Tag Archive | "menighetsplanting"

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Siste nytt fra Tonko Limba

Tags: , , , ,

Siste nytt fra Tonko Limba


Norske baptister har i flere år støttet menighetsplantingene i Tonko Limba i Sierra Leone, og glmete dem heller ikke da ebolaen herjet landet.  her er sist nytt fra området.

Av Arild Harvik

Det er nå plantet 12 menigheter i Tonko Limba. Det er mange nye menighetsledere som trenger undervisning. To ganger i året holdes det 14 dager med undervisning; bibelstudium og praktisk menighetsledelse. Det var planlagt dåp. 97 nye kristne hadde fullført dåpsundervisning. Ebolasituasjonen medført forbud mot større møter.  Så det blir dåp senere i år, i tillegg til de 97 de som nå får dåpsundervisning.

Tonko Limba området ble ikke spart for Ebolaepedemien sist vinter.  Landsbyene ble satt under karantene, og det ble et umiddelbart behov for mat. Hjelp fra Norge kom frem, og ble effektivt distribuert. Dte er menighetene takknemlig for. Myndighetene har nå stort sett kontroll med ebolaepedemien. Men dessverre ble det et nytt utbrudd i Tonko Limba, som skyldes at ebolaviruset kan overleve, og smitte videre gjennom sæd i godt over seks måneder etter at menn har blitt erklært friske.  Kvinnen som ble smittet døde av viruset, men rakk å spre smitten videre til to/tre andre, slik at området igjen ble satt under karantene.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Siste nytt fra Tonko Limba

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Tags: , , ,

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne


Det sier pastor Anton Sinnathamby i Faith Baptist Church om menighetsplantingen på Kypros, og forteller at misjon i hjemlandet har ligget på hjertet til den tamilske pastoren. Møtet med singalesere på Kypros åpner nye dører i hjemlandet.

Av Roger Dahl

– Det kan virke tilfeldig, sier Anton Sinnathamby, – at jeg møtte denne gruppen med singalesere.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å nå singaleserne, sier Anton og forklarer:

– Problemet har dels vært at jeg ikke kan språket, jeg som tamil blir og alltid mistenkt på grunn av konflikten mellom tamiler og singalesere. Så jeg har tenkt at det var umulig for meg å nå singaleserne.

Døråpner
Møtet med gruppen på Kypros ble en åpen dør for Anton Sinnahamby. Han forteller at han hørte det var en gruppe kristne og oppsøkte dem. Som tamil tok det tid å bli akseptert. Det var nok av utfordringer i tillegg med en sterk ortodoks kirke, dårlig økonomi og en immigrasjon som bare gir begrenset opphold.

Og det er nettopp det begrensede oppholdet som gir mulighetene. Fordi etter noen år må folk reise hjem igjen, og dette ble altså Antons vei til kontakt med singaleserne, også singalesere tilbake i Sri Lanka etter hvert, siden Anton vil ha en inngang i miljøene disse ender opp i.

Stolt
– Jeg tror det gir meg tillit til å være noe for singalesere andre steder og, sier Anton, som forteller at han ble som en leder for gruppen, der mange hadde vært kristne i flere år, men manglet en pastor og leder.

Les om opptak i Europaføderasjonen

For et par år siden ble det etablert menighet, i våres ble den endelig registrert av kypriotiske myndigheter, og i høst blir menigheten tatt opp som menighet tilknyttet European Baptist Federation i forbindelse med årsmøtet i september.

Der er Anton for å presentere menigheten, rett før sommeren hadde han med seg generalsekretærene Terje Aadne fra Norge og Tony Peck fra europaføderasjonen til Kypros for å dele fellesskap og knytte kontakter.

– Jeg er stolt av de ti menighetene i India og Sri Lanka, men dette er spesielt, sier Anton Sinnathamby med takknemlig stemme og fortsetter:

– Det er i Europa, og det er den første baptistmenigheten som er plantet av oss som fellesskap. Faith Baptist Church på Kypros har hatt en god start. Ni nydøpte, alle tidligere buddhister, og snart en singalesisk pastor.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Ny baptistmenighet på Sandnes

Tags: , ,

Ny baptistmenighet på Sandnes


Landsmøtet i Det Norske Baptistsamfunn tok opp Sandnes International Church «The Lighthouse» som ny medlemsmenighet.

Av Roger Dahl

Menighetsfellesskapet ble etablert som et økumenisk engelsktalende fellesskap, og har etter hvert fått tett og nær kontakt med de andre baptistmenighetene i Rogaland. Flere av lederne i menigheten var baptister fra sine hjemland, og menigheten har baptistisk tro og ordning.

I landsmøtet uttrykte Ngango Paulo, som representerte menigeten, glede over å være en del av det baptistiske fellesskap. Paulo var baptist fra hjemlandet Angola. På bildet er han sammen med generalsekretær Terje Aadne, som ledet landsmøtet i forbønn for Paulo og menigheten han er med i.

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny baptistmenighet på Sandnes

God vekst i Kroatia

Tags: , , ,

God vekst i Kroatia


Baptistene i Kroatia har opplevd god vekst og framgang de siste årene , Både i de etablerte menighetene og i nyplantingene som er gjort har det vært positiv utvikling.

Dette forteller Daniel Trusiewicz som koordinerer Europaføderasjonens menighetsplantingsprosjekter. Bildet er fra en menighetsplantingsgruppe i Novi Marof, ca 100 kilometer fra Zagreb.

Les mer: http://ebf.org/19-09-2014-church-planting-in-croatia

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for God vekst i Kroatia

Helg for menighetsplantere

Tags: ,

Helg for menighetsplantere


23.-24. januar 2015 inviterer vi deg som ønsker å bli involvert i menighetsplanting? Som ønsker å være med å finne arbeidere for Guds Rike? Som er klar til å bringe Jesus  til mennesker i Norge?
Velkommen til Baptistenes menighetsplanterhelg!

Hvorfor menighetsplanterhelg?

 • Norge trenger oss: Landet vårt trenger nye menighetsfellesskap nært der folk bor, som kommuniserer med den kulturen de er en del av og mange steder finnes det i dag ingen levende menighetsfellesskap.
 • Nå målene våre: Baptistsamfunnet har et mål om å etablere nye menigheter. Det er mange menigheter som arbeider godt i Norge og mange små menigheter som trengs å styrkes. Men vi trenger også nye menighetsfellesskap i byer, bydeler og bygder hvor det ikke er evangeliske frimenigheter.
 • Vi vil bevisstgjøre, motivere og utruste folk til å leve i menighetsplanting. Det fins måter å jobbe nytt på som er både spennende og overkommelige.

Påmelding innen 6. januar

Hurdal

Gå ut sentret Hurdal

Praktisk info

 • Tid og sted: 23.-24. januar på Gå Ut senteret i Hurdal. Menighetsplanterhelgen går fra fredag til lørdag, slik at folk kan være hjemme igjen til søndagens gjøremål og vil foregå i etterkant av Dawn Forum 22.-23. januar.
 • Pris: Weekenden er høyt prioritert fra Det Norske Baptistsamfunns side, og vil bli sponset slik at ingen skal ha utgift over 500 kr inkl. transport. Studenter 250kr.
 • Bidragsytere: Torben Joswig fra Misjonsforbundet, Peet Saar, som har stått i tilsvarende arbeid i Estland,  Linda og Terje Aadne med flere, alle med erfaring og kunnskap om temaet.

Påmelding innen 25. desember

Kom gjerne to personer fra hver menighet!
Kjenner du andre utenfor menighetene som kunne være aktuelle å invitere med eller har andre spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Program

Fredag 23. januar 
17.00  Velkomst, introduksjon av deltakerne
17.30  Middag
18.30-21.30  Kveldssamling

 • Lovsang og bønn
 • Status for menighetsplanting i Baptistsamfunnet v/ Terje Aadne
 • Seminar i menighetsplanting
  Hvordan bygge sunne og sterke lederteam
  Innleder: Torben Joswig
 • Mulighet for forbønn

22.00 Kaffe og prat

Lørdag 24. januar
08.30 Frokost
09.30-10.00 Bønn og lovsang
10.00-11.30  Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner nye mennesker

11.30-12.30  Gruppesamtaler
12.30-13.30  Lunsj
14.00-14.45   Seminar II Menighetsplanting v/Peep Saar

 • Hvordan plante menighet som vinner mennesker

15.00-16.00  Erfaringer med å bygge menighet over tid v/ Linda og Terje Aadne
16.00-16.45  Gruppesamtale
17.00 Avslutningsmiddag
18.00 Utsendelse
19.00 Hjemreise

Vennlig hilsen
for Det Norske Baptistsamfunn,
Terje Aadne, generalsekretær
Bente Sandtorp, studentpastor HL
Øystein Lode, hovedstyremedlem
Linda Aadne menighetsplanter og pastor

Påmelding innen 25. desember

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Helg for menighetsplantere

Rapporterer om framgang!

Tags: , ,

Rapporterer om framgang!


Statistikkopplysningene fra menighetene er samlet. De viser at det også i 2013 var vekst i baptistsamfunnet, slik det har vært de senere årene. Bildet er fra en dåpshandling hos Bykirka i Lillehammer. en menighet som ble tatt opp i kirkesmfunnet i 2013. 

Av Roger Dahl

I fireårsperioden fra 2010 til 2013  forteller tallene om vekst i antall menigheter, i tallet på døpte medlemmer, jurdiske medlemmer og i dåpstallene.

I 2013 ble det rapportert om  142 dåpshandlinger. i 2012 var tisvarende tall 138, i 2011 133 og i 2010 på 99 dåpshandlinger.  Tilsvarende har medlemsutviklingen gått fra 5945 i 2010 til 6560 i 2013. I 2012 var tallet 6380 og 20111 6158 døpte medlemmer.

Det innrapporterte tallet for juridiske medlemmer  har økt fra 11 217 i 2010, til 11609 i 2011, 11810 i 2012 og 12022 juridiske medlemmer i 2013.

Antall menigheter har også økt år for år i den samme perioden. Fra 89 i 2010 til 97 ved utgangen av 2013.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Rapporterer om framgang!

40 baptister deltok på Sendt konferansen

Tags: , ,

40 baptister deltok på Sendt konferansen


Flere av baptistene  var aktive bidragsytere i programmet, som samlet omkring 800 mennesker.

Av Mette Marie Bommen

27-29. mars var rundt 800 mennesker samlet til nasjonal konferanse for menighetsplanting, kaldt «SENDT for noe større». Det Norske Baptistsaamfunn var en av medarrangørene sammen med 14 andre kirkesamfunn og organisasjoner fra hele bredden av kristen-Norge. 40 baptister var med på konferansen, som både omfattet en stor bankett, felles møter, seminarer og speedlearning. Blant seminarholderne fra vår sammenheng var Thang Hlun, Noatien Outtara, Shalome Croos og Mette Marie Hebnes.
Fredag hadde vi en fin nettverkssamling for baptistene i Oslo 1 med fokus på menighetsplanting og -utvikling, erfaringsutveksling, bønn og fellesskap. Konferansen ble avsluttet med et opprop undertegnet av lederne i de 15 organisasjonene som stod bak SENDT. Vi tror konferansen vil ha ringvirkninger i Norge i mange år framover.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 40 baptister deltok på Sendt konferansen

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!