Tag Archive | "BWA"

Jan Sæthre valgt til første visepresident!

Tags: ,

Jan Sæthre valgt til første visepresident!


Norsk baptistleder med et av de viktigste tillitsvervene blant verdens baptister!

Av Roger Dahl

Sæthre har i mange år hatt internasjonale verv blant baptistene, både i europeisk sammenheng og på verdensbasis. På årets konsil i Ismir i Tyrkia ble han valgt til første visepresident. Det er en stor ære for norske baptister at en nordmann får dette vervet. Valget gjelder for periden 2015 til 2020.

Baptistsamfunnet gratulerer våre tidligere hovedstyreleer med oppgaven og ber om Guds velsignelse over Sæthre sin tjeneste, som er et frivillig engasjemnet i itllegg til jobb som rådmann i Siljan kommune.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Callam i forbindelse med Mandelas død

Tags: , ,

Callam i forbindelse med Mandelas død


Washington, DC ( BWA ) Det verdensomspennende fellesskap av baptister sørger i forbindelse med president Nelson Mandelas død, den første svarte lederen av demokratisk Sør- Afrika .

Av Neville Callam

Som borger av Jamaica, det første landet i verden som innførte handelsblokade mot apartheid i Sør- Afrika, det var i 1957, mens landet mitt fortsatt var en koloni av Storbritannia. Som en som hadde det privilegium å tjene i laget av FN-observatører ved valget i 1994, da Mandela ble valgt som Sør-Afrikas president. Og som generalsekretær i Baptist World Alliance, som fremmer respekt for menneskeverd og feirer bidrag fra alle som jobber utrettelig for en triumf for fred og rettferdighet, gir jeg ære og takk til Gud for den gaven til menneskeheten som president Mandela var.

Med tapet av denne store mannen, har verden mistet en bemerkelsesverdig inspirator og forbilde. Mandela banet vei for respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. Vi har ikke råd til å glemme den grenseløs lidenskap for frihet, den utrettelige streben etter rettferdighet og den urokkelige forpliktelse til fredelig menneskelig sameksistens som Mandela viste.

La oss ta oss tid til å tenke over arven etter denne store inspiratoren, og la oss være forberedt, uansett kostnad, til å vie våre liv til å elske våre naboer, tilgi våre fiender, og kjempe for alle som gjør godt for rettferdighet og fred i våre lokalsamfunn.

Måtte Gud gi styrke til Mandelas familiemedlemmer og til folk i Sør- Afrika i dette øyeblikk av uvurderlig tap.

Bønn
Allmektige Gud, du er den som gir og hvem som tar bort. Du holder deg nær til oss i tider med glede og sorg. Kan vi oppleve fred i løpet av disse dagene, og vi kan også lære de mange leksjoner Mandelas liv er ment å lære oss. Amen.

Neville Callam, generalsekretær
Baptist World Alliance

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Norsk baptist valgt som styremedlem i verdensalliansen

Tags: , , ,

Norsk baptist valgt som styremedlem i verdensalliansen


Jan Sæthre fra Siljan ble valgt inn som Europas representant i styret for Baptistenes Verdensallianse under årsmøtet i Ocho Rios på Jamaica i juli.

Av Roger Dahl

Sæthre har at ulike verv innen BWA fra 2000, og i tillegg til styret er han nestleder i kommisjonen for religionsfrihet, medlem av økonomikomiteen, resolusjonskomiteen og verdenskongresskomiteen.

Sæthre har også tatt på seg ulike oppgaver innen europeisk baptisme. Han er finansansvarlig i styret for den europeiske baptistføderasjonen. Sæthre har i mange år vært medlem av, og leder for hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn, og ble på landsmøtet i år valgt inn i Kontrollutvalget.

Også i Skien Baptistmenighet har Jans innsats vært betydelig, blant annet som leder for ungdommene, i arbeidet med alphakursene og som en av menighetens forkynnere. TIl daglig arbeider han som rådmann i Siljan kommune.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Kirkens forhold til de med nedsatt funksjonsevne

Tags: , , ,

Kirkens forhold til de med nedsatt funksjonsevne


Verdensalliansens generalsekretær Neville Callam skriver i en kronikk om kirkenes holdning overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne der han understreket viktigheten av å legge til rette.

Av Roger Dahl

Han henviser til FN-konvensjonen fra 2006 om rettigheter for  mennesker med nedsatt funksjonsevne, som ble fulgt opp i forbindelse med FN’s tusenårsmål, når han spør om kirkeledere tar behovene mennesker med nedsatt funksjonsevne har på alvor  når en planlegger kirkens virksomhet og kirkebyggenes utforming.

Callam konstaterer at det ofte er andre hensyn som får prioritet når pengene får styre, enten det er ved bygging av kirker, eller det er ved å forberede seg på og utruste seg i forhold til å kunne inkludere mennesker med ulike funksjonshemninger.

–Kirkene har et ansvar for å vise respekt og gi verdighet til alle mennesker, inkludert de med nedsatt funksjonsevne, sier Callam. De funksjonshemmede utgjør ti prosent av verdens befolkning.

Callams artikkel

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer av

Les siste baptistnytt

Tags:

Les siste baptistnytt


Ny utgave av magasinet Baptist World er nå tilgjengelig i nettutgave.

hr kan du lese om mye av det spennende som skjer av baptistarbeid rundt i hele verden.

Les mer

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Baptist World magasinet skriver om 22. juli

Tags: ,

Baptist World magasinet skriver om 22. juli


Hele tre sider er viet terroraksjonen i Norge og hendelsene i kjølvannet av den i Baptist World magasinet for siste kvartal.

Det er fokus på Mina Bakthiar, som arbeidet i kantinen i Regjeringskvartalet bare noen timer før bomben gikk av. Men gikk tidlig fra arbeid, følgelig berget hun livet og som en konsekvens av det ble hun endelig døpt.

Det er fokus på flerkulturell minnegudstjeneste i Kvæfjord, på kronprins Haakons tale ved minnesamlingen på Rådhusplassen i Oslo, og på hilsenen Baptist World Alliance sendte på vegne av alle verdens baptister bare få dager etter katastrofen.

På side 17, 18 og 19 i Baptist World magasinet kan du lese om 22. juli i Norge.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Norske baptistledere i Israel

Tags: , , , ,

Norske baptistledere i Israel


Generalsekretær Terje Aadne og styreleder Per Øvergaard besøkte siste uken i september Nasaret, for å delta på årsmøtet til European Baptist Federation (EBF).

De kunne rapportere tilbake om engasjement i forhold til å etablere en felles plattform for integrasjon, der våre erfaringer med integrasjonsarbeid vil være viktige erfaringer å ha med seg videre.

På nordisk / baltisk plan er det også på gang et samarbeid, for å styrke kontakten over landegrensen, for å kunne etablere vennskapsrelasjoner mellom menighetene og kirkesamfunnene, og for at de nordiske landene skal kunne være med å gi økonomisk bistand til de baltiske statene.

Norske baptister er engasjert på ulikt nivå innen europeisk baptisme. Per Øvergaard skal delta i en evaluering av Indigenous Mission Project, HåkonSigland er med i styret for International Baptist Theological Seminary i Praha, Jan Sæthre er kasserer for European Baptist Federation, og Arild Harvik er styreleder i European baptist Mission. Jan Sæthre har også ulike engasjement innen Baptist World Alliance.

EBF omfatter 55 baptistsamfunn i Europa, Midtøsten og Sentral-Asia, med over 800.000 medlemmer.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Baptistene oppfordrer til å iverksette tiltak på vegne av Iransk prest

Tags: , ,

Baptistene oppfordrer til å iverksette tiltak på vegne av Iransk prest


Den iranske pastoren Youcef Nadarkhani, er blitt dømt til døden av den iranske Høyesterett etter at han flere ganger har nektet å fornekte sin kristne tro.

Baptist World Alliance (BWA) har sammen med andre organisasjoner, blant annet andre internasjonale kristne organisasjoner satt i gang tiltak for å hjelpe Nadarkhani, som opprinnelig ble dømt for forbrytelsen frafall – avkall av den islamske tro – mens offentlige tjenestemenn senere insisterte på at dommen var basert på angivelige voldelige forbrytelser, spesielt utpressing og voldtekt.

Før fengslingen, var Nadarkhani, som konverterte til kristendommen i en alder av 19, pastor i kristen menighet med over 400 medlemmer, leder for et nettverk av kristne husmenigheter i byen Rasht i det nordvestlige Iran. Han Henrettelsen vil finne sted i Teheran når som helst.

– Det er sørgelig og opprørende at noen blir dømt til døden for en samvittighetsforbrytelse, sier Raimundo Barreto, BWA direktør for avdelingen for frihet og rettferdighet.

– Vi ønsker virkelig å stå sammen med Pastor Youcef Nadarkhani, ber om løslatelse, og gjør alt som står i vår makt for påvirke utfallet.

Barreto har overbrakt BWAs bekymring videre til Irans representasjon i Washington, DC, til FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter, og videre i FN systemet, slik at de kan gjøre alt som står i deres makt «for å reversere denne forferdelige dom.»

Barreto, som er en brasilianer, har også kontaktet FNs permanente oppdrag i Brasil i lys av det gode forhold som er mellom brasiliansk og iranske myndigheter.

Verdensalliansen (BWA) oppfordrer baptister i alle land å myndighetene til å gå i dialog med den iranske regjeringen om denne situasjonen.Barreto forteller at flere land som Polen har innkalt Irans ambassadører om Nadarkhani tilfelle.

Nadarkhani, som er 34 år, ble arrestert i 2009, og fikk sin første dom i november 2010.

Etter at han anket dommen i juni i år, vedtok retten at han enten måtte fornekte sin tro eller få dødsstraff. Den 25. september ble Nadarkhani ført til retten i tre dager for å fornekte, men nektet å gjøre det.

Etter at det internasjonal presset har økt, har Irans statsstøttede Fars News Agency 1. oktober at Nadarkhani hevdet at grunnlaget for dødsdommen skyldes utpressing og voldtekt, ikke frafall fra islam og vedvarende kristen bekjennelse

Baptister og andre kristne verden over har også blitt oppfordret til å be for pastoren og for alle kristne i Midtøsten.

Share

Posted in NyheterComments (1)

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!