Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Chinfolket i Sandnes hadde i høst et arrangement for å samle inn penger til de flomrammede i Chin staten i Burma. Med på arrangementet fikk de ordfører Stanley Wirak.

 

Av Mette Marie Hebnes

Ordføreren som holdt appell og viste at Sandnes kommune bryr seg om situasjonen i hjemlandet til sine bosatte Chin flyktninger. Arrangementet ble også opplyst om på hjemmesiden til kommunen.

For øvrig deltok Chin med sang og musikk og informasjon om situasjonen etter den største naturkatastrofen i Chin staten det siste århundret. Mange har mistet hus og hjem, veier og infrastruktur er ødelagt mange steder, strømforsyninger ødelagt, blant annet kraftverket som North Sea Baptist Church har vært med å finansiere i Chin staten.

Det er fortsatt enorme behov. Integrasjonsleder Peter Ngaidam står midt i det koordinerende arbeidet for både nødhjelp og hjelp til gjenoppbygging. Han forteller at det vil ta år å bygge opp igjen det som er ødelagt etter flommen. Heldigvis var det få liv som gikk tapt, men store ødeleggelser var ikke det den fattige staten i Burma trengte.

Blant Chin menighetene i baptistsamfunnet er det samlet inn over en million kroner for å hjelpe etter katastrofen i hjemlandet. Baptistsamfunnet har også startet en innsamling for å bidra i arbeidet. Gaver kan gis på konto nr 3000.15.13105 og merkes «Flom».

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner

Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner

Etter omfattende forhandlinger skal det nå være enighet om et bistandsbudsjett som gjør at organisasjonene kan fortsette omtrent som før.

Ifølge Vårt Land driver partene nå i ettermiddag intens møtevirksomhet for å få i havn en budsjettavtale. Løsningen skal være uten de kraftige kuttene som tidligere var forespeilet.

– Det har vært en stor jobb å innrette budsjettet for å sikre de frivillige organisasjonens arbeid, forteller Hans Olav Syversen (KrF) til avisen.

Han uttrykker at han er fornøyd med forhandlingene.

– Om det ikke blir store endringer i siste sving, er det en god forbedring både i tall og innretning.

Kuttet på bistandsfeltet skal være på 1,8 millioner kroner, mot 4,2 millioner, som det tidligere var snakk om. Dette innebærer at bistandsorganisasjonene kan fortsette arbeidet i nesten samme omfang som før.

Det skal også være flere politiske endringer i budsjettet. Det jobbes med en rekke forpliktende forslag som binder opp bistandspolitikk. Disse såkalte verbalforslagene skal være mange, slik at KrF og Venstre får vridd politikk i sin retning. KPK

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner

A Soulful

A Soulful

Bli med og få en fantastisk musikkopplevelse!

Vi skal øve inn et repertoar med flott julemusikk, blant annet fra gospelversjonen av Händels Messias. Vi øver på Holtekilen Folkehøgskole i to dager for så å sette opp årets julekonsert i Oslo 1. baptistkirke søndag 13.desember.

Kursledere: Mirjam Kringen og Niklas Arnesen

Pris: 450kr

Fredag 11. til søndag 13. desember 2015

Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, 1368 Stabekk

Påmelding

Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer er skrudd av for A Soulful

Fakkeltog for forfulgte kristne

Fakkeltog for forfulgte kristne

I begynnelsen av november ble det arrangert fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne i flere byer i Norge, blant annet i Stavanger der baptistene deltok aktivt.

Av Mette Marie Hebnes

En kveld i året, torsdag 5. november, samles vi på tvers av menigheter og kirkesamfunn for å stå sammen og vise solidaritet, få ferske rapporter på situasjonen for de forfulgte, be, gi og peke på viktigheten av at trosfrihet blir satt høyt på agendaen også hos norske myndigheter.

Rett til trosfrihet

Baptistsamfunnet ønsker å støtte retten til trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet og har derfor vært aktivt med i komitearbeidet rundt fakkeltogene i mange år sammen blant annet Åpne Dører og Stefanusalliansen.

Hovedfokus for årets fakkeltog var situasjonen for kristne i Syria og Irak. Situasjonen i Egypt ble også trukket fram i Stavanger hvor vi hadde besøk av pastor Josef fra Kairo, som selv har fått kirken sin nedbrent og ødelagt. De får ikke tillatelse til å bygge kirken opp igjen. På tross av stor fare, møtes de i ruinene for å be.

Irak

I Irak har det vært en kraftig forverring i situasjonen for de kristne etter opprettelsen av Islamsk Stat (IS). Kristne har blitt tvunget til enten å konvertere, flykte eller betale en høy skatt fordi de er kristne. Mange har blitt henrettet, bortført eller skadet. Kirker og klostre er blitt revet eller konfiskert og brukt til andre formål.

Mens det på begynnelsen av 1990 tallet var 1,2 millioner kristne i Irak, er det nå bare 300 000 igjen – det vil si et tap på 75 prosent av Iraks kristne befolkning. I mange områder er hele kristne samfunnet forsvunnet.

Syria

I Syria har borgerkrigen gitt en sterk framvekst av Islamsk ekstremisme. Halvparten av opprørerne i Syria er jihadister eller militante islamister. Den blodige borgerkrigen har ført til at mye ligger i ruiner, tilgangen til vann og strøm er periodevis borte, og folk dør av sult.

For de kristne er situasjonen ekstra ille da de i tillegg opplever forfølgelse fordi de er kristne. Kristne blir bortført, skadet og drept, gudstjenester overvåkes, og mange kirker er ødelagt. Verst av alt er det for konvertitter med muslimsk bakgrunn som opplever diskriminering fra familie, lokalsamfunnet, arbeidsmarkedet og lever i konstant fare for sine liv.

Solidaritet

I fakkeltoget viser vi solidaritet med våre kristne søsken som lider på grunn av sin tro. Vi viser at de ikke er glemt. Vi står med dem i bønn. Bibelen sier: Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter, Rom12,15.

s03- F1akkeltog

Stavangerpastorene Espen Thilesen og Magnar Mæland var med å støtten opp om retten til trosfrihet, og det spesielt i Syria. Foto: Mette Marie Hebnes.

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Fakkeltog for forfulgte kristne

Menneskefisker gjennom et langt liv!

Menneskefisker gjennom et langt liv!

Vi fikk sist søndag meldingen om at pastor Anders O. Heimtun ble hentet hjem til Jesus, nær 90 år gammel. Helt fra han var 16 år levde han med kallet fra Gud om å være menneskefisker.

Av Roger Dahl

– Du blir aldri fornøyd med å være fisker når du er kalt til å være menneskefisker, slik ordla pastor Anders Heimtun seg da han fikk H.M. Kongens Fortjenstmedalje for noen år siden.  Og menneskefisker det har han vært, helt fra som ung begynte som evangelist, og gjennom et helt yrkesliv som predikant, forstander og pastor i vårt kirkesamfunn. Anders Heimtun som kom fra Grøtavær vokste opp med gårdsbruk og fiske.  Kallet fra Gud ledet han til å bruke annet såkorn og søke andre fiskeplasser enn jorda hjemme og fjorden utenfor.

Heimtun begynte å reise som ungdomsevangelist i Nord Norge i 1942. I 1947 gikk veien til Baptistenes Teologiske Seminar og studier. Fra han graduerte derfra i 1951 til pensjonsårene kom var Heimtun i sammenhengende predikanttjeneste. Han har betjent følgende menigheter: Rjukan (1951–54), Ålgård (1954-62), Oslo 2. Baptistmenighet (1962-72), Andenes (1972-77), Haugesund (1977-88) og Sarpsborg, der han avsluttet sin aktive tjeneste som pastor tidlig på 1990 tallet. Også som pensjonist har Heimtun vært aktiv som forkynner, og fungert senest i 2002-03 som vikarpastor i Ålgård Baptistmenighet.

Heimtun er også kjent som sanger, på 1950-60 tallet gav han ut flere plater, og han var mye brukt som sanger i ulike kirkelige sammenhenger. Noen av disse sangene ble samlet på en CD for få år siden, og med familiens tillatelse har vi lagt en av sangene ut på youtube.  CD med alle sangene kan skaffes.

For sju år siden ble Anders Heimtun tildelt H.M. Kongens Fortjenstmedalje for sin lange og trofaste innsats som baptistpastor. Overrekkelsen ble filmet.

Anders Heimtun ble gift med sin Ruth, de fikk tre sønner og etter hvert vokste familien. Savnet etter Ruth, som ble revet bort i en tragisk ulykke for fire år siden var stort. Nå er de igjen sammen.

Anders Heimtuns gravferd går fra Rossabø kirke i Haugesund fredag 13. november kl 12.00 med påfølgende minnemøte i Baptistkirken. Pastor Ola Liland forretter.

Vi lyser fred over pastor Anders O. Heimtuns gode minne.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Menneskefisker gjennom et langt liv!

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Baptistene i Norge støtter helsearbeidet til CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo. Dette året har de prioritert å kjøpe inn utstyr og materiell til tannklinikken i Buta. Det er første gang tannlegen får mulighet til å bore og legge fyllinger. Tidligere har han kun hatt utstyr for å trekke tenner.

 Av Lise Kyllingstad

Det finnes kun én tannlege i hele Bas- Uélé. Han heter Marcel Lakumbo, og har praktisert som tannlege i Buta i flere år under svært kummerlige forhold. Han har for eksempel ikke hatt lampe, men har tatt stolen som pasienten har sittet på, helt frem til vinduet for å få nok lys til å kunne gjøre undersøkelser.

I sommer var han i Kampala i Uganda for å gjøre innkjøp og for å få opplæring i å bruke det bærbare behandlingsapparatet. Han kjøpte også en enkel tannlegestol og en lampe, samt et aggregat som må til for å drive det hele.

En lørdag i slutten av oktober fikk jeg være med på avduking, innvielse og bønn for det nye tannlegeutstyret. CBCN hadde invitert representanter for helsevesenet og myndighetene i Buta. Det ble en flott samling med nasjonalsangen – som kun kan synges i spesielle, offisielle anledninger, og taler. Jeg hadde også blitt bedt om å si noen ord.

Det ble klippet snor og utstyret ble avduket. Tannlegen hadde så en gjennomgang og forklaring av hvilke muligheter som nå finnes, og deretter samlet kirkens ledere seg i bønn og velsignelse for tannlegeutstyret. Det var en god erfaring å få oppleve hvordan CBCN bruker bønnen også i en slik anledning. Her har vi mye å lære!

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget

Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget

Torsdag 5. november fikk Baptistkirka Sarpsborg nye eiere, drøyt 90 år etter at bygget ble baptistkirke.

Av Roger Dahl

Siden Sarpsborg Baptistmenighet ble lagt ned i 2008 har kirkebygget blitt tatt hånd om av Baptistsamfunnet. Dte har hele tiden vært utleid til Varmestua, som er et lavterskel rusverntilbud.

Fra nå er eiendommen overtatt av Varmestua, som eies av Kristent lederråd i Sarpsborg.

Det er gledelig at kirkebygget fortsatt vil være i bruk til kirkelig virksomhet.

Les om Varmestuas arbeid

Inntektene fra salget går inn i «Sarpsborgfondet» som består av midle etter  Sarpsborg Baptistmenighet. Fondet er til 2023 forbeholdt oppstart av baptistisk virksomhet i Sarpsborg. Etter det vil midlene gå inn i nasjonal misjon sine fondsmidler innen Det Norske Baptistsamfunn, om det ikke er startet opp virksomhet i Sarpsborg.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Varmestua Sarpsborg har tatt over kirkebygget

Vil ikke la de fattige ta regningen

Vil ikke la de fattige ta regningen

Over 160 frivillige organisasjoner møtte opp utenfor Stortinget for å vise sin motstand mot regjeringens forslag om kutt i bistandsbudsjettet.

Av Bjarte Østebø, KPK

Preses Helga Byfuglien kalte kuttforslaget uverdig, og mener regningen ikke kan sendes til de fattigste.

– Det er tid for å innse at vi må gi av vårt eget for å lindre andres nød, mer enn noen gang. Alle må bidra, sa hun sin appell, sa hun.

– Det kommer til å koste, men ingen land i verden er bedre stilt til å ta regningen enn Norge. Vi vil ikke være med på å sende regningen til de fattigste. Vi mener at vårt folk skal ta hele regningen, og utfordrer politikere til å ta ansvar, sa Byfuglien.

– Jeg kan ikke huske sist så mange organisasjoner sto sammen om en og samme sak. Vi er her for å slå alarm mot de historiske kuttene og den dramatiske omleggingen i norsk bistand som vi mener dette budsjettet er et uttrykk for, sa generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I forrige uke foreslo regjeringen å sette av 9,5 milliarder kroner for å møte strømmen av flyktninger til Norge. Nesten halvparten tas fra bistandsbudsjettet. Det har fått mange til å reagere kraftig.

– Oppleves som et mistillitsforslag
– I denne tid legger rekordmange ut på flukt fra krig og konflikt, naturkatastrofer og fattigdom. I denne tiden legger altså Norge fram et bistandsbudsjett hvor Norge blir den største mottakeren av norsk bistand, sa Wang.

Hun var krass i sin omtale av forslaget.

– Regjeringen foreslår nesten 70 prosent kutt i sivilsamfunnsorganisasjonene i Norge. Det er vanskelig å tolke dette som noe annet en et mistillitsforslag mot alle disse organisasjonene, sa hun.

Ungdomspartiene protesterer
Og de fremmøtte politikerne lovet å ta med seg engasjementet fra de fremmøtte.

– Tilleggsproposisjonen er et forslag, det som skal bli vedtatt er noe helt annet. Mitt budskap er at fattigdomsbekjempelse er noe Norge skal være gode på, sa stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), og la til:

– Når budsjettforhandlingene er ferdige så skal jeg love dere at vi har gjort alt vi kan for å sikre at mest mulig bistand går utenfor landets grenser, og mest mulig bistand går gjennom de mest effektive kanalene, sa han.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja sa at han ikke ser at det foreligger noen faglig begrunnelse for å skjære ned støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner med to tredjedeler.

Det er en dramatisk endring i den norske bistanden slik vi har hatt den over mange år. Skal man gjøre dramatiske endringer, så må det være velfundert og ha en god begrunnelse, sa Raja.

Generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Øie, ledet arrangementet. Han leste opp en tekstmelding fra flere av ungdomspartiene, som alle reagerer på forslaget. I tekstmeldingen står det:

«Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Grønn Ungdom, AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom krever reversering av de store kuttene i langsiktig bistand.»

Har folket med seg
Jørn Lemvik er generalsekretær i Digni, en paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet i mange kristne organisasjoner og kirker. Han var meget fornøyd etter markeringen.

– Dette ble kanonbra. Vi begynte å planlegge dette med 20 organisasjoner og søkte Stortinget om å få ha 100 folk her, og ble mye mer. Vi var 160 organisasjoner, og nye kommer til. Det virket som om politikerne fikk med seg budskapet, og jeg tror vi skal se et annet budsjett enn det som ligger på bordet i dag, sa han til KPK.

Han opplever at han har folk flest i rygge

– De 160 organisasjonene som var representert her representerer ganske mange i det norske folk, så jeg tror det norske folk tenker annerledes om vår rolle. Vi skal ikke bruke mest bistandspenger på oss selv, vi skal bruke mest på langsiktig bistand der det trengs, sa han.

Opplever du dette som en forhastet avgjørelse fra politikerne?

– Jeg er veldig usikker på hva som har skjedd, men jeg opplever det merkelig at de kan komme med en slik sak som dette. Jeg tror det er forhastet, sa han.

Tror på endring
Nå setter han sin lit til samarbeidspartene KrF og Venstre.

– Nå forventer jeg at de går inn og slåss for livet. Jeg har sagt hele veien at hvis vi skal inkludere flyktningene i bistandsbudsjettet, så må vi ha et bistandsbudsjett på 1,5 prosent av statsbudsjettet. Da er det 98,5 igjen til Norge. Den halvannen prosenten håper jeg de slåss for, sa Lemvik og legger til:

– Jeg håper det fører til et utvidet bistandsbudsjett. Norge har en sjanse til å sette en standard i verden nå og si at når det gjelder så stiller vi opp. Den sjansen håper jeg vi ikke misbruker, sa han. KPK

Foto: Markus Plementas, KPK

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Vil ikke la de fattige ta regningen

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!