Tag Archive | "menneskerettigheter"

Utfordres menneskerettighetene av storsamfunnet?

Tags: ,

Utfordres menneskerettighetene av storsamfunnet?


Er tros- og samvittighetsfriheten truet i året hvor vi feirer grunnlovens 200 års jubileum?

Av: pastor Ulf Magne Løvdahl

Baptister har i alle generasjoner støttet menneskers rett til å praktisere sin tro, også når det er en tro vi ikke deler. Dette fordi vi mener tros- og samvittighetsfrihet er helt grunnleggende i et samfunn.  Når denne friheten trues, må man si i fra.

I den senere tid har en yrkesgruppe i Norge vært utsatt for et sterkt politisk press, og man ønsker å tvinge dem til å handle mot sin samvittighet, eller å si opp jobben.  Det kan virke som om vi i ferd med å gå inn i et samfunn som vil begrense menneskers tros- og samvittighetsfrihet, og det i et år hvor vi feirer 200 års jubileet for vår grunnlov.

Det er noen helt grunnleggende prinsipper som trues i vår tid.  Vi har hørt det på flere områder: Trossamfunn som ikke vil etterkomme politikeres ønske om å ansette kvinnelige prester, eller praktiserende homofile, trues med å bli fratatt muligheten til å få tilbakebetalt kirkeskatten (noe som innebærer at man tvinges til å betale en kirkeskatt til samfunnet som andre får tilbakebetalt til det tros- eller livssyn man tilhører).

Men det som debatteres i dag er legers rett til å følge sin samvittighet – leger som har blitt utdannet til å berge liv og lindre smerte, og derfor finner det vanskelig å bidra til å avslutte liv. Å ha et syn på livet som er annerledes enn ledende politikere, skal ikke aksepteres. Hvis man ikke kan henvise en kvinne til abort på grunn av sin overbevisning eller tro, så skal man tvinges enten til å handle mot sin samvittighet eller å si opp sin jobb som fastlege.

Her må vi rope et varsko. Disse holdningene forbindes ikke med et fritt samfunn, men med autoritære regimer. Slike regimer som tvinger mennesker, mot sin tro, eller mot sin samvittighet, til å gjøre som lederne ønsker. Dette handler ikke om for eller imot kvinnelige- eller homofile prester. Det handler ikke om for eller imot abort. Det dette handler om er om vi skal leve i et samfunn som verdsetter enkeltmenneskets frihet til å praktisere sin tro og til å leve i pakt med samvittigheten.

De som støtter disse røstene som vil tvinge mennesker til å handle i strid med sin tro/samvittighet, fordi man i sak er enig i at man burde kunne ta abort, tenker veldig kortsiktig. For dette argumentet kan fort bli brukt i en rekke andre saker, hvor man vil frata mennesker muligheten til å etterleve sin tro og overbevisning. Dette er rett og slett grumsete, intolerante og autoritære holdninger. Enten man støtter saken eller ikke, må man rope et klart varsko mot det samfunnet noen ønsker å føre Norge inn i. Et samfunn hvor politikerne skal bestemme over den enkeltes samvittighet og straffe dem som ikke følger deres holdninger med jobbnekt eller ekstra skatter.

(Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen.)

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Callam i forbindelse med Mandelas død

Tags: , ,

Callam i forbindelse med Mandelas død


Washington, DC ( BWA ) Det verdensomspennende fellesskap av baptister sørger i forbindelse med president Nelson Mandelas død, den første svarte lederen av demokratisk Sør- Afrika .

Av Neville Callam

Som borger av Jamaica, det første landet i verden som innførte handelsblokade mot apartheid i Sør- Afrika, det var i 1957, mens landet mitt fortsatt var en koloni av Storbritannia. Som en som hadde det privilegium å tjene i laget av FN-observatører ved valget i 1994, da Mandela ble valgt som Sør-Afrikas president. Og som generalsekretær i Baptist World Alliance, som fremmer respekt for menneskeverd og feirer bidrag fra alle som jobber utrettelig for en triumf for fred og rettferdighet, gir jeg ære og takk til Gud for den gaven til menneskeheten som president Mandela var.

Med tapet av denne store mannen, har verden mistet en bemerkelsesverdig inspirator og forbilde. Mandela banet vei for respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. Vi har ikke råd til å glemme den grenseløs lidenskap for frihet, den utrettelige streben etter rettferdighet og den urokkelige forpliktelse til fredelig menneskelig sameksistens som Mandela viste.

La oss ta oss tid til å tenke over arven etter denne store inspiratoren, og la oss være forberedt, uansett kostnad, til å vie våre liv til å elske våre naboer, tilgi våre fiender, og kjempe for alle som gjør godt for rettferdighet og fred i våre lokalsamfunn.

Måtte Gud gi styrke til Mandelas familiemedlemmer og til folk i Sør- Afrika i dette øyeblikk av uvurderlig tap.

Bønn
Allmektige Gud, du er den som gir og hvem som tar bort. Du holder deg nær til oss i tider med glede og sorg. Kan vi oppleve fred i løpet av disse dagene, og vi kan også lære de mange leksjoner Mandelas liv er ment å lære oss. Amen.

Neville Callam, generalsekretær
Baptist World Alliance

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Nadarkhani løslatt!

Tags: , ,

Nadarkhani løslatt!


I lørdagens rettsmøte ble dødsdømte Youcef Nadarkhani løslatt og kunne reise hjem med familien sin.

Det er Stefanusalliansens som melder dette på sine nettsider. Youcef Nadarkhani, pastoren som ble dømt til døden for frafall fra islam, er altså endelig fri!

Ifølge kildene ble Nadarkhani frifunnet for frafall, men likevel funnet skyldig i å evangelisere for muslimer. For dette ble han dømt til tre års fengsel – men løslatt straks, fordi han har sittet fengslet så lenge allerede.

– Dette markerer kanskje slutten på en tre år lang kamp for å få ham frigitt. En hel verden har engasjert seg i Nadarkhanis skjebne, sier Ed Brown, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, til Vårt Land lørdag.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Fakkeltog …

Tags: , ,

Fakkeltog …


… i solidaritet med kristne i Syria, Irak og Egypt

Mange kristne i Midtøsten lever med frykt for morgendagen. Borgerkrigen raser i Syria, Irak er fortsatt rammet av terror, og i Egypt har volden og usikkerheten økt etter revolusjonen i 2011.
Kristne i Syria, Irak og Egypt tilhører verdens eldste kirker. Men usikkerhet og frykt gjør at stadig flere kristne nå forlater Midtøsten. De ber om vår forbønn og støtte for å kunne bli værende i en region som mer enn noen gang trenger et kristent nærvær.

I år blir det fakkeltog i Oslo, bergen, Stord og kristiansand 18. oktober og i Stavanger  8. november.

Mer informasjon

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Ny appell for Nadarkhani

Tags: , , ,

Ny appell for Nadarkhani


Den dødsdømte pastoren Youcef Nadarkhani (34) trenger din hjelp i forkant av en ny rettshøring. Ikke la iranske myndigheter slippe unna med dette grove menneskerettighetsbruddet – skriv til Irans justisminister i dag og krev Nadarkhanis løslatelse!

Støtt opp om Stefanusalliansens appelltjeneste.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

B​ø​n​n​ ​f​o​r​ ​S​y​r​i​a​ og ​v​å​r​e​ ​t​r​o​s​s​ø​s​k​e​n der​

Tags: , ,

B​ø​n​n​ ​f​o​r​ ​S​y​r​i​a​ og ​v​å​r​e​ ​t​r​o​s​s​ø​s​k​e​n der​


Det foregår i disse tider en voldsom konflikt i Syria, som vi er vitne til gjennom media. Hele Syria er i konflikt, men nå er særlig Aleppo som er den største byen i Syria i krigssonen. Der finnes også Aleppo Baptist Church.

Jeg ber om at vi alle løfter opp i bønn Syria som nasjon, hvert eneste liv i landet, våre trossøsken i Syria og våre baptistsøsken i Aleppo.
La oss be om Guds ledelse og beskyttelse for nasjonen og også spesielt be for de kristnes situasjon i Syria i denne vanskelige tiden.
Be om beskyttelse over dem, men også at de får være Guds nærvær i nasjonen og får peke på Ham som kan gi fred.
Spre dette bønneemne til alle du kan!

Generalsekretær
Det Norske Baptistsamfunn
Share

Posted in NyheterKommentarer av

Baptistenes integrasjonspastor på slottsmiddag

Tags: , , , ,

Baptistenes integrasjonspastor på slottsmiddag


I anledning besøk av fredsprisvinneren Aung San Suu Kyi fra Burma var  Peter Ngaidam invitert i selskap.

Av Mette Marie Bommen

Fredag 15. juni inviterte Regjeringen på middag på Akershus Slott. Kongen og dronningen, statsministeren med frue og Aung San Suu Kyi hilste alle gjestene velkommen, og PeterNgaidam fikk anledning å fortelle om sin reise til Burma for et par uker siden. Det var en stor ære for ham og Baptistsamfunnet å være representert på middagen og bidra til å sette fokus på de kristne minoritetene i Burma.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Folkefest for Aung San Suu Kyi

Tags: , ,

Folkefest for Aung San Suu Kyi


Flere hundre eksilburmesere fikk møte fredsprisvinneren i forbindelse med Norgesbesøket.

Av Roger Dahl

Det norske Baptistsamfunn var med å arrangere folkefest for Aung San Suu Kyi.På folkefesten av det appeller ved

  • Thorbjørn Jagland, Den Norske Nobelkomite
  • Kjell Magne Bondevik, Oslosenteret
  • Harald Bøckman, Den norske Burmakomité
  • Mya Kyay Mon, skribent/politisk aktivist, Burma
  • John Peder Egenæs, Amnesty International.

Musikkinnslag ved

  • Sølvguttene og Keystone State Boys Choir
  • Thom Hell
  • Ole Edvard Antonsen
  • Guro von Germeten og Schwindelfrei Orchestra
  • Bigbang

Folkefesten ble avsluttet med en tale av fredsprisvinneren fra 1991, Aung San Suu Kyi.
Organisasjonene som jobber sammen om Folkefest for Aung San Suu Kyi er: Amnesty International, Den norske Burmakomité, Nobels Fredssenter, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, Baptistsamfunnet, Care Norge, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, LO, Norsk Folkehjelp, Partners, Redd Barna, Stefanusalliansen og UNICEF. (totalt 14).

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
25
lør
11:00 Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
okt 25 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere[...]
nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!