Tag Archive | "Internasjonalt"

Julegaven til misjonen!

Tags: , , , ,

Julegaven til misjonen!


For oss er det en selvfølge å kunne velge universitetsstudier. Slik er det ikke i Nord-Kongo. Mange unge drømmer om en utdannelse, men veldig få foreldre har råd til å la barna få denne muligheten.

Av Lise Kyllingstad

CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo, har tatt et modig valg. De har startet et universitet i Buta. 20.oktober tok de imot 94 studenter til studier i teologi, folkehelse, juss og organisasjonspsykologi. Etter hvert vil de utvide fagtilbudet med økonomi, administrasjon, agronomi og informatikk.

Cecile Kwandelewey er regnskapsfører. Utdannelsen har hun tatt i Kisangani med støtte fra Norad. Datteren Abamake Mamette har nettopp fullført økonomistudiene i Kisangani. Hun er heldig som har en mor som har hatt råd til å sende henne på universitetet.

For oss er det en selvfølge å kunne velge universitetsstudier. Slik er det ikke i Nord-Kongo. Mange unge drømmer om en utdannelse, men veldig få foreldre har råd til å la barna få denne muligheten.

Det nystartede universitetet i Buta vil gi mange unge, både jenter og gutter, mulighet for å realisere drømmen sin!

Som kristne og baptister vil vi være med og bidra til likeverdighet i verden, og derfor har vi valgt å la julegaveofferet i år gå til det nye universitetet i Buta. I Norge har vi mulighet for å ta en høyere utdannelse, og nå har CBCN sørget for at ungdommer i Buta-området får den samme muligheten.

Vi vil oppfordre alle menighetene til å gi en julegave til oppstarten av den nye universitetet i Buta, og på den måten være med å gjøre utdanning tilgjengelig for ungdommene!

Gaver innbetales til konto 3000.15.13105
Det Norske Baptistsamfunn og merkes julegave

Ark med beskrivelse og bilde for utdeling/oppslag

Cecile 1

Cecile Kwandelewey er regnskapsfører. Utdannelsen har hun tatt i Kisangani med støtte fra Norad. Nå sørger hun også for at datteren Abamake Mamette får utdanning. (Klikk på bildet for høyere oppløsning)

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Julegaven til misjonen!

Tid for handling i flyktningesaken

Tags: , ,

Tid for handling i flyktningesaken


I et nytt opprop i flyktningesaken tar fire trossamfunnsledere avstand fra ikke-bibelske holdninger og maner til handling.

 

Opprop, Oslo 10. november 2015:

Bilder av mennesker i den dypeste nød gjør et dypt inntrykk. Alle de som dør på veien fyller våre hjerter med sorg. De som skor seg på andre menneskers desperasjon og setter deres liv i fare på dødsfarlige båter i Middelhavet, fyller oss med sinne. Flyktningene som strømmer inn i Norge, gjør det vi alle ville ha gjort i en kritisk og håpløs livssituasjon.

Hvordan skal vi møte denne utfordringen?

Vår oppgave som kirker i møte med lidelse og nød er å elske vår neste som oss selv. Som kirker er vi betrodd evangeliet om Guds nåde og kjærlighet. Da kan vi ikke være innadvendte og ha nok med oss selv. Flyktningstrømmen som kommer vår vei representerer en unik mulighet til å bety noe for mennesker som har lite eller ingenting med seg på reisen til et nytt liv til en verden de ikke kjenner. I overskuelig fremtid vil det være utfordrende å hjelpe disse menneskene i landene hvor de kommer fra. Men, vi kan hjelpe dem som kommer og flytter inn i våre nabolag. Flyktningenes nasjonalitet eller religion er irrelevant for kjærligheten.

Vi tar avstand fra ikke-bibelske holdninger som inkluderer avvisning av fremmede og som gjør skadelige skillelinjer dypere og begrenser medfølelse og nødhjelp i forhold til migrantene.
Vi vil oppmuntre alle mennesker og våre menigheter i særdeleshet til være blant de første til å spille på lag med offentlige myndigheter og andre aktører for å til å ta imot og hjelpe de mange flyktningene som kommer til Norge i disse dager.

I møte med flykningene kan vi engasjere oss både som enkeltmennesker og som kirker. Vi kan gjøre ting alene eller koble oss på andre lokale initiativ. Enhver flyktning er et menneske skapt og elsket av Gud, og alle mennesker fortjener vår ydmykhet, respekt og vennskap. Det er tid for å handle!

Sigmund Kristoffersen
Leder for Pinsebevegelsens lederråd

Terje Aadne
Generalsekretær, Det Norske Baptistsamfunn

Bjørn S. Olsen
Misjons- og hjemmesekretær, De Frie Evangeliske Forsamlinger

Øyvind Haraldseid
Generalsekretær, Misjonsforbundet

fire_kirkeledere

Bilde fra venstre: Bjørn S. Olsen, Terje Aadne, Sigmund Kristoffersen og Øyvind Haraldseid. Foto: Roger Dahl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les også:
God integrering av flyktninger

Baptister og flyktninger

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tid for handling i flyktningesaken

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Tags: , , , ,

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta


Baptistene i Norge støtter helsearbeidet til CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo. Dette året har de prioritert å kjøpe inn utstyr og materiell til tannklinikken i Buta. Det er første gang tannlegen får mulighet til å bore og legge fyllinger. Tidligere har han kun hatt utstyr for å trekke tenner.

 Av Lise Kyllingstad

Det finnes kun én tannlege i hele Bas- Uélé. Han heter Marcel Lakumbo, og har praktisert som tannlege i Buta i flere år under svært kummerlige forhold. Han har for eksempel ikke hatt lampe, men har tatt stolen som pasienten har sittet på, helt frem til vinduet for å få nok lys til å kunne gjøre undersøkelser.

I sommer var han i Kampala i Uganda for å gjøre innkjøp og for å få opplæring i å bruke det bærbare behandlingsapparatet. Han kjøpte også en enkel tannlegestol og en lampe, samt et aggregat som må til for å drive det hele.

En lørdag i slutten av oktober fikk jeg være med på avduking, innvielse og bønn for det nye tannlegeutstyret. CBCN hadde invitert representanter for helsevesenet og myndighetene i Buta. Det ble en flott samling med nasjonalsangen – som kun kan synges i spesielle, offisielle anledninger, og taler. Jeg hadde også blitt bedt om å si noen ord.

Det ble klippet snor og utstyret ble avduket. Tannlegen hadde så en gjennomgang og forklaring av hvilke muligheter som nå finnes, og deretter samlet kirkens ledere seg i bønn og velsignelse for tannlegeutstyret. Det var en god erfaring å få oppleve hvordan CBCN bruker bønnen også i en slik anledning. Her har vi mye å lære!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid

Tags: , , , , ,

Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid


Misjonsledelsen er spent på den politiske behandlingen av det reviderte Statsbudsjettet der det legges opp til nesten 70 prosent kutt. 

Av Lise Kyllingstad

Vi har søkt om 2.830.000 kroner fra Norad i 2016. med ti prosent egenandel i tillegg, som vi selv skal samle inn, vil det ble en støtte på godt over tre millioner kroner til utviklingsarbeidet som drives av baptistene i Bas Uélé i Nord-Kongo.  Dette avhenger av at Regjeringen ikke når gjennom med kuttforslaget.

Prosjektene vi søker støtte for i 2016 er listet opp nedenfor, og er allerede startet opp.  Bildet er fra en av opplæringsgruppene.

  • Spare- og lånegrupper – spesielt for kvinner
  • Lese- og skriveopplæring – spesielt for kvinner
  • Opplæring til befolkningen om sivile rettigheter
  • Innkjøp av bøker og datautstyr til biblioteket på universitetet i Buta
  • Styrking av undervisningen i grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseheving for kirkeledere og prosjektledere

Samarbeidskirken vår, Baptistsamfunnet i Nord-Kongo, er en viktig aktør i lokalmiljøet. De utdanner pastorer og evangelister, samler folk til gudstjeneste og planter nye menigheter. De driver et utstrakt helsearbeid, grunnskoler og videregående skoler, og bidrar med en stemme i samfunnsutviklingen.

Vi som bor i Norge tar godene våre for gitt. Barn lærer å lese og skrive på skolen. Det er obligatorisk skolegang og vi forventer at lærerne som underviser er kompetente og utstyrt med oppdatert læremateriale.

Vi har mulighet for å ta en utdannelse som sikrer oss jobb, inntekt og utfordringer.
Vi trenger heller ikke bekymre oss for at myndighetene eller politiet vil forulempe oss på ulikt vis. Systemene rundt oss fungerer godt, og vi kan være trygge.
Noen har kjempet for rettigheten våre for lenge siden, og de fleste av oss trenger ikke befatte oss med disse spørsmålene for å ha en god hverdag.

Slik er det dessverre ikke i Kongo! Derfor er det særdeles viktig at baptistsamfunnet i Bas Uélé, i tillegg til å forkynne evangeliet, også engasjerer seg i samfunnsutviklingen.
Det er en velsignelse at vi kan være med og formidle bistand fra Norad, slik at det blir bedre å vokse opp og bo i Bas Uélé. La oss satse på at den politiske behandlingen statsbudsjettet er gjenstand for i disse dager fortsatt lar oss kunne formidle kvalitativt bra bistand i dette omfanget.

Artikkelen er oppdatert 4. nov 2015

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

Tags: , , ,

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros


Torsdag 24. september ble Faith Baptist Church Cyprus tatt opp som enkeltstående medlem i European Baptist Federation (EBF).

Av Terje Aadne

Det Norske Baptistsamfunn har sammen med Faith Baptist Church i Norge søkte EBF om medlemskap for den kypriotiske menigheten etter at  Anton Sinnathamby, Terje Aadne og generalsekretær Antony Peck besøkte menigheten på Kypros i sommer.

Les mer om menighetsplantingen på Kypros

Anton Sinnathamby har ledet arbeidet i tre år, etablert menigheten og registrert menigheten på Kypros. Dette er den første baptistmenigheten på Kypros.

På bildet ber Jan Sæthre (første visepresident BWA) og Otniel Bunaciu (President for EBF) for Anton Sinnathamby, som har ledet arbeidet på Kypros i tillegg til pastoroppgaven hjemme i Norge (foto: Terje Aadne).

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten

Tags: , , , ,

Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten


Baptistsamfunnet satte raskt i gang innsamling til flomrammede i Chin-staten. Det er fremdeles store udekkede behov.

Av Roger Dahl

Integrasjonspastor Peter Ngaidam og misjonsleder Lise Kyllingstad har besøkt Burma i etterkant, og de kan bekrefte at hjelpebehovet er enormt stort, slik at det fremdeles er behov for ekstra innsamling av penger for å hjelpe rammede med gjenoppbygging av landet sitt.

Foreløpige tall fra myndighetene i Chin-staten (pr 20. aug) viser at 2666 familieboliger er ødelagt i større og mindre grad, at så mange som 1607 av disse ikke bør bygges opp på samme sted på grunn av at grunnforholdene er ødelagt av flomvannet som har herjet. 121 offentlige bygninger, 248 veier, 288 bruer og over 27.000 mål jordbruksland er ødelagt.

Svært mange av innflytterne fra Chin til Norge er berørt gjennom familiene i hjemlandet.

Baptistsamfunnet er takknemlig for den hjelp som har kommet og vil fortsette.

s22- Lar oss berøre av flommen

Peter Ngaidam er involvert i et omfattende hjelpearbeid, som blant annet har handlet om å få forskyninger fram til folk i nød. Foto: Lise Kyllingstad

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vi støtter opp om våre venner i Chin-staten

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

Tags: , , , , ,

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand


Vi har støttet evangeliseringsarbeidet til Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) siden familien Hadland bodde og jobbet som misjonærer i Chiang Mai. I midten av september vedtok hovedstyret å utvide samarbeidet med fem nye år, 2016 – 2020.

Av Lise Kyllingstad

Visjonen deres er at alle Lahu’er skal ta imot Jesus. Det finns 120.000 Lahu’er i Thailand. 20.000 av disse er kristne. TLBC jobber målrettet med evangelisering og kirkeplanting. De finner en landsby som er åpen for evangeliet, og så sender de en evangelist med familien sin til å bo og jobbe der. De har i dag evangelister i 19 landsbyer. 15 av disse er støttet av oss, 4 er støttet lokalt.

I perioden 2008 – 2015 er 457 personer blitt døpt!

Lahu-folket er animister, og heksedoktoren er deres åndelige overhode. Metoden de bruker for å evangelisere er delt inn i fire trinn:

  1. Få tillatelse av heksedoktoren til å komme dit og evangelisere
  2. Hjemmebesøk hvor de forteller om Jesus «fire place good news»
  3. Juleselskap for alle i landsbyen, med leker på dagen og gudstjeneste på kvelden
  4. Invitere leger og annet hjelpepersonell til landsbyen for å gi tilbud til folk som er syke

Etter hvert inviterer de også ulike organisasjoner til å komme inn i landsbyen for å hjelpe til med utbygging av f.eks. brønner og toaletter.
Gjennom denne måten å «bry seg om» landsbybefolkningen, forkynner de evangeliet både i ord og handling, og de opplever at folk blir frelst.

Målet er at hver nystartede menighet skal bli økonomisk selvstendig. Dette tar lang tid, siden folk i landsbyene er fattige, og nyfrelste har ikke et etablert forhold til dette med å gi tiende til kirken.
De ønsker å utvide arbeidet sitt og har planer om å starte evangelisering i ytterligere to landsbyer i 2016.

Evangelistene som bor og jobber på denne måten, samles to ganger i året til opplæring og gjensidig oppmuntring.

TLBC har også opplæring av evangelister fra Lahu-landsbyer i Burma, og de drar på jevnlige evangeliseringsturer til Kina. Lahu-folket, som er en minoritetsgruppe, finnes i Nord-Thailand, Burma, Kina og Laos, samt en liten gruppe i Vietnam.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!