Tag Archive | "150-årsjubileum"

Med Rymker til Nord Norge

Tags: , , ,

Med Rymker til Nord Norge


De siste dagene i mars reiser Arild Brun Svendsen i Nord Norge med Rymker forestillingen. Dette er en forestilling han utviklet til markeringen av baptistenes 150-årsjubileum i fjor. Han spiller nå forestillingen i Andenes, Bø, Grøtavær, Harstad, Kvæfjord, Aune, Balsfjord og Sommarøy.

Rymker var den første pioneren i Norge. I 1857 kom han som misjonær til landet, hans innsats ledet til stiftelsen av de første baptistmenighetene med Skien som den aller første, i april 1860.

Dette er første gang Rymker forestillingen bir spilt i Nord Norge. Selv om Arild Brun Svendsen er godt kjent i Nord Norge var aldri Rymker selv i denne delen av vårt land.

Bildetekst:
Arild Brun Svendsen som Frederik Rymker. Foto: DNB arkiv

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Med Rymker til Nord Norge

Få selveste Fredrick Rymker på besøk

Tags: , ,

Få selveste Fredrick Rymker på besøk


Til jubileumsfeiringen i Det Norske Baptistsamfunn utarbeidet pastor Arild Brun Svendsen en flott dramatisering av pioneren Frederick L. Rymkers misjonærtjeneste i Norge. Rymker var med å grunnlegge den første baptistmenigheten – Porsgrund og Solum Baptistmenighed 22. april 1860. Det er nå Skien Baptistmenighet. I forestillingen får vi være med på menighetsstiftelsen i 1860, og vi får også høre om Rymkers utfordringer som fattig misjonær i Norge, og om hans strabasiøse liv, der han vandret far by til by langs Oslofjorden på sitt trebein. Ja, en gang brakk det til og med.

Avtaler om besøk av Arild Brun SVendsen alias Frederick Rymker gjøres direkte på e-post.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Få selveste Fredrick Rymker på besøk

– Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer

Tags: , , , ,

– Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer


I nesten hele sitt voksne liv har 80-åringen Ottar Antonsen vært søndagsskolelærer, og han er det fortsatt. Han fortalte at barna i dag har en annen referanseramme enn tidligere, men flanellografen fungerer likevel.

– Det handler bare om hvordan en snakker med barna, understreket Ottar og fortalte at han brant for at barna skulle få høre om Jesus.

Da Ottar ble spurt om hvor lenge han skulle fortsette svarte han slik:
– Jeg har en svigersønn på Grytøya, og jeg trives godt med å gå i fjellet der for å leite etter sauene hans. Og jeg har tenkt at så lenge jeg er i stand til å finne ned fra fjellet igjen, kan jeg fortsette å være søndagsskolelærer, svarte  Ottar Antonsen med et smil.

Reidun Johannessen fra Skien var gjennom mange år «voksenleder» for tenåringene i Skien. Hun var også leder for Sørlandet Baptistungdom, og med på alle leirer for ungdom.  Deltakerne på jubileumsmiddagen fikk høre om Reiduns drivkraft.

– Jeg så jo det at ungdommene hadde behov for åndelige mødre og fedre, og jeg kunne være en slik, sier Reidun stille, før hun kom med en utfordring til alle unge voksne om å være se sin oppgave som åndelige mødre og fedre for dagens tenåringer, for de trenger det.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer

Storslått feiring

Tags: , ,

Storslått feiring


Over 320 var med å feiret 150-årsjubileet til Skien Baptistmenighet, og for organisert baptistliv i Norge. På bildet er det prosten i Skien som gir sin hilsen til lokalmenigheten.

I festkvelden, som ble ledet av Jan Sæthre og Per Øvergaard var det variert program med hilsener fra Ørnulf Steen i Norge kristne råd, fra biskop Olav Skjevesland i Den norske kirke, og en rekke andre inviterte gjester. Tidligere generalsekretærer brakte hilsener og det var glimt fra historien.

I tillegg sørget Skien Baptistmenighet for en ypperlig ramme med flott middagsservering.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Storslått feiring

Velkommen til Skien

Tags: , ,

Velkommen til Skien


Skien Baptistmenighet er vertskap for landsmøte og sommerfest i år. Sett av dagene 6.-11. juli. Da braker det løs med mye spennende og innholdsrikt program for alle aldersgrupper.

Av Hilde Evensen Holm

Vi forventer at det kommer omkring 1000 deltakere til årets landsmøte/ sommerfest, sier Ingrid Eikland. Sammen med Harald Dønnestad står hun i bresjen for det store arbeidet som blir nedlagt nå i månedene fram mot storinnrykket på Stevneplassen i dagene fra 6.juli.  Flere komiteer er i sving, her er mye logistikk og planlegging som må være på plass, for å sikre et vellykket arrangement.

Jubileum og forhandlinger
Sommerfesten skal også behørig markere at det er 150 år siden den første baptistmenigheten ble dannet i Norge. Det var nettopp i Grenland, som den første menigheten tok form. En naturlig del av sommerfesten blir derfor å markere historie og egenart.

Det skal blant annet være en stor jubileumsbankett tirsdag 6. juli. Her blir det festmiddag og et flott program.

De første dagene blir det som det pleier, landsmøteforhandlinger. Alle menighetene sender sine representanter, og det forventes at det kommer omkring 200 deputerte. Selve stevnet starter onsdag kveld med stort åpningsmøte.

Åndelig påfyll
På formiddagene vil det være morgenbønn, lovsangsamlinger og bibeltimer. Blant annet skal tidligere Skienspastor Ingmar Fagher undervise, sier Ingrid Eikland. Kai Tore Bakke skal tale, det skal også blant andre, Tony Peck og Mette Marie Bommen. Motto for landsmøte er ”Livskraft og glede” Det blir lagt vekt på at innholdet i mye av undervisningen skal bygge videre på mottoet som er valgt. Det blir også eget barneopplegg og familiemøter, og ungene får også tilpasset opplegg under møtene om kvelden.

Musikk
Sang og musikk er en viktig del av sommerfest. Det blir barnekor, vi gleder oss til stort besøk fra England, når Hillsong United kommer. Dette er en lovsangsgruppe med høy internasjonal kvalitet som vi gleder oss til å høre. Det blir også en konsert med Norwegian Gospel Voices.

Se velkomstvideo fra Skien Baptistmenighet

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Velkommen til Skien

– Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud

Tags: , , ,

– Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud


Det var utfordringen fra generalsekretæren for Baptist World Alliance da han besøkte Norge i forbindelse med medarbeiderkonferansen. Besøket markerte starten på 150-årsjubileet.

Rammen rundt Callams besøk var den årlige medarbeiderkonferansen, som samlet pastor og menighetsledere fra hele landet. I tilknytning til konferansen arrangerte Baptistsamfunnet også det årlige samarbeidsrådsmøtet, der lederne for alle deler av Baptistsamfunnets virksomhet møtes til rådslagning. I tillegg var det tid til festbankett og å feire gudstjeneste sammen med baptister fra hele Oslo-regionen.

Tema for konferansen var ”Radikal, misjonal og relevant”, en utfordring for en bevegelse med 150-års historie å se tilbake på.

Medarbeiderkonferansen var i år lagt til Holtekilen folkehøgskole. Mens både Bærum Baptistkirke og Oslo 1. Baptistkirke ble benyttet til arrangement i tilknytning til konferansen.

Pilegrimer

Generalsekretær Callam snakket om baptistene som pilgrimsfolket på vandring, der det konstante er Guds handling i Jesus Kristus og vårt kall til tjeneste: ” Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud”.

Callam hadde blant annet en sesjon sammen med Truls Åkerlund, som er lærer ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Åkerlund hadde flere sesjoner. Han poengterte at vi ofte gjør Gud til mindre enn Gud, mens vår oppgave er å kommunisere evangeliet.

Kirkestatistikken forteller oss noe om vi har greid det eller ikke. Som kristen kirke kan vi ikke godta at vi blir marginalisert, for budskapet gjelder alle mennesker. Gud møter oss mennesker der vi er, og setter oss i bevegelse som sitt pilegrimsfolk. Kristenliv er derfor et liv i forandring og forvandling.

Familien i fokus

Rune Landrø fra Indremisjonsforbundet var utfordret av barne- og ungdomsforbundet (NBUF). Han gjorde blant annet noen betraktninger rundt undersøkelser som viser hva mennesker opplever som viktige for sin vei til Gud og vandring med ham. Det viste seg at familien og foreldrene hadde en svært viktig funksjon her, og dels også forbildet og involvering fra pastor.

Landrø sitt foredrag var med å belyse arbeidet som er satt i gang for å utvikle en strategi for å nå og bevare ungdom. Dette arbeidet ledes av NBUFs stab.

Felles med pinsevennene

En formiddag var satt av til fellesskap med Pinsebevegelsens predikantkonferanse. Karl Inge Tangen, faglig leder ved Høyskolen for Ledelse og Teologi som drives i fellesskap av pinsevenner og baptister var foredragsholder. Han delte sin vurdering av hva som får menigheter til å fungere som ekte kristne, ikke bare hensiktsdrevet men Gudsdrevet, i en sekulær tid. Han brukte to eksempelmenigheter fra London og København.

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for – Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!