Tag Archive | "menighetsplanting"

Tiina prest fikk drahjelp med det sosiale arbeidet

Tags: , , , , ,

Tiina prest fikk drahjelp med det sosiale arbeidet


Jeg er i Tallinn sammen med Solveig Bergsland, for å se noe av arbeidet hun er engasjert i, og møte dem hun samarbeider med.

Av Roger Dahl

Solveig, som har vært engasjert med hjelpearbeid i landet helt siden 1996, har sitt engasjement i hovedsak i forbindelse med Peeteli. Hun har også vært primus motor til å starte bruktbutikk som er tilknyttet en nyplantet forsamling i en annen bydel, som ledes av Tiina Klement, som er prest i menigheten.

Bruktbutikk

Det er full fart hele dagen. Solveig er energisk og vil gjerne vise meg mest mulig de to dagene jeg er i Tallinn. Vi besøker familier hun har fått gjøre en forskjell for, og jeg ser før og etterbilder fra leiligheter som har vært gjenstand for ekstrem forandring. Jeg er med til et kommunalt botilbud for vanskeligstilte, før vi ender opp i bruktbutikken, som er en del av arbeidet den nyplantede menigheten i bydelen Mustamäe gjør for å være noe for menneskene i bydelen.

tiina3

På bruktbutikkens lager er det godt med varer som venter på å fylles i hyllene

Det er som å komme inn i en hvilken som helst Fretex butikk i Norge. Hyller med husgeråd, klesstativ og møbler, et velfylt lager og hyller med CD’ er og bøker. Det meste som er til salgs kommer fra Norge, og det er tydelig at for noen har iveren etter å hjelpe tatt litt overhånd. Bortenbiografien «Staurbæreren», skrevet på nynorsk av Harald Berntsen var vanskelig å omsette, så jeg tok den med hjem.

Menighetsplanting

I kjelleretasjen i en forretningsgård et stykke unna har menigheten etablert seg med kirke. På vei dit får jeg se tomten som bydelsadministrasjonen i kommunen har gitt til menigheten for å bygge kirke på, og de store skiltene som myndighetene også har satt opp, med oppfordring om å gi penger til bygging av den nye kirken. Utrolig bra at myndighetene bidrar her, for kjellerlokalet menigheten holder til i er både lite og upraktisk.

Der møter vi Tiina Klemet som er prest i menigheten, og en av dem som Solveig har et samarbeid med rundt hjelpearbeid i Tallinn, enten det er noe med bruktbutikken, det er å lage til noen ekstra happeninger for barn i området, eller det er å hjelpe noen i nabolaget med bedre boliger. Et par uker etter at jeg var i Tallinn kom en hel busslast med folk fra Sogndalen frikirke på Sørlandet. De kom blant annet for å renovere en leilighet i området, men også for bidra med mane andre oppgaver, som måtte løses.

Norsk støtte

Tiina har vært prest i Mutamäe i sju år, og har vært med å starte menigheten. Menighetsplantingen er støttet av Det Norske Misjonsselskap (NMS). Deres drivkraft for prosjektet er at under 20 prosent av befolkningen i Estland tilhører et kirkesamfunn. De ønsker derfor å hjelpe til med å bygge menigheter i et av Europas mest sekulariserte land, som Estland er.

I området bor det 65.000 mennesker, men det var nesten ingen kristen virksomhet, som en russisk menighet. Men til en russisk menighet kommer ingen estlendere. De er skeptiske og husker enda godt tilbake til Sovjettiden.

For Tiina og hennes medarbeidere ble spørsmålet hvordan de kunne vokse, de satte i gang ulike aktiviteter for barn. Men det tok ikke av.

– Å nå inn i bydelen av vanskelig, sier Tiina, og forteller at hun gjennom kjente hadde hørt om Solveig fra Norge, og jeg kan ane at hun håpte Solveig kunne hjelpe henne i å nå ut til folk.

Så ringte Solveig. Hun hadde hørt om Tiina som snakket norsk, hadde bodd i Norge og var prest i Mustamäe. Solveig trang hjelp da det skulle komme 50 mennesker fra Sogndalen. De trang arbeidsoppgaver. Det førte til et stort veldedighetsarrangement med utdeling av mat, klær, tid itl litt gøy og god kontakt med mange mennesker var resultatet.

Fart i arbeidet

Tiina forteller om hvordan møtet med Solveig var med å satte fart i menighetsplantingen. For med Solveig fulgte det med hjelpesendinger, og gjennom det en mulighet til kontakt med folk i nabolaget, som ikke hadde alt de trengte.

Det ble flere veldedighetsarrangement, bruktbutikken kom i gang, og det var flere som kom til barnearrangement og sommerleirene. Regelmessig deler Tiina og gjengen hennes ut matpakker til fattige, arrangerer fester for barna, som får gode opplevelse med voksne kristne, og bidrar inn i lokalsamfunnet.

Møtet med Solveig har gitt nye muligheter for Tiina og de andre i menigheten.

– Vi får dele evangeliet med folk, og vi ser at etter hvert er det noen som blir med i menigheten, sier Tiina Klemet og fortsetter:

– Arbeidet Solveig står i er viktig for oss. Den estiske kirken har lite ressurser. Det er mange mennesker som har dårlig råd og lever under dårlige kår.

– Vi har fått bygget opp mange mennesker, blant annet seksbarnmoren Marika, som Solveig hjalp med leilighet. Nå er hele familien aktivt med i menigheten her, sier Tiina prest smilende.

Kirkedrøm

tiina2

Solveig Bergsland ved et av de flotte innsamlingsskiftene for ny kirke

Det er mye tro hos menigheten i Mustamäe. Myndigheten har sett arbeidet til menigheten, og på et tidspunkt fikk menigheten en flott byggetomt. Om det kommer penger til å bygge vet en ikke, men håper på et tilskudd i alle fall.

– Tanken om å bygge kirke startet da vi var bare ti i gruppen, forteller Tiina.

– Selvsagt var ikke det mulig da. Men vi kunne be, og der startet det. Først ba vi konkret om at noen skulle gi oss en tomt. Det er gått i oppfyllelse. Slik fortsatte det med bønn og innsamling. Snart var det tillyst arkitektkonkurranse, vinnerutkastet ble honorert og er utviklet videre.

Tiina og menigheten hennes i Mustamäe vet ikke når kirken kan realiseres, men de har et mål å arbeide mot, på samme måte som de har et mål om å være kirke i bydelen, gjøre en forskjell for mennesker og slik bringe Jesus til mennesker. Solveig Bergsland er en god medarbeider i forhold til å lykkes!

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tiina prest fikk drahjelp med det sosiale arbeidet

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Siste nytt fra Tonko Limba

Tags: , , , ,

Siste nytt fra Tonko Limba


Norske baptister har i flere år støttet menighetsplantingene i Tonko Limba i Sierra Leone, og glmete dem heller ikke da ebolaen herjet landet.  her er sist nytt fra området.

Av Arild Harvik

Det er nå plantet 12 menigheter i Tonko Limba. Det er mange nye menighetsledere som trenger undervisning. To ganger i året holdes det 14 dager med undervisning; bibelstudium og praktisk menighetsledelse. Det var planlagt dåp. 97 nye kristne hadde fullført dåpsundervisning. Ebolasituasjonen medført forbud mot større møter.  Så det blir dåp senere i år, i tillegg til de 97 de som nå får dåpsundervisning.

Tonko Limba området ble ikke spart for Ebolaepedemien sist vinter.  Landsbyene ble satt under karantene, og det ble et umiddelbart behov for mat. Hjelp fra Norge kom frem, og ble effektivt distribuert. Dte er menighetene takknemlig for. Myndighetene har nå stort sett kontroll med ebolaepedemien. Men dessverre ble det et nytt utbrudd i Tonko Limba, som skyldes at ebolaviruset kan overleve, og smitte videre gjennom sæd i godt over seks måneder etter at menn har blitt erklært friske.  Kvinnen som ble smittet døde av viruset, men rakk å spre smitten videre til to/tre andre, slik at området igjen ble satt under karantene.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Siste nytt fra Tonko Limba

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Tags: , , ,

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne


Det sier pastor Anton Sinnathamby i Faith Baptist Church om menighetsplantingen på Kypros, og forteller at misjon i hjemlandet har ligget på hjertet til den tamilske pastoren. Møtet med singalesere på Kypros åpner nye dører i hjemlandet.

Av Roger Dahl

– Det kan virke tilfeldig, sier Anton Sinnathamby, – at jeg møtte denne gruppen med singalesere.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å nå singaleserne, sier Anton og forklarer:

– Problemet har dels vært at jeg ikke kan språket, jeg som tamil blir og alltid mistenkt på grunn av konflikten mellom tamiler og singalesere. Så jeg har tenkt at det var umulig for meg å nå singaleserne.

Døråpner
Møtet med gruppen på Kypros ble en åpen dør for Anton Sinnahamby. Han forteller at han hørte det var en gruppe kristne og oppsøkte dem. Som tamil tok det tid å bli akseptert. Det var nok av utfordringer i tillegg med en sterk ortodoks kirke, dårlig økonomi og en immigrasjon som bare gir begrenset opphold.

Og det er nettopp det begrensede oppholdet som gir mulighetene. Fordi etter noen år må folk reise hjem igjen, og dette ble altså Antons vei til kontakt med singaleserne, også singalesere tilbake i Sri Lanka etter hvert, siden Anton vil ha en inngang i miljøene disse ender opp i.

Stolt
– Jeg tror det gir meg tillit til å være noe for singalesere andre steder og, sier Anton, som forteller at han ble som en leder for gruppen, der mange hadde vært kristne i flere år, men manglet en pastor og leder.

Les om opptak i Europaføderasjonen

For et par år siden ble det etablert menighet, i våres ble den endelig registrert av kypriotiske myndigheter, og i høst blir menigheten tatt opp som menighet tilknyttet European Baptist Federation i forbindelse med årsmøtet i september.

Der er Anton for å presentere menigheten, rett før sommeren hadde han med seg generalsekretærene Terje Aadne fra Norge og Tony Peck fra europaføderasjonen til Kypros for å dele fellesskap og knytte kontakter.

– Jeg er stolt av de ti menighetene i India og Sri Lanka, men dette er spesielt, sier Anton Sinnathamby med takknemlig stemme og fortsetter:

– Det er i Europa, og det er den første baptistmenigheten som er plantet av oss som fellesskap. Faith Baptist Church på Kypros har hatt en god start. Ni nydøpte, alle tidligere buddhister, og snart en singalesisk pastor.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Ny baptistmenighet på Sandnes

Tags: , ,

Ny baptistmenighet på Sandnes


Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn tok opp Sandnes International Church «The Lighthouse» som ny medlemsmenighet.

Av Roger Dahl

Menighetsfellesskapet ble etablert som et økumenisk engelsktalende fellesskap, og har etter hvert fått tett og nær kontakt med de andre baptistmenighetene i Rogaland. Flere av lederne i menigheten var baptister fra sine hjemland, og menigheten har baptistisk tro og ordning.

I landsmøtet uttrykte Ngango Paulo, som representerte menigeten, glede over å være en del av det baptistiske fellesskap. Paulo var baptist fra hjemlandet Angola. På bildet er han sammen med generalsekretær Terje Aadne, som ledet landsmøtet i forbønn for Paulo og menigheten han er med i.

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny baptistmenighet på Sandnes

God vekst i Kroatia

Tags: , , ,

God vekst i Kroatia


Baptistene i Kroatia har opplevd god vekst og framgang de siste årene , Både i de etablerte menighetene og i nyplantingene som er gjort har det vært positiv utvikling.

Dette forteller Daniel Trusiewicz som koordinerer Europaføderasjonens menighetsplantingsprosjekter. Bildet er fra en menighetsplantingsgruppe i Novi Marof, ca 100 kilometer fra Zagreb.

Les mer: http://ebf.org/19-09-2014-church-planting-in-croatia

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for God vekst i Kroatia

Helg for menighetsplantere

Tags: ,

Helg for menighetsplantere


23.-24. januar 2015 inviterer vi deg som ønsker å bli involvert i menighetsplanting? Som ønsker å være med å finne arbeidere for Guds Rike? Som er klar til å bringe Jesus  til mennesker i Norge?
Velkommen til Baptistenes menighetsplanterhelg!

Hvorfor menighetsplanterhelg?

 • Norge trenger oss: Landet vårt trenger nye menighetsfellesskap nært der folk bor, som kommuniserer med den kulturen de er en del av og mange steder finnes det i dag ingen levende menighetsfellesskap.
 • Nå målene våre: Baptistsamfunnet har et mål om å etablere nye menigheter. Det er mange menigheter som arbeider godt i Norge og mange små menigheter som trengs å styrkes. Men vi trenger også nye menighetsfellesskap i byer, bydeler og bygder hvor det ikke er evangeliske frimenigheter.
 • Vi vil bevisstgjøre, motivere og utruste folk til å leve i menighetsplanting. Det fins måter å jobbe nytt på som er både spennende og overkommelige.

Påmelding innen 6. januar

Hurdal

Gå ut sentret Hurdal

Praktisk info

 • Tid og sted: 23.-24. januar på Gå Ut senteret i Hurdal. Menighetsplanterhelgen går fra fredag til lørdag, slik at folk kan være hjemme igjen til søndagens gjøremål og vil foregå i etterkant av Dawn Forum 22.-23. januar.
 • Pris: Weekenden er høyt prioritert fra Det Norske Baptistsamfunns side, og vil bli sponset slik at ingen skal ha utgift over 500 kr inkl. transport. Studenter 250kr.
 • Bidragsytere: Torben Joswig fra Misjonsforbundet, Peet Saar, som har stått i tilsvarende arbeid i Estland,  Linda og Terje Aadne med flere, alle med erfaring og kunnskap om temaet.

Påmelding innen 25. desember

Kom gjerne to personer fra hver menighet!
Kjenner du andre utenfor menighetene som kunne være aktuelle å invitere med eller har andre spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Program

Fredag 23. januar 
17.00  Velkomst, introduksjon av deltakerne
17.30  Middag
18.30-21.30  Kveldssamling

 • Lovsang og bønn
 • Status for menighetsplanting i Baptistsamfunnet v/ Terje Aadne
 • Seminar i menighetsplanting
  Hvordan bygge sunne og sterke lederteam
  Innleder: Torben Joswig
 • Mulighet for forbønn

22.00 Kaffe og prat

Lørdag 24. januar
08.30 Frokost
09.30-10.00 Bønn og lovsang
10.00-11.30  Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner nye mennesker

11.30-12.30  Gruppesamtaler
12.30-13.30  Lunsj
14.00-14.45   Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner mennesker

15.00-16.00  Erfaringer med å bygge menighet over tid v/ Linda og Terje Aadne
16.00-16.45  Gruppesamtale
17.00 Avslutningsmiddag
18.00 Utsendelse
19.00 Hjemreise

Vennlig hilsen
for Det Norske Baptistsamfunn,
Terje Aadne, generalsekretær
Bente Sandtorp, studentpastor HL
Øystein Lode, hovedstyremedlem
Linda Aadne menighetsplanter og pastor

Påmelding innen 25. desember

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Helg for menighetsplantere

Rapporterer om framgang!

Tags: , ,

Rapporterer om framgang!


Statistikkopplysningene fra menighetene er samlet. De viser at det også i 2013 var vekst i baptistsamfunnet, slik det har vært de senere årene. Bildet er fra en dåpshandling hos Bykirka i Lillehammer. en menighet som ble tatt opp i kirkesmfunnet i 2013. 

Av Roger Dahl

I fireårsperioden fra 2010 til 2013  forteller tallene om vekst i antall menigheter, i tallet på døpte medlemmer, jurdiske medlemmer og i dåpstallene.

I 2013 ble det rapportert om  142 dåpshandlinger. i 2012 var tisvarende tall 138, i 2011 133 og i 2010 på 99 dåpshandlinger.  Tilsvarende har medlemsutviklingen gått fra 5945 i 2010 til 6560 i 2013. I 2012 var tallet 6380 og 20111 6158 døpte medlemmer.

Det innrapporterte tallet for juridiske medlemmer  har økt fra 11 217 i 2010, til 11609 i 2011, 11810 i 2012 og 12022 juridiske medlemmer i 2013.

Antall menigheter har også økt år for år i den samme perioden. Fra 89 i 2010 til 97 ved utgangen av 2013.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Rapporterer om framgang!

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!