Viktige årstall

1842: Enoch Richard Haftorsen Svee, den første norske baptist vi vet om, begynner å virke i Norge.
1857: Den forhenværende sjømann, Frederick L. Rymker fra Danmark begynner å arbeide i Norge som predikant og kolportør, utsendt av amerikanske baptister.
1858: Baptistenes første dåpshandling i Norge, utført av Frederick L. Rymker i Porsgrunnselven 1. juledag. Det måtte hugges hull i isen med øks.
1860: Første norske baptistmenighet blir stiftet i Porsgrunn 22. april. Det er nåværende Skien Baptistmenighet.
1877: Første landsomfattende konferanse for baptister holdt i Bergen.
1878: Predikantforeningen «Adelfia» blir stiftet.
1879: De Norske Baptisters Union, nå Det Norske Baptistsamfunn dannes under første ordinære årskonferanse, som finner sted i Trondheim.
1880: Regulær utgivelse av Unions-Banneret, nå magasinet baptist.no begynner.
1905: Baptist World Alliance opprettes i London. De norske baptister er med fra starten.
1910: Baptistenes Misjonsskole, nå Høyskolen for Ledelse og Teologi blir stiftet i Oslo.
1916: De Norske Baptisters Kvinneforbund blir stiftet.
1920: Misjonær Bernhard Aalbu begynner arbeid for Det Norske Baptistsamfunn i Bas-Uéle i Belgisk Kongo, det nåværende Kongo.
1922: Norske Baptisters Ungdomsforbund blir stiftet i Trondheim.
1945: Baptistenes Speiderkorps opprettet, som er virksomhet innen Ungdomsforbundet.
1947: Den Skandinaviske Sjømannsmisjon starter starter i San Francisco, USA.
1958: Skolesenteret på Stabekk innvies. Baptistenes Teologiske Seminar flytter dit fra Oslo, og Holtet Kristelige Ungdomsskole, nå Holtekilen Folkehøgskole, starter.
1978: Baptistenes Teologiske Seminar flytter inn i nybygg på skolesenteret. Holtekilen Folkehøgskole bygger ut sin del av senteret.
1982: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte gjør prinsippvedtak om utvidelse av misjonsengasjementet til å omfatte flere land enn Kongo.
1984: De første misjonærer fra Det Norske Baptistsamfunn sendes til Nepal.
1994: Det Norske Baptistsamfunn arrangerer årsmøte for European Baptist Federation i OL-hallene på Lillehammer.
2001: Første innvandrermenigheten blir medlem av Det Norske Baptistsamfunn.
2008: Høyskolen for Ledelse og Teologi etableres. Skolen eies i fellesskap av norske pinsevenner og baptister, og utgjør en videreføring av skolevirksomheten ved Baptistenes Teologiske Seminar.


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!