Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter

Feiret 60-årsjubileum for Sandom retreatsenter

Pastor Steinar Botten tok menigheten med seg til jubileumsfeiringen av retreatsenteret, som er på eiendommen der Bottenfamilien bodde i Steinars første leveår.

Av Roger Dahl

Det er 60 år siden den første retreaten var på Sandom, som tidligere var et lite gårdsbruk klemt mellom Lomskollen og Ottaelva. Her bodde fjellbonden Fredrik Botten, av mange kjent som bedemannen, som livet ut fikk stå i en spesiell forbønnstjeneste, og vitnesbyrdene om Guds under rundt Fredrik Botten forbønnstjeneste er lang.

For 60 år siden ble han etter bønn overbevist om å selge gårdsbruket, han og familien hadde flyttet fra noen år tidligere, til retreatsenter.

Linjer

Det går en linje tilbake på Sandom retreatsenter, til fjellbonden som bodde der med kone og seks barn. Som erfarte Guds kraft og Guds under i sitt og familiens liv, og i mange andre sammenhenger.  Noe han selv har fortalt om i boka Filadelfiaforlaget ga ut om han på slutten av 1980-tallet.

Det går også en linje til fra familielivet på Sandom. Bonden, som i 28 år var bygdas klokker fikk oppleve at tre av døtrene ble misjonærer i Kongo, og at yngste sønnen Steinar Botten ble pastor i Sel Baptistmenighet, og har ført farens forbønnstjeneste videre.

Retreatsenter

Første søndag i mai fikk Steinar være med å feire 60 år med retreatarbeid i barndomshjemmet. 60 år med tilbud om å komme avsides, være i Guds nærvær, søke Guds ledelse.

IMG_0017

Sandom ligger flott til langs den gamle riksveien gjennom Lom

Sandom ble tatt i bruk til retreater i 1955. Den gamle låven er blitt ombygget til gjestehus og kapell. Rett over tunet ligger Bakkehuset, der den ene veggen i peisestuen er bygget rett inn i den bratte skråningen mot Lomskollen. Her er det også spisestue, kjøkken og kontor – og rom til frivillige husfolk som hjelper til for kortere tidsrom.

Husfolket bor 400 meter unna, på Nord-Sandom, der tre små  tømmerhus danner et felles tun. Også mellom retreatene har husfolket regelmessig bønnefellesskap – og forbønn for gjestene. De står for hele driften og vedlikeholdet av stedet, og samarbeider med en krets av støttespillere fra bygda og fra hele landet.

Les mer om Sandomstiftelsen

Share

Flere NyheterComments Off

Feiret dåp i baptistmenigheten på Otta

Feiret dåp i baptistmenigheten på Otta

Søndag 8 april hadde vi gleden av å døpe Joseph Hood, sier pastor Steinar Botten i Sel Baptistmenighet.

Joseph Hood kommer opprinnelig fra Australia. Joseph har bodd i Norge i noen år, er gift og bosatt i nabokommunen. Etter at han hadde besøkt menigheten på to tre møter, spør han om det var mulig å bli døpt, forteller Steinar Botten og fortsetter:

– Selv om Joseph aldri hadde tilhørt noe kirkesamfunn, var han ikke ny på vegen, men la for dagen et brennende engasjement og vitnesbyrd om sin Gudstro. Hver dåp er en fest, men sjelden møter man en dåpskandidat som var så vel forberedt til denne handling som Joseph, sier Botten og avslutter:

– Vi takker Herren for alle som lar seg innvie til å tjene Ham.

 

 

Share

Flere NyheterComments Off

Inviterer til dialog om homofili

Inviterer til dialog om homofili

Baptistsamfunnet har i dag sendt ut invitasjon til menighetene og andre sentrale ledere i kirkesamfunnet til dialogmøter omkring homofili.

Av Roger Dahl

Det pågår samtaler om forståelse av homofili i flere ulike kristne sammenhenger, også innen vårt kirkesamfunn.

Hovedstyret har med bakgrunn i konkret henvendelse valgt å invitere til tre dialogsamlinger.Den første vil være i september, mens de to siste samlingene blir i første halvår 2016.  Deltakerne vil få prentert tematikk for hver samtale på forhånd, og samtalene vil ledes av en innleid dialogleder.

Invitasjonsbrevet

Alle forespørsler om dialogsamlingene rettes til generalsekretær Terje Aadne.

Share

Flere NyheterComments Off

29 norske baptistledere på «Levende tro» konferanse

29 norske baptistledere på «Levende tro» konferanse

Agnar Sæli (lengst til venstre) sammen med fem andre fra Tistedal på Orange-konferansen.

Av Roger Dahl

For å styrke fokuset på og kunnskapen om trosformidling og samspill mellom hjem og familie i den forbindelse har Ung baptist og Baptistsamfunnet arrangert studietur til Atlanta og Orange-konferansen 2015

Konferansen , som samler rundt 7000 deltakere, har et tydelig fokus på hvordan en som kristen menighet og kristne ledere kan ha og få innflytelse på alle generasjoner, kan bringe troen videre til alle generasjoner.

I Norge har vi de siste årene arbeidet for å øke bevistheten om å bringe troen vider til neste generasjon og å kvalitetssikre at det gjøres. Derfor arrangerer vi turen til Atlanta for å gi inspirasjon og kunnskap. Derfor har vi startet et levende tro arbeid rundt trosformidlingen, og ønsker å hjelpe menighetene til å etablere egne levende tro planer. Før sommeren er målet at 15 menigheter skal ha sin egen plan for trosopplæringen, og innen neste sommer skal vi nå enda flere.

Derfor har vi også relevante seminarer på Blink. Der vil du kunne delta på seminaret «Fellesskap i familien» med Torbjørg Oline Ostorp 2. juli. Hun taler også torsdag kveld 2. juli.  Du vil kunne delta i det praktiske seminaret «Input/output» med Jarle Waldemar fredag 3. juli. Han har også Alle sammen spesial med et spennende familieshow samme formiddag og er med i barnemøtet på kvelden 2. juli. Du kan også delta i praktisk seminar om «Foreldreskolen» med Jorunn Singstad Djupvik.

Den gode familieprofilen på Blink, 30. juni til 5. juli, er også med å gjøre det enkelt for menighetene å invitere barnefamiliene med seg. Fra torsdag er det Alle  sammen samlinger hver formiddag, det er Sircus Ducano på kveldene og hver dag kl 14.00 er det en Alle sammen aktivitet som fotball, tur på stranda o.l.

Les mer om Blink

Les mer om Levende tro

 

Share

Flere NyheterComments Off

Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Planlegg for Lederkonferansen 2016 allerede nå!

Sett av 11.-13. mars 2016 til inspirerende konferansedager med baptistledere fra hele landet.

Av Roger Dahl

559752_523584794415734_1233459782_n

Ambassadour Hotel

Konferansen er lagt til Drammen sentrum og Ambassadour Hotel, som ligger tett ved både baptistkirken, buss og  jernbane i Drammen. Med seks avganger til og fra Gardermoen hver time tar det aldri mer enn en time og femten minutter fra du har tatt ut bagasjen til du står i hotellobbyen.

I tillegg til gode transportløsninger og nærhet til baptistkirken har hotellet nødvendige kapasitet og fleksibilitet som gjør at lederkonferansen kan fortsette å vokse. I det største konferanserommet kan vi være 400 samtidig. Dobbel kapasitet i forhold til tidligere konferanser.

Nå er vi klar over at det ikke bare er lokalene som skaper en god konferanse. Programkomiteen har hatt sitt første møte, og når vi bare får noen positive svar skal vi dele villig vekk hvem som deltar med undervisning. Det vi kan love allerede nå, er at det etter kveldsmøtene blir kafé og fellesskap i baptistkirka, at vi skal få hilse på lokale baptister og at det er flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til hotellet, selv om vi er midt i byen. Og at temaet handler om å være midt i verden med evangeliet.

Vi håper du merker deg datoen allerede nå og melder deg på når vi går ut med påmelding til konferansen, som er 11.-13. mars 2016, med påbyggingsdøgn for pastorene 9. og 10. mars.

Share

Flere NyheterComments Off

Vil du drifte kafeen vår?

Vil du drifte kafeen vår?

Vi søker to medarbeidere som kan drifte kafeen under Blink 2015 i Stavern fra mandag 29. juni til lørdag 4. juli.

Blink kafeen er en kafé som selger kaffemat, kaffe, brus, pølser, is og litt godteri.

Godtgjøring etter avtale!

Spørsmål om jobben kan rettes til
Ruth Bråtveit tlf: 47259486 el. ruthbra@hotmail.no

Mer informasjon om Blink på http://www.baptist.no/blink

Microsoft Word - Stillingsannonse kafé Blink 2015

Klikk på bildet for fullformat

 

Share

Flere Hovedsaker, NyheterComments Off

Gladmeldinger fra Porsgrunn

Gladmeldinger fra Porsgrunn

Les inspirerende nytt om bønneseminar med Bjørn Olav Hansen, dåp og fellesmøter i Grenland.

Pastor Magne Hultgren forteler:

– Nå til helgen, 11-12. april skal vi ha Bønneseminar med Bjørn Olav Hansen. Menighetene i Grenland står sammen om arrangementet, og hittil har ca. 65 personer meldt seg på seminaret på lørdag. Der vil vi også ha Ikon-utstiling. Ragnhild Grønseth fra Skien, og Marit Olsen fra Porsgrunn har blitt gode Ikon-malere. De stiller ut flere av sine vakre Ikoner i Porsgrunn Baptistkirke lørdag under Bønneseminaret.

– Vil også meddele den gode nyhet at vi hadde dåp i Porsgrunn Skjærtorsdag.  Ei dame på 67 år døpt.  Vi har hatt dåpsundervisning i menigheten, seks personer har deltatt. Pastor Tor L. Rønneberg har utarbeidet og holdt undervisningen som var over tre samlinger. En av deltagerne, Åse Johansen, ønsket å bli døpt i påsken. Hun er vokst opp som menighetsbarn i Kvæfjord. Det siste året har hun vært aktivt med i vår menighet. Nå ønsket hun å følge Jesus i dåpen, og bli med i vår menighet. Vi takker Gud for Åse Johansen, og håper at de andre som vært til undervisning også vil melde seg til dåp.

– Skjærtorsdag hadde vi felles nattverdsgudstjeneste med baptistmenighetene i Grenland. Pastor Dag Eiel Kristoffersen talte Guds ord. Det ble en godt besøkt, og inspirerende gudstjeneste.

 

 

Share

Flere NyheterComments Off

148 år gammel baptistkirke solgt

148 år gammel baptistkirke solgt

Arendal Baptistmenighet har nylig solgt baptistkirken i Tvedestrand, som var lagt ut for salg med prisantydning på 750.000 kroner.

Av Roger Dahl

– Vi har ikke funnet noen som kan drive en menighetsbyggende virksomhet i Tvedestrand, og finner derfor ikke mulighet for å beholde eiendommen, sier pastor Dag Frode Vaagsnes i Arendal i en kommentar til nettstedet baptist.no.

Etter at Arendal Baptistmenighet i 2012 overtok ansvaret for medlemmene i Tvedestrand og det gamle kirkebygget der har en forsøkt å etablere ny baptistisk virksom i kirkebygget, men ser nå at en ikke rår over de ressursene som kreves for å lykkes med dette. Å beholde bygget i tilfelle det skal bli en forandring senere, ønsker ikke menigheten som ser på virksomheten i Arendal som sin kjerneoppgave.

Karani Karen Baptistmenighet, med medlemmene sine  bosatt i Tvedestrand og Risør, har leid kirkebygget til sin virksomhet de siste årene.

Eiendommen har i tillegg til kirkesalen en sidebygning som rommer både en  treroms leilighet, kontor, kjøkken, kirkestue og toaletter.  Kirken i Tvedestrand framstår som rimelig godt vedlikeholdt og ligger sentralt i sørlandsbyen, enten en tenker å benytte eiendommen som bolig, feriested, atelier eller som nå, som kirke.

Se finn-prospektet

Share

Flere NyheterComments Off

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

Annonser

Reklame her!