Kom og se med egne øyne – bli ledsager i Palestina og Israel

Kom og se med egne øyne – bli ledsager i Palestina og Israel

Vil du lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig situasjon? Liker du å skrive og jobbe for å påvirke beslutningstakere? Da er ledsagerprogrammet noe for deg!

Kirkens Nødhjelp sender nå nye deltakere til Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel. Programmet gir en unik innsikt i konflikten og praksis fra arbeid i et aktuelt område.

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Programmets overordnede mål er å ledsage palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina.

Ledsagerne jobber for å bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, for å redusere vold og trakassering av sivile, og med å vise solidaritet med palestinske kirkesamfunn. Observasjon på kontrollposter og beskyttende tilstedeværelse i spesielt utsatte områder er også blant arbeidsoppgavene. Deltakelse innebærer informasjonsarbeid både under og etter oppholdet.

Microsoft Word - 2014 EAPPI Nettsak rekrutteringledsagerprogrammHva er ledsagerprogrammet?
Ledsagerprogrammet er et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd. Programmet ble opprettet i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. I Norge står Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global og Kirkens Nødhjelp bak programmet.

Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er. Programmet bygger på prinsipper fra folkeretten, menneskerettighetene og resolusjoner fra FN.

Over 1000 ledsagere fra over 20 land har deltatt så langt. Norge har sendt over 160 ledsagere siden 2002 og nå trenger vi flere!

Rekruttering og utreisetidspunkt
Ledsagerprogrammet har til enhver tid ca. 30-35 personer fra ulike land i syv team på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ledsagere rekrutteres en til to ganger i året. Utlysningene finner du blant annet på Kirkens Nødhjelps nettsider. Alle ledsagere er ute tre måneder om ganger og har en overlapping på ca to uker med den foregående gruppen.

Nå er det lyst ut nye stillinger med søknadsfrist 30. april 2014. Vi trenger til sammen 12 ledsagere (fire ledsagere i hver gruppe) til å reise ut henholdsvis 2. august 2014, 18. oktober 2014 og 3. januar 2015.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker på ledsagerprogrammet: www.kirkensnodhjelp.no/ledsagerprogrammet

Share

Flere NyheterKommentarer (0)

Hege Norøm innstilt som ny hovedstyreleder

Hege Norøm innstilt som ny hovedstyreleder

En enstemmig valgkomité står bak Norøm, som har lang erfaring som leder i ulike sammenhenger i baptistsamfunnet.

Av Roger Dahl

Hege Norøm, far Sandefjord, var fram til fjor sommer medlem av hovedstyret. Hun har tidligere vært medlem av og ledet landsstyret til Ung baptist.  Etter et år utenfor hovedstyret er hun nå foreslått som og innstilt som leder for styret, og vil om hun blir valgt overtar etter Per Øvergaard, som har ledet styret siden 2010. hovedstyret har kun en gang tidligere vært ledet av en kvinne, Ragnhild Aasheim.

I forkant av valgkomiteens innstilling har det vært en prosess der menighetene har kommet med forslag på kandidater, også her ble Norøm nevnt, som aktuell.  Øystein Lode, fra Sortland, og flere andre ble også foreslått fra menighetene. Lode har også sagt seg villig til å bli styreleder, men er ikke innstilt av valgkomiteen.

Valg vil finne sted på landsmøtet i Stavern 1. og 2. juli.

 

Share

Flere NyheterKommentarer (0)

Levende tro inviterer til kursdag om foreldreskolen

Levende tro inviterer til kursdag om foreldreskolen

Foreldreskolen er et  nyttig verktøy i arbeidet med tro i hjemmet, bli med på kurs fredag 9. mai.

Av Roger Dahl

På kursdagen får du en god innføring i kursopplegget Foreldreskolen, som er utarbeidet  av Bibelleseringen.  Jorunn Singstad Djupvik, som arbeider  i Bibelleseringen og medlem av Levende tro gruppa, er kursholder.  hun har vært sentral i utarbeidingen av ressursmateriellet, og brenner for at menighetene skal kunne inspirere foreldrene til å være gode trosformidlere.

Arbeidet med levende tro, og derigjennom foreldreskolen er en viktig del av vårt arbeid for å nå og bevare barn og ungdom.

Les om vår strategi for barn og unge.

Fredag 9 mai arrangerer Levende tro  kursdag for personer som vurderer å starte Foreldreskolen i sin menighet etter ferien. På kurset vil du få det du trenger for å gjennomføre et fullestendig kurs. For noen vil det kunne være et stort kurs etter «alphamodellen» for andre kan en bruke det i en mindre gruppe.
Om du tror det er noe for din menighet, og har noen ressurspersoner, så meld deg på å kom.
Det blir servert ett måltid omtrent midt i kurset. Kurset er gratis, men du betaler reise selv. Kurset er lagt til Bærum baptistkirke, som ligger i tilknytning til skolesenteret på Stabekk i Bærum og er på dagtid fra kl 10.00 til 17.00.
Påmelding, innen 2 mai 2014, til Roald Zeiffert
Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer (0)

Skal gi unge mennesker utrustning

Skal gi unge mennesker utrustning

Sveinung Vaagen er ansatt i Ung baptist som ansvarlig for lederutvikling.

Av Roger Dahl

Vaagen er ansatt i en 50% prosjektstilling som varer litt over 2 år. Som en del av jobben skal han ha ansvar for Ungt lederskap, som starter etter sommeren.  Ungt lederskap er en toårig lederutrustning for unge. Det er et samarbeidsprosjket mellom Baptistsamfunnet og Ung Baptist.

- Ung baptist er glad for å styrke kompetansen og fokus på lederutvkling, og er spesielt glad for å få Sveinung med på laget, sier daglig leder Roald Zeiffert til nettstedet baptist.no
Share

Flere NyheterKommentarer (0)

150.000 kroner til ny fødestue

150.000 kroner til ny fødestue

Fødestua i Likati er på plass, nå står Bambesa for tur, også den finansieres av gaver fra Sykepleiernes misjonsring.

Av Roger Dahl

Det er Mor og barn-aksjopnen i Kongo, som ledes av Anne Britt Eiens og simonette Håland som står bak søknaden til Sykepleiernes misjonsring. For to år siden ble det gitt penger til fødestue i Likati. Den er nå på plass. Ny søknad er godkjent, slik at helsesenteret i Bambesa også får ny fødestue.  Vi har i tillegg ønske om å bygge ytterligere tre fødestuer, slik at alle helsesentrene får gode og hensiktsmessige fødestuer.

Baptistene i Bas Uele i Kongo, som vi samarbeider med, driver 12 helsesentre.  Vi har i mange år gitt gratis medisin til barn under to år rundt omkring på alle våre 12 helsesentre. Mor – Barn kontoen dekker i tillegg utgifter til dem som må ta keisersnitt, og i samarbeid med Sykepleiernes misjonsring sørger vi også for nye fødestuer-

 

 

 

Vi har ønske om å bygge fire nye fødestuer til, over en femårs periode, vi har begynt forberedelser til den neste fødestua i Bambesa. De andre sju helsesentrene har bra fødestuer, men trenger noe nytt utstyr etter hvert.

Share

Flere NyheterKommentarer (0)

40 baptister deltok på Sendt konferansen

40 baptister deltok på Sendt konferansen

Flere av baptistene  var aktive bidragsytere i programmet, som samlet omkring 800 mennesker.

Av Mette Marie Bommen

27-29. mars var rundt 800 mennesker samlet til nasjonal konferanse for menighetsplanting, kaldt «SENDT for noe større». Det Norske Baptistsaamfunn var en av medarrangørene sammen med 14 andre kirkesamfunn og organisasjoner fra hele bredden av kristen-Norge. 40 baptister var med på konferansen, som både omfattet en stor bankett, felles møter, seminarer og speedlearning. Blant seminarholderne fra vår sammenheng var Thang Hlun, Noatien Outtara, Shalome Croos og Mette Marie Hebnes.
Fredag hadde vi en fin nettverkssamling for baptistene i Oslo 1 med fokus på menighetsplanting og -utvikling, erfaringsutveksling, bønn og fellesskap. Konferansen ble avsluttet med et opprop undertegnet av lederne i de 15 organisasjonene som stod bak SENDT. Vi tror konferansen vil ha ringvirkninger i Norge i mange år framover.
Share

Flere NyheterKommentarer (0)

Siri Løsnesløkken på plass som integrasjonskonsulent

Siri Løsnesløkken på plass som integrasjonskonsulent

Løsnesløkken er ansatt som vikar for Mette Marie Hebnes fram til april 2015.

Av Roger Dahl

Fra og med 9. a pril går integrasjonsløeder Mette Marie Hebnes  ut i fødselspermisjon. Hun sier selv at hun  planlegger å være hjemme med gutten familien venter fram til august 2015.
Siri Løsnesløkken er ansatt som vikar. Hun er ansatt i 50 prosent stilling, og vil jobbe for Baptistsamfunnet annenhver uke i partallsuker og begynte 1. april. Siri har vært pastor i Hamar Baptistmenighet, en svært flerkulturell menighet i flere år. Hun har både åndelig/pastoral kompetanse og administrativ utdannelse, og ser fram til å arbeide overfor migrantmiljøet hos baptistene.
Peter Ngaidam er fortsatt integrasjonspastor, misjonsleder Arild Harvik tar over Hebnes sine oppgaver innen misjon og bistand.

 

Share

Flere NyheterKommentarer (0)

Baptistene er med i fasteaksjonen til Kirken Nødhjelp

Baptistene er med i fasteaksjonen til Kirken Nødhjelp

6.-8. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014 av stabelen. Da besøker konfirmanter, unge og voksne fra  alle husstander i  for å samle inn penger til hjelpeaarbeidet.

Når en katastrofe rammer, jobber Kirkens Nødhjelp for å gi flest mulig en sjanse til å overleve. Men, behovet for nødhjelp og beskyttelse er stort i lang tid framover.  Det ser Kirkens Nødhjelp både i flyktningeleirene på grensa til Syria og i gjenoppbyggingen på Filippinene. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en rettferdig verden.

Folk  viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. Både voksne og unge bidrar, og kirkens Nødhjelp håper på et godt innsamlingsresultat

I Libanon, det lille nabolandet til Syria, er nå en av tre mennesker syriske flyktninger. Mange av dem har med seg traumatiske krigsopplevelser og er i en elendig forfatning. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann, medisinsk hjelp, tak over hodet og beskyttelse, og jobber sammen med partnere som kjenner forholdene godt.

- Sammen med nødhjelpsarbeidere og frivillige fra hele verden er giverne med å gi folk mulighet til å ta vare på både sitt eget og andres liv. I denne aksjonen er vi sammen med mennesker over hele kloden for å gjøre verden litt bedre, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp

Fakta om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 6.-8. april

  •  Utfordrer oss til å gi penger til beskyttelse og nødhjelp når katastrofen rammer.
  • Det er menighetene landet rundt som står for gjennomføringen. Kontakt din nærmeste menighet, hvis du vil bidra ved å gå med bøsse. <Sett gjerne inn kontaktinfo til menighet eller kontaktperson>
  • Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid, og frie midler gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer.
  • Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
    Benytte kontonummer 1594 22 87493
    Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
    Sende en sms <GAVE> til 2468 (200 kroner)

Foto: Erlend Angelo/Kirkens Nødhjelp.

Share

Flere NyheterKommentarer (0)

Arkiv

BLINK 2013

Arrangementer neste 14 dager

apr
25
fre
16:00 Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole
Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole
apr 25 @ 16:00 – apr 27 @ 15:30
Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole | Akershus | Norge
Vil du formidle kristent arbeid i media? Holtekilen folkehøgskole inviterer ungdom fra 16 til 20 år på kurs siste helgen i april (25.-27). I løpet [...]
17:00 Hovedstyrets aprilmøte @ Det Norske Baptistsamfunns kontorer
Hovedstyrets aprilmøte @ Det Norske Baptistsamfunns kontorer
apr 25 @ 17:00 – apr 26 @ 21:00
Share

View Calendar

Annonser

Reklame her!