Evaluerer fast stevnested!

Evaluerer fast stevnested!

Etter tre år med sommerstevne på samme sted er det tid for evaluering av ordningen!

Av Roger Dahl

Da baptistene i Norge for tre år siden inviterte til det første Blink-arrangementet på Stavern folkehøgskole Fredtun ble en mer enn hundre år gammel tradisjon med å arrangere landsmøte og sommerstevne på omgang i landsdelene brutt. Etter gjennomføring av Blink i 2012, 2013 og 2014 er det tid for evaluering av endringen fra stevne på ulikt sted hvert år til fast stevnested.

Høsten 2014 blir menighetene utfordret gjennom denne undersøkelsen og i de regionale ledersamlingene, deltakere på Blink gjennom de tre siste årene, og også alle som ønsker å si sin mening er oppfordret til det.Styrene i Det Norske Baptistsamfunn, Ung baptist og Baptistkvinnene møtes 7.-9. november. Da gjennomføres endelig evaluering og det fattes vedtak om ordning med fast stevnested skal fortsette eller ikke.Uansett resultat av evalueringen inviterer vi til Blink 2015 i Stavern, slik at en eventuelt går til får en annen ordning enn nåværende fra 2016.

Vi oppfordrer alle som har meninger om våre stevner om å svare på undersøkelsen.

Gå til undersøkelsen

(Foto: Asgeir Sørhus)
Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer av

Lanserer ikkevoldspris

Lanserer ikkevoldspris

Vårt ønske er en fredligere verden. Derfor feirer vi King-dagen og derfor lanserer  vi en Ikkevoldspris i Martin Luther King Jrs ånd.

Gjennom det ønsker vi å rette oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte mennesker i Norge som fokuseer på ikkevold.

Les mer

Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer av

Rune Stray fra sjelesorgs-instituttet til ledersamling i Trondheim

Rune Stray fra sjelesorgs-instituttet til ledersamling i Trondheim

Først ut med regionalt lederfokus i år er Midt-Norge, der en samles allerede 5.-6. september.

Av Roger Dahl

Fredag 5. september blir det foksu på lederen som sjelesørger. Rune Stray som arbeider som institusjonsprest på Institutt for sjelesorg deltar med undervisning fredag ettermiddag.  I tilegg vil det være rom for å dele liv og tjeneste med hverandre.

Lørdag formiddag inviteres det til fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»

Senere i høst vil det bli regionale ledersamlinger over hele landet.  Planen for disse ser slik ut:

 • Menighetene i Agder og telemark inviteres til Arendal 18. oktober.
 • Menighetene på Vestlandet inviteres til Haugesund 18. oktober.
 • Menighetene i Oslo-området inviteres til samling 18. oktober (eventuelt 25. okt.).
 • Menighetene Buskerud, vestfold og Østfold inviteres til Drammen 25. oktober.
 • Menighetene i Mjøsområdet inviteres til Raufoss 1. november.
 • I Nord-Norge blir det kontaktutvalg for styrene og menighetslederne på Rivermont 28.-29. november.

I alel disse samlingene vil det være et fokus på nådegavene ut fra boka «Nådegavenes tre farger.» Baptistsamfunnet stab og styre vil være representert i alle samlingene.

 

 

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer av

Andre generasjon innflyttere!

Andre generasjon innflyttere!

Å vokse opp i et kristent hjem i  Norge med foreldre fra helt andre deler av verden kan være en utfordring.

Av Roger Dahl

Dette er bare en av mange utfordringer for ungdom på vei mot voksenlivet.  Å navigere i skjæringspunktet mellom hjemmet, og kanskje den etniske menighetens forståelse av virkelighet og trosliv, og den en opplever som ungdom vokst opp i Norge. Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere?

Det er spørsmålet integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken stiller. Sammen med Ung baptistkonsulent Espen Thilsen og integrasjonspastor Peter Ngaidam skal hun i høst ha fire kurs for ledere som har kontakt med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturene.

Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen fokuseres det  på de som vokser opp i en flerkulturell sammenheng, og temaene gir ulike vinklinger til problematikken.

 • Visjons og strategitenkning skal være med å gi oss retning og helhetsblikk på hvor vi vil hen.
 • Det andre fokuset handler om faktorer som skal til for at unge mennesker skal bevare troen sin.
 • Tilslutt ser vi på hvordan skal vi legge til rette for å skape nok rom og møtesteder i menigheten til å samle generasjonene.

– Vi har kanskje ikke alle svarene, men sammen har vi mulighet til å lære av hverandres erfaringer, sier Siri Løsnesløkken og forteller at en  inviterer menighetsledere, ungdomsledere og søndagsskoleledere til å delta på seminaret.

Seminarene er et samarbeid mellom Ung baptist og Baptistsamfunnet, og vil være ulike steder i landet.

 • Calvary Chin Church Hamar, 6. september Norsk/Chin kl 10-16
 • Vestlandet, 4. oktober Norsk/Chin kl 10-16
 • Oslo 1. Baptistmenighet (eller annet lokale i Oslo) 29. november Norsk/Engelsk kl 10-16
 • Stabekk HLT, 13. desember Norsk/Karen kl 10-16
Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer av

Misjonsforbunder blir baptistpastor!

Misjonsforbunder blir baptistpastor!

Dag Eiel Kristoffersen har nylig begynt som pastor i flerkulturelle Langesund Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

At en misjonsforbunder blir baptistpastor føyer seg inn i en lang rekke av gode overganger mellom akkurat disse kirkesamfunnene. Kristoffersen, som vokse opp i Drammen, og har gode relasjoner til baptistene i byen  fra  barneårene, da han blant annet gikk i barnehagen som var i baptistkirken. Kristoffersen har de senere årene vært pastor i misjonsmenigheten i Skien. han er også engasjert i forhold til Naturlig menighetsutvikling (NaMu)  og er godkjent veileder fra NaMu.

Det er innsettelse i Langesund 7. september der generalsekretær Terje Aadne medvirker.

Oppussing Langesund Baptistkirke

Den flotte baptistkirken i Langesund har blitt malt opp utvending i løpet av sommeren. maung Maung, som har arbeidet i menigheten det siste året, har vært primus motor for oppussingen.

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer av

Hyrde for flere enn sauene

Hyrde for flere enn sauene

Ola Melkeråen flytter til Hammerfest, og går sammen med kona Brita inn som pastor i menigheten der fra 30. august.

Av Roger Dahl

– De er pensjonister og har sagt seg villig til å være der opp i ett år i første omgang, sier tidligere Hammerfestpastor Birger Wroldsen Jr, som i sin tid var med å lede plantingen av baptistmenigheten i byen,.

– Dette er veldig bra og menigheten er veldig glad for dette, understreker Wroldsen Jr. og forteller at menigheten er ti år og vi vil markere dette på en enkel måte denne helga, altså siste helga i august.

Wroldsen reiser opp og blir med på helga sammen med Glenn Wiik som synger og spiller. Markeringen finner sted  lørdag den 30 august kl 16.00 og kl 19.00.

Brita og Ola Melkeråen har tidligere vært pastorpar i Sentrumskirken –  Haugesund Baptistmenighet.  (Foto: Sentrumskirken)

Share

Flere NyheterKommentarer av

Ungdomsleir med misjonsfokus

Ungdomsleir med misjonsfokus

Ungdomsleiren (BU-leiren) på Vegårshei i august samlet inn over 40 000 kr til kristent og diakonalt arbeid barn og ungdom i Sierra Leone.

Det er ikke mindre grunn til å huske på dem nå som også Ebola smitten har rammet landet. Foreløpig har de den konsekvensen at det er blitt reiseforbund mellom indre deler av Sierra Leone og mere sentrale strøk. Bibelskolen i Tonko Limba får dermed en pause, siden lærerne kommer utenfra.

Deltakere på BU-leiren forteller om sterke møter og et leirmiljø som er åpent og ærlig og veldig anderledes enn det mange er vandt til i hverdagen. Dette året var det Hogne Schie fra Eidsvoll som var leirprest. Til sammen var det samlet 160 ungdommer og ledere. Disse var fra hele landet, men hovedsaklig Sør-Norge. Enkeltpersoner fra Bulgaria, Sveits og Latvia var også med og gav denne uka litt internasjonalt preg.

Oppfordringen til neste leir er å få med flere, særlig yngre deltakere på neste års leir, så vi ikke bare holder deltakerantall jevnt men kan vokse.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Ledig stilling som misjonsleder i Baptistsamfunnet

Ledig stilling som misjonsleder i Baptistsamfunnet

Vår misjonsleder går av med pensjon. Hans etterfølger vil få arbeide med samarbeidskirken i Kongo. Det er derfor

ledig jobb som misjonsleder i Baptistsamfunnet

Vi tilbyr en spennende, utfordrende og krevende jobb til deg som ønsker å bringe Jesus ut til mennesker, som brenner for å  gi mennesker bedre levekår og ønsker å arbeide i både en internasjonal og norsk sammenheng.

Baptistsamfunnet har cirka 12.000 medlemmer og 97 menigheter. Med utgangspunkt i visjonen ”Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet” er vi engasjert i menighetsbyggende evangelisk arbeid en rekke steder. Vår misjonsleder har ansvar for oppfølging av arbeidet vi støtter i Kongo, Sierra Leone, Myanmar, India og Thailand.

Les mer om vår strategi for internasjonalt arbeid.

Utlysning av stillingen

Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!