Om oss

SONY DSC

Baptistene i Norge er et internasjonalt folk. Her feirer baptister fra Eidsvoll og Lillehammer grunnlovsjubileet på Eidsvoll. Denne gruppen er innflyttere til Norge fra Karen-staten i Burma. (Foto: Terje Aadne)

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Ved siste årsskifte (2013) var det 97 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har 6528 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir dte totale medlemstallet 12.022.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliace og European Baptist Federation.

Formålet til Baptistsamfunnet er uttrykt slik:

Det Norske Baptistsamfunn er et kristent trossamfunn som med Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære bekjenner seg til baptistisk tro og ordning. Det er en fri sammenslutning av selvstendige menigheter med samme bekjennelse som samarbeider om felles misjonsoppgaver i Norge og i andre land, og som opprettholder formelt medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn. Det har til oppgave å fremme disse menigheters arbeid og lede deres fellestiltak for Guds rikes utbredelse. (§2 i våre vedtekter)

Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet gjøres ut fra visjonen. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

På nettsidene vil du finne mer informasjon om hva vi tror på, om vårt arbeid, om baptistene i Norge og også finne løpende nyhetssaker.

 

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!