Flerkulturelt kirkesamfunn

Det Norske Baptistsamfunn er et flerkulturelt kirkesamfunn. Dette ønsker vi skal prege alt vi gjør. I løpet av de siste ti årene er stadig flere mennesker fra ulike etniske grupper kommet inn i fellesskapet vårt, og det er vi svært takknemlige for. Det begynte med tamiler fra Sri Lanka, deretter Vietnamesere, Etiopiere, Kongolesere og en rekke andre folkegrupper. De siste årene har det kommet flere tusen flyktninger fra Burma, og en stor andel av disse er baptister.

DNB satser tungt på integrering. Derfor arbeider to av fem ansatte på nasjonalt nivå med integrering. Men viktigst er kanskje alle som på lokalplan bidrar til integrering, gjennom vennskap på tvers av kulturer.

DNB er fleksible i måten å drive menighetsarbeid og integrering på. Vi har nå 23 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter med en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn. Noen menigheter har egne møter på ulike språk, andre menigheter har alt felles.

Det viktigste for DNB er at mennesker – uansett bakgrunn – kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle.

Les mer om strategi for flerkulturelt kirkesamfunn

Kontaktinfo:
Integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken, e-post: siri.losneslokken@baptist.no,  mob. 401 69 434
Integrasjonspastor Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no. Mob: 40037857

Integrasjonsleder Mette Marie Hebnes, epost: mette,hebnes@baptist.no. Mob: 40038868 (i permisjon til 31. juli 2015)

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!