Arkiv | desember, 2010

Konsert på sommerfesten

Konsert på sommerfesten

Det blir konsert med den kristne artisten Edward John lørdag 9. juli på baptistenes sommerfest.

Edward John har familierøtter i Ytre Namdal, slik at han  «kommer hjem», når han skal  gi konsert på sommerfesten 2011.

Hør Edward John på You Tube

Les mer om sommerfesten

Share

Flere NyheterKommentarer av

Julegave til Holtekilen

Julegave til Holtekilen

Dag Frode Vaagsnes fra Arendal (i midten) er ferdig med oppussingen av hovedleiligheten i «rektorboligen» på Holtekilen. For skolen er det en julegave som er med å styrke skolens inntjening neste år.

Etter to uker intenst arbeid tidligere i høst, et par / tre dager i november og det samme nå i desember har Dag Frode Vaagsnes fullført innredningsarbeidet i den store eneboligen, der første etasje nå er skilt ut som en egen bohet, mens underetasjen vil bli renovert neste år. I tillegg til Dag Frode har flere vært med å gjort en arbeidsinnsats i deler av denne perioden.

Fire soverom, kjøkken, stue, entre, gang og gjestebad er blitt fullstendig fornyet, det er ryddet i hagen, og planene for ny terrasse ligger der til våren kommer, slik at det det er en komplet familiebolig som kan leies ut.

Vaagsnes er til daglig pastor i Arendal Baptistmenighet, men har en fortid som tømrer, så han er vel kvalifisert til å bygge og restaurere.

På bildet er Vaagsnes flankert av Jan Einar Olsen og vaktmester på Holtekilen, Steinar Berg.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Juleevangeliet!

Juleevangeliet!

Juleevangeliet, slik vi finner det hos evangelisten Lukas, kapittel 2,1-20

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  2 Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde,  7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted.
8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!»
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Illustrasjon: Julekrybbe utenfor Arendal Baptistkirke. Foto: Dag Frode Vaagsnes

Share

Flere NyheterKommentarer av

Per Arne Dahl til medarbeiderkonferansen

Per Arne Dahl til medarbeiderkonferansen

Prest Per Arne Dahl deltar med  foredrag i medarbeiderkonferansen torsdag 3. februar med temaet snakker om å ta vare seg selv og hverandre i en krevende hverdag.

Medarbeiderkonferansen er årets happening der Baptistsamfunnet innbyr pastorer, forstandere og andre menighetsledere i sammenhengentil fellesskap, videreutdanning og inspirasjon. I tillegg til Per Arne Dahl vil blant annet  Ian Bunce delta. Bunce er ansvarlig for menighetsplantings- og evangeliseringsarbeidet til baptistene i England, og har lang erfaring.

Vi ønsker å møte mennesker med evangeliet for å kalle dem til et liv i Kristi etterfølgelse. Derfor har konferansen et fokus som vil hjelpe menighetsledere og medarbeidere til å være radikale kristne, med et misjonalt og relevant utgangspunkt.

Se invitasjon til konferansen

Share

Flere NyheterKommentarer av

Det hellige er blitt alminnelig

Det hellige er blitt alminnelig

For meg handler julen om at det hellige er blitt alminnelig, at Gud sendte sin sønn som er både Gud og menneske med budskap om tilgivelse, fred, og håp. Det fantastiske er at du kan ta Jesus med deg inn i din hverdag, at han som skapte deg kan gå side ved side med deg i alle livets faser og gi deg fred i dine omstendigheter og håp og kraft for fremtiden.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Med ønske om en velsignet jul!

Terje Aadne
Generalsekretær
Det Norske Baptistsamfunn

Share

Flere NyheterKommentarer av

976 000 i momsrefusjon

976 000 i momsrefusjon

Tildelingen utgjør knappe 35 prosent av søknadsbeløpet, og skal fordeles i tråd med søknaden til menigheter og til  hovedregnskapet i Det Norske Baptistsamfunn.

Årets tildeling baserer seg på regnskapstallene for 2009.  Dette er første gangen ordningen med momskompensasjon kommer det frivillige arbeidet til gode, utover moms på tjenester som det har vært refusjonsordning for en del år.

Det er et politisk mål at beløpet som settes av til refusjon av moms skal økes, slik at en på sikt vil kunne få refundert det aller meste av momsen en betaler. Frivillighet Norge arbeider sammen med KNIF om lobbyister for  dette.

Fra 2011 er det en forutsetning at den om skal motta momsrefusjon er registrert i Frivillighetsregisteret. Det betyr at menigheter som ønsker å være med i ordningen  må sørge for slik registrering.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Dette vil vi

Dette vil vi

Tirsdag den 7. desember 2010 lanserte Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd et felleskirkelig visjonsdokument om innvandring og integrering. Dokumentet «Dette vil vi» er inspirert av Sveriges Kristne Råds liknende dokument fra 2008, men tilpasset en norsk kontekst.

– Både vår kristne tro, de mennesker vi møter og de praktiske erfaringer vi gjør i vårt arbeid er utgangspunktet for at vi ønsker å si det vi gjør i dette dokumentet, sier koordinator i Flerkulturelt kirkelig nettverk Lemma Desta.

Integrasjonsleder Matte Marie Bommen i Det Norske Baptistsamfunn er leder for nettverket.

Les mer om lanseringen

Les visjonsdokumentet

Share

Flere NyheterKommentarer av

Baptistkoloni i Svolvær

Baptistkoloni i Svolvær

Baptistkirken Lys i Nord på Sortland har i løpet av høsten etablert kontakt med en gruppe innflyttere fra Burma til Svolvær i Lofoten. En ung kvinne fra denne gruppen ble døpt sist helg. Nå vurderer 15 å gå inn i menigheten.  På lang sikt er drømmen å kunne etablere baptistmenighet i Svolvær.

Øystein Lode som er pastor i baptistmenigheten på Sortland forteller:

– Det var en fin stund, og et sterkt vitnesbyrd om hvordan hun hadde trasset foreldrene som mente hun  skulle bli døpt tidligere. Når hun på flukt fra Burma kom til Malaysia døpte de kun hvis det ble meldt opp over fem personer – så hun ble ikke døpt selv om hun ønsket.

– Hun var således svært klar til å vie seg til Jesus på denne måten her på Sortland, avslutter pastor Lode.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!