Arkiv | mars, 2011

Veksten fortsetter

Veksten fortsetter

De døpte er Robertas Aleksandravicius, Atle Kjeldsen og Dawt Tha Cuai Sathin. I tillegg ble en familie og et ektepar fra Burma ønsket velkommen som nye medlemmer. Det er familien Lian, som består av pappa Peter, mamma Khin Cuai og barna, Biak Cin Sang på seks år og Chan Cung Mang som blir ett år til sommeren. Ekteparet er Ah Dee Naw (mann) og Ah Thi Khinlay (kone). Pastor Sveinung Vaagen står  midt i bildet.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Veksten fortsetter

Ny dugnadsuke på skolesenteret

Ny dugnadsuke på skolesenteret

Dag Frode Vaagsnes er i gang med planlegging av ny dugnadsuke på skolesenteret i uke 23. Etter at hovedleiligheten i «rektorboligen» ble pusset opp i fjor høst planlegger nå Vaagsnes at det vil dugnadsuke igjen.

Denne gangen håper Vaagsnes at det kan gjøres praktisk arbeid på både Holtekilen folkehøgskole og Baptistenes Teologiske Seminar.

– Det er derfor flott om mange nevenyttige folk i Baptistsamfunnet melder seg til tjeneste for fellesskapet, sier Dag Frode Vaagsnes og forteller at arbeidet denne gangen vil dreie seg om vanlig vedlikeholdsarbeid denne gangen. Det innebærer arbeid i hage, utvendig vedlikehold av boliger, vask av vinduer, maling, boning o.a.

Dugnaden begynner mandag 6.juni kl 12 og avsluttes på fredag 10. juni kl 12. Vaagsnes vil koordinere dugnaden og behovene sammen med skolenes rektorer og vaktmestere.

For spørsmål ta kontakt med undertegnede på tlf 48287610 e‑post da‑vaag@online.no

» Rektorboligen», som ble renovert på dugnad i fjor høst,  er nå utleid på tre års kontrakt for 16000,‑ i måneden fra april. Det gleder Dag Frode Vaagsnes seg over og avslutter med te av sine slagord: – Sammen for en bedre skole!

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Ny dugnadsuke på skolesenteret

Eldst og størst

Eldst og størst

De siste medlemsrapportene viser at Skien Baptistmenighet er den største baptistmenigheten i Norge med 278 døpte medlemmer.

I fjor sommer feiret menigheten sitt 150-års jubileum, og ble samme året også den største baptistmenigheten i landet. Men Skien er tett fulgt  Halden og Ålgård Baptistmenigheter, som begge har 271 døpte medlemmer.

Om vi regner med med tallet på barn og juridiske medlemmer er det Halden som får høyest medlemstall totalt sett.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Eldst og størst

Dåp i flere menigheter

Dåp i flere menigheter

Flere menigheter rapporterer at det enten har vært dåp eller planlegges dåp. I Drammen ble Simon Drengsrud Dahl og Ronny Godhei Hansen døpt søndag 27. mars. På bildet er de to unge guttene sammen med pastor Kent Remi Westergren.

Fra Sel Baptistmenighet forteller pastor Steinar Botten:

– Søndag 27. mars ble Aline Mutombo og Kristen Bjørgen døpt og tillagt menigheten, begge flyktninger fra Kongo. Kristen kommer fra en storfamilie på 11, hvorav Kristen var den femte i familien som ble døpt. Etter at Kristen kom til tro, ønsket han seg et norsk og kristent navn, intet var da mer naturlig enn å kalle seg Kristen.

Vi ønsker disse to velkommen til menigheten og Guds velsignelse over deres framtid i Norge.

Vi har også fått meldinger om at det både i Oppdal og på Vikna er planer om dåp i april.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Dåp i flere menigheter

Innrapporterer 264 flere enn i fjor

Innrapporterer 264 flere enn i fjor

De norske baptistmenighetene hadde ved siste årsskifte 264 flere medlemmer enn ett år tidligere.

Det er administrasjonskonsulent Håkon Sigland som forteller dette til nettstedet baptist.no. Totalt innrapporteres det 10704 medlemmer.

I disse tallene ligger det også fem nye menigheter med 194 medlemmer. En del av disse har tilhørt andre baptistmenigheter tidligere, men innebærer alene en vekst i medlemstallet på omkring 100 medlemmer. Resten er fordelt på en rekke menigheter.

Vi gjør oppmerksom på at dette er tall som inkluderer barn og andre med juridisk tilhørighet.  Innrapporteringen skal nå kontrolleres av myndighetene før endelig medlemstall kan fastsettes.

Bildet er fra en menighetsplanterhelg, og fokuset på nye menigheter er med å gi den vekst Baptistsamfunnet opplever for tiden.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Innrapporterer 264 flere enn i fjor

Landets eldste baptist

Landets eldste baptist

30. mars fylte Ole Johan Rønneberg i Tjongsfjorden 100 år. Han er for tiden både landets eldste baptist. Dagen ble feiret i Breivika i Tjongsfjorden på bygdas bedehus.

Av Tor L. Rønneberg

Ole ble født i Tjongsfjorden, på gården Breivik, og vokste opp som nummer seks i rekken av ni søsken. Ole har hele livet vært en foretaksom person. Allerede som guttunge var han aktiv i skog og mark med både jakt og fiske. Senere ble det fiske, kombinert med det lille gårdsbruket i Breivika, som ble hoved geskjeft. Men han har også drevet som snekker, murer og betongarbeider.

Ganske tidlig var hans drøm å komme inn på kunst og handverks-utdannelse, men økonomien tillot ikke slik “unyttig” utdannelse. Det finnes imidlertid en rekke malerier som Ole har malt.

17. mai 1942 ble Ole gift med Iverine. Sammen fikk de fem barn. Av nye slektsledd er det blitt 11 barnebarn og 13 oldebarn. Ole har hatt er stort hjerte for alle, også langt utover egen familie. Med sin eminente fortellerkunst samlet han ofte barn, og spesielt barnebarna, rundt seg når han fortalte sine egenkomponerte eventyr og historier. Da ble det ofte stille i stua, for også de andre, godt voksne, lyttet gjerne til fortellingene.

En vesentlig del av Oles liv har vært den lokale baptistmenigheten. Her har han vært ungdomsleder, kasserer, med i menighetsrådet, viseforstander og en periode også forstander for menigheten. Når Ole ser tilbake på oppgaver han har hatt, er søndagsskolen noe av det han setter mest pris på. Sammen med kona, Iverine, fikk de i 1988 Norsk Søndagsskoleunions diplom for lang for trofast virke i Breivik søndagsskole. Og i 1998 ble de av Det Norske Baptistsamfunn og Norske Baptisters Ungdomsforbunds hedret med blomster og diplom for sin innsats som søndagsskolelærere gjennom 50 år.

Ole har også hatt en spesiell forbønnstjeneste for syke mennesker. Mange har opplevd hjelp og blitt friske. Ole understreker at det ikke er noe mer spesielt ved ham enn at han ber i tillit til Gud. For mange år siden opplevde han et guddommelig kal til slik forbønnstjeneste. Når det skjer noe, sier han, er det Gud som handler. Verken han eller andre mennesker skal ha æren, bare Gud…

Ole er en hedersmann som har fått et langt og innholdsrikt liv. Hundreårsdagen vil bli feiret med åpent hus i baptistbedehuset i Breivika, onsdag 30. mars. Festen starter kl. 1500.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Landets eldste baptist

Frokostgudstjeneste på Munkekroen

Frokostgudstjeneste på Munkekroen

De danske krovertene Maria og Peter Näsström i Aurdal inviterer til frokostgudstjeneste på Munkekroen, som er bygget opp som en dansk kro.

Av Roger Dahl

Munkekroen er en kirke forkledd som dansk kro, med bakeri, restaurant og overnatting, sier vertskapet selv, som hevder at både mat og tro er helt nødvendig for å kunne leve. Gjennom sin mat ønsker ekteparet Näsström å formidle Guds skaperverk.

En søndag i måneden inviterer det danske ekteparet til frokostgudstjenester, og samler folk fra ulikesammenhenger til fellesskap om Gud ord og en god frokost. På siste samlingen deltok Linda og Terje Aadne, som er pastorer i Gardermoen kristne fellesskap. Virksomheten i Aurdal er knyttet opp mot deres virksomhet, og Näsströms tilhører menigheten på Gardermoen.

Kroa ligger tett inntil E-16 i Aurdal sentrum, og er vel verdt et besøk selv om det ikke er frokostgudstjeneste når en reiser forbi. For mer informasjon om Munkekroen og frokostgudstjenestene, se www.munkekroen.com

Bildetekst:
Glade kroverter inviterer til gudstjeneste. Foto: Terje Aadne

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Frokostgudstjeneste på Munkekroen

Med Rymker til Nord Norge

Med Rymker til Nord Norge

De siste dagene i mars reiser Arild Brun Svendsen i Nord Norge med Rymker forestillingen. Dette er en forestilling han utviklet til markeringen av baptistenes 150-årsjubileum i fjor. Han spiller nå forestillingen i Andenes, Bø, Grøtavær, Harstad, Kvæfjord, Aune, Balsfjord og Sommarøy.

Rymker var den første pioneren i Norge. I 1857 kom han som misjonær til landet, hans innsats ledet til stiftelsen av de første baptistmenighetene med Skien som den aller første, i april 1860.

Dette er første gang Rymker forestillingen bir spilt i Nord Norge. Selv om Arild Brun Svendsen er godt kjent i Nord Norge var aldri Rymker selv i denne delen av vårt land.

Bildetekst:
Arild Brun Svendsen som Frederik Rymker. Foto: DNB arkiv

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Med Rymker til Nord Norge

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!