Tag Archive | "menighetsplanting"

Ny baptistmenighet på Sandnes

Tags: , ,

Ny baptistmenighet på Sandnes


Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn tok opp Sandnes International Church «The Lighthouse» som ny medlemsmenighet.

Av Roger Dahl

Menighetsfellesskapet ble etablert som et økumenisk engelsktalende fellesskap, og har etter hvert fått tett og nær kontakt med de andre baptistmenighetene i Rogaland. Flere av lederne i menigheten var baptister fra sine hjemland, og menigheten har baptistisk tro og ordning.

I landsmøtet uttrykte Ngango Paulo, som representerte menigeten, glede over å være en del av det baptistiske fellesskap. Paulo var baptist fra hjemlandet Angola. På bildet er han sammen med generalsekretær Terje Aadne, som ledet landsmøtet i forbønn for Paulo og menigheten han er med i.

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny baptistmenighet på Sandnes

God vekst i Kroatia

Tags: , , ,

God vekst i Kroatia


Baptistene i Kroatia har opplevd god vekst og framgang de siste årene , Både i de etablerte menighetene og i nyplantingene som er gjort har det vært positiv utvikling.

Dette forteller Daniel Trusiewicz som koordinerer Europaføderasjonens menighetsplantingsprosjekter. Bildet er fra en menighetsplantingsgruppe i Novi Marof, ca 100 kilometer fra Zagreb.

Les mer: http://ebf.org/19-09-2014-church-planting-in-croatia

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for God vekst i Kroatia

Helg for menighetsplantere

Tags: ,

Helg for menighetsplantere


23.-24. januar 2015 inviterer vi deg som ønsker å bli involvert i menighetsplanting? Som ønsker å være med å finne arbeidere for Guds Rike? Som er klar til å bringe Jesus  til mennesker i Norge?
Velkommen til Baptistenes menighetsplanterhelg!

Hvorfor menighetsplanterhelg?

 • Norge trenger oss: Landet vårt trenger nye menighetsfellesskap nært der folk bor, som kommuniserer med den kulturen de er en del av og mange steder finnes det i dag ingen levende menighetsfellesskap.
 • Nå målene våre: Baptistsamfunnet har et mål om å etablere nye menigheter. Det er mange menigheter som arbeider godt i Norge og mange små menigheter som trengs å styrkes. Men vi trenger også nye menighetsfellesskap i byer, bydeler og bygder hvor det ikke er evangeliske frimenigheter.
 • Vi vil bevisstgjøre, motivere og utruste folk til å leve i menighetsplanting. Det fins måter å jobbe nytt på som er både spennende og overkommelige.

Påmelding innen 6. januar

Hurdal

Gå ut sentret Hurdal

Praktisk info

 • Tid og sted: 23.-24. januar på Gå Ut senteret i Hurdal. Menighetsplanterhelgen går fra fredag til lørdag, slik at folk kan være hjemme igjen til søndagens gjøremål og vil foregå i etterkant av Dawn Forum 22.-23. januar.
 • Pris: Weekenden er høyt prioritert fra Det Norske Baptistsamfunns side, og vil bli sponset slik at ingen skal ha utgift over 500 kr inkl. transport. Studenter 250kr.
 • Bidragsytere: Torben Joswig fra Misjonsforbundet, Peet Saar, som har stått i tilsvarende arbeid i Estland,  Linda og Terje Aadne med flere, alle med erfaring og kunnskap om temaet.

Påmelding innen 25. desember

Kom gjerne to personer fra hver menighet!
Kjenner du andre utenfor menighetene som kunne være aktuelle å invitere med eller har andre spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Program

Fredag 23. januar 
17.00  Velkomst, introduksjon av deltakerne
17.30  Middag
18.30-21.30  Kveldssamling

 • Lovsang og bønn
 • Status for menighetsplanting i Baptistsamfunnet v/ Terje Aadne
 • Seminar i menighetsplanting
  Hvordan bygge sunne og sterke lederteam
  Innleder: Torben Joswig
 • Mulighet for forbønn

22.00 Kaffe og prat

Lørdag 24. januar
08.30 Frokost
09.30-10.00 Bønn og lovsang
10.00-11.30  Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner nye mennesker

11.30-12.30  Gruppesamtaler
12.30-13.30  Lunsj
14.00-14.45   Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner mennesker

15.00-16.00  Erfaringer med å bygge menighet over tid v/ Linda og Terje Aadne
16.00-16.45  Gruppesamtale
17.00 Avslutningsmiddag
18.00 Utsendelse
19.00 Hjemreise

Vennlig hilsen
for Det Norske Baptistsamfunn,
Terje Aadne, generalsekretær
Bente Sandtorp, studentpastor HL
Øystein Lode, hovedstyremedlem
Linda Aadne menighetsplanter og pastor

Påmelding innen 25. desember

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Helg for menighetsplantere

Rapporterer om framgang!

Tags: , ,

Rapporterer om framgang!


Statistikkopplysningene fra menighetene er samlet. De viser at det også i 2013 var vekst i baptistsamfunnet, slik det har vært de senere årene. Bildet er fra en dåpshandling hos Bykirka i Lillehammer. en menighet som ble tatt opp i kirkesmfunnet i 2013. 

Av Roger Dahl

I fireårsperioden fra 2010 til 2013  forteller tallene om vekst i antall menigheter, i tallet på døpte medlemmer, jurdiske medlemmer og i dåpstallene.

I 2013 ble det rapportert om  142 dåpshandlinger. i 2012 var tisvarende tall 138, i 2011 133 og i 2010 på 99 dåpshandlinger.  Tilsvarende har medlemsutviklingen gått fra 5945 i 2010 til 6560 i 2013. I 2012 var tallet 6380 og 20111 6158 døpte medlemmer.

Det innrapporterte tallet for juridiske medlemmer  har økt fra 11 217 i 2010, til 11609 i 2011, 11810 i 2012 og 12022 juridiske medlemmer i 2013.

Antall menigheter har også økt år for år i den samme perioden. Fra 89 i 2010 til 97 ved utgangen av 2013.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Rapporterer om framgang!

40 baptister deltok på Sendt konferansen

Tags: , ,

40 baptister deltok på Sendt konferansen


Flere av baptistene  var aktive bidragsytere i programmet, som samlet omkring 800 mennesker.

Av Mette Marie Bommen

27-29. mars var rundt 800 mennesker samlet til nasjonal konferanse for menighetsplanting, kaldt «SENDT for noe større». Det Norske Baptistsaamfunn var en av medarrangørene sammen med 14 andre kirkesamfunn og organisasjoner fra hele bredden av kristen-Norge. 40 baptister var med på konferansen, som både omfattet en stor bankett, felles møter, seminarer og speedlearning. Blant seminarholderne fra vår sammenheng var Thang Hlun, Noatien Outtara, Shalome Croos og Mette Marie Hebnes.
Fredag hadde vi en fin nettverkssamling for baptistene i Oslo 1 med fokus på menighetsplanting og -utvikling, erfaringsutveksling, bønn og fellesskap. Konferansen ble avsluttet med et opprop undertegnet av lederne i de 15 organisasjonene som stod bak SENDT. Vi tror konferansen vil ha ringvirkninger i Norge i mange år framover.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 40 baptister deltok på Sendt konferansen

Storsamling for å danne nye menigheter

Tags: ,

Storsamling for å danne nye menigheter


Nærmere 800 personer fra hele landet samles torsdag til lørdag denne uken i Oslo kongressenter til en nasjonal konferanse der temaet er menighetsplanting og evangelisering.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Konferansen Sendt for noe større, i regi av nettverket Dawn Norge, er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge.

Kontaktperson for Dawn Norge, Øivind Augland, forteller at det legges opp til mange oppfølgingsaktiviteter i etterkant av konferansen. Det kan skje både innad og på tvers av kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk, samt på regionalt nivå.

-Mangfold vitaliserer
-Noen vil kanskje spørre om det ikke er nok menigheter i Norge allerede?
-Realiteten er at det er mange steder og bydeler som ikke har noe levende menighetsliv. Også en del steder i Midt-Norge og i industribygder på Vestlandet er levende menighetsfellesskap i ferd med å dø ut, sier Augland.

Han viser også til undersøkelser gjort av professor Pål Repstad ved Universitetet i Agder som klart tyder på at religiøst mangfold virker religiøst vitaliserende. Det vil si at hvis det etableres en ny menighet i et område der det allerede er en eller flere menigheter, vil antallet aktive kristne øke.

Augland sier at de ulike kirkesamfunn og organisasjoner som deltar skal ha egne samlinger underveis i konferansen, der det er meningen at hver enkelt organisasjon skal spørre seg selv om hva det som kommer fram på konferansen bør få av konsekvenser for arbeidet i deres organisasjon.

Viktige mål
Augland peker på tre viktige mål for konferansen.
Det ene er å gi større momentum for de ulike kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk til å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap.
Det andre er å gi hjelp til å forstå de ulike kulturer man møter i planting av nye fellesskap i Norge.
Endelig ønsker man å overføre erfaring fra de som arbeider med menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen.
Arrangørene har hatt som mål at halvparten av deltakerne på konferansen skulle være under 35 år. Det målet har de nesten nådd. I skrivende stund er cirka 45 prosent av de påmeldte under 35 år.

Opprop
Ved avslutningen av konferansen er det planen at alle deltakerne skal undertegne et opprop.
-Oppropet sier noe om hvor vi står som kirke nå, og noe om veien videre, og jeg tror det vil bli symbolsk viktig for det som skal skje framover, sier Øivind Augland. KPK

Fakta:

 • Dawn-Norge er et nettverk som gjennom faktainnsamling og -formidling og ulike arrangementer vil koordinere og oppmuntre til at det plantes nye kristne menigheter og fellesskap i Norge.
 • De siste årene har Dawn Norge arrangert Dawn Forum, sist i januar 2013 da 200 ledere og menighetsplantere var samlet. Den forrige nasjonale konferansen ble avholdt i Oslo 2006.
 • Årets nasjonale konferanse arrangerer Dawn Norge i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Pinsebevegelsen, Misjonsforbundet, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Baptistsamfunn, Metodistkirken, Det Norske Misjonsselskap, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Frelsesarmeen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Ungdom i Oppdrag, Kristent Nettverk og Agenda 1.
 • Over 40 baptister deltar på konferansen.

 

Augland_Øivind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øivind Augland i Dawn Norge håper konferansen vil bidra til å vitalisere menighetslivet mange steder i landet.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Storsamling for å danne nye menigheter

Menighetsplanting i Bagdad

Tags: , , ,

Menighetsplanting i Bagdad


Baptistsamfunnet  støtter menighetsplantinger gjennom European Baptist Federation.  I Bagdad støtter vi en menighetsplanter so mSkein Baptistmenighet har tatt ansvar for å finansier for oss.  Nedenfor gjengir vi en rapport far arbeidet.  Av sikkerhetsmessige grunner er navnet på pastoren ikke oppgitt på nettet.

 

Kjære venner !

Her er min rapport om arbeidet.

Situasjonen for menighetsplantingen er nå noe mer stabil. Vi møtes to til tre ganger i måneden. Vanligvis prøver vi og møtes i huset mitt, men noen ganger møtes i andre medlemmers hus.

Det er en begrenset vekst i arbeidet. Grunnen til det er sikkerhetssituasjonen i Bagdad, som virker sterkt inn på vår tjeneste. Nå har vi ti personer som jevnlig er med i gruppen . Vi møtes for å tilbe, be og studere bibelen.

Jeg er den eneste som forkynner og underviser, og jeg leder også lovsangen. Vi gleder oss til å lansere en ny oppgave som er opplæring fra andre ledere av moderkirken. Den fremtidige planen er å bygge et godt forhold til lokalsamfunnet. Slik at jeg kan kommunisere og bygge en bro for å forkynne evangeliet. Jeg tenker spesielt på de mange muslimene i vårt nabolag.

Jeg har den siste tiden lest mye i bibelen, og pastoren i moderkirken støtter meg ved å veilede og gi råd til å fokusere på Bibelen og noen tolkninger.

Moderkirken gir oss bibeler, sangbøker og bibelkommentarer. Pastoren deres kommer også noen ganger og er sammen med oss.

Den eneste økonomiske støtten som jeg får er fra Skien baptistmenighet, gjennom EBF.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Menighetsplanting i Bagdad

Ny baptistmenighet i Sandnessjøen

Tags: , , ,

Ny baptistmenighet i Sandnessjøen


Vi kan glede oss over at det i vårt distrikt ble etablert en ny Baptistmenighet i 2013, denne gangen i Sandnessjøen på Helgelandskysten, som ble ønsket velkommen på landsmøtet sist sommer.

av Hermod Bakkevoll

Menigheten består for det meste av asylsøkere og bosatte flyktninger fra flere afrikanske land, og har fått navnet «Lighthouse International Baptist Church». Menigheten ble stiftet i 2012, og ble tatt opp og ønsket velkommen til Baptistsamfunnet under landsmøtet i juli 2013.

Stiftelsesfest ble holdt 8. desember, og distriktsarbeideren deltok på stiftelsesfeiringen. Menigheten teller cirka 20 personer, men på stiftelsesfesten kom det mange i tilegg for å feire. Både fra andre menigheter i Sandnessjøen, og tilreisende fra Helgelandskysten forøvrig.

Det ble en fantastisk flott markering med et rikholdig festprogram, og flott servering etterpå. Vi ønsker menigheten velkommen til vårt fellesskap, og vil ta dem med i våre bønner.

s01- S2andnessjøen_lite Bildetekster:
Over: De fleste medlemmene i “Lighthouse International Baptist Church” i Sandnessjøen. Foto: Dan K. Owusu
 Til venstre. Menighetsledelsen. Til høyre: Noatien Appolinaire, i midten, Judith Egbe Omoridion, og til venstre, Dan K. Owusu

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny baptistmenighet i Sandnessjøen

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!