Arkiv | april, 2011

Evangeliseringstur med dåp

Evangeliseringstur med dåp

Misjonær Øyvind Hadland var i påsken på evangeliseringstur til landsbyen Fikengresselv, som er det norske navnet på landsbyen Huay Ya Sai. Øyvind forteller det slik i sitt nyhetsbrev:

– Alle evangelistene var samlet, og de besøkte familiene i landsbyen. De fortalte at de fleste landsbybeboerne hadde en god forståelse av de gode nyhetene og at mange vurderte å bli etterfølgere av Jesus, men at de ikke var klar til å ta en avgjørelse enda. Dette viser at evangelist Nalong, som bor i landsbyen, har gjort en beundringsverdig jobb.

På formiddagene hadde vi undervisning for de nye troende i landsbyen. Det var dåp av tre nyfrelste mens vi var der, så nå er der hele 18 medlemmer i denne nye menigheten. Helt fantastisk. Vi hadde også noen herlige lovsangsstunder.

Fellesskapet mellom evangelistene er veldig godt. Siste formiddag hadde vi nattverd sammen, evangelistene, de nye troende fra Fikengresselv og 30 ungdommer fra menigheten som støtter Nalong og familien. Det var en opplevelse av ”Komme ditt rike”, dvs. himmel på jord.

bloggen til familien Hadland kan du  lese den rørende historien om moren som ble frelst og babyen som ble helbredet i Fikengresselv.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Evangeliseringstur med dåp

Familien Hadland flytter hjem

Familien Hadland flytter hjem

Familien Hadland flytter hjem til Norge før årsskiftet.  Fokuset på menighetsplanting blant Lahufolket kommer til å fortsette, og Øyvind Hadland skal i årene framover fortsatt besøke Thailand, være rådgiver for menighetsplantingsprosjektene  og følge opp det arbeidet som gjøres for å bringe evangeliet videre.

De to eldste barna til Phethsamai og Øyvind Hadland nærmer seg tenårene, og familien har ønsket at ungdomsårene kan tilbringes i Norge.  Det har derfor vært planen å avslutte sommeren 2012, etter sju års tjeneste i Thailand.  Siden de to yngste barna har hatt luftveisproblemer på den varmeste og mest forurensende perioden av året har en framskyndet avslutningen, slik at barna slipper å være i Thailand i varmeperioden fra februar til mai neste år.

Baptistsamfunnet har gjort en avtale med Øyvind Hadland for perioden fram til 2015 om å fortsette sitt engasjement som rådgiver for menighetsplantingsprosjektene blant Lahufolket i Thailand, Burma og Kina. Planen er at Øyvind skal besøke Thailand to ganger i året, og følge opp med planlegging, budsjett, rådgiving, oppmuntring med mer via internett.

Familien Hadland kommer til å bosette seg på Ålgård.

Bildetekst:
Øyvind og Phethsamai Hadland sammen med
barna Joshuah, Sebastian  Catherine og Esther. (Foto: privat)

Se familien Hadlands blogg

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Familien Hadland flytter hjem

Mer enn 500 på påskevandring

Mer enn 500 på påskevandring

Det er kristenfolket på Ålård som står bak påskevandringen. Baptistkirka i samarbeid med Den norske kirke og Kristkirken har flere år invitert skoleelever i kommunen til påskevandring.  Baptistkirka på Ålgård var for anledningen gjort om til et vandreteater, der barna blir tatt imot i kirkens inngangsparti. Sammen med en omviser tas barna gjennom tidsmaskinen tilbake til Jerusalem i år 33.

På torget i Jerusalem møter de Maria, som har vært ved den tomme graven.  Barna får være med Maria til Getsemanehagen, til øvresalen der  Jesus og disiplene spiste påskemåltidet, til Golgata og til den tomme graven. Etter det møter de disiplene, som enda ikke vet at graven er tom. Barna får derfor oppleve at Peter kommer til tomme graven, og at han og disiplene drar på fisketur.

Der får de fisk i garnene, der får de møte Jesus Kristus, og slik får barna oppleve bibelens fortellinger fra påsken.

På bildet viser disiplene fram fangsten.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Mer enn 500 på påskevandring

Avslutning for årets kull

Avslutning for årets kull

9. april samlet en alle konfirmantene fra årets fellessatsning på Østlandet til fest.

Konfirmanter fra Lillehammer i nord til Tistedal i sør møttes for å feire at konfirmantåret går mot en avslutning.  I år har det vært konfirmanter fra Lillehammer, Bærum, Sandefjord, Tistedal og Drammen, som har hatt felles undervisningsopplegg.

Det har vært fire helgesamlinger med undervisning og godt fellesskap. I tillegg har en hatt lokalt engasjement og undervisning.

Nå gjenstår konfirmasjonsdagen, som skal markeres i de ulike menighetene i løpet av våren og sommeren.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Avslutning for årets kull

Misjonsenteret i Kongo

Misjonsenteret i Kongo

Google har nå oppdatert satellittfotoene over Butaområdet i Kongo.  Bildet viser misjonssenteret på Makala like vest for Buta.

I forgrunnen ligger den videregående skolen, som ble bygget av NBUF i 1980 årene. Langs gaten ned mot elva ligger boliger, kontorer for kirkeledelsen og for administrasjonen av ulike prosjekt som drives. Øverst mot veien som passerer ligger grunnskolen, som ble bygget allerede i 1940 årene, til venstre for veikrysset, mens helsesenteret hoder hus på høyre siden. Bak den store åpne plassen, øverst i bildet ligger den store baptistkirken.

Ved å søke Makala, Buta, Kongo på googlemaps finner du fram til misjonsenteret i Buta.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Misjonsenteret i Kongo

Kjøper egen kirke

Kjøper egen kirke

Den Tamilske Baptistmenighet i Oslo er i ferd med å kjøpe eget kirkelokale i Oslo, og  blir med det den tredje migrantmenigheten i Baptistsamfunnet som eier sine egne lokaler.

Etter at menigheten det siste året har hatt en midlertidig  leieavtale med Salemkirken i Oslo er det nå stor glede over å få egne, og langt meregnede lokaler.  Menigheten kjøper seg inn med to seksjoner i et næringsbygg i Stålfjæra 20, ikke langt fra Grorud stasjon.

Menighetens nye lokaler, som er på 447 kvadratmeter, vil ha rom for utleie til andre menigheter som trenger lokaler, i tillegg til de lokalene menigheten selv behøver.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Kjøper egen kirke

Pusset opp kirka

Pusset opp kirka

Baptistene i Arendal har pusset opp kirkesalen. Snekker og pastor Dag Frode Vaagsnes har vært primus motor, godt hjulpet blant annet av Raymond Michalsen.

I tillegg til ny, større og mer funksjonell plattform har menigheten polert gulvene, byttet til bedre lydanlegg og malt alle veggene, heter det i menighetsbladet.

Endelig har ulike innslag fra barn, unge, voksne og eldre i menigheten fått den plassen det fortjener, heter det videre i den samme artikkelen.

I tillegg til menighetens egen virksomhet er det også rom for Carson Baptistmenighet i Arendal Baptistkirke.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Pusset opp kirka

Godt over halvparten er innvandrere

Godt over halvparten er innvandrere

Statistikker over hvem som besøker kirkene i Oslo bekrefter dette, viser en DAWN-undersøkelse som nylig ble presentert.

Av Roger Dahl

Undersøkelsen viser at det i Oslo samles 6300 til gudstjeneste i 93 ulike immigrantkirker. I Den norske kirke og bedehusmiljøene samles det 5600, fordelt på 63 ulike forsamlinger. I frikirkemiljøene er det 5700 fordelt på 47 menigheter, og i de tradisjonelle kirkene (katolsk, ortodoks, m.m.) samles det 10 900 fordelt på sju menigheter.

Siden et stort flertall av gudstjenestebesøkende i de tradisjonelle kirkene er migranter, og det er tydelige innslag av migranter i mange frikirkelige menigheter og menigheter innen Den norske kirke, utgjør innvandrerne langt den største andelen av kirkebesøkende i landets hovedstad når vi i tillegg regner med det store tallet på migrantmenigheter.

Om en holder dette opp mot andelen innvandrere i befolkningen, som for Oslos del er 27 prosent, viser det at det er en betydelig større andel innvandrere som har et aktivt kristenliv enn i befolkningen som helhet.

Undersøkelsen har også kartlagt situasjonen i Akershus, som viser at Den norske kirkes menigheter har flere kirkeaktive alene enn alle andre grupper til sammen med 7300 fordelt på 80 menigheter. Det er bare ni rene migrantmenigheter med 500 aktive, 57 frikirkelige med 3700 og to tradisjonelle med 1000 aktive.  Innvandrerandelen i befolkningen er omkring 13 prosent.

Det er grunn til å tro at det for gruppene frikirkelige, migranter og tradisjonelle kirker er slik at mange som er bosatt i Akershus har sitt kirkelige engasjement i Oslo, men holder en tallene under ett, og regner med at en del av besøkende i Den norske kirke og frikirkelige menigheter er innvandrere er omkring halvparten av de kirkebesøkende migranter, på tross av at befolkningsandelen sett under ett er på omkring 20 prosent.

For å regnes som aktiv kirkesøkende er et gudstjenestebesøk i måneden tilstrekkelig. Det finnes ikke tallmateriale som dokumenterer at regulariteten i kirkebesøket blant migranter er høyere enn blant nordmenn, men det er ikke usannsynlig ut fra de erfaringene en ser innen Det Norske Baptistsamfunns menigheter.

DAWN-undersøkelsen slår også bena under påstandene om at det store flertallet av innvandrere ikke er kristne.

Migrantundersøkelsen ble presentert i Akersalen, som eies av Den Vietnamesiske Baptistmenighet i Oslo 16. mars. Hele 12 av migrantmenighetene i undersøkelsen tilhører Det Norske Baptistsamfunn.

Les mer om undersøkelsen hos DAWN-Norge

Bildetekst:
Bildet viser deltakerne i en panelsamtale i forbindelse med lanseringen av migrantmenighetsundersøkelsen. Foto: Mette Marie Bommen

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Godt over halvparten er innvandrere

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!