og madrasser, og i tillegg endel utstyr gitt av norske venner.

Begge guttene hadde en rørende omsorg for sine medfanger og hadde i løpet av tiden i fengselet forbedret forholdene der på mange måter. Joshua French, som hadde en del erfaring fra saniteten i det militære, var både lege og sykepleier i fengselet og gikk ikke av veien for litt kirurgi viss det behøvdes. Han hadde faktisk reddet livet til en fange som prøvde å rømme og ble hardt skadet.

Mens vi var der var det en stadig strøm av pasienter som trengte sårrens og annen behandling. Alle ble møtt med smil og omsorg. Det medisinske utstyret som blant annet Gaute Hetland har hatt med seg nedover ved tidligere besøk kom godt med.

En av de yngste fangene i fengselet, han kunne være omlag 14 år, var fast inventar i cella hos Moland og French. De hadde tatt ham under sine beskyttende vinger siden livet innenfor murene var mer enn røft nok for selv voksne menn. Han lagde mat til dem og tjente på denne måten også litt penger.

Guttene var for øyeblikket friske, men hadde vært plaget av stadig tilbakevendende Tyfoidfeber. De fulgte en fast oppsatt timeplan med måltider og trening og gjorde det de kunne for å opprettholde en så god fysisk og psykisk helse som mulig.  De ser nå fram til enden på Kongo-oppholdet, og til den dagen de kunne sette beina på norsk jord.

La oss håpe det ikke blir lenge til, og la oss huske dem i bønn, sier Inga Tolås som en oppfordring.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Fengselsbesøk i Kisangani

Positive rapporter fra Raufoss

Positive rapporter fra Raufoss

– Raufoss Baptistmenighet opplever en veldig positiv og fruktbar tid, forteller viseforstander Knut Audestad og fortsetter:  –  Siden  i sommer  har vi hatt medlemsopptagelse av ni stykker til sammen. To stykker har også ønsket dåp, noe som har dessverre har vært en sjelden opplevelse hos oss. Disse to ble døpt nest siste uka i september.  Videre har vi hatt to barnevelsignelser.

– Vi opplever en spennende tid hvor vi opplever at vi stadig har nye mennesker innom i menigheten, fortsetter Audestad. – Gjennom forskjellige møteformer som høytidsgudstjenester, lovsangsmøter, gledesfester, konserter og andre åpne samlinger, som Bli kjent-møter, Åpen scene, bibelundervisninger m.m., opplever vi stadig nye mennesker som søker seg til kirka vår.  Alt dette ser vi skaper en større og større kontaktflate i distriktet.

– Første august kunne vi glede oss over å få ansatt en ny pastor, Sissel Østlien som er ansatt på en 60 % stilling. I forbindelse med årets KickOff-helg, 28-29. august hadde vi gleden av å offisieltå  ønske henne velkommen som vår nye pastor, og med Guds hjelp og Hans velsignelse har vi store forventninger til hva Han er i ferd med å gjøre i menigheten vår, avslutter Audestad.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Positive rapporter fra Raufoss

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!