Tag Archive | "Kongo"

Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner

Tags: , , , ,

Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner


Etter omfattende forhandlinger skal det nå være enighet om et bistandsbudsjett som gjør at organisasjonene kan fortsette omtrent som før.

Ifølge Vårt Land driver partene nå i ettermiddag intens møtevirksomhet for å få i havn en budsjettavtale. Løsningen skal være uten de kraftige kuttene som tidligere var forespeilet.

– Det har vært en stor jobb å innrette budsjettet for å sikre de frivillige organisasjonens arbeid, forteller Hans Olav Syversen (KrF) til avisen.

Han uttrykker at han er fornøyd med forhandlingene.

– Om det ikke blir store endringer i siste sving, er det en god forbedring både i tall og innretning.

Kuttet på bistandsfeltet skal være på 1,8 millioner kroner, mot 4,2 millioner, som det tidligere var snakk om. Dette innebærer at bistandsorganisasjonene kan fortsette arbeidet i nesten samme omfang som før.

Det skal også være flere politiske endringer i budsjettet. Det jobbes med en rekke forpliktende forslag som binder opp bistandspolitikk. Disse såkalte verbalforslagene skal være mange, slik at KrF og Venstre får vridd politikk i sin retning. KPK

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Framtiden sikret for bistandsorganisasjoner

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Tags: , , , ,

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta


Baptistene i Norge støtter helsearbeidet til CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo. Dette året har de prioritert å kjøpe inn utstyr og materiell til tannklinikken i Buta. Det er første gang tannlegen får mulighet til å bore og legge fyllinger. Tidligere har han kun hatt utstyr for å trekke tenner.

 Av Lise Kyllingstad

Det finnes kun én tannlege i hele Bas- Uélé. Han heter Marcel Lakumbo, og har praktisert som tannlege i Buta i flere år under svært kummerlige forhold. Han har for eksempel ikke hatt lampe, men har tatt stolen som pasienten har sittet på, helt frem til vinduet for å få nok lys til å kunne gjøre undersøkelser.

I sommer var han i Kampala i Uganda for å gjøre innkjøp og for å få opplæring i å bruke det bærbare behandlingsapparatet. Han kjøpte også en enkel tannlegestol og en lampe, samt et aggregat som må til for å drive det hele.

En lørdag i slutten av oktober fikk jeg være med på avduking, innvielse og bønn for det nye tannlegeutstyret. CBCN hadde invitert representanter for helsevesenet og myndighetene i Buta. Det ble en flott samling med nasjonalsangen – som kun kan synges i spesielle, offisielle anledninger, og taler. Jeg hadde også blitt bedt om å si noen ord.

Det ble klippet snor og utstyret ble avduket. Tannlegen hadde så en gjennomgang og forklaring av hvilke muligheter som nå finnes, og deretter samlet kirkens ledere seg i bønn og velsignelse for tannlegeutstyret. Det var en god erfaring å få oppleve hvordan CBCN bruker bønnen også i en slik anledning. Her har vi mye å lære!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Vil ikke la de fattige ta regningen

Tags: , , ,

Vil ikke la de fattige ta regningen


Over 160 frivillige organisasjoner møtte opp utenfor Stortinget for å vise sin motstand mot regjeringens forslag om kutt i bistandsbudsjettet.

Av Bjarte Østebø, KPK

Preses Helga Byfuglien kalte kuttforslaget uverdig, og mener regningen ikke kan sendes til de fattigste.

– Det er tid for å innse at vi må gi av vårt eget for å lindre andres nød, mer enn noen gang. Alle må bidra, sa hun sin appell, sa hun.

– Det kommer til å koste, men ingen land i verden er bedre stilt til å ta regningen enn Norge. Vi vil ikke være med på å sende regningen til de fattigste. Vi mener at vårt folk skal ta hele regningen, og utfordrer politikere til å ta ansvar, sa Byfuglien.

– Jeg kan ikke huske sist så mange organisasjoner sto sammen om en og samme sak. Vi er her for å slå alarm mot de historiske kuttene og den dramatiske omleggingen i norsk bistand som vi mener dette budsjettet er et uttrykk for, sa generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I forrige uke foreslo regjeringen å sette av 9,5 milliarder kroner for å møte strømmen av flyktninger til Norge. Nesten halvparten tas fra bistandsbudsjettet. Det har fått mange til å reagere kraftig.

– Oppleves som et mistillitsforslag
– I denne tid legger rekordmange ut på flukt fra krig og konflikt, naturkatastrofer og fattigdom. I denne tiden legger altså Norge fram et bistandsbudsjett hvor Norge blir den største mottakeren av norsk bistand, sa Wang.

Hun var krass i sin omtale av forslaget.

– Regjeringen foreslår nesten 70 prosent kutt i sivilsamfunnsorganisasjonene i Norge. Det er vanskelig å tolke dette som noe annet en et mistillitsforslag mot alle disse organisasjonene, sa hun.

Ungdomspartiene protesterer
Og de fremmøtte politikerne lovet å ta med seg engasjementet fra de fremmøtte.

– Tilleggsproposisjonen er et forslag, det som skal bli vedtatt er noe helt annet. Mitt budskap er at fattigdomsbekjempelse er noe Norge skal være gode på, sa stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), og la til:

– Når budsjettforhandlingene er ferdige så skal jeg love dere at vi har gjort alt vi kan for å sikre at mest mulig bistand går utenfor landets grenser, og mest mulig bistand går gjennom de mest effektive kanalene, sa han.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja sa at han ikke ser at det foreligger noen faglig begrunnelse for å skjære ned støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner med to tredjedeler.

Det er en dramatisk endring i den norske bistanden slik vi har hatt den over mange år. Skal man gjøre dramatiske endringer, så må det være velfundert og ha en god begrunnelse, sa Raja.

Generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Øie, ledet arrangementet. Han leste opp en tekstmelding fra flere av ungdomspartiene, som alle reagerer på forslaget. I tekstmeldingen står det:

«Unge Venstre, Kristelig Folkepartis Ungdom, Senterungdommen, Grønn Ungdom, AUF, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom krever reversering av de store kuttene i langsiktig bistand.»

Har folket med seg
Jørn Lemvik er generalsekretær i Digni, en paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet i mange kristne organisasjoner og kirker. Han var meget fornøyd etter markeringen.

– Dette ble kanonbra. Vi begynte å planlegge dette med 20 organisasjoner og søkte Stortinget om å få ha 100 folk her, og ble mye mer. Vi var 160 organisasjoner, og nye kommer til. Det virket som om politikerne fikk med seg budskapet, og jeg tror vi skal se et annet budsjett enn det som ligger på bordet i dag, sa han til KPK.

Han opplever at han har folk flest i rygge

– De 160 organisasjonene som var representert her representerer ganske mange i det norske folk, så jeg tror det norske folk tenker annerledes om vår rolle. Vi skal ikke bruke mest bistandspenger på oss selv, vi skal bruke mest på langsiktig bistand der det trengs, sa han.

Opplever du dette som en forhastet avgjørelse fra politikerne?

– Jeg er veldig usikker på hva som har skjedd, men jeg opplever det merkelig at de kan komme med en slik sak som dette. Jeg tror det er forhastet, sa han.

Tror på endring
Nå setter han sin lit til samarbeidspartene KrF og Venstre.

– Nå forventer jeg at de går inn og slåss for livet. Jeg har sagt hele veien at hvis vi skal inkludere flyktningene i bistandsbudsjettet, så må vi ha et bistandsbudsjett på 1,5 prosent av statsbudsjettet. Da er det 98,5 igjen til Norge. Den halvannen prosenten håper jeg de slåss for, sa Lemvik og legger til:

– Jeg håper det fører til et utvidet bistandsbudsjett. Norge har en sjanse til å sette en standard i verden nå og si at når det gjelder så stiller vi opp. Den sjansen håper jeg vi ikke misbruker, sa han. KPK

Foto: Markus Plementas, KPK

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vil ikke la de fattige ta regningen

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid

Tags: , , , , ,

Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid


Misjonsledelsen er spent på den politiske behandlingen av det reviderte Statsbudsjettet der det legges opp til nesten 70 prosent kutt. 

Av Lise Kyllingstad

Vi har søkt om 2.830.000 kroner fra Norad i 2016. med ti prosent egenandel i tillegg, som vi selv skal samle inn, vil det ble en støtte på godt over tre millioner kroner til utviklingsarbeidet som drives av baptistene i Bas Uélé i Nord-Kongo.  Dette avhenger av at Regjeringen ikke når gjennom med kuttforslaget.

Prosjektene vi søker støtte for i 2016 er listet opp nedenfor, og er allerede startet opp.  Bildet er fra en av opplæringsgruppene.

  • Spare- og lånegrupper – spesielt for kvinner
  • Lese- og skriveopplæring – spesielt for kvinner
  • Opplæring til befolkningen om sivile rettigheter
  • Innkjøp av bøker og datautstyr til biblioteket på universitetet i Buta
  • Styrking av undervisningen i grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseheving for kirkeledere og prosjektledere

Samarbeidskirken vår, Baptistsamfunnet i Nord-Kongo, er en viktig aktør i lokalmiljøet. De utdanner pastorer og evangelister, samler folk til gudstjeneste og planter nye menigheter. De driver et utstrakt helsearbeid, grunnskoler og videregående skoler, og bidrar med en stemme i samfunnsutviklingen.

Vi som bor i Norge tar godene våre for gitt. Barn lærer å lese og skrive på skolen. Det er obligatorisk skolegang og vi forventer at lærerne som underviser er kompetente og utstyrt med oppdatert læremateriale.

Vi har mulighet for å ta en utdannelse som sikrer oss jobb, inntekt og utfordringer.
Vi trenger heller ikke bekymre oss for at myndighetene eller politiet vil forulempe oss på ulikt vis. Systemene rundt oss fungerer godt, og vi kan være trygge.
Noen har kjempet for rettigheten våre for lenge siden, og de fleste av oss trenger ikke befatte oss med disse spørsmålene for å ha en god hverdag.

Slik er det dessverre ikke i Kongo! Derfor er det særdeles viktig at baptistsamfunnet i Bas Uélé, i tillegg til å forkynne evangeliet, også engasjerer seg i samfunnsutviklingen.
Det er en velsignelse at vi kan være med og formidle bistand fra Norad, slik at det blir bedre å vokse opp og bo i Bas Uélé. La oss satse på at den politiske behandlingen statsbudsjettet er gjenstand for i disse dager fortsatt lar oss kunne formidle kvalitativt bra bistand i dette omfanget.

Artikkelen er oppdatert 4. nov 2015

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Mål om over tre millioner til utviklingsarbeid

Nå blir det ei Liv K. Godin bro på Ålgård

Tags: , ,

Nå blir det ei Liv K. Godin bro på Ålgård


Fordi misjonær Liv Kyllingstad Godin var en brobygger i Kongo bestemte lokalpolitikerne i Gjesdal å tilegne en ny bro til den legendariske misjonæren.

Av Roger Dahl

Det er lokalavisa Gjesdalbuen som referer fra poilitisk behandling av sentrumsplan for Ålgård, der en bro som skal forbinde et nytt boligområde med sentrum, får bære Liv Kyllingstad Godins navn.

Begrunnelsen ligger i at hun som misjonær i Kongo bygde en rekke broer, som er til stor glede og nytte for lokalbefolkningen i Bili-området lengst nord i landet.

Initiativtaker til å gi Liv K. Godin denne hedreren var lokalpolitiker Mona Lisa Hovland. Liv K. Godin fikk en rekke utmerkelser, og heder får hun fremdeles, flere år etter at hun døde.

Les Gjesdalbuen

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Nå blir det ei Liv K. Godin bro på Ålgård

Kronekurs til besvær

Tags: , , , , ,

Kronekurs til besvær


Nesten ikke til å tro at prosjektstøtten må reduseres med 30 prosent, eller 719.400 kroner. Les hovedstyreleder Hege Norøms tanker etter å ha møtt vennene i Kongo.

Av Hege Norøm, hovedstyreleder i Det Norske Baptistsamfunn

«Kronekursen stuper i forhold til dollaren»
«Venter svak kronekurs lenge»
«Oljeprisene faller»

Avisene har denne vinteren vært fulle av overskrifter og artikler om endringene i kronekursen. For de fleste av oss nyheter vi har lest, kanskje gledet oss litt over lavt rentenivå, men de store konsekvensene i hverdagen har det ikke skapt for det store flertallet av oss. Så også for meg. Inntil det en dag dumpet ned et brev i postkassen:
«Pga endringer i dollarkursen blir vi nødt til å øke prisene for hotellovernatting og flypriser med kroner…»
Ganske irriterende. Svak kronekurs akkurat den sommeren jeg skulle gjøre min livs Afrikatur…

Sommerens Afrikatur blir den andre turen til Afrika i år for min del. I januar var jeg så heldig å få være med Baptistsamfunnet til Kongo. Som tredjegenerasjons baptist har jeg vokst opp med fortellingene fra misjonsstasjonene og sittet storøyd og sett på bilder fra misjonsarbeidet vårt. Turen ble en opplevelse og fest!

Særlig husker jeg den engasjerte læreren som viste oss et enkelt system for å visualisere ord og bokstaver slik at voksne analfabeter kan lære å lese og skrive. Og jeg kan heller ikke glemme stillheten som fylte kirken da den godt voksne mannen reiste seg og leste en side fra boken sin, etterfulgt av vitnepyrdet om hva alfabetisering gjør med et voksent menneske i forhold til selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Og ikke minst det å kunne lese Bibelen.

Jeg kommer heller aldri til å glemme skolebarna som kom syngende i flokk og følge ned til misjonsstasjonen den siste dagen. Gjennom samarbeidet med CBCN (Baptistkirken i det nordlige Kongo) får mer enn 30 000 barn skolegang. Nesten halvparten av elevene er jenter. Jenter som blir gravide blir kastet ut av skolene i Kongo, men på CBCN sine skoler får de fortsette utdanningen sin likevel. Få ting er viktigere for et lokalsamfunn og nasjon enn å gi barn og unge utdanning.

Og visste du at gjennom vårt samarbeid med CBCN deltar flere tusen kvinner i sparegrupper? Det ble mange spennende historier å høre: Om hun som gjennom sparegruppen hadde fått kjøpt seg en symaskin og nå kunne selge sømtjenester til andre, og hun som hadde kjøpt seg høner og kunne selge egg som inntektskilde. Nesten alle kvinnene fortalte at det de tjente gjennom sparegruppeprosjektet gikk til å betale skolepenger for barna,

 

Jeg kan heller ikke glemme den aller første kvelden i Kongo da lederne for alle komiteene var samlet og presenterte arbeidet for oss. De fortalte med glød og engasjement om utdanningsprosjekt og helseprosjekt, alt med utspring fra den lokale kirken og gleden over at de gjennom Norad-prosjektene fikk mulighet til å gjennomføre dette arbeidet.
Så var det de norske gjestene sin tur. Hva hadde vi med i bagasjen? Jo, at på grunn av synkende kronekurs i forhold til dollar (som prosjektstøtten gis i) vil den forventede støtten måtte reduseres med omtrent 30%. Det ble først ganske stille i rommet – dette var jo i stor grad arbeid som allerede var igangsatt.
Så satte de seg ned, løsningsorienterte, tok budsjettpost for budsjettpost: Hvor i alfabetiseringsprosjektet kunne det kuttes? Og hva med sparegruppene?

Jeg skal nok få ordnet min ferietur til Afrika til sommeren. Som borger av et av verdens rikeste land klarer man seg også når kronekursen endres; omprioritere litt, spare litt mer.
I Kongo er det ingen mulighet for omprioriteringer. Når vi plutselig må gi beskjed om at 30% av den lovte prosjektstøtten plutselig faller bort må det kuttes direkte i prosjektene.
Det føles unektelig litt urettferdig at samarbeidskirken vår i Kongo skal bære effekten av kronekursendringen. Det synes hovedstyret også, og har bestemt oss for å se om det er mulig å få til en ekstrabevilgning. Dette er penger vi hverken har budsjettert med eller har, men i rettferdighetens navn kan vi ikke la vennene våre i Kongo bære alle kostnadene for fallet i oljeprisene.
Jeg velger derfor å bruke kontonummer 3000 15 13105 for å sørge for at prosjektene kan gjennomføres som planlagt. Heldigvis vet jeg at mange av dere også vil gjøre det samme. Totalt er prosjektstøtten redusert med 719.400 kr, det er ikke mer enn 7500 kr fra hver menighet, det. Det kan vi klare med en aldri så liten «kronekursdugand»!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kronekurs til besvær

Ultralydutstyr til sykehusene i Bas Uele

Tags: , ,

Ultralydutstyr til sykehusene i Bas Uele


Arnhild Edvardsen og Marianne Kristoffersen har i  februar vært i Buta i Kongo for å gi opplæring i bruk av nytt ultralydutstyr. Sykehusene i Buta (statlig) og Monga (samarbeidskirkens) har til nå manglet slikt utstyr.

Dette lot seg gjøre å finansiere opp fra norske side på grunn av ekstraordinære gaver og arvemidler, og misjonærene Arnhild og Marianne reiste ut for å hjelpe de lokale helsearbeiderne i gang. På bildet får Arnhild og Marianne opplæring på utstyret før utreise. (Foto: Roger Dahl)

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Ultralydutstyr til sykehusene i Bas Uele

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!