Baptistkirka i Sarpsborg er solgt til Varmestua

Baptistkirka i Sarpsborg er solgt til Varmestua

Etter at Sarpsborg Baptistmenighet ble lagt ned i 2008 har kirkebygget vært brukt av organisasjonen Varmestua, som er et lavterskel rusverntilbud i byen.

Av Roger Dahl

Baptistsamfunnet har tatt ansvar for drifting av bygget siden 2008, og har hele tiden leid det ut til Varmestua.  At Varmestua ønsket å kjøpe bygget når det skulle selges er en bonus. Kirkebygget drives videre i samme ånd som tidligere, og det vil fortsatt være et sted  der Guds kjærlighet og omsorg får lov å omslutte mennesker.

Formelt overtar de nye eierne bygget 23. juni, med forbehold om finansiering og endelige vedtak i styrende organer.

De økonomiske midlene som frigjøres vil gå inn i «Sarpsborgfondet» som er øremerket baptistisk virksomhet i byen i femten år etter at Sarpsborg Baptistmneighet gikk inn. Midlene vil etter det gå inn i nasjonal misjons fondsmidler.

Varmestua er eid av kristent lederråd i Sarpsborg.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistkirka i Sarpsborg er solgt til Varmestua

På kirkejakt

På kirkejakt

Stavanger Baptistmenighet har lagt Baptistkirken ut for salg.

Av Roger Dahl

Etter 80 år  i samme hus har Stavanger Baptistmenighet innsett at tiden for et nytt lokale har kommet.  Pastor Magnar Mæland forteller at det gamle bedehuset som presten Lars Oftedal bygde i 1893 er blitt for lite for menigheten, som er i vekst.

En har derfor lagt eiendommen ut for salg, samtidig som en arbeider med nye løsninger for kirkelokaler sentralt i Stavanger.  For at menigheten skal makte løftet med å få nye lokaler er en avhanegig av at den gamle eiendommen blir solgt. Avtalen med megleren handler derfor om både kjøp og salg.

Les artikkel i Stavanger Aftenblad

Les Finn-annonsen

 

FOTO: Thomas Haga/EIE EIENDOMSMEGLING

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for På kirkejakt

Ålgård Baptistmenighet styrker pastorteamet ytterligere

Ålgård Baptistmenighet styrker pastorteamet ytterligere

Anders Undheim, som har bakgrunn fra pinsebevegelsen, er ansatt som medpastor.

Av Roger Dahl

Det er hovedpastor i Ålgård Baptistmenighet Magnar Mæland som forteller dette til nettstedet baptist.no.  Han forteller at Anders Undheim tidligere har vært pinsepastor, at han driver regnskapsfirma, og er ansatt i en engasjementstilling i 40 prosent.

Undheims oppgaver vil være lederoppfølging, administrasjon, voksent nærvær i barne- og ungdomsarbeidet og på leirene, i tillegg til forkynnelse.

Mæland er hovedpastor, og har blant annet ansvar for ledelse og menighetsutvikling, personalansvar for staben og kirklige handlinger. Han har tatt over ansvaret i Ålgård i løpet av vinteren, og vil inntil videre dele tiden med jobb som pastor i Stavanger Baptistmenighet, der en er på leting etter hans etterfølger.

Ålgård Baptistmenighet har i tillegg til Mæland og Undheim Inger-Lise Salvesen ansatt som pastor med ansvar for ungdom. Gunn Rita Nedrebø, Ella Helland og Camilla Oseland er også ansatt i ulike stillingsstørrelser som menighetsarbeidere, med ansvar for barn og unge, og smågruppearbeid.

I Stavanger Baptistmenighet er Espen Thilesen ansatt som ungdomspastor.

 

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Ålgård Baptistmenighet styrker pastorteamet ytterligere

Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter

Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter

Pastor Steinar Botten tok menigheten med seg til jubileumsfeiringen av retreatsenteret, som er på eiendommen der Bottenfamilien bodde i Steinars første leveår.

Av Roger Dahl

Det er 60 år siden den første retreaten var på Sandom, som tidligere var et lite gårdsbruk klemt mellom Lomskollen og Ottaelva. Her bodde fjellbonden Fredrik Botten, av mange kjent som bedemannen, som livet ut fikk stå i en spesiell forbønnstjeneste, og vitnesbyrdene om Guds under rundt Fredrik Botten forbønnstjeneste er lang.

For 60 år siden ble han etter bønn overbevist om å selge gårdsbruket, han og familien hadde flyttet fra noen år tidligere, til retreatsenter.

Linjer

Det går en linje tilbake på Sandom retreatsenter, til fjellbonden som bodde der med kone og seks barn. Som erfarte Guds kraft og Guds under i sitt og familiens liv, og i mange andre sammenhenger.  Noe han selv har fortalt om i boka Filadelfiaforlaget ga ut om han på slutten av 1980-tallet.

Det går også en linje til fra familielivet på Sandom. Bonden, som i 28 år var bygdas klokker fikk oppleve at tre av døtrene ble misjonærer i Kongo, og at yngste sønnen Steinar Botten ble pastor i Sel Baptistmenighet, og har ført farens forbønnstjeneste videre.

Retreatsenter

Første søndag i mai fikk Steinar være med å feire 60 år med retreatarbeid i barndomshjemmet. 60 år med tilbud om å komme avsides, være i Guds nærvær, søke Guds ledelse.

IMG_0017

Sandom ligger flott til langs den gamle riksveien gjennom Lom

Sandom ble tatt i bruk til retreater i 1955. Den gamle låven er blitt ombygget til gjestehus og kapell. Rett over tunet ligger Bakkehuset, der den ene veggen i peisestuen er bygget rett inn i den bratte skråningen mot Lomskollen. Her er det også spisestue, kjøkken og kontor – og rom til frivillige husfolk som hjelper til for kortere tidsrom.

Husfolket bor 400 meter unna, på Nord-Sandom, der tre små  tømmerhus danner et felles tun. Også mellom retreatene har husfolket regelmessig bønnefellesskap – og forbønn for gjestene. De står for hele driften og vedlikeholdet av stedet, og samarbeider med en krets av støttespillere fra bygda og fra hele landet.

Informasjonsleder Roge Dahl er medlem av styret for Sandomstiftelsen.

Les mer om Sandomstiftelsen

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter

Feiret dåp i baptistmenigheten på Otta

Feiret dåp i baptistmenigheten på Otta

Søndag 8 april hadde vi gleden av å døpe Joseph Hood, sier pastor Steinar Botten i Sel Baptistmenighet.

Joseph Hood kommer opprinnelig fra Australia. Joseph har bodd i Norge i noen år, er gift og bosatt i nabokommunen. Etter at han hadde besøkt menigheten på to tre møter, spør han om det var mulig å bli døpt, forteller Steinar Botten og fortsetter:

– Selv om Joseph aldri hadde tilhørt noe kirkesamfunn, var han ikke ny på vegen, men la for dagen et brennende engasjement og vitnesbyrd om sin Gudstro. Hver dåp er en fest, men sjelden møter man en dåpskandidat som var så vel forberedt til denne handling som Joseph, sier Botten og avslutter:

– Vi takker Herren for alle som lar seg innvie til å tjene Ham.

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Feiret dåp i baptistmenigheten på Otta

Inviterer til dialog om homofili

Inviterer til dialog om homofili

Baptistsamfunnet har i dag sendt ut invitasjon til menighetene og andre sentrale ledere i kirkesamfunnet til dialogmøter omkring homofili.

Av Roger Dahl

Det pågår samtaler om forståelse av homofili i flere ulike kristne sammenhenger, også innen vårt kirkesamfunn.

Hovedstyret har med bakgrunn i konkret henvendelse valgt å invitere til tre dialogsamlinger.Den første vil være i september, mens de to siste samlingene blir i første halvår 2016.  Deltakerne vil få prentert tematikk for hver samtale på forhånd, og samtalene vil ledes av en innleid dialogleder.

Invitasjonsbrevet

Alle forespørsler om dialogsamlingene rettes til generalsekretær Terje Aadne.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Inviterer til dialog om homofili

29 norske baptistledere på «Levende tro» konferanse

29 norske baptistledere på «Levende tro» konferanse

Agnar Sæli (lengst til venstre) sammen med fem andre fra Tistedal på Orange-konferansen.

Av Roger Dahl

For å styrke fokuset på og kunnskapen om trosformidling og samspill mellom hjem og familie i den forbindelse har Ung baptist og Baptistsamfunnet arrangert studietur til Atlanta og Orange-konferansen 2015

Konferansen , som samler rundt 7000 deltakere, har et tydelig fokus på hvordan en som kristen menighet og kristne ledere kan ha og få innflytelse på alle generasjoner, kan bringe troen videre til alle generasjoner.

I Norge har vi de siste årene arbeidet for å øke bevistheten om å bringe troen vider til neste generasjon og å kvalitetssikre at det gjøres. Derfor arrangerer vi turen til Atlanta for å gi inspirasjon og kunnskap. Derfor har vi startet et levende tro arbeid rundt trosformidlingen, og ønsker å hjelpe menighetene til å etablere egne levende tro planer. Før sommeren er målet at 15 menigheter skal ha sin egen plan for trosopplæringen, og innen neste sommer skal vi nå enda flere.

Derfor har vi også relevante seminarer på Blink. Der vil du kunne delta på seminaret «Fellesskap i familien» med Torbjørg Oline Ostorp 2. juli. Hun taler også torsdag kveld 2. juli.  Du vil kunne delta i det praktiske seminaret «Input/output» med Jarle Waldemar fredag 3. juli. Han har også Alle sammen spesial med et spennende familieshow samme formiddag og er med i barnemøtet på kvelden 2. juli. Du kan også delta i praktisk seminar om «Foreldreskolen» med Jorunn Singstad Djupvik.

Den gode familieprofilen på Blink, 30. juni til 5. juli, er også med å gjøre det enkelt for menighetene å invitere barnefamiliene med seg. Fra torsdag er det Alle  sammen samlinger hver formiddag, det er Sircus Ducano på kveldene og hver dag kl 14.00 er det en Alle sammen aktivitet som fotball, tur på stranda o.l.

Les mer om Blink

Les mer om Levende tro

 

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for 29 norske baptistledere på «Levende tro» konferanse

Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Sett av 11.-13. mars 2016 til inspirerende konferansedager med baptistledere fra hele landet.

Av Roger Dahl

559752_523584794415734_1233459782_n

Ambassadour Hotel

Konferansen er lagt til Drammen sentrum og Ambassadour Hotel, som ligger tett ved både baptistkirken, buss og  jernbane i Drammen. Med seks avganger til og fra Gardermoen hver time tar det aldri mer enn en time og femten minutter fra du har tatt ut bagasjen til du står i hotellobbyen.

I tillegg til gode transportløsninger og nærhet til baptistkirken har hotellet nødvendige kapasitet og fleksibilitet som gjør at lederkonferansen kan fortsette å vokse. I det største konferanserommet kan vi være 400 samtidig. Dobbel kapasitet i forhold til tidligere konferanser.

Nå er vi klar over at det ikke bare er lokalene som skaper en god konferanse. Programkomiteen har hatt sitt første møte, og når vi bare får noen positive svar skal vi dele villig vekk hvem som deltar med undervisning. Det vi kan love allerede nå, er at det etter kveldsmøtene blir kafé og fellesskap i baptistkirka, at vi skal få hilse på lokale baptister og at det er flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til hotellet, selv om vi er midt i byen. Og at temaet handler om å være midt i verden med evangeliet.

Vi håper du merker deg datoen allerede nå og melder deg på når vi går ut med påmelding til konferansen, som er 11.-13. mars 2016, med påbyggingsdøgn for pastorene 9. og 10. mars.

Share

Flere NyheterKommentarer er skrudd av for Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Arkiv

BLINK 2014

Annonser

Reklame her!