Tag Archive | "Holtekilen"

Fantastisk møte mellom elever og Gud på Holtekilen!

Tags:

Fantastisk møte mellom elever og Gud på Holtekilen!


Nylig arrangerte personalet på Holtekilen Folkehøgskole gudstjeneste for alle elevene på skolen. Nesten 90 elever møtte frem til møtet hvor de fikk anledning til å utrykke sin tro gjennom bønn, takkelapper, lystenning og nattverd. De fikk høre andakt og god tid til å kjenne på Guds nærvær og å reflektere over sin tro. Etter gudstjenesten var det i benkeradene flere elever som trengte samtale og forbønn.

Av Ruben Eiksund, linjelærer på Musikk/studio

Denne første gudstjenesten, som vi kaller Thomasmesse, er laget for alle elevene slik at de skal kunne se hva dette dreier seg om. Mange av elevene på skolen er ikke kristne, men har et uavklart, og ofte anstrengt, forhold til dette med tro. For oss på Holtekilen Folkehøgskole er et av målene for skoleåret å skape en slik tillit blant elevene, vise hva vi tror på og komme så nær innpå livene deres, at samtaler rundt sin tro er en del av hverdagen.

Vi opplever hvert år at mange elver trenger forbønn og noen å snakke med etter våre gudstjenester. Ungdom i vår tid savner rom for slik refleksjon da hverdagen og kravene til unge mennesker er store. En elev sa i etterkant av gudstjenesten at hun følte seg ”avkledd og naken”. Det kan jo neste ikke beskrives bedre hvordan det oppleves å komme nær Guds Hellige trone. For Han kan vi ikke skjule noe.

Å kjenne på sine innerste følelser i nærværet av Guds ånd er nytt for mange av de flotte elevene vi hvert år får inn på skolen. Tenk at vi hvert år kan fylle skolen med 90 elever som mange aldri har opplevd dette før. Flere av elevene er nå samlet i en bibelgruppe på skolen. I tillegg har vi en samtalegruppe vi kaller ”Den gode samtalen” hvor de som er søkende kan komme og få forkynt hva det kristne livet er for noe.

Holtekilen Folkehøgskole lever etter og er inspirert av Åndens frukter (Gal 5.) som forteller oss mye om hva et kristent live går ut på. ”Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og tålsomhet” er gaver vi ønsker å formidle til alle våre kjære elever dette året.

Personalet på Holtekilen har lang og veldig god erfaring med å formidle evangeliet til unge mennesker som ikke tidligere har hørt og opplevd det. Denne kompetansen ønsker vi å dele med de i Baptistsamfunnet som kunne tenke seg å nyttiggjøre kompetansen. Evangeliet fortjener at vi bruker et språk som er evangeliet verdig og forståelig for de som enda ikke kjenner Jesus. Dette språket opplever vi å ha funnet er vei inn i.

En folkehøgskole er ikke en misjonsmark i tradisjonell forstand, men det vi opplever i gudstjenestene, samtalene, forbønnen, nattverden og i bibelgruppene er helt utrolig. Tenk for en velsignelse å kunne være med i et slikt arbeid!

Be for årets elever og oss i personalet om at vi får visdom og forstand til å forkynne evangeliet på en verdig måte.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Fantastisk møte mellom elever og Gud på Holtekilen!

Felles eiendomsdrift av skolene på Stabekk

Tags: , ,

Felles eiendomsdrift av skolene på Stabekk


Baptistsamfunnet eier en stor eiendom i det som vi kan kalle for Bærums indrefilèt, Holtekilen. På denne eiendommen ligger både Holtekilen Folkehøyskole og Baptistenes Teologiske Seminar. Disse to bygningsmassene er per i dag drevet hver for seg. Det er lagt frem forslag om å samordne driften av disse eiendommene.

Av Carl Peter Vikdal

I 2010 vedtok Landsmøtet at det skulle etablere Holtekilen Drift for å i vareta eiendommene og ha arbeidsgiveransvar for ikke-pedagogisk ansatte ved skolene. For å kunne ta over arbeidsgiveransvaret er Holtekilen Drift nødt til å bli en egen juridisk enhet. Derfor vedtok landsmøtet på Stavern den 4. juli -12, med stort flertall, å etablere Holtekilen drift som en egen juridisk enhet.

Samtidig ble det enighet om at bygningene til Holtekilen Folkehøyskolen og Baptistenes Teologiske Seminar skal overføres til Holtekilen Drift. Ved kun å overføre bygningsmassen til driftsselskapet slipper en unna dokumentavgiften, som ville bli utløst om eiendommen som sådan skulle skifte juridisk eier.

Det ble også vedtatt at Holtekilen Drift skal stå for sommerdriften ved skoleanlegget, samt at skoledriften ikke skal være skadelidende, økonomisk eller på annet vis av at eiendomsdriften nå overføres til en egen enhet. Det ble også vedtatt av det skal være mulig å gå i forhandlinger med representanter for Pinsebevegelsen i Norge om å komme inn på eiersiden i forbindelse med videre utvikling av bygningsmassen til Baptistenes Teologiske Seminar, der den felles høyskoledriften finner sted.

Det er prekære behov for mer plass på skolesenteret. Spesielt er Høyskolen for Ledelse og Teologi i ferd med å vokse ut av bygningsmassen, men også Holtekilen folkehøgskole har bruk for flere undervisningsrom.

For at Holtekilen Drift skal være i gang fra nyttår vil det i løpet av høsten være behov for forhandlinger mellom de ulike instansene, slik at alle utgifts- og inntektsposter, og alle aktiva- og passivaposter blir fordelt riktig.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Felles eiendomsdrift av skolene på Stabekk

Dugnad på skolesenteret

Tags: , , , ,

Dugnad på skolesenteret


–Vi rekker ikke over alt på en gang, sier Dag Frode Vaagsnes, men tar vi litt hvert år, så må det bli bedre etter hvert. Han har for tredje gang stått i spissen for dugnadsuke på skolesenteret, 4.-8. juni.

Av Roger Dahl

Store, gamle og dårlige trær er blitt felt, hekker og prydbusker er kraftig beskåret. Tak er tekket, gulv er bonet og mer til er gjort.

Det er en stor eiendom med omfattende bygningsmasse på skolesenteret, der det alltid vil være behov for ekstra arbeidskraft, utover den bemanning en har for å drifte eiendommen.

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for Dugnad på skolesenteret

Stipendiatstilling på Holtekilen folkehøgskole

Tags:

Stipendiatstilling på Holtekilen folkehøgskole


Skolen har lyst ledig stipendiatstilling for skoleåret 2012 – 13. I stillingen ligger det en klar forventing om å medvirke til skolens kristne profil, gjennom miljøarbeid i elevgruppen.

Av Roger Dahl

I utlysningen heter det:

«Stipendiatene har elevstatus og følger linjeundervisning/annen undervisning (min 24t/uke). Stipendiatene bor i internatet og får gratis kost og losji, er fritatt for utgifter i forbindelse med ekskursjoner/turer innenlands og får 2 500 kr pr måned i godtgjøring. (Godtgjøringen er skattepliktig) Stipendiatene betaler selv linjeutgift og kostnader til studieturer.»

Fullstendig utlysning

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Stipendiatstilling på Holtekilen folkehøgskole

Holtekilenelev har signert for Stabæk

Tags:

Holtekilenelev har signert for Stabæk


Boli Franc, som er dagelev ved Holtekilen folkehøgskole har signert for Stabekk, og overtar drakt nummer 11 etter Daniel Nannskog.

– Dette er en spiller vi har fulgt lenge og har hatt på besøk mange ganger, sier sportslig leder Inge André Olsen på Stabæks nettsider.

Les mer på Stabæks sider

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Holtekilenelev har signert for Stabæk

Livet er herlig

Tags: ,

Livet er herlig


– Livet er herleg, for dei som får sjansen og for dei som tek den,  sier Ronnie MAG Larsen, lærer ved Holtekilen folkehøgskole på Vårt Lands nettsted verdidebatt.no, og forteller om livet med sønnen Ask som har downs.

Det tok bare en telefonsamtale å bestemme seg da Ronnie og kona fikk vite at de ventet et barn med downs.  Nå er sønnen Ask seks år gammel.

I innlegget på verdidebatt.no skriver larsen slik:

«Draumen for alle foreldre er å få normalt friske ungar, men er det nok at draumen ikkje blei slik du hadde tenkt? Er det greitt å ta abort fordi du trur oppgåva vert for stor, er du for ung, er du for gamal? Spørsmåla ein stiller seg er hundrevis. Men argumenta for å ta abort berre på grunn av Downs fell på steingrunn, og det må vi faktisk leve med.  Det å sortere vekk fosteret fordi det ikkje passar inn i illusjonen av det perfekte er rett og slett ikkje svar godt nok i eit samfunn som har alle føresetnader for å ta vare på foreldre og dei vel 50 med Downs som vert fødde kvart år.

Ta sjansen. For litt over eit år sidan kom Ask ut av ei gudsteneste. Han hadde enno ikkje sagt mykje i klare ordelag. Han såg opp mot sola og sa med klar røyst: «Livet er herleg, livet er herleg.» Presten såg på meg, og eg såg på presten og vi hadde begge lært det same. Livet er herleg, for dei som får sjansen og for dei som tek den.»

Les hele innlegget

Ronnie MAG Larsen er faglærer på film og video og dokumentarfilm og foto linjene på Holtekilen folkehøgskole. utover lærerjobben har et allsidig engasjemnet som manusforfatter, lyriker og musiker.

besøk ronniemaglarsen.no

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Livet er herlig

Holtekilenelever var på filmsettet i Egersund

Tags: ,

Holtekilenelever var på filmsettet i Egersund


Elever fra Holtekilen folkehøgskole har hatt praksis ved filmsettet for  «Skumringslandet», der to av filmcrewet i helgen ble tatt av en kjempebølge, som dro dem med seg ut i sjøen da uværet raste på Sørvestlandet. En av elevene var ved filmsettet  da ulykken skjedde.

Det er VG som melder dette i en artikkel i avisens mandagsutgave (28/11). Faglærer ved Holtekilen folkehøgskole Ronnie M.A.G. Larsen,  har skrevet filmmanuset sammen med regissør Paul Magnus Lundø.

– Det som er veldig spesielt er at frykten for vann og det å drukne eer et gjennomgangstema i hele filmen, sa Larsen til VG på mandag.

Elevene som har vært på filmsettet gikk på film og videolinjen, og på dokumentarfilm og fotolinjen ved Holtekilen folkehøgskole.  En av elevene ved var på settet da ulykken skjedde.

– Han har vært veldig involvert i produksjonen av filmen, og hadde vært på settet i nesten en måned. han er i godt behold, og det er koblet inn kriseteam, opplyste Larsen til VG mandag.

Også regisøren Paul Magnus Lundø er en av Larsens tidligere elever.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Holtekilenelever var på filmsettet i Egersund

Menneskerettighetskjempe besøkte Holtekilen

Tags: , ,

Menneskerettighetskjempe besøkte Holtekilen


I 1963 stod Kongressmann John Lewis ved Kings side ved Lincoln Memorial.  Han er den siste gjenlevende av talerne ved denne markeringen.

Kongressmann John Lewis’, som er baptist, og har vært en tydelig forkjemper for menneskerettighetene, møtte en samlet folkehøgskole da han nylig besøkte Norge.

Lowis fortalte om sine erfaringer med en ikkevoldelig kamp for menneskerettighetene, og om USA som samfunn gjennom de siste 50 årene.

Lewis har ofte vært omtalt som Kongressens samvittighet og er den siste gjenledende av dem som talte ved Lincoln Memorial i 1963.

Les mer

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Menneskerettighetskjempe besøkte Holtekilen

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!