Tag Archive | "Høyskolen for Ledelse og Teologi"

Veksten gir livskraftig miljø

Tags: ,

Veksten gir livskraftig miljø


Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) har doblet studenttallene fra i fjor til i år, i følge avisen Dagen. Inneværende år har skolen registrert 363 studenter.

Av Roger Dahl

Dette er kjempegledelig. Baptistenes Teologiske Seminar, som denne skolen springer ut i fra, hadde våren 2004 rapport inn åtte studenter totalt sett. Da er dette en veldig god vekst. Vi opplever at vi har fått et mye mer livskraftig miljø, både med flere ansatte og med mange studenter. Og jeg tror at studiemiljøet på HLT har blitt mye rikere, sier rektor Kai Tore Bakke til Dagen.

I følge Dagen forklarer Bakke den store veksten med tre hovedårsaker: Kjennskap, engelskspråklig tilbud og desentralisering.

HLT er eies av norske baptister og pinsevenner.

Les mer om den eventyrlige veksten

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Veksten gir livskraftig miljø

Vekst slik Gud vil …

Tags: , ,

Vekst slik Gud vil …


–Det er helt fantastisk å få være med på dette, sier studieveileder Bente Sandtorp, og henviser til veksten ved Høyskolen for Ledelse og Teologi, som kunne starte høstsemesteret med hele 356 registrerte studenter.

Av Roger Dahl

I slutten av august hadde skolen undervisningsuke både på engelsk og norsk bachelor i ledelse og teologi. Da var opp mot 150 studenter samlet på skolesenteret på Stabekk. Dette er langt flere enn det egentlig er plass til i skolebygningene, som var bygd for en helt annen drift.

Helt fullt

Derfor er lokaler både på Holtekilen Folkehøgskole og i Bærum baptistkirke benyttet, og ved virkelig å legge godviljen til går det meste greit, også å gi undervisning til 150 elever. Heldigvis er det slik at de fleste ukene er det enten norsk eller engelsk bachelor som har undervisning.

I tillegg til de omtrent 150 som holder på med norsk eller engelsk bachelor i Norge, er det en del svenske og latviske studenter som følger engelsk bachelor som fjernstudenter.

Tilbudet om Teologiskolen, som dette året kjøres i Stavanger, Porsgrunn og Bergen har også en god del studenter. Her undervises det i åtte moduler med en helgesamling for hver modul og selvstudier. Alle modulene kan lede til eksamen og studiepoeng, og slik sett gå inn i en bachelor, som en del velger å fortsette med.

Inspirerende
–Det er helt fantastisk å være med på dette, sier Bente Sandtorp og forteller om hvordan gleden over det store studenttallet var der da Bærum baptistkirke var fylt til bristepunktet.

–Jeg husker fra min egen studietid med bare 10-15 studenter, så dette er veldig morsomt og utrolig inspirerende, sier en smilende studieveileder og forteller at det er studenter fra mange ulike sammenhenger og nasjoner, siden skolen rekrutterer veldig bredt.

Bildetekst:
Skolens studenter fyller godt opp når en samles til chapel. Foto: Espen Thilesen.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vekst slik Gud vil …

Ønsker å etablere et eiendomsselskap

Tags: , ,

Ønsker å etablere et eiendomsselskap


Styret for Holtekilen Drift foreslo for landsmøtet at driftselskapet omdannes til et eiendomsselskap, med fullmakt til hovedstyret og skolestyrene om å forestå endelig etablering.

Det ansvaret ville ikke landsmøtet overlate til de valgte styrene, samtidig som landsmøtet så betydning av å gå videre med prosessen.

Landsmøtet vedtok at alle spørsmål omkring eiendomsselskapet utredes innen neste landsmøte, som så tar stilling til eventuell opprettelse av et eiendomsselskap.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ønsker å etablere et eiendomsselskap

Studentvekst på 73 prosent

Tags: , ,

Studentvekst på 73 prosent


Høyskolen for Ledelse og Teologi kunne rapportere om god vekst det siste året. Skolen har det siste året hatt 120 studenter, og har foran nytt skoleår registrert 85 søkere så langt. 28 av dem på en engelskspråkelig bachelor i teologi og ledelse.

Skolen har fått samarbeidspartnere i Latvia og i Sverige. Det betyr flere studenter, det betyr mulighet for samarbeid med hensyn til lærerkrefter, og er med å gi skolen den veksten som er nødvendig for å etablere seg som høyskole.

Skolen har fortsatt en anstrengt økonomi, men studenttallet er nå så høyt at det genereres framtidig statsstøtte av et slikt omfang at skolen ville hatt et økonomisk overskudd om midlene hadde blitt utbetalt fortløpende, og ikke to år på etterskudd.

Kai Tore Bakke kunne også opplyse at han har sagt ja til å fortsette som rektor ved skolen, etter at han i fjor høst signaliserte at han ønsket å fratre.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Studentvekst på 73 prosent

– Det er flott å gjøre noe for fellesskapet

Tags: , ,

– Det er flott å gjøre noe for fellesskapet


Det hevder dugnadsbas Dag Frode Vaagsnes. Den overgrodde skråningen bak skoleanlegget er ryddet og biblioteket har fått nytt gulv. Det har vært mulig på grunn av ivrige dugnadsarbeidere.

Dugnadsgjengen har vært samlet på skolesenteret første uka i juni. Det er andre året dugnad for skolesenteret står i fokus denne uka. I fjor ble det gjort store ombygginger i ”rektorboligen.”

Hovedleiligheten i denne bygningen leies nå ut for en god pris, noe som tyrker økonomien til Holtekilen Folkehøgskole, og gjør at eiendommen kan forvaltes på en bedre måte.

I år er den lange skråningen bak alle lærerboligene ryddet, etter at skog og kratt har vokst godt der i mange år. Dessuten er det lagt nytt flott korkgulv på biblioteket til Høyskolen for Ledelse og Teologi.

– Det blir dugnadsuke igjen neste år, sier Dag Frode Vaagsnes. Sett av uke 23 allerede nå, slik at det blir en stor dugnadsgjeng som samles på skolesenteret da. Det er mye arbeid som kan gjøres for å oppgradere eiendommene.

– Sammen for en bedre skole, avslutter Vaagsnes, før han fortsetter å legge kork på bibliotekgulvet.

Bildetekst:

Det lysner i ”urskogen”. F.v. Arne Holte, Steinar Berg (Vaktmester), Jakob Gjøsæter, Dag Froe Vaagsnes (bak), Alf Dønnestad, Kazimierz Ograbek (Vaktmester) og Unni Thorbjørnsen. Foto: Roger Dahl

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for – Det er flott å gjøre noe for fellesskapet

Ny dugnadsuke på skolesenteret

Tags: , , , ,

Ny dugnadsuke på skolesenteret


Dag Frode Vaagsnes er i gang med planlegging av ny dugnadsuke på skolesenteret i uke 23. Etter at hovedleiligheten i «rektorboligen» ble pusset opp i fjor høst planlegger nå Vaagsnes at det vil dugnadsuke igjen.

Denne gangen håper Vaagsnes at det kan gjøres praktisk arbeid på både Holtekilen folkehøgskole og Baptistenes Teologiske Seminar.

– Det er derfor flott om mange nevenyttige folk i Baptistsamfunnet melder seg til tjeneste for fellesskapet, sier Dag Frode Vaagsnes og forteller at arbeidet denne gangen vil dreie seg om vanlig vedlikeholdsarbeid denne gangen. Det innebærer arbeid i hage, utvendig vedlikehold av boliger, vask av vinduer, maling, boning o.a.

Dugnaden begynner mandag 6.juni kl 12 og avsluttes på fredag 10. juni kl 12. Vaagsnes vil koordinere dugnaden og behovene sammen med skolenes rektorer og vaktmestere.

For spørsmål ta kontakt med undertegnede på tlf 48287610 e‑post da‑vaag@online.no

» Rektorboligen», som ble renovert på dugnad i fjor høst,  er nå utleid på tre års kontrakt for 16000,‑ i måneden fra april. Det gleder Dag Frode Vaagsnes seg over og avslutter med te av sine slagord: – Sammen for en bedre skole!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny dugnadsuke på skolesenteret

Baptistenes Teologiske Seminar jubilerer!

Tags: , , ,

Baptistenes Teologiske Seminar jubilerer!


Skolesenteret på Stabekk er rammen rundt 100-årsjubileet, som begynner med fagdag om dåp og medlemskap lørdag 6. november, fortsetter med festmiddag samme kveld og avsluttes med gudstjeneste i Bærum Baptistkirke søndag 7. november. Der taler rektor Kai Tore Bakke og studentene deltar.

For 100 år siden var det ildsjeler som brant for å utruste mennesker til tjeneste i Guds rike. De var handlekraftige og ut i fra svært begrensede ressurser satset de i tillit til Gud og startet Baptistsamfunnets egen Misjonsskole.

Misjonsskolen har siden den tid vært i utvikling, men fokuset har vært det samme: utruste til tjeneste! Misjonsskolen ble til Baptistenes Teologiske Seminar (BTS) og i dag er BTS eier av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sammen med Pinsebevegelsen.

HLT opplever spennende tider og har i BTS sitt jubileumsår over 100 registrerte studenter! Utvikling og vekst preger skolen i dag. Det takker vi Gud for!
I takknemlighetens tegn arrangerer vi jubileumshelg 6. – 7. nov. 2010 på skolesenteret. Lørdag er det fagdag med temaet dåp og medlemskap og jubileumsmiddag på kvelden. Søndag er det Festgudstjeneste.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistenes Teologiske Seminar jubilerer!


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!