Arkiv | februar, 2012

Baptistmenighet ga kirka til velforeningen i bygda

Baptistmenighet ga kirka til velforeningen i bygda

De siste aktive baptistene på Nordmela i Andøy er godt oppe i 80-årene. Nylig ble kirkebygget overlevert til Nordmela Vel, som vil sørge for at Fristad forblir bygdas kirke.

Tekst: Roger Dahl / Foto: Mette-H. Berger Amundsen, Andøyposten

På et festsamvær kunne forstander i Åse Baptistmenighet, Bergliot Skoglund overrekke skjøte på eiendommen til Ole Konrad Pettersen, som er leder av det nye husstyret. Pettersen kvitterte med blomsterhilsen til Sigurd Øvergård og Hilbørg og Bernt Rødevand, som de siste baptistene på Nordmela (bildet).

– Huset skal drives som ei kirke som Nordmela Vel skal styre. Vi skal leie det ut både til møter, begravelser, konserter og alt mulig, sier leder av husstyret Ole Konrad Pettersen til Andøyposten.

Baptistbevegelsen var tidlig aktiv i bygda, og det første lokalet ble reist i cirka 1918. Den siste utvidelsen skjedde i 1967 da bygget fikk sin nåværende form.

– Vi aktive baptistmedlemmer på Nordmela nærmer oss nå 90 år alle sammen, og vi har bedt om å få slippe ansvaret. Huset skal nå brukes når folk har behov for det. Åse Baptistmenighet har også latt oss få beholde de midlene vi har samlet inn i løpet av årene på kollekt og gaver. Det er vi veldig takknemlig for. Til sammen dreier det seg om nærmere 120.000 kroner, sa Øvergård i en kommentar til Andøyposten.

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistmenighet ga kirka til velforeningen i bygda

Baptistgeneralen ønsker velkommen til sommerfest

Baptistgeneralen ønsker velkommen til sommerfest

3.8. juli er det samling for baptister fra hele landet på Stavern folkehøgskole Fredtun. Først landsmøte 3.-4. juli  og så sommerstevne gjennom resten av uka fra kvelden onsdag 4. til søndag 8. juli.

  • Bli med på noe helt nytt og allikevel noe vi kjenner og er glad i
  • Til en sommerfest som skal gi oss både i pose og sekk
  • Godt åndelig fellesskap, inspirerende møter og god tid til å være familie
  • Tid til vennskap med hverandre og Jesus hele uka
  • En flott ferieopplevelse

Fredtun blir en glimrende ramme for det vi ønsker å fylle den med:
B
aptister, Liv, Inspirasjon, Nærhet og Kraft; ja BLINK

Slik oppsummerer generalsekretær Terje Aadne sommerarrangementet 2012.

Besøk BLINK for mer informasjon og påmelding

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistgeneralen ønsker velkommen til sommerfest

Plantet sin første menighet før 25-årsdagen

Plantet sin første menighet før 25-årsdagen

Ian Bunce, ansvarlig for nasjonalt misjonsarbeid blant baptistene i Storbritannia har temasamlinger og taler torsdag kveld på BLINK 2012.

Mange vil huske hvordan ian Bunce inspirerte med levd liv og erfaring da han deltok på Medarbeiderkonferansen i 2011. han har gode erfaringer omkring praktisk evangelisering og menighetsplanting fra Storbritannia.

25 år gammel plantet han sin første menighet, og har i hele sin tjeneste fokusert på viktigheten av å ha hjerteforholdet til Jesus med i arbeidet.

Ian Bunce vil ha temasamlinger både torsdag og fredag og tale torsdag kveld på BLINK 2012, som er på Stavern folkehøgskole fredtun, 3.-8. juli.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Plantet sin første menighet før 25-årsdagen

Kvinner i bønn

Kvinner i bønn

Fredag 2. mars ber kvinner over hele verden. Da går det årlige arrangementet Kvinnenes Internasjonale Bønnedag av stabelen.

Tekst: Kristin Winther Jørgensen – Foto: yaymicro.com / KPK

Tema for bønnedagen i år er: La retten vinne fram. Årets fokus er Malaysia.

– Bønnedagsprogrammet er laget av kvinnene i Malaysia ut fra deres hverdag og deres utfordringer og gleder. Men problematikken som tas opp, og bønnene og tekstene som deles, utfordrer oss alle. Det blir relevant også for oss. Og ikke minst er det viktig at vi får kunnskap om menneskers situasjon i andre deler av verden. På den måten kan vi være med og ta ansvar. Det sier Brit Knedal i komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag. Hun forteller at det sendes ut materiell til bønnedagen til rundt 800 adresser bare i Norge, og at det sannsynligvis er 12.000-15.000 nordmenn som deltar i år.

– I hele verden er det 120 land og regioner som tar aktivt del i å arrangere bønnedagen. Mange steder er det mye større enn i Norge, sier Knedal som mener det er umulig å si nøyaktig hvor mange som deltar i bønn denne dagen i mars.

Siden 1887
Bønnedagen startet i USA i 1887. Den gangen ble det holdt en felles bønnesamling der ulike kirkesamfunn deltok. Siden da har arrangementet utvidet seg til å bli verdensomspennende. I Norge har det blitt arrangert slike samlinger siden slutten av 1920-årene.
Knedal mener det er viktig å engasjere kvinner i bønnearbeid.

– Kvinner kan veldig lett identifisere seg med andre kvinner. Og når noen lider eller trenger forbønn, lar vi oss engasjere. Vi opplever det godt å stå sammen på tvers av grenser og forskjeller. Bønnedagen bidrar til å oppleve enheten mellom oss. Bønneemnene handler om kvinner og barn, men også om å bedre menneskers situasjon generelt. Vi tror bønn river ned skiller, varmer hjerter og gjør oss villige til å handle for å gjøre en forskjell i denne verden, sier Knedal.
Dagen vil bli markert de fleste steder i Norge med felles bønnesamlinger, og offeret som blir gitt, går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid i Malaysia.

Press på familier
Malaysia er et land i Asia der mange har god utdanning, også kvinner. Med lange arbeidsdager blir det stort press på familien, spesielt for barna. For mange kvinner fører dette til depresjoner og brutte relasjoner. Videre resulterer dette i at mange barn får sosiale problemer. Det melder komiteen for Kvinnenes Internasjonale Bønnedag.
På tross av det høye utdanningsnivået i landet, er kvinner fra minoritetene ofte analfabeter. Gjennom Bibelselskapets «prosjekt Mamma» vil de få lære å lese. Gjennom prosjektet vil det arbeides for å nå kvinner med barn, både enslige og gifte fra de lavere sosiale gruppene, spesielt fra minoritetene. Gjennom utdanningssentra vil man skolere kvinner til å få tro på seg selv og bli gode rollemodeller for sine barn. Målet er å skape gode, stabile familier basert på bibelske verdier. Opplæringen skjer ved hjelp av velprøvd materiale som er basert på bibeltekster.

Forventinger til Jesus
Brit Knedal har forventinger til bønnedagen.

– Forventningene er at kvinner i alle aldere engasjerer seg. Erfaringen er at de som først blir tent av å være med på noe så stort og viktig, stiller opp hvert eneste år. Men mest av alt går forventningen til Jesus, som hører bønn og har makt til å røre ved menneskers liv. KPK

Se ressurssiden til Norges Kristne Råd

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Kvinner i bønn

Takket for mer enn 50-års tjeneste

Takket for mer enn 50-års tjeneste

På gudstjenesten i Oslo 1. Baptistmenighet den 19. februar 2012 ble Peder Fintland hedret av Baptistsamfunnet for over 50 års tjeneste i en rekke komiteer og utvalg gjennom et langt liv.

Av Sverre Skorpen

Det var hovedstyrets leder, Per Øvergaard som kalte frem dagens møteleder i gudstjenesten, Peder Fintland, og overrakte han en stor blomsterbukett med 50 tulipaner.

Overraskelsen var stor for Peder Fintland, som også bekreftet at det medførte riktighet at han hadde hatt gleden av å tjene Baptistsamfunnet på denne måten.

Per Øvergaard takket Peder Fintland for at han hadde vært villig, i så mange år, å dele av sin store kompetanse med kirkesamfunnet. Som økonom og revisor har nok de fleste oppgaver vært relatert til ulike komiteer og utvalg som arbeidet med dette fagfeltet på vegne av Baptistsamfunnet, men vi kjenner også Peder som en aktiv deltaker i debattant på landsmøtene.

Per Øvergaard avsluttet med å gi buketten til Peder og ba han dele vakre blomster med sin kjære Ingrid som har ”lånt bort” Peder til både Baptistsamfunnet og menigheten i alle disse årene.

Share

Flere Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Takket for mer enn 50-års tjeneste

Støtt opp om fasteaksjonen

Støtt opp om fasteaksjonen

Baptistene i Norge er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Flere menighter deltar aktivt. Vi oppfordrer flere til å kontakte Kirkens Nødhjelp for å engasjere seg i forbindelse med innsamlingsarbeidet.

100 000 kroner av de innsamlede midlene går direkte til Baptistsamfunnets misjonsarbeid.

For mer informasjon

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Støtt opp om fasteaksjonen

En fornyet kamp for det ufødte barnet?

En fornyet kamp for det ufødte barnet?

– Abortspørsmålet har vært på dagsorden i flere ulike saker i mediene den siste tiden, ikke minst i saken om legers reservasjonsrett.

Kan dette føre til en fornyet debatt om hva abort virkelig er, eller er temaet for betent og følelsesstyrt? spør daglig leder Jarle Haugland i organisasjonen Famiie & Medier.

Haugland stiller spørsmålet i sin siste kommentarartikkel.

Les kommentaren og gjør deg opp en mening.

Det Norske Baptistsamfunn er en av eierne i Familie & Medier.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for En fornyet kamp for det ufødte barnet?

Japansk baptist fikk miljøpris fra FN for bevaring av skog

Japansk baptist fikk miljøpris fra FN for bevaring av skog

Østerfisker Shigeatsu Hatakeyama (68) fra det nordøstlige Japan har i mer enn 20 år utviklet et skogområde som holder elvene rene og østersen sunn.

Dette er han blitt kjent som «Bestefar Østers» for. Etter tsunamien har han gjenreist dette området, for uten at skogen komemr på plass igjen vil han ikke lenger kunne fiske østers, fordi skogen gir et viktig bidrag av jern og mineraler til havets økosystem, og derved levevilkår for østers.

I forbindelse med FN prisen «Forest Hero Award» som deles ut til mennesker som gjør en insnats for trær og skog, sier han at Salme 42 med ordene «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.» har vært hans inspirasjon i arbeidet.

«Bestefar Østers» er baptist.

Les mer

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Japansk baptist fikk miljøpris fra FN for bevaring av skog

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!