Tag Archive | "medlemstall"

Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd

Tags: , ,

Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd


Medlemstallene fra 31. desember 2011 er nå samlet sammen. De forteller om 6158 med fullt medlemskap. Målsettingen om 6000 baptister og 100 menigheter innen 2020 ble vedtatt på landsmøtet i Bergen i 2007.

Av Roger Dahl

Det manglet bare 50-60 stykker på å passere 6000 grensen ved forrige årsskifte. Etter hvert som medlemstallene kom inn for status ved siste årsskifte økte spenningen i DNBs administrasjon, om det virkelig var mulig å nå 6000-tallet dette året. Noe en gjorde med god margin.

Det gjensstår noen menigheter før en eventuelt også når målsettingen om 100 menigheter. I skrivende stund erdet 93 menigheter som er medlem av Baptistsamfunnet. Etter forrige landsmøte var medlemstallet 94, men Tvedestrand Baptistmenighet har siden det lagt inn årene, og blitt en del av Arendal menighet. I forkant av årets landsmøte er det to medlemsøknader. Om begge menighetene tas opp som medlemmer vil det være 95 menigheter etter årets landsmøte.

Bildet viser et stort karenkor som sang på sommerfesten i Skien i 2010.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd

Stor vekst i medlemstallet

Tags: , , , , , , , , , , ,

Stor vekst i medlemstallet


Tallet på døpte baptister i Norge har økt med nesten seks prosent i 2010. Bildet viser det store karen-koret på sommerfesten i Skien.

Tallet på baptister i Norge var ved årsskiftet 5945, mens det året før var 5619. Omkring halvparten av veksten skriver seg fra medlemmer i de fem nye menighetene som ble tatt opp på landsmøtet i fjor.

I tillegg viser tallene vi har til rådighet at det er vekst i medlemstallet i mange av de etablerte menighetene også. Halvparten av menighetne rapporterer om vekst, mens bare en femtedel har registrert tilbakegang.

De fem største menighetene var Skien, Ålgård, Halden, Oslo 1. og Bergen menigheter.
Norway Chin, Skien, Ålgård, Carson Arendal og Zion Egersund har vokst med ti eller flere medlemmer.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Stor vekst i medlemstallet

Eldst og størst

Tags: , , ,

Eldst og størst


De siste medlemsrapportene viser at Skien Baptistmenighet er den største baptistmenigheten i Norge med 278 døpte medlemmer.

I fjor sommer feiret menigheten sitt 150-års jubileum, og ble samme året også den største baptistmenigheten i landet. Men Skien er tett fulgt  Halden og Ålgård Baptistmenigheter, som begge har 271 døpte medlemmer.

Om vi regner med med tallet på barn og juridiske medlemmer er det Halden som får høyest medlemstall totalt sett.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Eldst og størst

Innrapporterer 264 flere enn i fjor

Tags:

Innrapporterer 264 flere enn i fjor


De norske baptistmenighetene hadde ved siste årsskifte 264 flere medlemmer enn ett år tidligere.

Det er administrasjonskonsulent Håkon Sigland som forteller dette til nettstedet baptist.no. Totalt innrapporteres det 10704 medlemmer.

I disse tallene ligger det også fem nye menigheter med 194 medlemmer. En del av disse har tilhørt andre baptistmenigheter tidligere, men innebærer alene en vekst i medlemstallet på omkring 100 medlemmer. Resten er fordelt på en rekke menigheter.

Vi gjør oppmerksom på at dette er tall som inkluderer barn og andre med juridisk tilhørighet.  Innrapporteringen skal nå kontrolleres av myndighetene før endelig medlemstall kan fastsettes.

Bildet er fra en menighetsplanterhelg, og fokuset på nye menigheter er med å gi den vekst Baptistsamfunnet opplever for tiden.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Innrapporterer 264 flere enn i fjor

Høyeste medlemstall noensinne

Tags: , , ,

Høyeste medlemstall noensinne


150 år gamle Skien Baptistmenighet fikk tre nye familier som medlemmer i august. Menigheten har nå 282 medlemmer, som er det høyeste medlemstallen menigheten noen gang har hatt.

Det ble en storslått gudstjeneste søndag ettermiddag med 5 barnevelsignelser, dåp og opptak av seks nye menighetsmedlemmer tillegg til flere nye menighetsbarn. Pastor Sveinung Vaagen talte inspirert om liv, kraft og glede i en god besøkt forsamling.

Skien baptistmenighet har nå 282 medlemmer, og det er det høyeste medlemstallet gjennom tidene. Fire flere enn under vekkelsen på 1930-tallet. Gud har besvart bønnene om vekst. Vi kan heller ikke huske at det noen gang tidligere har blitt barnevelsignet 5 barn i en og samme gudstjeneste.

I tillegg hadde menigheten også gleden av å feire dåp, og det er bestandig stort i menighetsfellesskapet.

Det er Skien Baptistmenighet som melder dette på sine nettsider.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Høyeste medlemstall noensinne


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!