Tag Archive | "integrasjon"

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene

Tags: , , , ,

Kutt i studiestøtten rammer innvandrer-menighetene


Forlaget om redusert studietilskudd rammer grupper som allerede er økonomisk ressurssvake.

Av Roger Dahl

Av statsbudsjettet for 2015  går det fram at voksenopplæringssektoren får et kutt på tjue prosent når forventet prisjustering medregnes.

Baptistsamfunnets menigheter og arbeidsgrener fikk i fjor drøyt 170.000 kroner i tilskudd basert på innrapportert studievirksomhet. Over 100.000 kroner kom migrantmenigheter, rusvernarbeidet på Grubeli ogkonfirmantarbeidet til gode. Disse gruppene, som økonomisk sett er blant de svarere, rammes hardt av en slik reduksjon om den blir stående.

Voksenopplæringsektoren setter nå sin lit til at Stortinget ordner opp i budsjettforhandlingen med mindretallsregjeringen. Voksenopplæringsmiljøet hadde håp om en svak økning av midler dette året.

Illustrasjonsfoto er fra en samling Chin-ledere på kurs i Sandnes baptistkirke.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Andre generasjon innflyttere!

Tags: , ,

Andre generasjon innflyttere!


Å vokse opp i et kristent hjem i  Norge med foreldre fra helt andre deler av verden kan være en utfordring.

Av Roger Dahl

Dette er bare en av mange utfordringer for ungdom på vei mot voksenlivet.  Å navigere i skjæringspunktet mellom hjemmet, og kanskje den etniske menighetens forståelse av virkelighet og trosliv, og den en opplever som ungdom vokst opp i Norge. Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere?

Det er spørsmålet integrasjonskonsulent Siri Løsnesløkken stiller. Sammen med Ung baptistkonsulent Espen Thilsen og integrasjonspastor Peter Ngaidam skal hun i høst ha fire kurs for ledere som har kontakt med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturene.

Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen fokuseres det  på de som vokser opp i en flerkulturell sammenheng, og temaene gir ulike vinklinger til problematikken.

  • Visjons og strategitenkning skal være med å gi oss retning og helhetsblikk på hvor vi vil hen.
  • Det andre fokuset handler om faktorer som skal til for at unge mennesker skal bevare troen sin.
  • Tilslutt ser vi på hvordan skal vi legge til rette for å skape nok rom og møtesteder i menigheten til å samle generasjonene.

– Vi har kanskje ikke alle svarene, men sammen har vi mulighet til å lære av hverandres erfaringer, sier Siri Løsnesløkken og forteller at en  inviterer menighetsledere, ungdomsledere og søndagsskoleledere til å delta på seminaret.

Seminarene er et samarbeid mellom Ung baptist og Baptistsamfunnet, og vil være ulike steder i landet.

  • Calvary Chin Church Hamar, 6. september Norsk/Chin kl 10-16
  • Vestlandet, 4. oktober Norsk/Chin kl 10-16
  • Oslo 1. Baptistmenighet (eller annet lokale i Oslo) 29. november Norsk/Engelsk kl 10-16
  • Stabekk HLT, 13. desember Norsk/Karen kl 10-16
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Dåp i Langesund

Tags: , , ,

Dåp i Langesund


ndag 1. juni var det dåpsgudtjeneste i Langesund Baptistmenighet.

Av Roger Dahl

– Gammelpastoren, Kjell Holtet, kom på besøk for å døpe og tale, forteller  fungerende pastor Maung Maung.
Han forteller til nettstedet baptist.no at en først hadde møte ute på stranda nedenfor Langesund Bad, og hadde dåp  der. Så reiste en til kirka og fortsatte gudstjeneste.

– Det var så flott, både gudstjenesten og været., sier maung Maung og forteller at guttene som ble døpt heter Steven Bawi Tlung og John Bawi Tlung.

Langesund Baptistmenighet annonserer for tiden etter ny pastor.

Share

Posted in Fra bladetKommentarer av

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Tags: , , , , ,

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!


Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!

Det ble en begivenhetsrik økumenisk gudstjeneste med generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit som taler.
Det var spesielt å få være med på en så viktig markering med et lokalt økumenisk samlet uttrykk for kirkens nærvær i Norge.
 
Jeg var stolt av å være baptist på denne dagen og gir stor takk til Eidsvoll Baptistmenighet for deltagelse i komiteen og for bidrag med sang fra Karen ungdommer.
Stor takk også til Zomi gruppen og Lillehammer Baptistmenighet for å delta med korsang og helt ny skrevet 17. mai sang av JK Kam.
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Ansatt i vikariat som integrasjonskonsulent

Tags: , , , ,

Ansatt i vikariat som integrasjonskonsulent


Løsnesløkken er ansatt for å arbeide med en rekke spesifikke oppgaver mens integrasjonsleder Mette Marie Hebnes er i fødselspermisjon.

Løsnesløkken vil arbeid tett med integrasjonspastor Peter Ngaidam og generalsekretær Terje Aadne, som vil lede arbeidet i Hebnes fravær., blant annet opp mot strategi for flerkulturelt kirkesamfunn og den flerktulurelle delen av arbeidet for å nå og bevare unge.

Siri Løsnesløkkens vikariat går et år fra april 2014. Hun har tidligere vært pastor i Hamar Baptistmenghet. Har utdannelse fra Baptistenes Teologiske Seminar og Høyskolen på Lillehammer med fokus på personalutvikling og ledelse.

Pastorjobben i Hamar har gitt Siri god kompetanse innen det flerkulturelle feltet da den største delen av medlemmene er nye landsmenn.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Spennende og inspirerende migrantkonferanse

Tags: , , , ,

Spennende og inspirerende migrantkonferanse


Ung baptist sin andre migrantkonferanse ble arrangert i Kristiansand tredje helgen i januar.
Mette Marie Bommen, Daniel Overskott (KiA ung) og et team fra Kristen Multikulturell Ungdom med Baguma Buranga i spissen, sørget for et høyt nivå undervisning og sang som handlet om det å være migrant, og selvfølglig mest av alt om Jesus. Særlig spennende var det å høre noen av de unge migrantlederne selv fortelle hva de stod i og hva de opplevde. Det er ingen tvil om at her finnes ressurser for Guds rike i Norge og i verden.
Konferansen hadde 22 deltakere, på bildet over er nesten alle samlet

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Fra Kongo til Arendal

Tags: , , , ,

Fra Kongo til Arendal


Det er bare fire måneder siden de kom til Arendal. Nå har de truffet de lokale baptistene.
For fire måneder siden så kom Immanuel (35), Clausine (14) og Innocent (12) og sammen med resten av sin familie til Norge. De er baptister fra byen Ruchuro i Kongo og bor nå i Arendal. PÅ bildet ser vi fra venstre pastor Dag Frode Vaagsnes, Innocent, Clausine, Immanuel og ungdomsleder Bjørn Ivar Sigbjørnsen.
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Bygde barnehjem med penger fra Borkenes

Tags: , , , , ,

Bygde barnehjem med penger fra Borkenes


Andre desember 2013 ble barnehjemmet i Burma åpnet, halvannet år etter at baptistene i Kvæfjord begynte å samle inn penger.

Av Magnus Lund

19. mai 2012 startet aksjonen med en lørdagscafe for å få bygget et barnehjem i Burma. Dette for å hjelpe foreldreløse barn som ble rammet av syklonen Nagris i 2008.

Innsamlingsleder for aksjonen er Ler Wah Waw.  Innsamlingsmålet var 80 000. Det ble tilslutt  over 100 000 kr. Dette kommer godt med i den videre driften av barnehjemmet. Det er 75 barn som bor på barnehjemmet.  Barnehjemmet har fått navnet ”Borkenes Baptist Church`s Building.”

Ved innvielsen ble det lest i fra Matt. 10.42 : ”Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel- sannelig, jeg sier dere: han skal ikke miste sin lønn.” Ut fra dette skriftstedet ble det rettet en takkebønn til de som hadde vært med å gi og barna sang en takkesang til giverene. ( videre ble det lest fra Salme 127: 1-2)

Vi takker alle som har vært med å bidra til å bygge et barnehjem i Burma. Takk til Nord Norges baptistkvinner,  NNKC , Kvinnegruppe Medkila kirke, Juniorleir Rivermont, Borkenes skole 3 kl.(2012/2013)

Barnehjemmet er bygget i nærheten av Pathein som ligger i deltaområdet i Burma. Stedet  heter Kwelwe.

Du kan se åpningen av barnehjemmet med å bruke følgende link på internett:

http://k-baptist.blogspot.no/

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
25
lør
11:00 Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
okt 25 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere[...]
nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!