Kongo

Communaute Baptiste du Congo Nord (CBCN) er DNBs samarbeidspartner i Bas Uele, nord-øst i Kongo. Kirkesamfunnet CBCN er et resultat av norske baptisters misjonsvirksomhet i dette området gjennom nitti år.

CBCN har i dag ca 32.000 medlemmer fordelt på 350 menigheter. Kirken driver et utstrakt evangelisk og diakonalt arbeid, og de har mange gode medarbeidere. Flere av dem har fått støtte til utdannelse fra norske baptister og fra Norad.

Størsteparten av menneskene som bor i Bas Uele er fattige – de lever av mindre enn seks kroner dagen. Kjøpekraften er liten. Folk dyrker selv den maten de spiser, og de fleste familier har ikke råd til mer enn ett måltid til dagen.

Mindre enn halvparten av barn i skolepliktig alder går på skolen. Grunnen er at foreldrene ikke har råd til å betale. Det koster ca seks kroner per barn per måned. Det er også vanlig at jenter er hjemme for å hjelpe mødrene sine med husstell, matlaging og åkerdrift.

I denne virkeligheten er det at CBCN har sin tjeneste, og vi kan være med og støtte dem gjennom forbønn og økonomisk hjelp.

Evangelisering og kristen fostring
Kirkens arbeid for evangelisering og ”kristen fostring” får en støtte fra Norge på 90 000 kroner. I CBCNs femårsplan heter det at en vil arbeid for å styrke det åndelige liv i menighetene, og å drive evangelisering i nye områder. CBCN har fokus på kirkeplanting, og i løpet av de to siste  årene har de plantet fire nye menigheter mellom Buta og Kisangani. CBCN driver evangelisering i områder der det praktisk talt ikke er menigheter eller evangelisk arbeid. Folk kommer til tro, men det er mangel på ressurser til å følge opp.

Dessverre har medlemstallet de siste årene vist liten vekst. Kirkene i Bas-Uele utfordres av islam. I Buta er Jehovas vitner svært aktive.

Baptistsamfunnet i Norge gjør nå en vurdering av muligheten for å kunne gjøre ekstrabevilgninger for å støtte opp om dette arbeidet. Dine gaver som øremerkes til Kongo er med å gjøre dette mulig.

Ingen av de ansatte i denne avdelingen mottar lønn for jobben de gjør. Likevel stiller de på kontoret hver dag, og de foretar lange reiser og evangeliseringskampanjer for å fortelle om Jesus og for å følge opp og utvikle kirkens ledere.

Pastorskolen
Pastorskolen mottar en årlig støtte på kr 130 000. Skolen er i stort behov av oppgraderinger; bygninger, boliger for studenter så vel som hjelp til å skaffe seg et bedre bibliotek.

– Skolen har fortsatt et lavt studenttall, med bare tjue elever.  Kirkesamfunnet har bare 70 utdannede pastorer. Med over 350 menigheter er dette et svært lavt antall.

Pastorskolen har plantet flere mål med palmeolje palmer. Disse begynner å gi frukt dette året, og skal være en ekstra inntektskilde for skolen. Mange av bygningene hvor studentene bor er i dårlig forfatning, og de er i gang med å sette opp nye hus. men det er behov for ytterligere styrking av skolen.

For å få bredde i undervisningen inviterer de gjesteforelesere. Disse kommer gjerne fra østlige deler av Kongo. Mulighetene for å komme seg rundt har forbedret seg i løpet av de siste årene. Det er nå mulig å reise med fly mellom en del byer i landet, deriblant Buta.

I tillegg til å drive pastorutdannelsen i Bondo, har skolen startet evangelistundervisning i flere av CBCNs 15 kirkedistrikt og en pastorskole i Buta, som gir undervisning på lingala (lokalspråket). På skolen i Bondo gis det undervisning på fransk.

Helsearbeid
CBCN driver tolv helsesenter og to sykehus. I tillegg har de opprettet vaksinasjonsstasjoner for hver femte kilometer hvor det vaksineres en gang i måneden. Helsearbeidet til CBCN får støtte fra Norad. Det har tre hovedmål: Å redusere barnedødeligheten og barnesykeligheten i området, å redusere antall fødselskomplikasjoner og å forebygge HIV/Aids.

Barn mellom 0 -3 år får gratis medisiner ved CBCNs helsesenter. Malaria og luftveisinfeksjoner er vanlige tropesykdommer som krever mange småbarnsliv dersom de ikke blir behandlet. Pga fattigdommen i området, har ofte foreldrene ikke råd til å søke medisinsk hjelp til barna sine. Dette tiltaket har derfor vært svært godt mottatt av småbarnsforeldre i Bas Uele.

Fra 2012 får vi ikke NORAD midler til heleprosjektet. Det betyr at hele helsearbeidet må finansieres ved brukerbetaling og gaver fra norske givere.  I står grad håper en konsultasjonene kan betales av brukerne, mens en må samle inn penger i Norge for å finansiere medisinkjøp.

Vi trenger 200 000 kroner for å komme i mål. Vil du være med å gi?

Skoler
CBCN har ca 25.000 elever i sine barneskoler, videregående og yrkesskoler. I mange skoler i Bas Uele blir jenter utvist dersom de blir gravid og får barn. Dette har særlig gått ut over jenter som ble ufrivillig gravid ved voldtekt da soldater dro gjennom området under opprøret på slutten av 90-tallet. CBCN har nylig gjort et vedtak om å invitere disse jentene til å komme til sine skoler for å få fullført skolegangen sin!

Rehabilitering av skolebygninger og innkjøp av læremateriell og utstyr til yrkesskolene har fått støtte fra Norad.

Kvinners rettigheter
Kvinneforbundet i CBCN har satt i gang et nytt prosjekt med støtte fra Norad. Det fokuserer på at jenter og gutter skal ha lik rett til skolegang. En skal gjennomføre kampanjer i de ulike kirkedistriktene hvor en skal ha fokus på dette og på vold mot kvinnen i hjemmet.

Det er også startet lese- og skriveopplæring til kvinner som er analfabeter.

Fransk er det offisielle språket i Kongo, og mange kvinner er avskåret fra å delta i det offentlige rom fordi de ikke behersker dette språket. En har derfor startet fransk klasser for de som ønsker det, for å styrke kvinnene sin rolle i samfunnet.

Spare- og lånegrupper for kvinner
Kvinner, selv om de bor i de fattigste områder i verden, har en enestående evne til å skaffe seg litt penger slik at familien ikke sulter. Men, de har sjelden mulighet for å sette tilside og spare noe. Det er alltid behov som må dekkes – barn som trenger nye sko, skolepenger, sykdomstilfeller osv. Om en kvinne skulle ønske å investere i en symaskin f.eks, for å prøve å skaffe seg en fast inntekt, vil hun vanskelig klare å sette tilside nok penger til dette.

I Kenya har de hatt stor suksess med et prosjekt hvor kvinner møtes hver uke og sparer i en felles kasse – om så bare 50 øre hver gang. Etter en tid kan de som ønsker det ta opp lån i denne kassen. Med et slikt lån kan de få mulighet til å sette i gang et lite foretak som gir ekstra inntekter, og de tilbakebetaler lånet med renter.

Når et år er omme betales pengene ut til de som har spart, og renter som er innbetalt i kassen fordeles ift hvor mye den enkelte har spart. Det fungerer som en liten lokal bank, som kun betjener de 15-30 damene som er med i sparegruppen.

Til beste for folk
Tidligere satsninger fra NORAD kommer fortsatt befolkningen i Bas Uele til gode. Mange har fått høyere utdannelse. En del av dem arbeider i CBCN, men også som lærere på de offentlige skolene. Bare på universitetet i Buta er ti av lærerne utdannet med NORAD stipender.

CBCN har også kunnet bidra med gaver til for eksempel sykehuset i Buta. Som operasjonssenger, solcellepanel etc. Dette er utstyr en for noen år siden fikk fra et militært overskuddslager i Norge.

For å styrke helsearbeidet har CBCN tre ganger invitert øyelege. Sist opererte han 120.

Jordbrukssenteret i Likati, som i mange år ble drevet for NORAD penger er nå stilt til disposisjon for en høyskole for utvikling, slik at senteret fortsatt tjener lokalbefolkningens beste.

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

feb
5
fre
17:00 Hovedstyret @ Det Norske Baptistsamfunn
Hovedstyret @ Det Norske Baptistsamfunn
feb 5 @ 17:00 – feb 6 @ 21:00
Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre

View Calendar

Annonser

Reklame her!