Tag Archive | "Drammen Baptistmenighet"

110 år for misjonen

Tags: , ,

110 år for misjonen


Kvinneforeningen i Drammen Baptistmenighet markerte i høst sitt 110-årsjubileum.

Fra oslo1baptist.no

Kvinneforeningen ble etablert samme år som daværende Kristiania Baptistmenighet med Jacob Øhrn i spissen hadde sommeraksjon med teltmøter i Drammen. En aksjon som var så vellykket at det samme høst var blitt ti baptister i byen, og virksomheten fortsatte. Det ble samme høst etablert kvinnemisjon, året etter søndagsskole,  høsten 1905 ble Drammen Baptistmenighet stiftet, og to år senere ble baptistkirken Eben Eser tatt i bruk.

Et sekstitalls venner, både menn og kvinner, hadde gleden av å både feire med gudstjeneste og med et hyggelig måltid. Ti år før kvinner fikk stemmerett i Norge – var baptistkvinnene samlet i Drammen Baptistmenighet til forening med hjerte for både evangelisering og misjonsengasjement. Kongo var landet som lå de mange engasjerte misjonskvinnene nærmest den gang, men i dag banker hjertene også for andre land og prosjekter.

Denne festdagen manglet det heller ikke på bevertning. Flotte ferdigsmurte rundstykker til mat – etterfulgt av fantastiske kaker. Kollekten ble på 4.390,- kroner, gitt av de oppmuntrede besøkende. Pengene går selvsagt uavkortet ut til der de trengs mest. Kvinneforbundet vil få sitt.

Det manglet heller ikke på oppløftende bidrag inn i festen. Ragnhild Kirkeng, Ole Asbjørn Dybvik, Rolf Paulsen og Rolf Dahl bidro alle med både sang og allsang. Både solister og forsamlingen forøvrig ble stødig akkompagnert av Jan Jørgen Skarre på både flygel og orgel. Svein Bakkevold tok forsamlingen med inn i flere gode kor. Pastor Kent R. Westergren holdt en appell med utgangspunkt i Markus 1.40 – om Jesu møte med den spedalske mannen. Gudstjenestefesten ble avsluttet med at det ble tent lys for hver av de menigheter som denne dagen var til stede.

Torill Oppl Ingebretsen ledet festmøtet stødig. Hun er, sammen med Lillian Dahl og Inger Westergren, ledere i Kvinneforeningen i Drammen.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 110 år for misjonen

Nyttig hjelp i menighetsarbeidet

Tags: , , , ,

Nyttig hjelp i menighetsarbeidet


Pastor Kent Remi Westergren ble  i vinter intervjuet om Drammen Baptistmenighetens arbeid med Naturlig menighetsutvikling  og om hvordan arbeidet med menightens visjon hadde betydning for engasjementet i troslivet.

Baptistmenigheten i Drammen ble stiftet allerede i 1905, og har for tiden snaut 150 medlemmer. I intervjuet forteller pastor Kent Westergren, som har vært pastor i Drammen siden 2004 om en menigheten og dens arbeid med Naturlig mneighetsutvikling.

Menigheten har i mange år hatt Ommund Rolfsen fra K-vekst som veileder, og betegnes som en sunn og velfungerende menighet, som de siste ti årene har hatt en positiv utvikling og har gledet seg over at mange har kommet til tro, spesielt gjennom tenbåringsarbeidet menigheten har satset bevist i forhold til.

Se intervjuet

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Nyttig hjelp i menighetsarbeidet

Flott festsamling med dåp

Tags: ,

Flott festsamling med dåp


De tre ungguttene Lal Mingh Thang Peng, Anders Solheim Olsen og Daniel Martens Pedersen ble døpt i Drammen søndag 15. april.

Av Roger Dahl

Det var omtrent fullsatt da baptistene i Drammen var samlet til vårfest, og også kunne feire at tre ungdommer ble døpt.  I løpet av de siste åtte årene har menigheten i Drammen regelmessig kunnet glede seg  over tilvekst, både i form av tilflytting, og også ved at mange av ungdommene har blitt døpt.

Menigheten har i dag 34 prosent høyere medlemstall enn for åtte / ni år siden. Første søndag i advent 2003 gjeninnviet menigheten kirkebygget etter omfattende restaurering, og sa tydelig at dette bygget har en ikke  først og fremst satt i stand for dem som var i menigheten da, men for dem som kommer etter.

Kent Remi Westergren har vært pastor i menigheten hele denne perioden, i det han takket ja til kall fra menigheten dagen før gjeninnvielsen av kirken, og begynte våren etter. Westergren er også pastor i Bærum Baptistmenighet.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Flott festsamling med dåp

Fest for 21 konfirmanter

Tags: , , , , , , ,

Fest for 21 konfirmanter


Årets konfirmanter fra Halden,Tistedal, Fredrikstad, Lillehammer, Steinkjer og Drammen  var samlet til avslutningsfest i Drammen Baptistkirke lørdag 15. april.

Av Roger Dahl

Det var tid for å minnes et godt år sammen, der konfirmanetene og ledeerne har vært samlet til fire weekender. Tre av dem på Kornsjøbukta, og den fjerde i Bø i Telemark, der også konfirmanter fra menighetene på Sørlandet og Vestlandet deltok. I tillegg har det vært noe undervisning lokalt i de ulike menighetene.

Et felles konfirmantopplegg som dette har vært vanlig på Østlandet i mange år nå. I tillegg til de meniggetene osm var med i år har det ofte vært konfirmanter fra VBærum og Oslo, og fra Sandefjord med i opplegget.

Bildet er far avslutningsfesten i Drammen Baptistkirke. Alle konfirmantene fikk en rose hver, de fikk anledning til å vise noe av det de har lært, det var hilsener fra konfirmantene og fra lederne, og det var fest med pølser og kaker etterpå. Nå gjenstår de lokale konfirmasjonssøndagene.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Fest for 21 konfirmanter

Ny pastor i Bærum

Tags: , ,

Ny pastor i Bærum


Kent Remi Westergren begynte 1. januar som pastor i Bærum Baptistmenighet etter Per Midteide, som nå blir pensjonist.

Av Roger Dahl

Westergren fortsetter som pastor i Drammen, og skal dele tiden med 50 prosent i hver av menighetene. Kent Westergren har vært pastor i Drammen siden 2004, og menigheten der har disse årene hatt en positiv utvikling med en god økning i medlemstallet, og en flott ungdomsflokk.
I tillegg til å arbeide med gudstjenester og forkynnelse, besøkstjeneste og sette et fokus på barnefamiliene, ønsker menigheten i Bærum at deres pastor skal bety noe inn mot miljøet på Holtekilen folkehøgskole, som er nærmeste nabo til kirken i Bærum.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Ny pastor i Bærum

Ukrainsk julesang i Drammen

Tags: , ,

Ukrainsk julesang i Drammen


Menighetskoret i Drammen Baptistmenighet slo til med julesang på ukrainsk på årets «vi synger julen inn»-samling 18. desember. Solist er Natalia Rarok.

Natalai Rarok er fra Ukraina, og holder på med en mastegrad ved høyskolen i Drammen, og har i den perioden engasjert seg i den lokale baptistmenigheten.

Nå før jul har hun lært det lokale menighetskoret to ukrainske julesanger.  Menigheten har lagt en av dem ut på youtube.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ukrainsk julesang i Drammen

Tente lys for terrorrammede …

Tags: , , , , , , ,

Tente lys for terrorrammede …


Angrepet 22. juli har engasjert baptister. Les om minnegudstjenester, førbønnshandlinger og en rekke hilsener fra trosfeller verden over.

Minnesamlinger

Pastor Magnus Lund i Kvæfjord Baptistmenighet sendte tidlig lørdag 23. juli en informasjon om at det blir et ekstraordinært bønnemøte i baptistkirken på Borkenes søndag 24. juli kl 11.00.  Søndag 31. juli inviterte en til økumenisk minnegudstjeneste i Kvæfjord der mer enn 130 var samlet i baptistkirka. Pastor magnus Lund beskriver den slik: «Det var flerkulturell minnegudstjeneste i Kvæfjord Baptistmenighet. Det var sang ved burmesere og afrikanere, bønn for pårørende og appell ved varaordfører Torbjørn Larsen, Arne Johan Johansen og sogneprest Gunn Elvebakk. Solosang ved Dag Erik Enoksen med Hans Julius Edvardsen ved klaveret. Og det var lystenning for de omkomne etter terrorangrepet 22. juli.»

I Drammen var det felles gudstjeneste i baptistkirken søndag søndag 24. juli sammen med metodistene, misjonsforbundet, frie venner, frikirken og Drammen kristne senter, Der var det det tid til forbønn og rom for ettertanke. Søndag 31. juli deltok all menighetene i felles minnegudstjeneste i Bragernes kirke.

På bloggen til pastor Bjørn Olav Hansen leste vi lørdag 23. juli en melding om at Brumunddal Baptistmenighet og Den internasjonale baptistkirken i Sandvika, som er en frittstående baptistmenighet, har hatt åpen kirke søndag 24. juli.

Vi fikk også melding fra pastor Sissel Østlien om at det ssøndag 24. juli var en minnestund i baptistkirka på Raufoss.

Distriktsarbeider Hermod Bakkevoll i Nord Norge fortalte om tre minnemarkeringer:
«Sist helg hadde tidligere Hadsel Baptistmenighet kulturdager til inntekt for bedehuset som den tidligere menigheten hadde. Dette huset tas vare på av bygdefolk og utflyttede Hadselværinger som har feriehus i området. I Kulturkvelden lørdag 23., og gudstjenesten søndag formiddag markerte vi med stillhet, bibelord og forbønn.

Det samme gjorde vi i et friluftsmøte med dåp i Kongsvikelva sør for Harstad. Det var en spesiell opplevelse når en forholdsvis stor flokk med mennesker var samlet til dåpsmøte oppe ved elva, og mens vi stod der sammen på elvebredden følte vi et veldig sterkt fellesskap, også når vi innledningsvis hadde fokus på tragedien som har rammet Norge.

Og i sommermøte i Baptistkirken på Andenes tirsdag 26. hadde vi også en markering. Denne ble også spesiell og sterk, fordi en dame som hadde barnebarnet sitt på Utøya var der. Barnebarnet ble lettere såret i skytedramaet, og hun fortalte om familiens angst og frykt inntil de fikk vite hva som var skjedd med gutten. Da var han på vei til sykehuset i ambulanse.

Ja, vi har virkelig som land og folk fått føle på samhold og felles opplevelse av sorg, avmakt og rådvillhet disse dagene.»

Fra Bergen skrev viseforstander Svein Tuft: «I gudstjenesten i dag, søndag 24.07. markerte vi katastrofen i Oslo og på Utøya med opplesning av brevet fra generalsekretær Terje Aadne. Vi tente lys i lysgloben og markerte alvoret og sorgen med ett minutt stillhet. Markeringen ble avsluttet med bønn for de som er rammet og for hjelpeapparatet med regjeringen i spissen.»

I baptistkirka på Ålgård var det en  minnemarkering lørdag 23. juli der over 50 var samlet. Solfrid Dåsvand beskriver samlingen slik:

» En god samling med fellessangene «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Fagert er landet»,  solosang av Nathalia Rarok fra Ukraina, som er med i NBUFs  ungdomsteamet som bor i kirken, og sangen «For den sjel som lider, Herre, la meg være ti» ved Jan Frode Bollestad. Flere fra ungdomsteamet deltok med skriftlesing, og leder for teamet, Inger-Lise Salvesen, ledet hele forsamlingen i forbønnen fra Den norske kirke, som det var oppfordret til å bruke, og som ble presentert på veggen via prosjektor. Det var bønnevandring, med mulighet til å tenne lys, og det var fri fellesbønn. Ordfører Olaug Bollestad hadde et godt og engasjert innlegg med informasjon om situasjonen både nasjonalt og lokalt, og hun bad for situasjonen og de berørte.»

Hilsener

I dag tidlig fikk vi denne hilsenen fra våre trosfeller i Sverige:

Vår djupa medkänsla har svårt att finna ord. Profeten Jeremias ord hörs åter igen «Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt: Rakel gråter över sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer»(Jer 31,15) Nu är tid för klagan och gråt, men låt oss också påminnas om evangeliets och kärlekens kraft som inte låter sig förlamas av skräck och rädsla: «Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan» (1 Joh 4,18).
Må Gud ge er kraft att vara hoppets och kärlekens röst och så driva fruktan och rädsla på flykt.
Herre, förbarma dig – Gud bevare och beskydda oss.
I Kristus – uppståndelsen och kärlekens Herre!
För Svenska Baptistsamfundet
Sören Carlsvärd, ordförande
Karin Wiborn, missionsföreståndare»

Generalsekretær Tony Peck i European Baptist Federation har sendt oss sine hilsener:

”På vegne av hele EBF familien ønsker jeg å understreke hvor sjokkert og trist vi er over de forferdelige angrepene i Norge, med tap av mange liv, spesielt så mange unge mennesker.
Vi tenker på Norge som et fredelig land som bærer budskap om fred rundt om i verden, og dette gjør disse angrepene enda vanskeligere for oss å forstå.

De familier som har mistet sine kjære under slike tragiske omstendigheter er våre hjerter og våre bønner. Og vi vil be for Norge i dagene som kommer, mens dere forsøker å forsone dere med det som har skjedd.

Vi vet at det er et godt og nært forhold mellom de ulike kirkene i Norge. Og vi ber for dere og de andre kirkene som har en tjeneste for enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjonen, at dere sammen kan være i stand til å dele noe av den Guds kjærlighet som er der selv i slike lidelser og ødeleggelser.
Husk at dere er omsluttet av våre kontinuerlige bønner.»

Fra generalsekretær Neville Callam i Baptist World  Allianse har vi fått denne hilsenen:

«Mitt hjerte kjenner med dere og deres lidelse etter de meningsløse tap av liv som har  rammet dere.
Siden Norge iså mange år har vært kjent som et fredens land med en lang historie for sivilisasjon,  forstår dere hvor skjokkerte vi er etter angrepet 22. juli.
Husk at baptister over hele verden, sammen med andre godviljens folk, bærer dere med våre bønner disse dagene.  Vi vil huske dem som kjenner på savn etter noen kjære, dem som er fysisk såret og dem som er traumatisert etter denne grusomme hendelsen.
Vi vil be om tegn på at Guds ubetingede kjærlighet og kraft virker blant dere disse dagene.
Vårt inderligste ønske og håp er at den norske samfunnet, som har imponert så mange av oss, vil være inntakt.
Må miraklenes Gud gjenopprette skjønnheten i deres land, og må deres folk finne styrke i deres tradisjon som et demokratisk, fredselskende folk. «

Forbønn

I skrivende stund vet vi at tragedien som har rammet Norge har vært gjenstand for forbønn i Betelkirken – Örebro 1. Baptistmenighet, som er vennskapsmenighet med Drammen Baptistmenighet, og i baptistmenigheten Berlin-Oberschöneweide der Hans Guderian er pastor, han har samarbeidet med nordmenn både i European Baptist Mission og European Baptist Federation. Guderian er også visepresident i EBF.

Les Ball, som har talt på vår sommerfest for noen år siden, og flere ganger har hatt teambesøk fra Norge forteller at i hans menighet «All Nation Church» i London på søndagens gudstjeneste 24. juli ba for Norge. Han forteller at menigheten har det norske flagget i sine lokaler, og søndag vil stod de foran det mens de ba. Også menigheten Sarka Walley Church i Praha har gitt melding om forbønn for Norge.

I løpet av dagen har vi fått meldinger også fra EBFs president Valeriu Ghiletchi, som er parlamentariker i sitt hjemland Moldovia, om at like selvsagt som at landets president sender kondolanser til Norges statsminister ber alle menighetene i Moldovia for Norge i søndagens gudstjeneste.

Vi vet også at redaktøren for Baptist Times i Storbritannia har sagt at britiske baptister ber for Norge, og gjennom flere hilsener fra baptistkontakter vet vi at mange av våre trosfeller er i forbønn for Norge disse dagene. Det forteller hilsener og meldinger, blant annet fra Burma, Australia og ulike europeiske land om og aktiviteten på sosiale medier som Facebook.

Share

Posted in NyheterComments (2)

Avslutning for årets kull

Tags: , , , , , ,

Avslutning for årets kull


9. april samlet en alle konfirmantene fra årets fellessatsning på Østlandet til fest.

Konfirmanter fra Lillehammer i nord til Tistedal i sør møttes for å feire at konfirmantåret går mot en avslutning.  I år har det vært konfirmanter fra Lillehammer, Bærum, Sandefjord, Tistedal og Drammen, som har hatt felles undervisningsopplegg.

Det har vært fire helgesamlinger med undervisning og godt fellesskap. I tillegg har en hatt lokalt engasjement og undervisning.

Nå gjenstår konfirmasjonsdagen, som skal markeres i de ulike menighetene i løpet av våren og sommeren.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Avslutning for årets kull

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!