Tag Archive | "Internasjonalt"

Kronekurs til besvær

Tags: , , , , ,

Kronekurs til besvær


Nesten ikke til å tro at prosjektstøtten må reduseres med 30 prosent, eller 719.400 kroner. Les hovedstyreleder Hege Norøms tanker etter å ha møtt vennene i Kongo.

Av Hege Norøm, hovedstyreleder i Det Norske Baptistsamfunn

«Kronekursen stuper i forhold til dollaren»
«Venter svak kronekurs lenge»
«Oljeprisene faller»

Avisene har denne vinteren vært fulle av overskrifter og artikler om endringene i kronekursen. For de fleste av oss nyheter vi har lest, kanskje gledet oss litt over lavt rentenivå, men de store konsekvensene i hverdagen har det ikke skapt for det store flertallet av oss. Så også for meg. Inntil det en dag dumpet ned et brev i postkassen:
«Pga endringer i dollarkursen blir vi nødt til å øke prisene for hotellovernatting og flypriser med kroner…»
Ganske irriterende. Svak kronekurs akkurat den sommeren jeg skulle gjøre min livs Afrikatur…

Sommerens Afrikatur blir den andre turen til Afrika i år for min del. I januar var jeg så heldig å få være med Baptistsamfunnet til Kongo. Som tredjegenerasjons baptist har jeg vokst opp med fortellingene fra misjonsstasjonene og sittet storøyd og sett på bilder fra misjonsarbeidet vårt. Turen ble en opplevelse og fest!

Særlig husker jeg den engasjerte læreren som viste oss et enkelt system for å visualisere ord og bokstaver slik at voksne analfabeter kan lære å lese og skrive. Og jeg kan heller ikke glemme stillheten som fylte kirken da den godt voksne mannen reiste seg og leste en side fra boken sin, etterfulgt av vitnepyrdet om hva alfabetisering gjør med et voksent menneske i forhold til selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Og ikke minst det å kunne lese Bibelen.

Jeg kommer heller aldri til å glemme skolebarna som kom syngende i flokk og følge ned til misjonsstasjonen den siste dagen. Gjennom samarbeidet med CBCN (Baptistkirken i det nordlige Kongo) får mer enn 30 000 barn skolegang. Nesten halvparten av elevene er jenter. Jenter som blir gravide blir kastet ut av skolene i Kongo, men på CBCN sine skoler får de fortsette utdanningen sin likevel. Få ting er viktigere for et lokalsamfunn og nasjon enn å gi barn og unge utdanning.

Og visste du at gjennom vårt samarbeid med CBCN deltar flere tusen kvinner i sparegrupper? Det ble mange spennende historier å høre: Om hun som gjennom sparegruppen hadde fått kjøpt seg en symaskin og nå kunne selge sømtjenester til andre, og hun som hadde kjøpt seg høner og kunne selge egg som inntektskilde. Nesten alle kvinnene fortalte at det de tjente gjennom sparegruppeprosjektet gikk til å betale skolepenger for barna,

 

Jeg kan heller ikke glemme den aller første kvelden i Kongo da lederne for alle komiteene var samlet og presenterte arbeidet for oss. De fortalte med glød og engasjement om utdanningsprosjekt og helseprosjekt, alt med utspring fra den lokale kirken og gleden over at de gjennom Norad-prosjektene fikk mulighet til å gjennomføre dette arbeidet.
Så var det de norske gjestene sin tur. Hva hadde vi med i bagasjen? Jo, at på grunn av synkende kronekurs i forhold til dollar (som prosjektstøtten gis i) vil den forventede støtten måtte reduseres med omtrent 30%. Det ble først ganske stille i rommet – dette var jo i stor grad arbeid som allerede var igangsatt.
Så satte de seg ned, løsningsorienterte, tok budsjettpost for budsjettpost: Hvor i alfabetiseringsprosjektet kunne det kuttes? Og hva med sparegruppene?

Jeg skal nok få ordnet min ferietur til Afrika til sommeren. Som borger av et av verdens rikeste land klarer man seg også når kronekursen endres; omprioritere litt, spare litt mer.
I Kongo er det ingen mulighet for omprioriteringer. Når vi plutselig må gi beskjed om at 30% av den lovte prosjektstøtten plutselig faller bort må det kuttes direkte i prosjektene.
Det føles unektelig litt urettferdig at samarbeidskirken vår i Kongo skal bære effekten av kronekursendringen. Det synes hovedstyret også, og har bestemt oss for å se om det er mulig å få til en ekstrabevilgning. Dette er penger vi hverken har budsjettert med eller har, men i rettferdighetens navn kan vi ikke la vennene våre i Kongo bære alle kostnadene for fallet i oljeprisene.
Jeg velger derfor å bruke kontonummer 3000 15 13105 for å sørge for at prosjektene kan gjennomføres som planlagt. Heldigvis vet jeg at mange av dere også vil gjøre det samme. Totalt er prosjektstøtten redusert med 719.400 kr, det er ikke mer enn 7500 kr fra hver menighet, det. Det kan vi klare med en aldri så liten «kronekursdugand»!

Share

Posted in Hovedsaker, NyheterKommentarer av

I kriser er vann kritisk

Tags: , ,

I kriser er vann kritisk


Baptistene i Norge er med med å støtte opp om fasteaksjonen 22-24. mars.

– Kirkens Nødhjelps fasteaksjon samler inn penger slik at organisasjonen kan handle raskt og være til stede for dem som trenger det mest. , sier Siv Bonde i Kirkens Nødhjelp.

Men det finnes også lyspunkt å melde om fra fattige land:

– Vi ser at stadig flere mennesker i fattige land går fra elendighet til et verdig liv. Mange flere har fått seg en jobb, noe som gir mat på bordet og penger til å gi barna utdanning. Kirkens Nødhjelp jobber derfor tett sammen med lokalbefolkningen i slike land for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom. Pengene fra årets aksjon hjelper oss også å styrke våre partnere i disse landene som skaper endring for de fattigste, sier sier Siv Bonde.

Det hjelper å engasjere seg

Folk her i Norge viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. I fjor ble det satt rekord på landsplan, med 36 millioner kroner. Både unge og voksne bidrar. Blant annet ewr flere baptistmenigheter rundt i hele Norge engasjert, og vi ønsker at flere baptister skal være med å ta ansvar, sier generalsekretær Terje Aadne, som ber folk huske å ta ut penger.

– I en tid hvor katastrofene kan gjøre oss apatiske, er det godt å kunne fortelle at det er mulig å hjelpe til. Pengene vi samler inn gir oss mulighet til å redde liv og gjøre folk i stand til å bygge en trygg framtid, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 22.-24. mars utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk.

Mer informasjon, mulighet for å tilby hjelp og gi penger finner du på Fasteaksjonen nettside.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Første kvinnelige rektor ved baptistseminaret i Estland

Tags:

Første kvinnelige rektor ved baptistseminaret i Estland


Tartu Theological Seminary (Estland) utnevnte sin første kvinnelige rektor i vinter. Unionen av frie evangelikale- og baptistiske menigheter i Estland kalte Dr Einike Pilli til å lede arbeidet med utdanning og utvikling i den estiske baptistbevegelse. Dr Pilli studerte ved skolen som en av de første studentene etter at den gjenåpnet i 1989. Hun fullførte sine doktorgradsstudier i teologi ved Universitetet i Tartu, med fokus på trosopplæring.

Les mer på http://ebf.org/first-woman-rector-for-estonian-theological-seminary

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer av

Et svart-hvitt blikk på Sør-Afrika

Tags: , , ,

Et svart-hvitt blikk på Sør-Afrika


Holtekilen folkehøgskole inviterer til kurs for alle intersserte, og tilbyr også temareise til landet i forbindelse med verdenskongressen.

Holtekilen folkehøgskole 17.–19. april 2015

Kurset setter fokus på et land rikt på kontraster og en mangfoldig kultur. Vil passe for deg som skal reise til Durban i juli, men er åpent for alle som er interessert i forstå og høre mer om dette spennende landet, kulturelt, historisk og hvordan det har klart overgangen fra et brutalt og rasistisk regime til et fredelig demokrati. Kurset ledes av Karin Suizu, lærer på Holtekilen FHS.
durban2Fredag 17. april
Kl. 1700 Ankomst og registrering
Kl. 1800 Middag
Kl. 1900 Introduksjon til kurset – og landet Sør-Afrika.
Kl. 2030 Kaffe/kaker i peisestua – underholdning

Lørdag 18. april
Kl. 0800 Frokost
Kl. 0900 Morgensamling
Kl. 0915 ”A bright Star in a dark Chamber” – Om Helen Suzman i historisk tilbakeblikk på Sør-Afrika.
Suzman var parliamentsmedlem under Apartheid og i flere tiår den eneste i opposisjonen mot det ekstreme regimet. Gjennom et portrett av henne ser vi på undertrykkere så vel som motstandere som banet veien for et demokratisk Sør-Afrika.
Kl. 1100  Kaffe og frukt
Kl. 1130 «Schreuder og Himmelfolket» –  Om Norges første misjonær som ankom Zululand i 1842,  v/Øystein Rakkenes (forfatter, filmskaper og tidligere programleder i NRK).
Det norske Misjonsselskap ble dannet i 1842 for å stå bak den første misjonær noensinne fra Norge. Det var Hans Paludan Schreuder som virket i over 40 år blant zuluene og la grunnlaget for et stort misjonsarbeid I KwaZulu Natal.  Det varte fra norsk side fram til 1998.
Kl. 1300 Lunsj
Kl. 14-16 Et interaktivt møte med Vardeteatret og deres rehabiliteringssamarbeid blant innsatte i Norge og Sør-Afrika via Fredskorpset.
Kl. 1600 Pause til middag
Kl. 1700 Middag
Kl. 1900 Vi får med oss et kulturelt tilbud i Oslo. (se nærmere annonsering)

Søndag 19. april

Kl. 0830 Frokost
Kl. 0915 Morgensamling
Kl. 0930 Forsoningsarbeidet i Sør-Afrika v/Per Midteide
Kl. 1100 Pause
Kl. 1120 Sør-Afrika har et utstrakt samarbeid med Norge både kulturelt/kunstnerisk, politisk og økonomisk.  Karin Suizu orienterer sammen med mulige gjester.
Kl. 1215 Oppsummering
Kl. 1300 Middag m/kaffe
Kl. 1400 Hjemreise

Påmeldingsfrist 8. april
Pris med overnatting:  kr. 2000,- Uten overnatting:  kr. 1150,-
Det tas forbehold om små endringer

Har du tenkt deg til verdenskongressen i Durban i juli?
I såfall tilbyr Holekilen tur med temareise i Zululand etter konferansen.

Durban, storbyen i KwaZulu Natal befinner seg bare et par timers reise fra hjertet av Zululand, et historisk område for en av de største folkegruppene i Sør-Afrika. Her sto også norsk misjons vugge!
Holtekilen folkehøgskole tilbyr et møte med zulukulturen og en temareise med start fra Durban 26. juli – hjemreise fra Johannesburg 1. august.

Høydepunkter på turen er

  • St. Lucia – et unikt vannreservat på Unescos verdensarvliste
  • Safari i Hluhluwa-Imfolozi Game Reserve – Sør-Afrikas eldste viltreservat
  • Isandlwana Lodge ved de berømte slagmarkene. Besøk i tradisjonell zululandsby
  • Gjennom storslagne Drakensberg gjør vi et stopp i Champagne valley. Natur og kultur;
  • konsert med det kjente Drakensberg Boys Choir
  • Vi avslutter med en dag i Soweto township. En gang hjemsted til Mandela og Desmond Tutu og viktig i frigjøringskampen mot apartheid
  • Det vil være mulig å starte reisen med et to dagers besøk i Cape Town i forkant av kongressen.

Reiseleder er Karin Suizu, tidligere lærer på vår Sør-Afrika linje. Hun har reist årlig til landet gjennom en periode på ti år.

Se www.holtekilen.no for pris og påmelding.

Pris 13700,- ekskl. flyreise. Overnatting i dobbeltrom og alle måltider er inkludert. Tillegg for enkeltrom vil være 3200,-.

Holtekilen Folkehøgskole samarbeider med Cedarberg Afrika.

Ta kontakt på e-post

Share

Posted in HovedsakerKommentarer av

Barn hjelper barn

Tags:

Barn hjelper barn


På grunn av den forverrede humanitære krisen i Irak, har ulike menigheter innen baptistfamilien i Europa og Midt-Østen vist sin bekymring for situasjonen og bistått baptistmenigheten i Bagdad i dens tjeneste til de internt fordrevne i Irak. Bildet er fra en en søndagsskoleklasse i Cedofeita Baptistmenighet i Portugal, der barn har vært emd å hjelpe barn i Irak.

Les mer på http://ebf.org/children-helping-children

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer av

Flere norske grupper til Kongo i vinter

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Flere norske grupper til Kongo i vinter


I dag tidlig, 21. januar,  startet første turen til Kongo for Lise Kyllingstad etter at hun begynte som misjonsleder nå i januar.  Avtroppende misjonsleder Arild Harvik, misjonær Gunnar Jan Eines og hovedstyreleder Hege Norøm er med på turen.

Av Roger Dahl

Formålet med turen er både å bli kjent med forholdene i landet og hos samarbeidskirken og å følge opp de ulike utviklingsprosjektene som er i gang. Kyllingstad har hatt stilling som misjonskonsulent en årrekke tidligere, mens styreleder Hege Norøm er på sin første tur til Kongo.

I tillegg til denne delegasjonen reiser misjonærene Simonette og Alf Håland til Kongo for et lengre opphold i Monga.  Misjonær Kjell Holtet og Lars Lien er også med i samme reisefølget. De skal være noen uker i Buta. Holtet skal gjøre pastorale oppgaver og sammen med Lien også jobbe med praktisk bygningsarbeid med våre kongolesiske venner.

Om en uke reiser misjonærene Marianne Kristoffersen og Arnhild Edvardsen etter. De har med seg nytt ultralydutstyr og skal ha opplæring for personale på sykehuset. Det blir Kristoffersens første besøk i Kongo, etter at hun og familien midt i forberedelsene til misjonærtjeneste på 90-tallet ikke fikk reise til Kongo likevel, men i stedet arbeidet i Kamerun.

Sammen med Kristoffersen og Edvardsen reiser også misjonær Anne Britt Eines, som har en gruppe «turister» med seg. De skal besøke flere av de lokale kirkesentrene og på alle vis få oppleve Kongos jungel, Kongos lokalbefolkning og for mange kanskje sitt livs eventyr. Det er tredje gang Anne Britt Eines legger ut på slik tur med misjonsintereserte turister.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Skal du  bli med på fellestur til Durban neste år?

Tags: ,

Skal du bli med på fellestur til Durban neste år?


Baptistene inviterer til verdenskongress 22.-26. juli. Vi har reiseopplegget for fellestur klart.

Av Roger Dahl

Hvert femte år inviteres det til verdenskongress. Neste år i Durban i Sør-Afrika. Som for fem år siden og ti år siden arrangerer vi en fellestur med Jan Sæthre som reiseleder.

I tillegg til å delta på kongressen vil en også legge inn andre severdigheter og aktiviteter. Det vil garantert bli en tur det er verdt å delta på.

Les invitasjon og informasjon om påmelding.

la deg også friste av  promofilmen

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hjelper syriske flyktninger

Tags: , ,

Hjelper syriske flyktninger


Har opprettet skole for syriske barn. Baptistene i Libanon er med å legge forholdene til rette.

Baptistmenigheten i Zahle, ca 40 kilometer øst for Beirut i Libanon, driver i samarbeid med Lebanese Society for Education and Social Development (LSESD) som ledes av Nabil Costa, forskjellige programmer for de syriske flyktningene, som matutdeling, engelskklasser for voksne, skole for barn. Alle programmene kjøres med kjærlighet og omsorg, og med god administrasjon som verdsetter hver enkelt.

Bildet er fra en skole for syriske barn som kirken i Zahle har åpnet, slik at de kunne fortsette sin utdanning. Skolen følger læreplanene fra Syria, og gir barna mulighet til å fortsette sin utdanning uten stort gap.

Barna elsker sin skole, de synger, ler og ser lykkelig. Når skoleferien kommer de ikke ønsker å slutte fordi det er mye bedre å være på skolen enn å tilbringe dagene i dystre flyktningleire. Men barna s savner Syria. Hver av dem, uten unntak, ønsker å reise tilbake til Syria – dette er deres hjem, og de savner det. Når vil denne dagen kommer?

Les mer http://ebfgensec.blogspot.no/2014/11/compassion-that-makes-difference.html

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

mar
27
fre
all-day Familieleir @ Rivermont Ungdomssenter
Familieleir @ Rivermont Ungdomssenter
mar 27 – mar 30 all-day
Mer informasjonShare
all-day Juniorleir @ Liland ungdomssenter
Juniorleir @ Liland ungdomssenter
mar 27 – mar 31 all-day
Mer informasjonShare
mar
31
tir
all-day Påskeleir @ Liland ungdomssenter
Påskeleir @ Liland ungdomssenter
mar 31 – apr 2 all-day
Mer informasjonShare
apr
1
ons
all-day Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
apr 1 – apr 6 all-day
Mer informasjonShare
all-day Påskeleir @ Nordmarkskapellet
Påskeleir @ Nordmarkskapellet
apr 1 – apr 5 all-day
Les merShare

View Calendar

Annonser

Reklame her!