Livesendinger fra NaMu-TV Norge

Livesendinger fra NaMu-TV Norge

Pastor Kent Remi Westergren blir programleder og vert for sendingene. Torsdag 26. mars gikk prøvesendingen ut.

Av Roger Dahl

I den første sendingen er Kent Westergren i samtale med daglig leder for NaMu Norge, Kjetil Sigerseth, om arbeidet innen NaMu (Naturlig Menighetsutvikling), og hva NaMu kan tilby for menighetene.

Baptistsamfunnet er tilknyttet NaMU, Håkon Sigland, Terje Aadne og Dag Eiel Kristoffersen er godkjente veiledere, mens Sten Sørensen og Peter Ngaidam er i gang med trening for å bli veileder. Flere menigheter har brukt NaMu som redskap for hjelp til utviklingen i menigheten.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Egil Sagen blir ny forstander i Trondheim

Egil Sagen blir ny forstander i Trondheim

Etter at Ulf Magne Løvdahl sluttet i Trondheim i fjor sommer har Egil sagen fungert som menighetens forstander. I vinter ble han kallt til tjenesten på fast basis.

Av Roger Dahl

Sagen har vært ansatt som pastor i Trondheim de siste årene, og tar nå over ansvaret som menighetens forstander. Trondheim Baptistmenighet er en tydelig flerkulturell menighet, der en rekke ulike folkegrupper møtes til fellesskap og menighetsliv.

Trondheim er også den største mneighten i Midt-Norge, og har  opp gjennom vært et samlingssted for baptistene i Midt-Norge. Egil Sagen, som har yrkesbakgrunn fra næringslivet,  ble sist sommer valgt inn i Baptistsamfunnets hovedstyre.

 

 

Share

Flere NyheterKommentarer av

Selger leirstedet Øverhaugen

Selger leirstedet Øverhaugen

Det tradisjonsrike leirstedet i fjellheimen vest for Oppdal er lagt ut for salg. 

Av Roger Dahl

Midt-Norge Baptistungdom har kommet fram til at det ikke lenger er regningsvarende å beholde Øverhaugen, der flere generasjoner baptister i Midt-Norge har møttes til leire.

Dersom stedet skulle drives videre som leirsted ville det vært nødvendig å gjøre betydelige oppgaderinger på eiendommen. I tillegg til nye krav med hensyn til brannsikkerhet som måtte løses, har effektiv drift og utleie vært vanskelig da stedet ikke har bilvei eller de sanitærforholden forventer i dag. Nødvendige påkostninger vil fordre en veldig intens drift for å betale seg økonomisk.

Bygningsmassen er tatt godt vare på, og stedet vil egne seg ypperlig som fritidseiendom, gjerne som familiehytte for hele storfamilien.

Les prospektet

 

Share

Flere NyheterKommentarer av

Les det siste magasinet

Les det siste magasinet

Abonnentene fikk magasinet i posten sist uke. Nå kan du lese det på nettsidene.

  • Les mer om hvordan vårt samarbeid med kirken i Kongo utgjør en stor forskjell der.
  • Om brobyggende migrantkonferanse i Drammen
  • Om Raufoss Baptistmneighet som ikke ville ansette pastor før de klarte seg uten
  • Om ikkevoldsprisen som Changemaker fikk for sitt holdningsskapende arbeid
  • Møt misjonsleder Arild Harvik, som blir pensjonist etter 21 år i Baptistsamfunnet
  • Møt baptistenes bønneleder Bjørn Olav Hansen, som tar til orde for at bønnen gir hvilke i kristenlivet

Fra neste nummer vil abonnentene osm ber om elektronisk utgave få denne to til tre uker før postabonnentene. Send oss en e-post med din adresse så føer vi deg opp på listene.

Les bladet

Share

Flere NyheterKommentarer av

Tatt over som styreleder  i Norges kristne råd

Tatt over som styreleder i Norges kristne råd

Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden.

Av Roger Dahl

Norges kristne råd er den bredest sammensatte økumeniske paraplyorganisasjonen i Norge. For en toårsperiode er det baptistenes generalsekretær, Terje Aadne, som skal lede organisasjonens styre. Aadne har vært i styret fra han startet som generalsekretær, og har det meste av tiden vært styrets nestleder.  Aadne ble valgt på organisasjonens rådsmøte i Bergen tidligere i mars.

Baptistsamfunnet har vært med i Norges kristne råd side startet, og også Billy Taranger var styreleder i det økumeniske rådet en periode mens han var generalsekretær.

 

Share

Flere NyheterKommentarer av

Kronekurs til besvær

Kronekurs til besvær

Nesten ikke til å tro at prosjektstøtten må reduseres med 30 prosent, eller 719.400 kroner. Les hovedstyreleder Hege Norøms tanker etter å ha møtt vennene i Kongo.

Av Hege Norøm, hovedstyreleder i Det Norske Baptistsamfunn

«Kronekursen stuper i forhold til dollaren»
«Venter svak kronekurs lenge»
«Oljeprisene faller»

Avisene har denne vinteren vært fulle av overskrifter og artikler om endringene i kronekursen. For de fleste av oss nyheter vi har lest, kanskje gledet oss litt over lavt rentenivå, men de store konsekvensene i hverdagen har det ikke skapt for det store flertallet av oss. Så også for meg. Inntil det en dag dumpet ned et brev i postkassen:
«Pga endringer i dollarkursen blir vi nødt til å øke prisene for hotellovernatting og flypriser med kroner…»
Ganske irriterende. Svak kronekurs akkurat den sommeren jeg skulle gjøre min livs Afrikatur…

Sommerens Afrikatur blir den andre turen til Afrika i år for min del. I januar var jeg så heldig å få være med Baptistsamfunnet til Kongo. Som tredjegenerasjons baptist har jeg vokst opp med fortellingene fra misjonsstasjonene og sittet storøyd og sett på bilder fra misjonsarbeidet vårt. Turen ble en opplevelse og fest!

Særlig husker jeg den engasjerte læreren som viste oss et enkelt system for å visualisere ord og bokstaver slik at voksne analfabeter kan lære å lese og skrive. Og jeg kan heller ikke glemme stillheten som fylte kirken da den godt voksne mannen reiste seg og leste en side fra boken sin, etterfulgt av vitnepyrdet om hva alfabetisering gjør med et voksent menneske i forhold til selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Og ikke minst det å kunne lese Bibelen.

Jeg kommer heller aldri til å glemme skolebarna som kom syngende i flokk og følge ned til misjonsstasjonen den siste dagen. Gjennom samarbeidet med CBCN (Baptistkirken i det nordlige Kongo) får mer enn 30 000 barn skolegang. Nesten halvparten av elevene er jenter. Jenter som blir gravide blir kastet ut av skolene i Kongo, men på CBCN sine skoler får de fortsette utdanningen sin likevel. Få ting er viktigere for et lokalsamfunn og nasjon enn å gi barn og unge utdanning.

Og visste du at gjennom vårt samarbeid med CBCN deltar flere tusen kvinner i sparegrupper? Det ble mange spennende historier å høre: Om hun som gjennom sparegruppen hadde fått kjøpt seg en symaskin og nå kunne selge sømtjenester til andre, og hun som hadde kjøpt seg høner og kunne selge egg som inntektskilde. Nesten alle kvinnene fortalte at det de tjente gjennom sparegruppeprosjektet gikk til å betale skolepenger for barna,

 

Jeg kan heller ikke glemme den aller første kvelden i Kongo da lederne for alle komiteene var samlet og presenterte arbeidet for oss. De fortalte med glød og engasjement om utdanningsprosjekt og helseprosjekt, alt med utspring fra den lokale kirken og gleden over at de gjennom Norad-prosjektene fikk mulighet til å gjennomføre dette arbeidet.
Så var det de norske gjestene sin tur. Hva hadde vi med i bagasjen? Jo, at på grunn av synkende kronekurs i forhold til dollar (som prosjektstøtten gis i) vil den forventede støtten måtte reduseres med omtrent 30%. Det ble først ganske stille i rommet – dette var jo i stor grad arbeid som allerede var igangsatt.
Så satte de seg ned, løsningsorienterte, tok budsjettpost for budsjettpost: Hvor i alfabetiseringsprosjektet kunne det kuttes? Og hva med sparegruppene?

Jeg skal nok få ordnet min ferietur til Afrika til sommeren. Som borger av et av verdens rikeste land klarer man seg også når kronekursen endres; omprioritere litt, spare litt mer.
I Kongo er det ingen mulighet for omprioriteringer. Når vi plutselig må gi beskjed om at 30% av den lovte prosjektstøtten plutselig faller bort må det kuttes direkte i prosjektene.
Det føles unektelig litt urettferdig at samarbeidskirken vår i Kongo skal bære effekten av kronekursendringen. Det synes hovedstyret også, og har bestemt oss for å se om det er mulig å få til en ekstrabevilgning. Dette er penger vi hverken har budsjettert med eller har, men i rettferdighetens navn kan vi ikke la vennene våre i Kongo bære alle kostnadene for fallet i oljeprisene.
Jeg velger derfor å bruke kontonummer 3000 15 13105 for å sørge for at prosjektene kan gjennomføres som planlagt. Heldigvis vet jeg at mange av dere også vil gjøre det samme. Totalt er prosjektstøtten redusert med 719.400 kr, det er ikke mer enn 7500 kr fra hver menighet, det. Det kan vi klare med en aldri så liten «kronekursdugand»!

Share

Flere Hovedsaker, NyheterKommentarer av

Trygg økonomi er avgjørende for framtida

Trygg økonomi er avgjørende for framtida

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har 339 studenter i år. 160 nye studenter startet i høst. Studentene er fordelt på norsk og engelsk program.

 

Av Roger Dahl og Bente Sandtorp

 

På skolen er det stor glede for hver enkelt student som har valgt oss som sitt studiested og vi er ydmyke overfor den tilliten de viser oss ved at de ønsker å ta sin utdannelse ved vår skole. Mange av studentene oppgir at det er venners anbefalinger som gjør at de velger HLT.

Vi tar det som et godt tegn på at studentene våre trives og at de er begeistret for det faglige, åndelige og sosialt livet ved skolen.

Møt baptiststudenter
–Jeg synes at å kombinere akademia og åndskraft, teologi og ledelse, kunnskap og praksis er akkurat det som trengs i tjeneste for Gud og i møte med dagens samfunn. Å tjene i en menighet krever forberedelse på alle disse områdene og jeg opplever det bra at HLT harmoniserer de, sier Vlad Costin, som tilhører Stavanger Baptistmenighet og er menighetsplanter på Ålgård og 2.-årsstudent ved skolen.

– Jeg har opplevd å få kunnskap jeg trenger for å oppnå målet om å tjene Gud og Hans folk ved Hans hjelp, sier Jacob Nyuma James, som er pastor i Hamar Baptistmenighet og 3.-årsstudent ved skolen.

 

Økonomisk utfordring
Det er avgjørende at skolen har en robust økonomi. På grunn av negativ egenkapital ved årsskiftet ble vi i sommer bedt av kunnskapsdepartementet om å betale tilbake statstilskuddet for andre halvår.

Vi måtte redegjøre for våre planer videre for å utvikle skolen og økonomien. Departementet var fornøyd med vårt svar og tilskuddet ble tilbakebetalt i slutten av oktober med beskjed om at de vil følge den økonomiske utviklingen til skolen tett.

Vår utfordring til alle landes baptistmenigheter denne høsten har vært om de vil bidra til at en robust økonomi blir en virkelighet?

 

Størrelse er avgjørende
Det er slik med offentlige støtteordningers krav om akademisk kompetanse og størrelse gjør at baptistene ville ikke hatt en høyskole for ledelse og teologi lenger om skolen ikke hadde fusjonert med pinsevennenes skolesatsning i 2008.

Det ville i så fall kostet dyrt i form av tilskudd fra kirkesamfunnet, som da måtte nedprioritert annen virksomhet.

En felles skole betyr selvfølgelig noen kompromisser, men i det alt vesentlig fordeler som større miljø, bedre fagkompetanse, og også deling av eierkostnader en ellers ville dekket alene. En felles skole gir også et større rekrutteringsgrunnlag utover i de to eiermiljøene da den økumeniske troverdigheten styrkes av at et er to ulike kirkesamfunn som eier skolen.

Vi vil med frimodighet oppfordre leserne til å slutte opp om skolen ved gaver og forbønn. Skolens gavekonto er 3000 16 44951

 Bildetekst:
tre av baptiststudentene ved skolen, f.v.
Mui Thi Bui fra Vietnam, Jacob Nyuma James fra Hamar og Fredrik Krunenes fra Oslo. Foto: Roger Dahl

Share

Flere NyheterKommentarer av

I kriser er vann kritisk

I kriser er vann kritisk

Baptistene i Norge er med med å støtte opp om fasteaksjonen 22-24. mars.

– Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samler inn penger slik at organisasjonen kan handle raskt og være til stede for dem som trenger det mest. , sier Siv Bonde i Kirkens Nødhjelp.

Men det finnes også lyspunkt å melde om fra fattige land:

– Vi ser at stadig flere mennesker i fattige land går fra elendighet til et verdig liv. Mange flere har fått seg en jobb, noe som gir mat på bordet og penger til å gi barna utdanning. Kirkens Nødhjelp jobber derfor tett sammen med lokalbefolkningen i slike land for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom. Pengene fra årets aksjon hjelper oss også å styrke våre partnere i disse landene som skaper endring for de fattigste, sier sier Siv Bonde.

Det hjelper å engasjere seg

Folk her i Norge viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. I fjor ble det satt rekord på landsplan, med 36 millioner kroner. Både unge og voksne bidrar. Blant annet ewr flere baptistmenigheter rundt i hele Norge engasjert, og vi ønsker at flere baptister skal være med å ta ansvar, sier generalsekretær Terje Aadne, som ber folk huske å ta ut penger.

– I en tid hvor katastrofene kan gjøre oss apatiske, er det godt å kunne fortelle at det er mulig å hjelpe til. Pengene vi samler inn gir oss mulighet til å redde liv og gjøre folk i stand til å bygge en trygg framtid, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 22.-24. mars utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk.

Mer informasjon, mulighet for å tilby hjelp og gi penger finner du på Fasteaksjonen nettside.

Share

Flere NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

mar
27
fre
all-day Familieleir @ Rivermont Ungdomssenter
Familieleir @ Rivermont Ungdomssenter
mar 27 – mar 30 all-day
Mer informasjonShare
all-day Juniorleir @ Liland ungdomssenter
Juniorleir @ Liland ungdomssenter
mar 27 – mar 31 all-day
Mer informasjonShare
mar
31
tir
all-day Påskeleir @ Liland ungdomssenter
Påskeleir @ Liland ungdomssenter
mar 31 – apr 2 all-day
Mer informasjonShare
apr
1
ons
all-day Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
apr 1 – apr 6 all-day
Mer informasjonShare
all-day Påskeleir @ Nordmarkskapellet
Påskeleir @ Nordmarkskapellet
apr 1 – apr 5 all-day
Les merShare

View Calendar

Annonser

Reklame her!