Tag Archive | "Lahu"

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

Tags: , , , , ,

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand


Vi har støttet evangeliseringsarbeidet til Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) siden familien Hadland bodde og jobbet som misjonærer i Chiang Mai. I midten av september vedtok hovedstyret å utvide samarbeidet med fem nye år, 2016 – 2020.

Av Lise Kyllingstad

Visjonen deres er at alle Lahu’er skal ta imot Jesus. Det finns 120.000 Lahu’er i Thailand. 20.000 av disse er kristne. TLBC jobber målrettet med evangelisering og kirkeplanting. De finner en landsby som er åpen for evangeliet, og så sender de en evangelist med familien sin til å bo og jobbe der. De har i dag evangelister i 19 landsbyer. 15 av disse er støttet av oss, 4 er støttet lokalt.

I perioden 2008 – 2015 er 457 personer blitt døpt!

Lahu-folket er animister, og heksedoktoren er deres åndelige overhode. Metoden de bruker for å evangelisere er delt inn i fire trinn:

  1. Få tillatelse av heksedoktoren til å komme dit og evangelisere
  2. Hjemmebesøk hvor de forteller om Jesus «fire place good news»
  3. Juleselskap for alle i landsbyen, med leker på dagen og gudstjeneste på kvelden
  4. Invitere leger og annet hjelpepersonell til landsbyen for å gi tilbud til folk som er syke

Etter hvert inviterer de også ulike organisasjoner til å komme inn i landsbyen for å hjelpe til med utbygging av f.eks. brønner og toaletter.
Gjennom denne måten å «bry seg om» landsbybefolkningen, forkynner de evangeliet både i ord og handling, og de opplever at folk blir frelst.

Målet er at hver nystartede menighet skal bli økonomisk selvstendig. Dette tar lang tid, siden folk i landsbyene er fattige, og nyfrelste har ikke et etablert forhold til dette med å gi tiende til kirken.
De ønsker å utvide arbeidet sitt og har planer om å starte evangelisering i ytterligere to landsbyer i 2016.

Evangelistene som bor og jobber på denne måten, samles to ganger i året til opplæring og gjensidig oppmuntring.

TLBC har også opplæring av evangelister fra Lahu-landsbyer i Burma, og de drar på jevnlige evangeliseringsturer til Kina. Lahu-folket, som er en minoritetsgruppe, finnes i Nord-Thailand, Burma, Kina og Laos, samt en liten gruppe i Vietnam.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

Evangeliserings- arbeidet går for full maskin

Tags: , , ,

Evangeliserings- arbeidet går for full maskin


Tjue nyfrelste blei døpt i Thailand!

Av Øyvind Hadland

Evangelistkoordinator Norachai Jatae fortel at evangeliseringsarbeidet går for «full maskin». Rett før sommaren var eit evangeliseringsteam på besøk i landsbyen Japa. Dette er ein landsby med 600 innbyggjarar og ligg i Chiang Rai provinsen.

Folka som bur her tilhøyrar undergruppa Kvit Lahu (kvit pga kleda dei brukar under tradisjonelle ritual), og er ei gruppe TLBC (Thailand Lahu Baptist Convention)  ikkje har nådd ut til før.

Under besøket tok 20 personar i mot Jesus som frelsar, dei er nå døypt og lagt til den nye menigheta som evangelist Benjamin er leiar for.

dåp i Japa_Thailand

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Evangeliserings- arbeidet går for full maskin

Vil bygge kapell i landsbyen Huay Va

Tags: , , ,

Vil bygge kapell i landsbyen Huay Va


Landsbyen ligger i distrikt 7, som det blir kalt, der Thailand Lahu Baptist Convention starta evangeliseringsarbeidet for eit par år sida.

Av Øyvind Hadland

De starta da opp arbeid i landsbyen Huay Va. Denne landsbyen er òg relativ stor i lahu-målestokk med 500 innbyggjarar. Landsbyen ligg i Lampang-provinsen og er den fyrste landsbyen i denne provinsen TLBC arbeider i.

Norachai oppmodar oss om å be for dei åndelege leiarane i landsbyen,. Distrikt 7 har samla inn midlar for å kjøpe ein grunn i Huay Va, der skal til å byggje eit hus til evangelisten og eit lite klasserom/kapell til å ha samlingar i og undervise i lese og skrive lahu.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Vil bygge kapell i landsbyen Huay Va

Døpt 15 i Thailand

Tags: , , ,

Døpt 15 i Thailand


Nokre hugsar kanskje Kaldtvannsbekken, den fyrste landsbyen me arbeidde i. Evangelistane Samuel og Haepae såg ikkje så mykje resultat landsbyen, derfor tok dei opp arbeid i to andre landsbyar i området, Basi og Khetu, for nokre år sidan. Tidlegare i år vart 15 personar frå desse landsbyane døypt.

Av Øyvind hadland

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Døpt 15 i Thailand

Nytt fra lahukyrkja i Thailand

Tags: , , , ,

Nytt fra lahukyrkja i Thailand


Evangelistane hos Lahukirka (TLBC)  har denne sommaren hatt evangeliseringsframstøyt i ein landsby heilt utan kristne.

Av Øyvind Hadland

I løpet av sommaren har teamet satsa i ein landsby kalla Huay Wat. Dette er pionerarbeid som er begynt nå i 2013. Det er ingen kristne i landsbyen, og narkotika og skytevåpen florerar. Evangeliseringskoordinator Norachai sukkar ”hugs å be for oss”. Eit team med bibelskuleelevar besøkar nå Huay Wat to gonger om månaden.

I landsbyen Bang Ban er Evangeliseringsteamet gått saman med distrikt 3 i TLBC og bygd ei kyrkje. Det er stort å sjå at dei lokale tek ansvar både for løna til evangelisten og bygginga. Evangelisten i landsbyen, Ae Hka, pendlar til bibelskulen i Chiang Mai. Der blomstrar han og er nå valt til gruppeleiar i si elevgruppe. Det har òg vore eit helseteam med leger, sjukepleiarar og tolkar i Bang Ban.

I Thailand arbeider evangelistteamet med  evangeliseringskoordinator Norachai Jatae i spissen utrøytteleg vidare.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Nytt fra lahukyrkja i Thailand

Inspirerende med besøk fra Thailand

Tags: , , ,

Inspirerende med besøk fra Thailand


Evangelist Narong og evangelistkoordinator Norachai fra Lahu-kirken i Thailand er på besøk i Norge. 

Av Roger Dahl

De kom til Norge på lørdag, og allerede søndag formiddag var det gudstjeneste i Lillehammer Baptistkirke. Her kunne de to fortelle om menighetsplantingsarbeidet blant Lahu-folket i Thailand. Misjonskonsulent Øyvind Hadland oversetter fra thai til norsk.

Våre venner fra Thailand blir i Norge en uke og reiseruten videre er: Tirsdag 16. i Tistedal, torsdag 18. i Stavanger, fredag 19. på Ålgård og 20.-21. er de i Harstad-regionen.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Inspirerende med besøk fra Thailand

Bil til evangelisering og menighetsplanting

Tags: , , ,

Bil til evangelisering og menighetsplanting


En bil vil lette arbeidet med å koordinere menighetsplantingsarbeidet i Thailand. Dette har det vært samlet inn penger for å løse, både i Ålgård Baptistmenighet, på landsmøtet og andre steder.

Av Roger Dahl

I løpet av tida familien Hadland har arbeidet med menighetsplanting i Thailand har menighetsplantingsarbeidet til Lahu baptistene vokst fra 0 til 13 landsbyen, og nye landsbyer venter på evangelister.

Disse landsbyene er spredt ut over et stort område nord for Chiang Mai. Den nærmeste landsbyen ligger 17 mil fra Chiang Mai, for å komme til flere av landsbyene må man opp jordveier med over 20 % stigning.

– Flere av disse menighetsplantingene er vokst til kristne fellesskap på 15-30 medlemmer, pluss barn, forteller misjonær Øyvind Hadland og fortsetter:

– En av nøklene har vært hyppige besøk av landsbyene for oppmuntring og veiledning. Videre har vi flere evangeliseringsfremstøt i løpet av året, alle evangelistene deltar på disse fremstøtene for å hjelpe, ha fellesskap og lære. En tredje nøkkel har vært ukelange evangelisttreningsdager med undervising på dagtid og evangelisering eller inspirasjonsmøter på kveldstid.

– Til alt dette må en frakte utstyr som høytalere, forsterkere, prosjektør og lerret, strømgenerator hvis landsbyen ikke har strøm, og mat for flere dager til 200-30 mennesker. I tillegg har vi som regel vært fem til sju personer på hver tur. Med andre ord, bil er helt uunnværlig, avslutter Hadland og røper at drømmen om en Toyota Vigo Smart cab med firehjulstrekk er innen rekkevidde.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Bil til evangelisering og menighetsplanting

Spanderte mat på hele landsbyen…

Tags: , , ,

Spanderte mat på hele landsbyen…


… for at alle etterpå skulle høre evangeliet forkynt . Evangeliseringskoordinator Norachai  kan fortelle om stort engasjement og initiativ blant Lahu-folket i Thailand.

Misjonær Øyvind Hadland samarbeider tett med Norachai, og forteller i sitt nyhetsbrev at en av menighetsplantingene hadde samlet sammen penger for å renovere kirkebygningen sin. Det hadde blitt drevet arbeid i landsbyen uten resultater i nesten 10 år før det kom et gjennombrudd i fjor.

De samlet også sammen penger slik at de kunne spandere mat på hele landsbyen for en hel helg. For at landsbybeboerne kunne ha tid til å høre på forkynnelse, sang og vitnesbyrd.

– Dette er akkurat slike resultater vi ønsker å se, sier Hadland og understreker det slik:

– Eierskap for den lokale menigheten, offervilje til å gi og lokal kreativ ledelse. Misjon er ikke hvor mange som blir frelst, men at disipler blir gjort.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Spanderte mat på hele landsbyen…

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!