Tag Archive | "Øyvind Hadland"

To baptister i gang med doktorstudier i teologi

Tags: ,

To baptister i gang med doktorstudier i teologi


Øyvind Hadland begynte 1. august i stipendiatstilling ved Misjonshøyskolen og Linda Aadne er tatt opp på PhD program ved seminaret i Amstedam.

Av Roger Dahl

Hadland er tilsatt som doktorgradstipendiat i misjonsteologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Ansettelsen er for  fire år, og Hadland skal forske på migrasjonsteologi (en kristen tilnærming til migrasjon) i lys av hvordan kristne karen-migranter bruker den kristne troen sin  i å orientere seg i det norske samfunnet.

Linda Aadne ble i sommer tatt opp på PhD programmet til IBTS Centre i Amsterdam, som er videreføringen av det internasjonale baptisteologiske seminaret som var lokalisert i Praha til i fjor sommer. Linda Aadne er pastor i Gardermoen kristne fellesskap, som hun har vært med å plante, og gir undervisning på engelsk bachelor på Høyskolen for ledelse og teologi.

Baptistsamfunnet i Norge har alltid vektlagt kompetanse. At kirkesamfunnet til alle tider har hatt dyktige teloger og også tilgang på et teologifaglig miljø har hatt stor betydning for utviklingen i krikesamfunnet. Det er fortsatt viktig for Baptistsamfunnet med teologer med høy kompetanse og åopprettholde den teologiske samtalen, blant annet gjennom Norsk Baptistteologisk Samtaleforum og ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Vi gratulerer og ønsker Guds velsignelse over studiene.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for To baptister i gang med doktorstudier i teologi

Øyvind Hadland gleder seg over vekst i arbeidet

Tags: , ,

Øyvind Hadland gleder seg over vekst i arbeidet


Torsdag kveld var Øyvind Hadland samlet med styret i evangeliseringskomiteen til Thailand Lahu Baptist Convention(TLBC). Både de lokale ledere og Øyvind var spent på hvordan arbeidet med menighetsplantninger skulle bli etter at han og Phethsamai flyttet hjem til Norge i 2011.

Av Agnar Sæli

Flere nysatsinger
Øyvind var svært glad og fornøyd etter torsdagens styremøte i evangeliseringskomiteen. På møtet ble det satt av budsjett til å starte arbeid i fem nye landsbyer. To av dem er arbeidet allerede startet i, mens tre menigheter er klar til å støtte tre nye evangelister. Dette betyr at antallet menighetsplantninger øker fra tolv til sytten.

Menigheten i Huay Tat viser vei
Særlig oppløftende var det at menigheten i Huay Tat, som første menighet, fremover tar på seg ansvar for å betale hele lønnen til en evangelist. Tidligere har praksisen vært at TLBC og lokalmenigheter har dekket halvparten hver. Øyvind tror dette vil utfordre andre ressurssterke menigheter til å følge dette eksempelet.

Mer målrettet arbeid
I tillegg til dette ble det bestemt å utarbeide en standardavtale mellom distrikter og TLBC angående avtalelengde og gjensidige forpliktelser som vil avklare om et oppstartet arbeid skal videreføres, avsluttes eller selvstendiggjøres fra evangelisingskomiteens arbeid. I denne forbindelse vil det også utarbeides standard arbeidsavtaler for evangelisters lønn og forpliktelser. Dette tror Øyvind vil føre til større målrettethet og dynamikk i menighetsplantningsarbeidet.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Øyvind Hadland gleder seg over vekst i arbeidet

Bil til evangelisering og menighetsplanting

Tags: , , ,

Bil til evangelisering og menighetsplanting


En bil vil lette arbeidet med å koordinere menighetsplantingsarbeidet i Thailand. Dette har det vært samlet inn penger for å løse, både i Ålgård Baptistmenighet, på landsmøtet og andre steder.

Av Roger Dahl

I løpet av tida familien Hadland har arbeidet med menighetsplanting i Thailand har menighetsplantingsarbeidet til Lahu baptistene vokst fra 0 til 13 landsbyen, og nye landsbyer venter på evangelister.

Disse landsbyene er spredt ut over et stort område nord for Chiang Mai. Den nærmeste landsbyen ligger 17 mil fra Chiang Mai, for å komme til flere av landsbyene må man opp jordveier med over 20 % stigning.

– Flere av disse menighetsplantingene er vokst til kristne fellesskap på 15-30 medlemmer, pluss barn, forteller misjonær Øyvind Hadland og fortsetter:

– En av nøklene har vært hyppige besøk av landsbyene for oppmuntring og veiledning. Videre har vi flere evangeliseringsfremstøt i løpet av året, alle evangelistene deltar på disse fremstøtene for å hjelpe, ha fellesskap og lære. En tredje nøkkel har vært ukelange evangelisttreningsdager med undervising på dagtid og evangelisering eller inspirasjonsmøter på kveldstid.

– Til alt dette må en frakte utstyr som høytalere, forsterkere, prosjektør og lerret, strømgenerator hvis landsbyen ikke har strøm, og mat for flere dager til 200-30 mennesker. I tillegg har vi som regel vært fem til sju personer på hver tur. Med andre ord, bil er helt uunnværlig, avslutter Hadland og røper at drømmen om en Toyota Vigo Smart cab med firehjulstrekk er innen rekkevidde.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Bil til evangelisering og menighetsplanting

Spanderte mat på hele landsbyen…

Tags: , , ,

Spanderte mat på hele landsbyen…


… for at alle etterpå skulle høre evangeliet forkynt . Evangeliseringskoordinator Norachai  kan fortelle om stort engasjement og initiativ blant Lahu-folket i Thailand.

Misjonær Øyvind Hadland samarbeider tett med Norachai, og forteller i sitt nyhetsbrev at en av menighetsplantingene hadde samlet sammen penger for å renovere kirkebygningen sin. Det hadde blitt drevet arbeid i landsbyen uten resultater i nesten 10 år før det kom et gjennombrudd i fjor.

De samlet også sammen penger slik at de kunne spandere mat på hele landsbyen for en hel helg. For at landsbybeboerne kunne ha tid til å høre på forkynnelse, sang og vitnesbyrd.

– Dette er akkurat slike resultater vi ønsker å se, sier Hadland og understreker det slik:

– Eierskap for den lokale menigheten, offervilje til å gi og lokal kreativ ledelse. Misjon er ikke hvor mange som blir frelst, men at disipler blir gjort.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Spanderte mat på hele landsbyen…

Lahu-folket vil berike og velsigne norske baptister

Tags: , , ,

Lahu-folket vil berike og velsigne norske baptister


Jesu menighet er et FOLK som er gjensidig avhengig av hverandre sier misjonær Øyvind Hadland. Det Norske Baptistsamfunn trenger å bli beriket og velsignet av de gavene og talentene Gud har lagt ned i blant lahu-baptistene.

– Vi er nå tilbake i Thailand for våre siste måneder her, tiden skal brukes til å legge til rette for det arbeidet vi skal fortsette å være en del av, og som Baptistsamfunnet fortsetter å støtte, understreker Øyvind Hadland i sitt siste nyhetsbrev.

Familien Hadland flytter til jul hjem for godt. Men arbeidet de har stått i skal gå videre, og fortsatt er det avtale om betydelig støtte og support fra norsk side.  Både til menighetsplantingsarbeidet i Thailand, og til å sikre at Øyvind Hadland kan fortsette sin veilednignsoppgave i denne sammenhengen.

Hadland forteller at første større ting på programmet i høst er evangeliseringstrening i midten av september. – Vi får to veldig dyktige thaipastorer som skal undervise om evangelisering og disippeltrening. Jeg skal fortsette med Bibel og tolkning (dvs. tolkning = livsførsel).

– Målet for samarbeidet med Lahu-baptistene de neste årene er at lahuene skal se på seg selv som en ressurs for andre, påpeker Øyvind Hadland og forklarer: –  De siste årene har evangeliseringsarbeidet blant lahuene gått fra ”dependence”, både av midler, metoder og ledelse, til ”independence”, på de samme områdene.  Men Jesu menighet er ikke separate uavhengige menigheter og personer, men et FOLK som er gjensidig avhengig av hverandre, eller ”interdependent” som det heter på engelsk.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Lahu-folket vil berike og velsigne norske baptister

Evangeliseringstur med dåp

Tags: , , , , ,

Evangeliseringstur med dåp


Misjonær Øyvind Hadland var i påsken på evangeliseringstur til landsbyen Fikengresselv, som er det norske navnet på landsbyen Huay Ya Sai. Øyvind forteller det slik i sitt nyhetsbrev:

– Alle evangelistene var samlet, og de besøkte familiene i landsbyen. De fortalte at de fleste landsbybeboerne hadde en god forståelse av de gode nyhetene og at mange vurderte å bli etterfølgere av Jesus, men at de ikke var klar til å ta en avgjørelse enda. Dette viser at evangelist Nalong, som bor i landsbyen, har gjort en beundringsverdig jobb.

På formiddagene hadde vi undervisning for de nye troende i landsbyen. Det var dåp av tre nyfrelste mens vi var der, så nå er der hele 18 medlemmer i denne nye menigheten. Helt fantastisk. Vi hadde også noen herlige lovsangsstunder.

Fellesskapet mellom evangelistene er veldig godt. Siste formiddag hadde vi nattverd sammen, evangelistene, de nye troende fra Fikengresselv og 30 ungdommer fra menigheten som støtter Nalong og familien. Det var en opplevelse av ”Komme ditt rike”, dvs. himmel på jord.

bloggen til familien Hadland kan du  lese den rørende historien om moren som ble frelst og babyen som ble helbredet i Fikengresselv.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Evangeliseringstur med dåp

Familien Hadland flytter hjem

Tags: , , , ,

Familien Hadland flytter hjem


Familien Hadland flytter hjem til Norge før årsskiftet.  Fokuset på menighetsplanting blant Lahufolket kommer til å fortsette, og Øyvind Hadland skal i årene framover fortsatt besøke Thailand, være rådgiver for menighetsplantingsprosjektene  og følge opp det arbeidet som gjøres for å bringe evangeliet videre.

De to eldste barna til Phethsamai og Øyvind Hadland nærmer seg tenårene, og familien har ønsket at ungdomsårene kan tilbringes i Norge.  Det har derfor vært planen å avslutte sommeren 2012, etter sju års tjeneste i Thailand.  Siden de to yngste barna har hatt luftveisproblemer på den varmeste og mest forurensende perioden av året har en framskyndet avslutningen, slik at barna slipper å være i Thailand i varmeperioden fra februar til mai neste år.

Baptistsamfunnet har gjort en avtale med Øyvind Hadland for perioden fram til 2015 om å fortsette sitt engasjement som rådgiver for menighetsplantingsprosjektene blant Lahufolket i Thailand, Burma og Kina. Planen er at Øyvind skal besøke Thailand to ganger i året, og følge opp med planlegging, budsjett, rådgiving, oppmuntring med mer via internett.

Familien Hadland kommer til å bosette seg på Ålgård.

Bildetekst:
Øyvind og Phethsamai Hadland sammen med
barna Joshuah, Sebastian  Catherine og Esther. (Foto: privat)

Se familien Hadlands blogg

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Familien Hadland flytter hjem

Misjonsbesøk

Tags: , ,

Misjonsbesøk


I februar var misjonær Øyvind Hadland på besøk i Norge sammen med evangelistkoordinator Norachai (t.h.) og  generalsekretær Philip. De var gjester på jubileumshelga, som ble feiret  i Oslo 6-7. februar, og har etter det besøkt en lang rekke menigheter, både på Sørlandet, Vestlandet og i Nord Norge. De er nå tilbake i Thailand, og i gang med arbeidet blant Lahu folket.

De siste månedene har evangelister fra Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) bosatt seg i tre nye landsbyer, slik at antallet menighetsplantinger i Thailand nå er 13 og 27 i Burma. I mars feirer TLBC sitt 40 års jubileum med stort Landsmøte i Chiang Mai. Lahuer (for det meste baptister) flyttet fra 1950 tallet fra Burma til Thailand.

Følg med på bloggen til misjonær Hadland.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Misjonsbesøk


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!