Kategori | Fra bladet, Nyheter

Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker

Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker

Denne uken var nettverket av menighetsplantere tilknyttet baptistsamfunnet samlet til inspirasjon og oppdatering, og for å delta på DAWN-konferansen 2013 på Gardermoen.

Av Roger Dahl

Det gjøres arbeid i forhold til menighetsplantinger flere steder i vårt kirkesamfunn. Baptistsamfunnet har menighetsplanting som en av sine strategier for å leve opp til målet om å passere 100 menigheter innen 2020. Baptistsamfunnet har siden 1997 tatt opp over 35 nye menigheter, mens en i perioden fra andre verdenskrig til da bare tok opp en håndfull menigheter.

Det er også i perioden fra 1997 en har sett at trenden med tilbakegang år for år har snudd. I noen år har det kommet mange innflyttere fra Burma, som allerede var baptister. Det har naturligvis satt vind i seilene og gitt et godt moment. Dette gjelder det å ta vare på, slik at det frotsatt vil være vekst blant norske baptister.

For tiden er det arbeid med menighetsplantinger flere steder, blant annet i Oslo, på Lillehammer og Dombås. I forslagene til justerte strategier vil det ligge føringer en registrering om menighetsplanting som innbefatter oppfølging fra Baptistsamfunnet, blant  annet gjennom nettverket, ved besøk og ved kursing i samarbeid med DAWN  Norge.

I alle tilfeller av menighetsplantinger hos baptistene har det blitt flere som er med enn det var før, enten det er menigheter som har opplevd splittelse, en bevist har valgt å dele seg, eller en har startet arbeid på nye steder.  Det ble til pinsevennenes lederkonferanse i 2012 presentert en rapport som viste at ved etablering av nye menigheter i en del større byer var det framgang både i de nye menighetene og i dem som hadde vært i byene i mange år.

 

På bildet er de fleste som deltok på nettverkssamlingen denne uken.
F.v. Deltagerne var Terje og Linda Aadne, Mette Marie Bommen, Jemimah (foran) og Joseph Anin, Odd Erling Uv, Peter Ngaidam, Olaug og Jan Sverre Bekkelund, Kari Edskerud, Elsa Uv, Gerd og Olav Gravem. I tillegg deltok Magne Hultgren, Bente Sandtorp, Lise Kyllingstad og Pedro Neves Kiangebeni.

Share

 

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!