Tag Archive | "Kongo"

Se den store Kongo-filmen!

Tags: , ,

Se den store Kongo-filmen!


Bli med generalsekretær Terje Aadne og Inga Marie Tolås  til Kongo og samarbeidskirken i Bas Uele.

Av Roger Dahl

I januar for to år siden reiste Terje Aadne til Kongo sammen med Inga Tolås fra hovedstyret og Roger Dahl fra administrasjonen. Vi lagde film fra denne turen og har tidligere sendt den eksplisitt til menighetene.  Filmen er nå publisert på baptistkanalen på youtube. Ble med på tur, se folkelivet, ulike prosjekter og ikke minst, opplev gudstjenestelivet i denne filmen.

Se filmen

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Endelig ble det opersjonslys på sykehuset i Monga

Tags: , , ,

Endelig ble det opersjonslys på sykehuset i Monga


I vår kunne Dr. Paul Wali og hans medarbeidere endelig operere med skikkelig lys. Installasjon av nytt solcelleanlegg gikk som planlagt.

Av Roger Dahl

De pensjonerte misjoonærene Simonette og Alf Håland la vinterens «sydenopphold» til Kongo også i 2014. Tiden ble benyttet til alt annet en avslappning. og handymannen Alf Håland sørget for at det ble installert solcellepaneler på takene., godt med batterier kom på plass og belysning i de rommene der en trenger belysning ble montert.

I tilknytning til utbyggingen av sykehuset, som ligegr lengst nord i bas Ueleprovinsen i Kongo ble det i 1970-årene også bygget et kraftverk md turbin i et vannfall. Dette utstyret har nå gått ut på dato, er i tillegg ødelagt. Og ingen, verken kongolesiske eller norske myndigheter er villig å ta regningen for ny turbin og generator.

Løsningen for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold på sykehuset er derfor solkraft, som har kommet på plass i vinter.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

150.000 kroner til ny fødestue

Tags: , , , , , ,

150.000 kroner til ny fødestue


Fødestua i Likati er på plass, nå står Bambesa for tur, også den finansieres av gaver fra Sykepleiernes misjonsring.

Av Roger Dahl

Det er Mor og barn-aksjopnen i Kongo, som ledes av Anne Britt Eiens og simonette Håland som står bak søknaden til Sykepleiernes misjonsring. For to år siden ble det gitt penger til fødestue i Likati. Den er nå på plass. Ny søknad er godkjent, slik at helsesenteret i Bambesa også får ny fødestue.  Vi har i tillegg ønske om å bygge ytterligere tre fødestuer, slik at alle helsesentrene får gode og hensiktsmessige fødestuer.

Baptistene i Bas Uele i Kongo, som vi samarbeider med, driver 12 helsesentre.  Vi har i mange år gitt gratis medisin til barn under to år rundt omkring på alle våre 12 helsesentre. Mor – Barn kontoen dekker i tillegg utgifter til dem som må ta keisersnitt, og i samarbeid med Sykepleiernes misjonsring sørger vi også for nye fødestuer-

 

 

 

Vi har ønske om å bygge fire nye fødestuer til, over en femårs periode, vi har begynt forberedelser til den neste fødestua i Bambesa. De andre sju helsesentrene har bra fødestuer, men trenger noe nytt utstyr etter hvert.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Vår dyktige regnskapsfører

Tags: , , , , ,

Vår dyktige regnskapsfører


Cecilie Kwandelewey er både viktig og dyktig. Hun er ansvarlig for å føre alle prosjektregnskapene.

Av Arild Harvik

Cecilie er utdannet ved handelshøyskolen i Kisangani, med NORAD stipend. Stipendet til henne var en god investering.  For noen år siden ble alle regnskapene ført for hånd. Nå brukes data, og det vi trenger av regnskapsmateriell på kontoret på Stabekk, blir overført vi internett.

P1020632Cecilie bor nede i selve Buta. Det er langt å gå opp til jobben. Derfor – en splitter ny – motorsykkel.  Det er noen, men ikke mange kvinner i Buta som kjører på egen sykkel. Cecilie er en  av dem.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

To blir brødre som gleer seg over menighetsvekst!

Tags: , , , ,

To blir brødre som gleer seg over menighetsvekst!


Pastor Thelemitaba ( til venstre) er leder for ”Kristen Fostring” i Kongo, som bistår menighetene i evangeliseringsarbeidet.

Av Arild Harvik

Oppgavene til Thelemitaba  består i å legge til rette for undervisnings opplegg i menighetene.  Thelemitaba er en dyktig og engasjert person med sterke menigheter og  et stor hjerte for de lokale menighetene.
Pastor Malenge er leder for evangeliseringsarbeidet. Malenge har vært arbeidet som pastor i noe over 40 år. Han er en viktig støttespiller når det gjelder evangeliseringskampanjer og menighetsplanting.

Det er cirka 350 menigheter i Bas- Uele. De strekker seg over område som i utstrekning – nord – sør – tilsvarer avstanden mellom Oslo og Trondheim. En rundtur- for å besøke alle menighetene – betyr en motorsykkelreise på ca. 100 mil.

Ved utgangen av 2013 var det 33 200 døpte medlemmer i disse menighetene. Dåpstallet for 2013 var på hele 2300 mennesker, det gir en netto tilbekst på ca 1400 medlemmer.

I tillegg til de planlagte årlige aktivitetene – vil det i 2103 bli fokusert på søndagsskolearbeid –  opplegg for barn og ungdom. Vi støtter dette arbeidet med kr 90 000.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Sørger for bøker til universitets- biblioteket

Tags: , , , ,

Sørger for bøker til universitets- biblioteket


Vi har fått penger fra NORAD til å utruste universitetet i Buta med bibliotek. Det vil bety en stor forskjell for de 850 studentene.

Av Arild Harvik

I Buta ligger et lite universitet. Det har cirka 850 studenter, og det undervises i en rekke fag; afrikansk kultur, fransk, afrikanske språk, geografi, matematikk, engelsk, regnskap, geografi, og miljøbevaring.

De fleste studentene tar sike på å undervise, grunnskole og videregående skole. Bygningene de holder til i er et nedlagt belgisk hospital. Det er en selvfølge at skoler – universiteter har et bibliotek, tilgang på faglitteratur for elever og lærere.  Slik er det ikke i Buta.

I samarbeid med de lokale myndigheten i Buta og våre venner i baptistsamfunnet der har vi søkt NORAD om hjelp, og vi har fått et positivt svar. I løpet av de tre neste årene skal vi sammen gi universitetet et bibliotek. I løpet av 2016 skal det være ferdig. Da skal følgende arbeid være gjort:

  • Bygningen skal settes i stand med innvendig maling, bokhyller, bord – stoler – belysning.
  • Utstyr skal kjøpes, som data- og kopimaskiner.
  • Bøker skal kjøpes inn, reglement for utlån av bøker skal være på plass.

Når prosjektet er avsluttet, og studentene sitter bøyd over bøkene har NORAD og Baptistsamfunnet bidratt med 1.100 000 kroner. Arbeidet vil komme i gang våren 2014

Vi har tidligere formidler penger til tilsvarende bibliotek i Bondo.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Gode resultater med mikrokreditt i Kongo

Tags: , , , , ,

Gode resultater med mikrokreditt i Kongo


Siden spare- og låneprogrammet ble staret i 2010, har ca 2300 blitt medlemmer av programmet. Bildet viser Gunnar Jan Eines i samtale med ledere.

Av Arild Harvik

Resultatene er gode, vi får rapporter, og har møtt kvinner som forteller at økonomien er blitt vesentlig bedre. Penger til å starte mine ”business”, penger til skolegang for barna, penger til en sykkel osv.

Prosjektet har så langt blitt drevet i Buta området. Det vil nå bli utvidet til andre også andre distrikter. Inn under prosjektet ligger også lese og skriveundervisning samt undervisning i ”sivile rettigheter”.

I løpet av 2013 er det startet  32 mye spare- og lånegrupper ( ca 300 nye medlemmer) Det er produsert 30 radioprogrammer der temaet har vært demokrati og sivile rettigheter. Samtidig er 64 nye ”lese og skrivelærere” under utdanning.

penger_kongoNår programmet nå utvides til nye områder – Aketi og Jingila – er det behov for flere transportmidler. Fire mye  motorsykler  og 32 sykler. Videre er det kjøpt inn  materiell til lese og skriveundervisningen.

Når støtten fra Norge avsluttes i i 2016 håper vi at ca 6400 kvinner skal være aktive i prosjektet For 2013 er budsjettet på 584 000. Norad støtter arbeidet med 90% av totalkostnaden.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

DIGNI med gode tilbakemeldinger etter besøk i Kongo

Tags: , , , , ,

DIGNI med gode tilbakemeldinger etter besøk i Kongo


Representanter fra Digni var i april på besøk i Buta.  Etter besøket understreker de den betydelige rollen baptistkirkene I Bas-Uele (CBCN) spiller når det gjelder tiltak for å forbedre levevilkåren for befolkningen i Bas- Uele.

Av Arild Harvik

Alle bistandsprosjektene som NORAD støtter, godkjennes, administreres og kontrolleres av Digni. Under besøket ble administrative og økonomiske sider ved CBCN og prosjektene gjennomgått og kontrollert.  Besøket var viktig, det gav Digni’s saksbehandlere et nærbilde av forholdene i Bas- Uele, menighetsarbeid, bistandsarbeid, levevilkårene for befolkningen.

Vi arbeider med å sluttføre en rapport. Digni har for sin del gitt oss en del konklusjoner.

  • Digni understreker den betydelige rollen baptistkirkene I Bas-Uele (CBCN) spiller når det gjelder tiltak for å forbedre levevilkåren for befolkningen i Bas- Uele.
  • Digni har unders sitt besøkt observer at CBCN står overfor spesielle utfordringer og oppgaver. Elementære  samfunnsfunksjoner  som helse –skole –veier – post – telefon- politi mangler.
  • CBCN og den katolske kirke synes å være de eneste sosiale institusjoner som fungerer. Det finnes få eller ingen andre organisasjoner i regionen som er opptatt av sivialbefolkningens vel og ve.
  • Digni vil samarbeide med CBCN og DNB om bistandsmessige tiltak, i samsvar med NORADs regningslinjer, til beholdningens beste.
  • Digni anbefaler at det settes forku på CBCNs evne til å administrere bistandsprosjekter og CBCN egne kirkeaktiviteter.

I tillegg til disse konklusjonene oppsummerer Digni inntrykk av samtalene med CBCN slik:

–  I løpet av de fem dagene vi var gjester i Buta, vil vi takke for gjestfrihet og for den åpne og ærlige tonen i samtalene med dere. På tross av alle utfordringene, private, i forhold til lokale så vel  som nasjonal problemer, har våre samtaler vært saklige. Vi har ikke møtt en tiggende holdning, men tvert imot opplevd ønsket om et saklig og gjensidig samarbeid.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!