Arbeidsgrener

Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns organisasjon for virksomhet for barn og ungdom. Klubber, lag og foreninger i lokalmenighetene organiseres som lokallag gjennom >Ung baptist. Organisasjonen fokuserer på lederutrustning og leirarbeid gjennom distriktsledd.

Holtekilen Folkehøgskole
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns folkehøgskole. Skolen ligger i Bærum oghar plass til ca 85 studenter. Skolen ble etablert i 1958.

Høyskolen for Ledelse og Teologi
Baptistene har drevet teologisk utdanning siden 1910. Fra 2009 har vi et samarbeid med Pinsebevegelsen om HLT. Baptistenes Høyskoleråd representerer baptistene i skolens styrende organer.

Predikantforeningen Adelfia
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns forening for ivaretakelse av interessene til ansatte i evangelieformidlende tjeneste.

De Norske Baptisters Kvinneforbund
Her finner du informasjon om Det Norske Baptistsamfunns forbund for organisering av kvinnearbeidet i menighetene. Kvinneforbundet er spesielt engasjert i forhold til misjonsarbeid, og formidler hvert år store gaver til misjonsarbeidet.

Norsk Baptist-Historisk Selskap (NBHS)
NBHS er Det Norske Baptistsamfunns arkivinstans. NBHS tar vare på baptistenes historie og gir også ut tidsskriftet Baptist med fokus på baptistisk teologi og historie.

 

 

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!