Misjon

Det Norske Baptistsamfunn er engasjert i misjonsarbeid i Kongo, Thailand, India, Burma, Midt Østen, Aserbajdjan og  Sierra Leone. Budsjettet er på nesten tre millioner kroner. I tillegg bidrar Norad to millioner.

Kongo
Baptistkirken i det nordlige Kongo har omkring 350 menigheter og drøyt 30 000 medlemmer i Bas Uele provinsen i Kongo. Helt siden 1918 har norske baptister hatt et engasjemet overfor Kongo. Kirken støttes med midler til evangelisk arbeid, til drift av en pastorutdannelse og det er flere bistandsprosjeketr med NORAD-støtte. Det dreier seg om sparegrupper for kvinner, samfunnsbyggende prosjekter som kvinners rettigheter, og sivile rettigheter, om helsearbeid, om et skolebibliotek som er utrustet, og om undersøkelser rundt muligheten av å starte et hiv / aids program. Totalt formidles omkring to millioner bistandskroner til Kongo gjennom vårt arbeid.

Artikler på baptist.no om Kongo

Thailand
Øyvind Hadland arbeider fremdeles med ulike menighetsplantingsprosjekter blant Lahu folket i Thailand og Burma. Fra 2012 er han bosatt i Norge, men gjennom regelmessige besøk i Thailand og bruk av internett er han fortsatt rådgiver for arbeidet.
Lahukirken når nå ut til godt over 30 landsbyer der det ikke har vært fast evangelisk arbeid tidligere. Det er fortsatt rom for å ekspandere. Bare i Lahuområdet i Burma finnes det over 100 landsbyer å gå inn i. I tillegg drømmer Hadlands og Lahukirken i Thailand om å nå Lahu folket som bor i Kina med evangeliet.

Artikler på baptist.no om Thailand

India og Burma
Alle som har kommet som flyktninger fra Burma har utfordret Det Norske Baptistsamfunn i forhold til fokus på misjonsarbeidet. Vi har derfor søkt om og fått etablert bistandsprosjektet ”Lydia” i Mizoramprovinsen i India, der mange Chin-folk lever som illegale flyktninger. Det er et ”Spare- og Låneprosjekt” for kvinner, som vil være med å gjøre livet enklere.
Baptistkvinnene i Norge gir støtte til skolegang for Chin-folk som lever illegalt i Malaysia og støtte til hygienepakker for karenfolk som bor langs grensen mellom Burma og Thailand.

Artikler om Burma på baptist.no

Indigenous Missionary Project
I samarbeid med andre baptistsamfunn i European Baptist Federation (EBF) støtter vi to menighetsplantingsprosjekter. Et i Midt Østen og et i Aserbajdjan. I løpet av fem år skal prosjektene være selvfinansierende i form av etablerte menigheter med ansvar for egen drift. Mer informasjon EBFs nettsider.

Artikler på baptist.no om Indigenious Mission Project

Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter to menighetsplantere i Sierra Leone. begge menighetsplantingene er i den nordlige delen av lanet. Dette er det geografiske området med størst andel muslimer i befolkningen.
Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene med støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005. Baptistkvinnene vil nå videreføre arbeidet med egne midler.
Les Jan Sæterli sin artikkel om prosjektet.

Artikler på baptist.no om Sierra Leone

Misjonsarbeidet er kun mulig å gjennomføre fordi trofaste givere stiller opp.

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste.

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!