Ansatte

Det Norske Baptistsamfunn

Michelets vei 62c, 1368 Stabekk

Tlf: 67103560, fax: 67103569, epost: post@baptist.no

Generalsekretær
Terje Aadne, epost: terje.aadne@baptist.no, Dir. telefon: 67103570, mob. 472 54 001

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, Dir. telefon: 67103565, mob. 995 88 331

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, dir. telefon: 67103566, mob. 402 26 880

Integrasjonsleder
Mette Marie Hebnes, epost: mette.hebnes@baptist.no, dir. telefon: 67103573, mob. 400 38 868
(I fødselspermisjon fra 9. april 2014 til 31. juli 2015)

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, dir. telefon: 67103561, mob. 400 37 857

Integrasjonskonsulent
Siri Løsnesløkken, e-post: siri.losneslokken@baptist.no, dir. telefon: 67103573, mob. 401 69 434

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, dir. telefon: 67103567, mob. 959 75 478

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!