Styret

norom_hege

Styreleder Hege Norøm

Det Norske Baptistsamfunn ledes av et hovedstyre med ni medlemmer. Medlemmene velges for tre år om gangen.

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året .I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet i juli. Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Øystein Lode (nestleder) og Inga Marie Tolås. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

Referater fra hovedstyremøtene kan du lese her.

 

Styreleder:
Hege Norøm, Sandefjord

Medlemmer:
Egil Sagen, Trondheim Baptistmenighet
Thang Hlun, Norway Chin Mission Church
Halvor Krunenes, Stavanger Baptistmenighet
Dag Frode Vaagsnes, Arendal Baptistmenighet
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet
Inga Marie Tolås, Tistedal Baptistmenighet
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!