Tag Archive | "menighetsplanting"

Rapporterer om framgang!

Tags: , ,

Rapporterer om framgang!


Statistikkopplysningene fra menighetene er samlet. De viser at det også i 2013 var vekst i baptistsamfunnet, slik det har vært de senere årene. Bildet er fra en dåpshandling hos Bykirka i Lillehammer. en menighet som ble tatt opp i kirkesmfunnet i 2013. 

Av Roger Dahl

I fireårsperioden fra 2010 til 2013  forteller tallene om vekst i antall menigheter, i tallet på døpte medlemmer, jurdiske medlemmer og i dåpstallene.

I 2013 ble det rapportert om  142 dåpshandlinger. i 2012 var tisvarende tall 138, i 2011 133 og i 2010 på 99 dåpshandlinger.  Tilsvarende har medlemsutviklingen gått fra 5945 i 2010 til 6560 i 2013. I 2012 var tallet 6380 og 20111 6158 døpte medlemmer.

Det innrapporterte tallet for juridiske medlemmer  har økt fra 11 217 i 2010, til 11609 i 2011, 11810 i 2012 og 12022 juridiske medlemmer i 2013.

Antall menigheter har også økt år for år i den samme perioden. Fra 89 i 2010 til 97 ved utgangen av 2013.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

40 baptister deltok på Sendt konferansen

Tags: , ,

40 baptister deltok på Sendt konferansen


Flere av baptistene  var aktive bidragsytere i programmet, som samlet omkring 800 mennesker.

Av Mette Marie Bommen

27-29. mars var rundt 800 mennesker samlet til nasjonal konferanse for menighetsplanting, kaldt «SENDT for noe større». Det Norske Baptistsaamfunn var en av medarrangørene sammen med 14 andre kirkesamfunn og organisasjoner fra hele bredden av kristen-Norge. 40 baptister var med på konferansen, som både omfattet en stor bankett, felles møter, seminarer og speedlearning. Blant seminarholderne fra vår sammenheng var Thang Hlun, Noatien Outtara, Shalome Croos og Mette Marie Hebnes.
Fredag hadde vi en fin nettverkssamling for baptistene i Oslo 1 med fokus på menighetsplanting og -utvikling, erfaringsutveksling, bønn og fellesskap. Konferansen ble avsluttet med et opprop undertegnet av lederne i de 15 organisasjonene som stod bak SENDT. Vi tror konferansen vil ha ringvirkninger i Norge i mange år framover.
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Storsamling for å danne nye menigheter

Tags: ,

Storsamling for å danne nye menigheter


Nærmere 800 personer fra hele landet samles torsdag til lørdag denne uken i Oslo kongressenter til en nasjonal konferanse der temaet er menighetsplanting og evangelisering.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Konferansen Sendt for noe større, i regi av nettverket Dawn Norge, er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge.

Kontaktperson for Dawn Norge, Øivind Augland, forteller at det legges opp til mange oppfølgingsaktiviteter i etterkant av konferansen. Det kan skje både innad og på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk, samt på regionalt nivå.

-Mangfold vitaliserer
-Noen vil kanskje spørre om det ikke er nok menigheter i Norge allerede?
-Realiteten er at det er mange steder og bydeler som ikke har noe levende menighetsliv. Også en del steder i Midt-Norge og i industribygder på Vestlandet er levende menighetsfellesskap i ferd med å dø ut, sier Augland.

Han viser også til undersøkelser gjort av professor Pål Repstad ved Universitetet i Agder som klart tyder på at religiøst mangfold virker religiøst vitaliserende. Det vil si at hvis det etableres en ny menighet i et område der det allerede er en eller flere menigheter, vil antallet aktive kristne øke.

Augland sier at de ulike kirkesamfunn og organisasjoner som deltar skal ha egne samlinger underveis i konferansen, der det er meningen at hver enkelt organisasjon skal spørre seg selv om hva det som kommer fram på konferansen bør få av konsekvenser for arbeidet i deres organisasjon.

Viktige mål
Augland peker på tre viktige mål for konferansen.
Det ene er å gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap.
Det andre er å gi hjelp til å forstå de ulike kulturer man møter i planting av nye fellesskap i Norge.
Endelig ønsker man å overføre erfaring fra de som arbeider med menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.
Arrangørene har hatt som mål at halvparten av deltakerne på konferansen skulle være under 35 år. Det målet har de nesten nådd. I skrivende stund er cirka 45 prosent av de påmeldte under 35 år.

Opprop
Ved avslutningen av konferansen er det planen at alle deltakerne skal undertegne et opprop.
-Oppropet sier noe om hvor vi står som kirke nå, og noe om veien videre, og jeg tror det vil bli symbolsk viktig for det som skal skje framover, sier Øivind Augland. KPK

Fakta:

  • Dawn-Norge er et nettverk som gjennom faktainnsamling og -formidling og ulike arrangementer vil koordinere og oppmuntre til at det plantes nye kristne menigheter og fellesskap i Norge.
  • De siste årene har Dawn Norge arrangert Dawn Forum, sist i januar 2013 da 200 ledere og menighetsplantere var samlet. Den forrige nasjonale konferansen ble avholdt i Oslo 2006.
  • Årets nasjonale konferanse arrangerer Dawn Norge i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Pinsebevegelsen, Misjonsforbundet, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Baptistsamfunn, Metodistkirken, Det Norske Misjonsselskap, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Frelsesarmeen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Ungdom i Oppdrag, Kristent Nettverk og Agenda 1.
  • Over 40 baptister deltar på konferansen.

 

Augland_Øivind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øivind Augland i Dawn Norge håper konferansen vil bidra til å vitalisere menighetslivet mange steder i landet.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Menighetsplanting i Bagdad

Tags: , , ,

Menighetsplanting i Bagdad


Baptistsamfunnet  støtter menighetsplantinger gjennom European Baptist Federation.  I Bagdad støtter vi en menighetsplanter so mSkein Baptistmenighet har tatt ansvar for å finansier for oss.  Nedenfor gjengir vi en rapport far arbeidet.  Av sikkerhetsmessige grunner er navnet på pastoren ikke oppgitt på nettet.

 

Kjære venner !

Her er min rapport om arbeidet.

Situasjonen for menighetsplantingen er nå noe mer stabil. Vi møtes to til tre ganger i måneden. Vanligvis prøver vi og møtes i huset mitt, men noen ganger møtes i andre medlemmers hus.

Det er en begrenset vekst i arbeidet. Grunnen til det er sikkerhetssituasjonen i Bagdad, som virker sterkt inn på vår tjeneste. Nå har vi ti personer som jevnlig er med i gruppen . Vi møtes for å tilbe, be og studere bibelen.

Jeg er den eneste som forkynner og underviser, og jeg leder også lovsangen. Vi gleder oss til å lansere en ny oppgave som er opplæring fra andre ledere av moderkirken. Den fremtidige planen er å bygge et godt forhold til lokalsamfunnet. Slik at jeg kan kommunisere og bygge en bro for å forkynne evangeliet. Jeg tenker spesielt på de mange muslimene i vårt nabolag.

Jeg har den siste tiden lest mye i bibelen, og pastoren i moderkirken støtter meg ved å veilede og gi råd til å fokusere på Bibelen og noen tolkninger.

Moderkirken gir oss bibeler, sangbøker og bibelkommentarer. Pastoren deres kommer også noen ganger og er sammen med oss.

Den eneste økonomiske støtten som jeg får er fra Skien baptistmenighet, gjennom EBF.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Ny baptistmenighet i Sandnessjøen

Tags: , , ,

Ny baptistmenighet i Sandnessjøen


Vi kan glede oss over at det i vårt distrikt ble etablert en ny Baptistmenighet i 2013, denne gangen i Sandnessjøen på Helgelandskysten, som ble ønsket velkommen på landsmøtet sist sommer.

av Hermod Bakkevoll

Menigheten består for det meste av asylsøkere og bosatte flyktninger fra flere afrikanske land, og har fått navnet «Lighthouse International Baptist Church». Menigheten ble stiftet i 2012, og ble tatt opp og ønsket velkommen til Baptistsamfunnet under landsmøtet i juli 2013.

Stiftelsesfest ble holdt 8. desember, og distriktsarbeideren deltok på stiftelsesfeiringen. Menigheten teller cirka 20 personer, men på stiftelsesfesten kom det mange i tilegg for å feire. Både fra andre menigheter i Sandnessjøen, og tilreisende fra Helgelandskysten forøvrig.

Det ble en fantastisk flott markering med et rikholdig festprogram, og flott servering etterpå. Vi ønsker menigheten velkommen til vårt fellesskap, og vil ta dem med i våre bønner.

s01- S2andnessjøen_lite Bildetekster:
Over: De fleste medlemmene i “Lighthouse International Baptist Church” i Sandnessjøen. Foto: Dan K. Owusu
 Til venstre. Menighetsledelsen. Til høyre: Noatien Appolinaire, i midten, Judith Egbe Omoridion, og til venstre, Dan K. Owusu

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Nytt fra lahukyrkja i Thailand

Tags: , , , ,

Nytt fra lahukyrkja i Thailand


Evangelistane hos Lahukirka (TLBC)  har denne sommaren hatt evangeliseringsframstøyt i ein landsby heilt utan kristne.

Av Øyvind Hadland

I løpet av sommaren har teamet satsa i ein landsby kalla Huay Wat. Dette er pionerarbeid som er begynt nå i 2013. Det er ingen kristne i landsbyen, og narkotika og skytevåpen florerar. Evangeliseringskoordinator Norachai sukkar ”hugs å be for oss”. Eit team med bibelskuleelevar besøkar nå Huay Wat to gonger om månaden.

I landsbyen Bang Ban er Evangeliseringsteamet gått saman med distrikt 3 i TLBC og bygd ei kyrkje. Det er stort å sjå at dei lokale tek ansvar både for løna til evangelisten og bygginga. Evangelisten i landsbyen, Ae Hka, pendlar til bibelskulen i Chiang Mai. Der blomstrar han og er nå valt til gruppeleiar i si elevgruppe. Det har òg vore eit helseteam med leger, sjukepleiarar og tolkar i Bang Ban.

I Thailand arbeider evangelistteamet med  evangeliseringskoordinator Norachai Jatae i spissen utrøytteleg vidare.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Fem døpt i nystartet menighet i Italia

Tags: , , ,

Fem døpt i nystartet menighet i Italia


I Padua i Italia ser man nå de første gode resultatene av arbeidet med menighetsplanting. 7. august kunne baptistmenigheten Agape døpe fem personer som har funnet Jesus sin Frelser den siste tiden.

Av Bjørn Olav Hansen
De ble døpt på bekjennelsen av sin tro i sjøen Santa Croce. Rundt den vakre sjøen var det svært mange turister denne dagen, som fikk se de fem bli døpt med full neddykkelse. Det gav muligheten til å dele evangeliet med flere av dem etterpå.

De fem som ble døpt kom fra Albania, Brasil, Italia, Nigeria og Ukraina. Alle bosatt i Italia. Den nye baptistmenigheten i Padua blir en flerkulturell menighet allerede fra starten av. Etter dåpshandlingen ble det holdt en fest for de nydøpte på stranden av Santa Croce sjøen.

Dåpshandlingen er ekstra hyggelig i et år hvor de italienske baptistene kan feire sitt 150 års jubileum.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Startet opp virkeåret med dåp og medlemsopptak

Tags: , ,

Startet opp virkeåret med dåp og medlemsopptak


Siste søndagen i august kunne Bykirka Lillehammer, som ble tatt opp som menighet i Det Norske Baptistsamfunn på landsmøtet i år, glede seg over dåp og medlemsopptak.

Av Roger Dahl

–Det var en flott måte å starte opp høstens arbeid på, sier forstander Jan Sverre Bekkelund til nettsiden Baptist.no.

–Det var en gledens dag for oss i Bykirka Lillehammer. Det var fantastisk vær og en nydelig ramme på vakre Nord Mesna vannet.

Mange hadde møtt opp for å feire dagen sammen med Bykirka Lillehammer, både under selve dåpen og på festen i Bykirka etterpå. Der ble det servert  pølser, vårruller og deilige kaker i caféen, etterfulgt av møte der fire nye ble ønsket velkommen til menigheten, alle fikk hver sin bibel i gave.

–Det var veldig stas å ha Roald Zeiffert fra Ung baptist med oss også. Han hadde en inspirerende tale om disippelskap! Vi er takknemmelig til Gud, avslutter Bekkelund.

Det var Rolf Erling Bekkelund, Johanna Korpberget, Law Pleh Hser Htoo og Eh Lwe Suvakci som ble ønsket velkommen til menigheten. Rolf Erling Bekkelund og Law Pleh Hser Htoo ble døpt samme dag, mens de to andre var døpt tidligere.

Alle fotos: Elise Bekkelund

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
25
lør
11:00 Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
okt 25 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere[...]
nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!