Tag Archive | "integrasjon"

Europaføderasjon om migrantkrisen i Europa og Midt Østen

Tags: , , , ,

Europaføderasjon om migrantkrisen i Europa og Midt Østen


Den europeisk baptistføderasjonens konsil i Sofia – Bulgaria, 23. – 26.september 2015 utfordrer og oppmuntrer Europas innbyggere.

Les om flyktningkafeen på Borkenes

«Tar imot med håp og glede Guds kjærlighet, nåde og omsorg som er uttrykt I evangeliet om Jesus Kristus til alle mennesker og erfart ved den Hellige Ånds kraft.

Minnes i vår nåværende situasjon med flyktninger, asylsøkere og migranter Guds kall til å ta imot og by velkommen den fremmede.

«Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud”. 3. Mos 19,33-34

Ber om visdom for regjeringer i Europa og Midt Østen, og for at kirkene i de samme områdene blir fylt med Den Hellige Ånd for å gi kraft til å leve ut Jesu budskap, som sier;

“Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle” Mark 9,35

Utfordrer ikke-bibelske holdninger som inkluderer avvisning av fremmede og som gjør skadelige skillelinjer dypere og begrenser medfølelse og nødhjelp i forhold til migranter I Europa og Midt Østen.

Oppmuntrer baptister i Europa til et umiddelbart, raust og koordinert svar i våre land og lokalsamfunn. Vi inviterer Baptistsamfunn til å samarbeide med nasjonale og internasjonale aktører, kirker og kristne organisasjoner som arbeider direkte med migranter på tvers av Europa.

Tror med håp på vår identitet som et kristent pilgrims folk og et himmelsk statsborgerskap i Guds skaperverk (Efeserbrevet 3:20), som er fornyet i Guds løfte om en ny himmel og en ny jord (Åpenbaringsboken 21).»

Les også integrasjonsleder Matte Marie Hebnes artikkel om hva baptistene kan gjøre

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Europaføderasjon om migrantkrisen i Europa og Midt Østen

Baptister og flyktninger

Tags: , , ,

Baptister og flyktninger


Vi har den senere tid vært vitne til en enorm flyktningstrøm gjennom Europa, som også berører oss i Norge.  Politiets utlendingsenhet (PU) har registrert opptil 800 nye flyktninger hver uke og kapasiteten er sprengt. Flyktningene havner i etablerte mottak over hele landet samt i nyopprettede midlertidige sentre. Hvordan norske baptister bidra?

Av integrasjonsleder Mette Marie Hebnes

Det Norske Baptistsamfunn har lenge hatt fokus på å være et flerkulturelt kirkesamfunn som integrerer flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre som kommer til landet vårt. Nå står vi overfor en ekstra utfordring, og vi vil oppmuntre enkeltmennesker og menigheter landet over til å engasjere seg i den nasjonale dugnaden på lokalt plan.

Flyktningstrømmen vi er vitne til nå er ikke en kortsiktig krisesituasjon, men består av mennesker som antagelig vil være i landet i lang tid framover, mange resten av livet. Hvordan vi møter dette handler heller ikke om hvorvidt vi støtter den norske innvandringspolitikken eller ikke.

Les resolusjonen fra European Baptist Federation

Jesus sa: «Jeg var fremmed og dere tok imot meg» Matt 25.35 og videre i vers 40: «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg». Vi er heldigvis ikke kalt til å hjelpe alle, men vi kan gjøre noe for den ene som Jesus kaller sin minste bror – eller kanskje for den ene familien?

Hvordan kan vi møte flyktningene som kommer i dag? Jesus har et svar her også: «Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem», Luk. 6.31. På hvilken måte ville vi ønsket å bli mottatt i et fremmed land hvor vi kanskje ikke forsto språket og hadde mistet nesten alt vi eide på veien?

Les om flyktningkafeen i baptistkirka på Borkenes

  • Mange ønsker å gi klær og leker de som til kommer til Norge, har du et mottak i nærheten så sjekk gjerne hva de trenger og har kapasitet til å ta imot.
  • Andre ønsker å besøke flyktninger på mottakene, men er kanskje usikre på hvordan gå fram? Mottak er ikke en institusjon, men et botilbud for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det er derfor fullt mulig både å besøke mennesker på mottak og å invitere folk fra mottak hjem eller til menigheten. Flyktninger er lett å komme i kontakt med, og de fleste ønsker å bli kjent med nordmenn.
  • Flere organisasjoner driver organiserte tilbud til flyktningene. Baptistsamfunnet er medlem i Norges største organisasjon på innvandringsfeltet, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) som arrangerer leksehjelp, norskkurs, middag på tvers og mye annet som det går an å være med på. Sjekk gjerne hva som skjer i din region på www.kianorge.no

Det kan være mange utfordringer både kulturelt og språklig i møte med flyktninger, men de fleste vil sette pris på at noen ser dem og bryr seg. Og på sikt tror jeg det vil være en gjensidig berikelse. Tenk at vi kan ta imot Jesus gjennom å ta imot flyktninger. Mer konkret kan det ikke bli!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptister og flyktninger

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

Tags: , , ,

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros


Torsdag 24. september ble Faith Baptist Church Cyprus tatt opp som enkeltstående medlem i European Baptist Federation (EBF).

Av Terje Aadne

Det Norske Baptistsamfunn har sammen med Faith Baptist Church i Norge søkte EBF om medlemskap for den kypriotiske menigheten etter at  Anton Sinnathamby, Terje Aadne og generalsekretær Antony Peck besøkte menigheten på Kypros i sommer.

Les mer om menighetsplantingen på Kypros

Anton Sinnathamby har ledet arbeidet i tre år, etablert menigheten og registrert menigheten på Kypros. Dette er den første baptistmenigheten på Kypros.

På bildet ber Jan Sæthre (første visepresident BWA) og Otniel Bunaciu (President for EBF) for Anton Sinnathamby, som har ledet arbeidet på Kypros i tillegg til pastoroppgaven hjemme i Norge (foto: Terje Aadne).

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

Stiller opp i lokalsamfunnet når flyktningene kommer

Tags: , , ,

Stiller opp i lokalsamfunnet når flyktningene kommer


Førstkommende lørdag, 12. september, åpner dørene i den nye kafeen for flyktningene i Kvæfjord. Bygda som er kjent for sitt gode forhold til flyktninger og innvandrere fylles nå opp av folk på flykt fra krigen i Syria.

Av Roger Dahl

Tiltaket er et samarbeid mellom Kvæfjord kommune og den lokale baptistmenigheten. En relasjon som er både nær og god. Pastor Magnus Lund (midt på bildet) forteller til nettstedet baptist.no at menigheten gleder seg over å kunne åpne kirkedørene på denne måten.

Les om hva bapister kan bidra med

Sammen med flere av dem som nå bor på mottaket i Kvæfjord stiller han og menigheten opp for å tilrettelegge lokalene, slik at det blir et trivelig sted å være.

Kvæfjord Baptistmenighet har de senere årene blitt en flerkulturell menigheten, og den etnisk norske delen av menigheten er i mindretall, mens folk fra Burma og fra Afrika er med å fylle opp og berike både menigheten og lokalsamfunnet.

Vi ønsker lykke til med dette tiltaket, som er i samarbeid mellom menighet og kommune.

Europaføderasjonen oppmuntrer oss

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Stiller opp i lokalsamfunnet når flyktningene kommer

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Tags: , , ,

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne


Det sier pastor Anton Sinnathamby i Faith Baptist Church om menighetsplantingen på Kypros, og forteller at misjon i hjemlandet har ligget på hjertet til den tamilske pastoren. Møtet med singalesere på Kypros åpner nye dører i hjemlandet.

Av Roger Dahl

– Det kan virke tilfeldig, sier Anton Sinnathamby, – at jeg møtte denne gruppen med singalesere.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å nå singaleserne, sier Anton og forklarer:

– Problemet har dels vært at jeg ikke kan språket, jeg som tamil blir og alltid mistenkt på grunn av konflikten mellom tamiler og singalesere. Så jeg har tenkt at det var umulig for meg å nå singaleserne.

Døråpner
Møtet med gruppen på Kypros ble en åpen dør for Anton Sinnahamby. Han forteller at han hørte det var en gruppe kristne og oppsøkte dem. Som tamil tok det tid å bli akseptert. Det var nok av utfordringer i tillegg med en sterk ortodoks kirke, dårlig økonomi og en immigrasjon som bare gir begrenset opphold.

Og det er nettopp det begrensede oppholdet som gir mulighetene. Fordi etter noen år må folk reise hjem igjen, og dette ble altså Antons vei til kontakt med singaleserne, også singalesere tilbake i Sri Lanka etter hvert, siden Anton vil ha en inngang i miljøene disse ender opp i.

Stolt
– Jeg tror det gir meg tillit til å være noe for singalesere andre steder og, sier Anton, som forteller at han ble som en leder for gruppen, der mange hadde vært kristne i flere år, men manglet en pastor og leder.

Les om opptak i Europaføderasjonen

For et par år siden ble det etablert menighet, i våres ble den endelig registrert av kypriotiske myndigheter, og i høst blir menigheten tatt opp som menighet tilknyttet European Baptist Federation i forbindelse med årsmøtet i september.

Der er Anton for å presentere menigheten, rett før sommeren hadde han med seg generalsekretærene Terje Aadne fra Norge og Tony Peck fra europaføderasjonen til Kypros for å dele fellesskap og knytte kontakter.

– Jeg er stolt av de ti menighetene i India og Sri Lanka, men dette er spesielt, sier Anton Sinnathamby med takknemlig stemme og fortsetter:

– Det er i Europa, og det er den første baptistmenigheten som er plantet av oss som fellesskap. Faith Baptist Church på Kypros har hatt en god start. Ni nydøpte, alle tidligere buddhister, og snart en singalesisk pastor.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Telemark Chin Baptist Church åpnet

Tags: , , ,

Telemark Chin Baptist Church åpnet


Peter Lian ønsket velkommen til åpning av Telemark Chin Baptist Church søndag 26. juli.

Fra skienbaptist.no

Først hadde det som seg hør og bør vært offisiell snorklipping, som Peter Ngaidam gjennomførte. Det er har vært lagt ned en stor dugnadsjobb for å få kirkelokalet ferdig. Harald Dønnestad forteller at lokalene så veldig fine ut.

Under gudstjenesten ble det mange hilsener fra andre chinmenigheter og hjemmemenigheten Skien baptistmenighet. Korsang hørte også med.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Telemark Chin Baptist Church åpnet

Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge

Tags: , ,

Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge


Integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken har besøkt Nord-Norge og sett mange av de gode eksemplene på vellykket integrering. Hun forteller nedenfor fra turen.

Midt mellom fjell og vinterstormer fikk jeg møte Nord-Norge på sitt beste. Soldagen i Tromsø ble behørig feiret med solboller fra jeg landet på flyplassen og til jeg dro videre med Hurtigruta.

2. generasjon
Det var et flott møte med lederne for Rehobot Baptistmenighet. Denne gangen var det fokus på 2. generasjon, noe som menigheten er svært opptatt av. En av deres utfordringer er at barna snakker norsk og trenger søndagsskolelærere som behersker språket. Dette er de ikke alene om, og det er flere av migrantmenighetene i baptistsamfunnet som ønsker hjelp til dette.

For de flerkulturelle menighetene er det andre utfordringer. Når vi snakker om at ungdommene trenger å finne en ny identitet mellom to kulturer, så gjelder det også de flerkulturelle menighetene. Det er en balansegang mellom respekt og raushet, tradisjoner og nytenkning. En ikke så veldig enkel line å balansere på for menighetsledere. Men en utrolig viktig og utfordrende oppgave med tanke på framtida. Og det er jo nettopp det vi snakker om. Det må gjøres et solid grunnarbeid for at den neste generasjonen av flerkulturelle barn og unge kan finne seg til rette i våre menigheter.

Samhold
Jeg rakk denne gangen innom Lys i Nord – Baptistkirken Sortland, Kvæfjord Baptistmenighet og Harstad Baptistmenighet. Alle menighetene preges av trofaste og engasjerte medarbeidere som virkelig har stått på i årevis for å holde forsamlingen samlet. Det har blitt gjort og gjøres et utrolig viktig arbeid. Vi har fremdeles en god vei å gå og trenger at vi heier på hverandre og støtter hverandre.

Jeg vil med dette også få takke for den store gjestfriheten. Må Gud velsigne dere rikelig tilbake!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Viktig integrasjonsarbeid i Nord-Norge

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene

Tags: , , , ,

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene


Forlaget om redusert studietilskudd rammer grupper som allerede er økonomisk ressurssvake.

Av Roger Dahl

Av statsbudsjettet for 2015  går det fram at voksenopplæringssektoren får et kutt på tjue prosent når forventet prisjustering medregnes.

Baptistsamfunnets menigheter og arbeidsgrener fikk i fjor drøyt 170.000 kroner i tilskudd basert på innrapportert studievirksomhet. Over 100.000 kroner kom migrantmenigheter, rusvernarbeidet på Grubeli ogkonfirmantarbeidet til gode. Disse gruppene, som økonomisk sett er blant de svarere, rammes hardt av en slik reduksjon om den blir stående.

Voksenopplæringsektoren setter nå sin lit til at Stortinget ordner opp i budsjettforhandlingen med mindretallsregjeringen. Voksenopplæringsmiljøet hadde håp om en svak økning av midler dette året.

Illustrasjonsfoto er fra en samling Chin-ledere på kurs i Sandnes baptistkirke.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!