Tag Archive | "integrasjon"

Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge

Tags: , ,

Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge


Integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken har besøkt Nord-Norge og sett mange av de gode eksemplene på vellykket integrering. Hun forteller nedenfor fra turen.

Midt mellom fjell og vinterstormer fikk jeg møte Nord-Norge på sitt beste. Soldagen i Tromsø ble behørig feiret med solboller fra jeg landet på flyplassen og til jeg dro videre med Hurtigruta.

2. generasjon
Det var et flott møte med lederne for Rehobot Baptistmenighet. Denne gangen var det fokus på 2. generasjon, noe som menigheten er svært opptatt av. En av deres utfordringer er at barna snakker norsk og trenger søndagsskolelærere som behersker språket. Dette er de ikke alene om, og det er flere av migrantmenighetene i baptistsamfunnet som ønsker hjelp til dette.

For de flerkulturelle menighetene er det andre utfordringer. Når vi snakker om at ungdommene trenger å finne en ny identitet mellom to kulturer, så gjelder det også de flerkulturelle menighetene. Det er en balansegang mellom respekt og raushet, tradisjoner og nytenkning. En ikke så veldig enkel line å balansere på for menighetsledere. Men en utrolig viktig og utfordrende oppgave med tanke på framtida. Og det er jo nettopp det vi snakker om. Det må gjøres et solid grunnarbeid for at den neste generasjonen av flerkulturelle barn og unge kan finne seg til rette i våre menigheter.

Samhold
Jeg rakk denne gangen innom Lys i Nord – Baptistkirken Sortland, Kvæfjord Baptistmenighet og Harstad Baptistmenighet. Alle menighetene preges av trofaste og engasjerte medarbeidere som virkelig har stått på i årevis for å holde forsamlingen samlet. Det har blitt gjort og gjøres et utrolig viktig arbeid. Vi har fremdeles en god vei å gå og trenger at vi heier på hverandre og støtter hverandre.

Jeg vil med dette også få takke for den store gjestfriheten. Må Gud velsigne dere rikelig tilbake!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene

Tags: , , , ,

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene


Forlaget om redusert studietilskudd rammer grupper som allerede er økonomisk ressurssvake.

Av Roger Dahl

Av statsbudsjettet for 2015  går det fram at voksenopplæringssektoren får et kutt på tjue prosent når forventet prisjustering medregnes.

Baptistsamfunnets menigheter og arbeidsgrener fikk i fjor drøyt 170.000 kroner i tilskudd basert på innrapportert studievirksomhet. Over 100.000 kroner kom migrantmenigheter, rusvernarbeidet på Grubeli ogkonfirmantarbeidet til gode. Disse gruppene, som økonomisk sett er blant de svarere, rammes hardt av en slik reduksjon om den blir stående.

Voksenopplæringsektoren setter nå sin lit til at Stortinget ordner opp i budsjettforhandlingen med mindretallsregjeringen. Voksenopplæringsmiljøet hadde håp om en svak økning av midler dette året.

Illustrasjonsfoto er fra en samling Chin-ledere på kurs i Sandnes baptistkirke.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene

Besøk i Lofoten

Tags: , ,

Besøk i Lofoten


Lørdag 30. august var distriktsarbeider Hermod Bakkevoll og distriktsleder Odd Nilssen på besøk hos Lofoten baptistmenighet i Leknes

På bildet ser vi Pastor Bongwa Ayumba og kona Andjelani Matandiko. (Foto: Odd Nilssen)

Odd Nilssen forteller om besøket:
– Hermod og jeg gjorde en tur til Lofoten for å besøke våre kristne venner der. I et nydelig sommervær kom vi til Leknes hvor vi først fikk servert middag hjemme hos pastor Bongva og kona Andjelani. Senere på ettermiddagen var det gudstjeneste i den afrikanske baptistmenigheten der.

På hjemturen gjorde vi et besøk hos Chin forsamlingen i Svolvær som hadde møte om kvelden.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Besøk i Lofoten

Andre generasjon innflyttere!

Tags: , ,

Andre generasjon innflyttere!


Å vokse opp i et kristent hjem i  Norge med foreldre fra helt andre deler av verden kan være en utfordring.

Av Roger Dahl

Dette er bare en av mange utfordringer for ungdom på vei mot voksenlivet.  Å navigere i skjæringspunktet mellom hjemmet, og kanskje den etniske menighetens forståelse av virkelighet og trosliv, og den en opplever som ungdom vokst opp i Norge. Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere?

Det er spørsmålet integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken stiller. Sammen med Ung baptistkonsulent Espen Thilsen og integrasjonspastor Peter Ngaidam skal hun i høst ha fire kurs for ledere som har kontakt med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturene.

Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen fokuseres det  på de som vokser opp i en flerkulturell sammenheng, og temaene gir ulike vinklinger til problematikken.

  • Visjons og strategitenkning skal være med å gi oss retning og helhetsblikk på hvor vi vil hen.
  • Det andre fokuset handler om faktorer som skal til for at unge mennesker skal bevare troen sin.
  • Tilslutt ser vi på hvordan skal vi legge til rette for å skape nok rom og møtesteder i menigheten til å samle generasjonene.

– Vi har kanskje ikke alle svarene, men sammen har vi mulighet til å lære av hverandres erfaringer, sier Siri Løsnesløkken og forteller at en  inviterer menighetsledere, ungdomsledere og søndagsskoleledere til å delta på seminaret.

Seminarene er et samarbeid mellom Ung baptist og Baptistsamfunnet, og vil være ulike steder i landet.

  • Calvary Chin Church Hamar, 6. september Norsk/Chin kl 10-16
  • Vestlandet, 4. oktober Norsk/Chin kl 10-16
  • Oslo 1. Baptistmenighet (eller annet lokale i Oslo) 29. november Norsk/Engelsk kl 10-16
  • Stabekk HLT, 13. desember Norsk/Karen kl 10-16
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Andre generasjon innflyttere!

Chin- og Karenkonferanser på Rivermont

Tags: , , ,

Chin- og Karenkonferanser på Rivermont


I sommer var store grupper av både Karen og Chinfolket fra Burma samlet til konferanser på Rivermont. Blant annet feiret de dåp.

Av Hermod Bakkevoll

Jeg hadde gleden av å være til stede på deler av Chinkonferansen, og det var en stor opplevelse. Å se Rivermont (over)fylt av glade mennesker i alle aldre var utrolig inspirerende. Særlig at deltakerne var så unge.

Inkludert
Jeg kunne naturlig nok ikke forstå så mye av det som ble forkynt, eller sunget, men det gjorde liten forskjell for opplevelsen. Det var glede, engasjement, tjenestevillighet, sang og musikkglede og lovprisning over hele Rivermont. Og jeg trengte ikke å føle meg utenfor, jeg opplevde meg svært inkludert.

Mens jeg var på Rivermont, og fikk oppleve dette fellesskapet, begynte jeg å tenke på dybden i det faktum at Guds veier er uransakelige. I sin tid var det amerikanske misjonærer som kom til Burma med evangeliet om Jesus. Og i sin tid var det fremsynte og offervillige amerikanske kristne som gav oss penger til å kjøpe eiendommen der vårt kjære Rivermont nå er i full bruk.

Og så opplever vi altså at i løpet av noen sommerdager i 2014 fylles Rivermont av rundt 200 mennesker fra Burma. Dette landet, som vi for få år siden visste lite om, på en helt annen del av kloden.

På vei
Ja, å leve med Herren i Hans tjeneste, er sannelig utrolig spennende. Vi har kanskje ikke lyktes så godt som vi skulle ønske med integreringen av våre innvandrere i vårt fellesarbeid, men vi er på vei. Vi må bare fortsette prosesser som fører til at mangfoldet blir sterkere, også i våre fellesarrangementer, slik det er i mange av våre menigheter.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Chin- og Karenkonferanser på Rivermont

Dåp i Langesund

Tags: , , ,

Dåp i Langesund


ndag 1. juni var det dåpsgudtjeneste i Langesund Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

– Gammelpastoren, Kjell Holtet, kom på besøk for å døpe og tale, forteller  fungerende pastor Maung Maung.
Han forteller til nettstedet baptist.no at en først hadde møte ute på stranda nedenfor Langesund Bad, og hadde dåp  der. Så reiste en til kirka og fortsatte gudstjeneste.

– Det var så flott, både gudstjenesten og været., sier maung Maung og forteller at guttene som ble døpt heter Steven Bawi Tlung og John Bawi Tlung.

Langesund Baptistmenighet annonserer for tiden etter ny pastor.

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for Dåp i Langesund

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Tags: , , , , ,

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!


Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!

Det ble en begivenhetsrik økumenisk gudstjeneste med generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit som taler.
Det var spesielt å få være med på en så viktig markering med et lokalt økumenisk samlet uttrykk for kirkens nærvær i Norge.
 
Jeg var stolt av å være baptist på denne dagen og gir stor takk til Eidsvoll Baptistmenighet for deltagelse i komiteen og for bidrag med sang fra Karen ungdommer.
Stor takk også til Zomi gruppen og Lillehammer Baptistmenighet for å delta med korsang og helt ny skrevet 17. mai sang av JK Kam.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Ansatt i vikariat som integrasjonskonsulent

Tags: , , , ,

Ansatt i vikariat som integrasjonskonsulent


Løsnesløkken er ansatt for å arbeide med en rekke spesifikke oppgaver mens integrasjonsleder Mette Marie Hebnes er i fødselspermisjon.

Løsnesløkken vil arbeid tett med integrasjonspastor Peter Ngaidam og generalsekretær Terje Aadne, som vil lede arbeidet i Hebnes fravær., blant annet opp mot strategi for flerkulturelt kirkesamfunn og den flerktulurelle delen av arbeidet for å nå og bevare unge.

Siri Løsnesløkkens vikariat går et år fra april 2014. Hun har tidligere vært pastor i Hamar Baptistmenghet. Har utdannelse fra Baptistenes Teologiske Seminar og Høyskolen på Lillehammer med fokus på personalutvikling og ledelse.

Pastorjobben i Hamar har gitt Siri god kompetanse innen det flerkulturelle feltet da den største delen av medlemmene er nye landsmenn.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ansatt i vikariat som integrasjonskonsulent

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!