Arbeidsgrener

Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns organisasjon for virksomhet for barn og ungdom. Klubber, lag og foreninger i lokalmenighetene organiseres som lokallag gjennom >Ung baptist. Organisasjonen fokuserer på lederutrustning og leirarbeid gjennom distriktsledd.

Holtekilen Folkehøgskole
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns folkehøgskole. Skolen ligger i Bærum oghar plass til ca 85 studenter. Skolen ble etablert i 1958.

Høyskolen for Ledelse og Teologi
Baptistene har drevet teologisk utdanning siden 1910. Fra 2009 har vi et samarbeid med Pinsebevegelsen om HLT. Baptistenes Høyskoleråd representerer baptistene i skolens styrende organer.

Predikantforeningen Adelfia
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns forening for ivaretakelse av interessene til ansatte i evangelieformidlende tjeneste.

De Norske Baptisters Kvinneforbund
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns forbund for organisering av kvinnearbeidet i menighetene. Kvinneforbundet er spesielt engasjert i forhold til misjonsarbeid, og formidler hvert år store gaver til misjonsarbeidet.

Norsk Baptist-Historisk Selskap (NBHS)
NBHS er Det Norske Baptistsamfunns arkivinstans. NBHS tar vare på baptistenes historie og gir også ut tidsskriftet Baptist med fokus på baptistisk teologi og historie.

 

 

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

jul
16
tor
all-day Fellestur til verdenskongress i ... @ Durban
Fellestur til verdenskongress i ... @ Durban
jul 16 – jul 30 all-day
Fellestur til verdenskongress i Durban 2015 @ Durban
Skal du bli med på fellestur til Durban neste år? Baptistene inviterer til verdenskongress 22.-26. juli. Vi har reiseopplegget for fellestur klart. Av Roger Dahl Hvert femte år inviteres det til verdenskongress. Neste år i[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!