Tag Archive | "Internasjonalt"

150.000 kroner til ny fødestue

Tags: , , , , , ,

150.000 kroner til ny fødestue


Fødestua i Likati er på plass, nå står Bambesa for tur, også den finansieres av gaver fra Sykepleiernes misjonsring.

Av Roger Dahl

Det er Mor og barn-aksjopnen i Kongo, som ledes av Anne Britt Eiens og simonette Håland som står bak søknaden til Sykepleiernes misjonsring. For to år siden ble det gitt penger til fødestue i Likati. Den er nå på plass. Ny søknad er godkjent, slik at helsesenteret i Bambesa også får ny fødestue.  Vi har i tillegg ønske om å bygge ytterligere tre fødestuer, slik at alle helsesentrene får gode og hensiktsmessige fødestuer.

Baptistene i Bas Uele i Kongo, som vi samarbeider med, driver 12 helsesentre.  Vi har i mange år gitt gratis medisin til barn under to år rundt omkring på alle våre 12 helsesentre. Mor – Barn kontoen dekker i tillegg utgifter til dem som må ta keisersnitt, og i samarbeid med Sykepleiernes misjonsring sørger vi også for nye fødestuer-

 

 

 

Vi har ønske om å bygge fire nye fødestuer til, over en femårs periode, vi har begynt forberedelser til den neste fødestua i Bambesa. De andre sju helsesentrene har bra fødestuer, men trenger noe nytt utstyr etter hvert.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Kom og se med egne øyne – bli ledsager i Palestina og Israel

Tags: , ,

Kom og se med egne øyne – bli ledsager i Palestina og Israel


Vil du lære mer om Midtøsten og vise solidaritet med mennesker i en vanskelig situasjon? Liker du å skrive og jobbe for å påvirke beslutningstakere? Da er ledsagerprogrammet noe for deg!

Kirkens Nødhjelp sender nå nye deltakere til Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel. Programmet gir en unik innsikt i konflikten og praksis fra arbeid i et aktuelt område.

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Programmets overordnede mål er å ledsage palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen av Palestina.

Ledsagerne jobber for å bedre palestineres tilgang til land, arbeid og skole, for å redusere vold og trakassering av sivile, og med å vise solidaritet med palestinske kirkesamfunn. Observasjon på kontrollposter og beskyttende tilstedeværelse i spesielt utsatte områder er også blant arbeidsoppgavene. Deltakelse innebærer informasjonsarbeid både under og etter oppholdet.

Microsoft Word - 2014 EAPPI Nettsak rekrutteringledsagerprogrammHva er ledsagerprogrammet?
Ledsagerprogrammet er et internasjonalt program i regi av Kirkenes Verdensråd. Programmet ble opprettet i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. I Norge står Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global og Kirkens Nødhjelp bak programmet.

Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er. Programmet bygger på prinsipper fra folkeretten, menneskerettighetene og resolusjoner fra FN.

Over 1000 ledsagere fra over 20 land har deltatt så langt. Norge har sendt over 160 ledsagere siden 2002 og nå trenger vi flere!

Rekruttering og utreisetidspunkt
Ledsagerprogrammet har til enhver tid ca. 30-35 personer fra ulike land i syv team på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ledsagere rekrutteres en til to ganger i året. Utlysningene finner du blant annet på Kirkens Nødhjelps nettsider. Alle ledsagere er ute tre måneder om ganger og har en overlapping på ca to uker med den foregående gruppen.

Nå er det lyst ut nye stillinger med søknadsfrist 30. april 2014. Vi trenger til sammen 12 ledsagere (fire ledsagere i hver gruppe) til å reise ut henholdsvis 2. august 2014, 18. oktober 2014 og 3. januar 2015.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om hvordan du søker på ledsagerprogrammet: www.kirkensnodhjelp.no/ledsagerprogrammet

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Vår dyktige regnskapsfører

Tags: , , , , ,

Vår dyktige regnskapsfører


Cecilie Kwandelewey er både viktig og dyktig. Hun er ansvarlig for å føre alle prosjektregnskapene.

Av Arild Harvik

Cecilie er utdannet ved handelshøyskolen i Kisangani, med NORAD stipend. Stipendet til henne var en god investering.  For noen år siden ble alle regnskapene ført for hånd. Nå brukes data, og det vi trenger av regnskapsmateriell på kontoret på Stabekk, blir overført vi internett.

P1020632Cecilie bor nede i selve Buta. Det er langt å gå opp til jobben. Derfor – en splitter ny – motorsykkel.  Det er noen, men ikke mange kvinner i Buta som kjører på egen sykkel. Cecilie er en  av dem.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Endelig rent vann igjen!

Tags: , , , ,

Endelig rent vann igjen!


Det var en stor dag da den nye brønnen kunn tas i bruk i Tonko  Limba. Bygd for penger dugandsgjengen fra Skien la igjen til formålet.

Av Arild Harvik

Tidlligere måtte folk i andsbyen  gå en kilometer får hente rent vann. Brønnen deres var rast sammen, vannet var ikke lenger rent. Før de siste dugnadsarbeiderne fra Skien reiste hjem, la de igjen penger til en ny brønn.

Brønnen måtte graves opp på nytt. Før pumpe ble montert, måtte den støpes opp.  Nå er den ferdig, og høytidlig innviet. En lukket brønn med kraftig pumpe på toppen.

Pastor Philip Kamara sto for  innvielsen. Det er arbeid for kvinner og barn å hente vann. Nå er veien mye kortere, arbeidet er blitt  lettere. Takket være gode venner, lange borte, i Skien  Baptistmenighet

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Nye menighetsledere i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Nye menighetsledere i Sierra Leone


Lederne i de åtte nyplantede menighetene trenger oppfølging og undervisning for å kunne være gode ledere lokalt.

Av Arild Harvik

Hver lørdag samles de; menighetslederne i Tonko Limba. Det er åtte nyplantede menigheter. De aller fleste kommer fra muslimske familier. Veksten i arbeidet har vært stor. Det er viktig å undervise de som har fått ny tro og nye oppgaver. Menighetsplantingen i Tonko Limba støttes av norske baptister..

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docxUngdomsleiren på Vegårshei samlet inn penger, mye penger. Det ble nok til Bibler og til sykler for de nye menighetslederne i Tonko Limba. Nå sykler de til de undervisning og bønn, hver lørdag. Pastor Philip Kamara har ansvar for undervisningen.  Ung baptist har de siste årene støttet  arbeidet som drives i dette området.  Det er nye menigheter og nye ledere. De som var på Vegårdshei sommeren 2013 fortjener en stor takk.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

To blir brødre som gleer seg over menighetsvekst!

Tags: , , , ,

To blir brødre som gleer seg over menighetsvekst!


Pastor Thelemitaba ( til venstre) er leder for ”Kristen Fostring” i Kongo, som bistår menighetene i evangeliseringsarbeidet.

Av Arild Harvik

Oppgavene til Thelemitaba  består i å legge til rette for undervisnings opplegg i menighetene.  Thelemitaba er en dyktig og engasjert person med sterke menigheter og  et stor hjerte for de lokale menighetene.
Pastor Malenge er leder for evangeliseringsarbeidet. Malenge har vært arbeidet som pastor i noe over 40 år. Han er en viktig støttespiller når det gjelder evangeliseringskampanjer og menighetsplanting.

Det er cirka 350 menigheter i Bas- Uele. De strekker seg over område som i utstrekning – nord – sør – tilsvarer avstanden mellom Oslo og Trondheim. En rundtur- for å besøke alle menighetene – betyr en motorsykkelreise på ca. 100 mil.

Ved utgangen av 2013 var det 33 200 døpte medlemmer i disse menighetene. Dåpstallet for 2013 var på hele 2300 mennesker, det gir en netto tilbekst på ca 1400 medlemmer.

I tillegg til de planlagte årlige aktivitetene – vil det i 2103 bli fokusert på søndagsskolearbeid –  opplegg for barn og ungdom. Vi støtter dette arbeidet med kr 90 000.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Vil forsone israelske og palestinske ungdommer

Tags: , , ,

Vil forsone israelske og palestinske ungdommer


 For fjerde gang arrangeres freds- og forsoningsprogrammet Bridgebuilders som gir israelske, palestinske og norske ungdommer mulighet til å bygge relasjoner med hverandre.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Første del av programmet finner sted i Norge, nærmere bestemt i Rogaland, i august i år. Her blir det blant annet tur til fjellplatået Preikestolen, og kanopadling er en av aktivitetene. Andre del finner sted påsken 2015 i ørkenen i Jordan.

Bridgebuilders ble arrangert første gang i 2006. Deltakere er hver gang ti israelske, ti palestinske og ti norske ungdommer i alderen 19-25 år. En av de norske deltakerene i 2006 var Håvard Maurstad. I dag er han en av prosjektlederne for Bridgebuilders.

Endrer holdninger
-Jeg har opplevd de tidligere rundene med Bridgebuilders som vellykkede. Både med hensyn til at det har ført til endrede holdninger i den enkeltes liv, og til et endret syn og større forståelse for motparten, sier han. Sterke vennskap er blitt dannet og noen har tatt vanskelige valg i møte med den andre siden. Det finnes mange eksempler på at dette har ført til varige vennskap på tvers av etnisk tilhørighet.

-Er det lett å skaffe deltakere til prosjektet?
-Nå er vi i gang med å rekruttere deltakere. Vi har fått en del søknader allerede. Noen vil nok være med på dette mest på grunn av eventyrlyst, hos andre er det et genuint ønske om å bli kjent med unge fra «den andre siden» og bidra til brobygging.

-Dere sier også at dere ønsker å utdanne fredsagenter?
-Ja, vi utfordrer de unge til å bli fredsagenter i sine lokalsamfunn. På samlingene utfordrer vi israelske og palestinske ungdommer til å fortelle om sine utfordringer der de bor. Og vi utfordrer dem på egne handlingsmønstre og holdninger.

Kristne
Deltakerne i Bridgebuilders-programmet er alle kristne. Arrangørene sier at de har valgt å satse på kristne fordi troen er en felles plattform. Dessuten er kristne kalt til å skape fred. Selv om man bare jobber med kristne ungdommer, er utfordringene store nok, synes de som står bak opplegget. De ønsker ikke å ta seg vann over hodet, da vil kvaliteten på det de kan levere gå kraftig ned.

Bridgebuilders velger ikke side i konflikten. De mener det ville slått beina under deltakelsen fra en av partene. De mener at boikott og anti-israelske eller anti-palestinske uttalelser bare vil forsterke fiendebilder, frykt, offermentalitet og behovet for å beskytte seg selv. KPK

Bridgebuilders_Oslo_2009Bildetekster:
Bildet øverst:  Bridgebuilders vil bygge bro mellom israelere, palestinere og nordmenn. Her fra Wadi Rom i Jordan. Foto: Bridgebuilders.
Bildet til venstre: Deltakere på en av de tidligere utgavene av Bridgebuilders – i 2009. Foto: KPK

 

 

 

Fakta:

  • Bridgebuilders samler 10 israelske, 10 palestinske og 10 norske ungdommer.
  • Ble arrangert første gang i 2006.
  • Arrangeres for fjerde gang i 2014-2015
  • Arrangører er return2sender (Israelsmisjonens ungdomsbevegelse) og Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med Frikirken, Bibelskolen i Grimstad, Det Palestinske Bibelselskap, Caspari senter og organisasjonen Musalaha. Sistnevnte arbeider for forsoning mellom messianske jøder og kristne palestinere.
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Facebookmelding ga god respons

Tags: , , , ,

Facebookmelding ga god respons


Synnøve Gåsvær Angen, som er styremedlem  i de europeiske baptistkvinnene besøkte i februar Libanon sammen med styreleder Aniko Ujvari.

Synnøve la ut en melding på sin facebookside før hun reise til Libanon, og ba sine norske venner om ullsokker og annet strikketøy til syrerne i Libanon. I løpet av 14 dager fikk hun omkring  20 kg!

Hun fikk pakker i posten, fra kolleger på jobben, fra hennes lokale menighet og fra venner som ønsker å vise sin kjærlighet til det syriske folket ved å gi noe gjort med deres hender.

En 85 år gammel kvinne fra Gyland lagde ti par sokker! Synnøve fylte opp kofferten med denne «spontan» gave fra de norske kvinnene.

Les merom besøket i Beirut

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!