Styret

Det Norske Baptistsamfunn ledes av et hovedstyre med ni medlemmer. Medlemmene velges for tre år om gangen, og alle landsdelene skal være representert i styret.

Styreleder:

Per Øvergaard, Oslo 1. Baptistmenighet

Medlemmer:

Svanhild Gaasvær, Vikna Baptistmenighet
Thang Hlun, Norway Chin Mission Church
Halvor Krunenes, Stavanger Baptistmenighet
Øystein Lode, Lys i Nord – Sortland Baptistmenighet
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Baptistmenighet
Anton Sinnathamby, Oslo 5. Baptistmenighet – Den Tamilske Baptistmenighet
Inga Marie Tolås, Sentrumskirken – Haugesund Baptistmenighet
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!