Tag Archive | "chin"

Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Tags: , , , , , , ,

Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen


Chinfolket i Sandnes hadde i høst et arrangement for å samle inn penger til de flomrammede i Chin staten i Burma. Med på arrangementet fikk de ordfører Stanley Wirak.

 

Av Mette Marie Hebnes

Ordføreren som holdt appell og viste at Sandnes kommune bryr seg om situasjonen i hjemlandet til sine bosatte Chin flyktninger. Arrangementet ble også opplyst om på hjemmesiden til kommunen.

For øvrig deltok Chin med sang og musikk og informasjon om situasjonen etter den største naturkatastrofen i Chin staten det siste århundret. Mange har mistet hus og hjem, veier og infrastruktur er ødelagt mange steder, strømforsyninger ødelagt, blant annet kraftverket som North Sea Baptist Church har vært med å finansiere i Chin staten.

Det er fortsatt enorme behov. Integrasjonsleder Peter Ngaidam står midt i det koordinerende arbeidet for både nødhjelp og hjelp til gjenoppbygging. Han forteller at det vil ta år å bygge opp igjen det som er ødelagt etter flommen. Heldigvis var det få liv som gikk tapt, men store ødeleggelser var ikke det den fattige staten i Burma trengte.

Blant Chin menighetene i baptistsamfunnet er det samlet inn over en million kroner for å hjelpe etter katastrofen i hjemlandet. Baptistsamfunnet har også startet en innsamling for å bidra i arbeidet. Gaver kan gis på konto nr 3000.15.13105 og merkes «Flom».

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten

Tags: , , , ,

Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten


Baptistsamfunnet satte raskt i gang innsamling til flomrammede i Chin-staten. Det er fremdeles store udekkede behov.

Av Roger Dahl

Integrasjonspastor Peter Ngaidam og misjonsleder Lise Kyllingstad har besøkt Burma i etterkant, og de kan bekrefte at hjelpebehovet er enormt stort, slik at det fremdeles er behov for ekstra innsamling av penger for å hjelpe rammede med gjenoppbygging av landet sitt.

Foreløpige tall fra myndighetene i Chin-staten (pr 20. aug) viser at 2666 familieboliger er ødelagt i større og mindre grad, at så mange som 1607 av disse ikke bør bygges opp på samme sted på grunn av at grunnforholdene er ødelagt av flomvannet som har herjet. 121 offentlige bygninger, 248 veier, 288 bruer og over 27.000 mål jordbruksland er ødelagt.

Svært mange av innflytterne fra Chin til Norge er berørt gjennom familiene i hjemlandet.

Baptistsamfunnet er takknemlig for den hjelp som har kommet og vil fortsette.

s22- Lar oss berøre av flommen

Peter Ngaidam er involvert i et omfattende hjelpearbeid, som blant annet har handlet om å få forskyninger fram til folk i nød. Foto: Lise Kyllingstad

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten

Lar oss berøre av flommen

Tags: , , , , ,

Lar oss berøre av flommen


Baptistsamfunnet satte raskt i gang innsamling til flomrammede i Chin-staten. I løpet av noen få uker har det kommet inn over 70.000. Det er fremdeles store udekkede behov.

Av Roger Dahl

Integrasjonspastor Peter Ngaidam og misjonsleder Lise Kyllingstad har besøkt Burma i etterkant, og de kan bekrefte at hjelpebehovet er enormt stort, slik at det fremdeles er behov for ekstra innsamling av penger for å hjelpe rammede med gjenoppbygging av landet sitt.

Foreløpige tall fra myndighetene i Chin-staten (pr 20. aug) viser at 2666 familieboliger er ødelagt i større og mindre grad, at så mange som 1607 av disse ikke bør bygges opp på samme sted på grunn av at grunnforholdene er ødelagt av flomvannet som har herjet. 121 offentlige bygninger, 248 veier, 288 bruer og over 27.000 mål jordbruksland er ødelagt.

Svært mange av innflytterne fra Chin til Norge er berørt gjennom familiene i hjemlandet.

Baptistsamfunnet er takknemlig for den hjelp som har kommet og vil fortsette innsamlingen.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Lar oss berøre av flommen

Vår venner i Burma trenger hjelp nå

Tags: , , ,

Vår venner i Burma trenger hjelp nå


Den vestlige delen av Burma er erklært som et katastrofeområde etter unormalt kraftig monsunregn, og Chin-staten er hardt rammet.

Av Roger Dahl

Meldingene er faretruende: Store områder er rammet av flom, bygninger har kollapset, veiene er ødelagt, og minst 50 har mistet livet i de fire vestlige regionene av Burma, som myndighetene har erklært som katastrofeområde, meldes det fra NRK 3. august.

Mange av Chin-folket som har kommet til Norge har familie, slekt og venner som er rammet av katastrofen, og integrasjonspastor Peter Ngaidam oppfordrer norske baptister til å være med å hjelpe. Det er mange som er rammet og som trenger vår hjelp.

Av en lokal blogger i Hakha blir vi fortalt at mer enn 1400 familier, bare i Hakha, er evakuert og har flyttet til venner og slektninger. At tusenvis av mennesker bare har kirkene og skolene å søke lys i. Noen landsbyer er borte på grunn av ras, og jordbruksområdene og avlingene er fullstendig ødelagt av regn og stormer.

– Vår største bekymring akkurat nå er mat, heter det fra et medlem av det lokale nødhjelpsutvalget i Hakha.

Katastrofen ser ut til å vare ved da det fortsatt er varslet kraftig regn over området.

Se video fra katastrofeområdet

I følge BBC er kraftig regn vanlig i monsunsesongen, men mange mennesker i Burma at regnet har vært spesielt kraftig de siste ukene. NRK meldtemandag 3. august at minst 200.000 mennesker er berørt av flommen, men det totale tallet kan være «betydelig høyere».

FN sier at dødstallene som følge av flommen vil stige de nærmeste dagene. Redningsmannskapene har ennå ikke nådd inn til de mindre og avsidesliggende bosetningene, og en venter fortsatt på rapporter fra de hardest rammede områdene.

Det er fire regioner i den vestlige delen av Burma som er rammet, regjeringen har erklært området som katastrofeområde. Også Manipurområdet i India er rammet, blant annet har et jordskred begravd en landsby og drepte minst 21 mennesker.

Baptistsamfunnet i Norge oppfordrer enkeltpersoner og menigheter til å være med å hjelpe. Gaver kan gis på konto 3000.15.13105 og merkes med «Flom Burma»

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vår venner i Burma trenger hjelp nå

Årets julegave!!!

Tags: , , , ,

Årets julegave!!!


Et tomt sykehus er til liten nytte for befolkningen. Samarbediskirken vår i Hakha i Chin-staten eier et sykehus som er tomt.  Vi vil hjelpe dem i gang og oppfordrer baptistene i Norge til å gi en julegave.

Av Roger Dahl

Mange av menighetene gir en julegav, elelr sørger fro å samle inn til en julegave, i løpet av julens møter og samlinger. I år er prosjektet å sørge for utstyr til sykehuset i Hakha. I første omgang vil vi sette i stand fødeavdelingen og tannlegekontoret.

Så fort utstyr er plass vil tannlegen kunne begynne å arbeide på skikkelig vis, og en dyktig jordmor er klar til å drive fødeavdelingen.  å få sykehuset opp å stå vil bety mye for befolkningen i Hakha i Chin-staten.

Gaver overføres Det Norske Baptistsamfunn på konto 3000.15.13105. Husk å merk innbetaling med formål.

Dersom det kommer inn mer penger enn det koster vil overskytende gå til ytterligere utstyr ved sykehuset.

Presentasjon om innsamlingen kan lastes ned på vår nye side for presentasjoner

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Årets julegave!!!

Chin- og Karenkonferanser på Rivermont

Tags: , , ,

Chin- og Karenkonferanser på Rivermont


I sommer var store grupper av både Karen og Chinfolket fra Burma samlet til konferanser på Rivermont. Blant annet feiret de dåp.

Av Hermod Bakkevoll

Jeg hadde gleden av å være til stede på deler av Chinkonferansen, og det var en stor opplevelse. Å se Rivermont (over)fylt av glade mennesker i alle aldre var utrolig inspirerende. Særlig at deltakerne var så unge.

Inkludert
Jeg kunne naturlig nok ikke forstå så mye av det som ble forkynt, eller sunget, men det gjorde liten forskjell for opplevelsen. Det var glede, engasjement, tjenestevillighet, sang og musikkglede og lovprisning over hele Rivermont. Og jeg trengte ikke å føle meg utenfor, jeg opplevde meg svært inkludert.

Mens jeg var på Rivermont, og fikk oppleve dette fellesskapet, begynte jeg å tenke på dybden i det faktum at Guds veier er uransakelige. I sin tid var det amerikanske misjonærer som kom til Burma med evangeliet om Jesus. Og i sin tid var det fremsynte og offervillige amerikanske kristne som gav oss penger til å kjøpe eiendommen der vårt kjære Rivermont nå er i full bruk.

Og så opplever vi altså at i løpet av noen sommerdager i 2014 fylles Rivermont av rundt 200 mennesker fra Burma. Dette landet, som vi for få år siden visste lite om, på en helt annen del av kloden.

På vei
Ja, å leve med Herren i Hans tjeneste, er sannelig utrolig spennende. Vi har kanskje ikke lyktes så godt som vi skulle ønske med integreringen av våre innvandrere i vårt fellesarbeid, men vi er på vei. Vi må bare fortsette prosesser som fører til at mangfoldet blir sterkere, også i våre fellesarrangementer, slik det er i mange av våre menigheter.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Chin- og Karenkonferanser på Rivermont

– Vi har hatt uforglemmelige møter og godt fellesskap

Tags: , , , , , , ,

– Vi har hatt uforglemmelige møter og godt fellesskap


Generalsekretær Terje Aadne forteller fra turen han om 15 andre er på i Burma.
Gruppa fra Norge har deltatt på det store 200-årsjubileet for baptismens start i Burma.
– Åpningsmøtet i Yangon hadde mer enn 10 000 inne i salen, mange tusen i tilstøtende lokaler med flatskjerm og det var over 40 000 påmeldte i alt, sier Aadne og forteller at det var en folkefest, for ikke å si folkevandring. Jan Sæthre histe på vegne av European Baptistfederation  og Terje Aadne fra baptistene i Norge.
– Lørdag reiste vi til Hakha på til dels utfordrende fjellveier, fortsetter Aadne. Han forteller at det var kaldt i Hakha, men menneskevarmen er desto større. Gruppa fra Norge besøkte fem menigheter på søndag og Peter Ngaidam, Jan Sæthre, Paul Erik fra Danmark, Per Øvergaard og Aadne talte i hver sine kirker. De var alle fullsatte med fra 400 – 1000 besøkende. Dette var første gang en større gruppe turister besøkte Chin staten.
Gruppa reiser nå tilbake til Mandalay, og vil i slutten av uka returnere til Norge. Jan Sæthre og Peter Ngaidam er reiseledere.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Vi har hatt uforglemmelige møter og godt fellesskap

Endelig mulig å møtes med staben i Lydia-prosjektet

Tags: , , , , , ,

Endelig mulig å møtes med staben i Lydia-prosjektet


Etter at indiske myndigheter det siste året har hindret innreise til India ble møtepunktet i Nepa l i forbindelse med oppfølging av spare- og låneprosjektet Lydia, som er rettet spesielt mot chin-kinner i eksil i området.

Av Roger Dahl

Rett før påske åpnet det seg en mulighet for å trefffes. Mette Marie Bommen, som er prosjektansvarlig fra norsk side skulle til nepal på DIGNI’s Asiasamling der. I den forbindelse kunne de prosjektansvarlige komme opp fra Mizoram, og misjonsleder Arild Harvik valgte også å reise for å delta på møtet.

Det var viktig å møtes nå med tanke på eventuell videreføring, rapportering om resultatene så langt og evaluering av prosjektet som har gått i flere år. NORAD har betalt de fleste kostnadene ved prosjektet og egenandelen er i all hovedsak betalt ved gaver fra chin-menighetene i Norge.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Endelig mulig å møtes med staben i Lydia-prosjektet

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!