Thailand

Siden 2005 har baptistene i Norge samarbeidet med lahu-baptistene om evangeliserings- og menighetsplanting. I løpet av disse årene er over 200 blitt døpt, flere menigheter og utposter har blitt etablert. I dag når en tretten landsbyer i Thailand, det er gitt støtte til arbeid i Burma, og en har startet undervisnings- og ledertreningsarbeid i Kina.

Vi har en avtale  om samarbeid om, og økonomisk støtte til evangeliserings- og menighetsplantingsarbeidet fram til 2015. Da vi startet arbeidet i 2005 var evangeliseringsarbeidet til lahu-baptistene i Thailand stilt i bero. Misjonærene hadde forlatt Thailand, og kirken stilte spørsmål om veien videre.

Fra 2005 til 2011 har Petsamai og Øyvind Hadland arbeidet som misjonærer i Thailand.  De sier om sin oppgave der:

– Vi var klare på at vår rolle som misjonærer var å oppmuntre, trene og legge til rette for at de lokale initiativ kunne blomstre og vokse. Menighetsplantingsarbeid må gå fra lokal menigheter og distrikter. De må velge steder og sende ut evangelister. Så kan vi fra Norge hjelpe med opp til halvparten av lønnen. Det ble et tydelig skifte for lahu-baptistene, fra avhengighetsmentalitet til uavhengighetsmentalitet. Den største delen av støtten har kommet fra lokale. Vi har støttet undervisingsblokker for evangelistene og evangeliseringsfremstøt i landsbyene evangelistene arbeider.

Fra 2012 fortsatte Øyvind Hadland fortsette som misjonær, men med base i Norge. han sier om dette:

– Arbeidet går nå inn i en ny fase, der uavhengigheten blir enda større. Men lahu-baptistene og vi i Norge skal fortsatt ha et tydelig samarbeid. Derfor går vi nå inn i en ny samarbeidsavtale, som gjelder ut 2015. Hadland avsluttet sitt engasjemenet i 2013.

– Evangeliserings- og menighetsplantingsarbeidet blant lahuene skal ble mer selvstendig, de skal sammen med oss starte arbeid i nye landsbyer og utvikle arbeidet i Kina. Verdimålet er at lahu-baptistene ser på seg selv som en ressurs for andre, også oss i Norge, og at vi som baptister i Norge ser vårt behov for inspirasjon, undervisning og støtte fra trosfeller i andre land, deriblant lahu-baptistene.

Informasjon om givertjeneste

Artikler om Thailand på nettstedet


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!