Tag Archive | "menneskerettigheter"

Fakkeltog for forfulgte kristne

Tags: , , ,

Fakkeltog for forfulgte kristne


I begynnelsen av november ble det arrangert fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne i flere byer i Norge, blant annet i Stavanger der baptistene deltok aktivt.

Av Mette Marie Hebnes

En kveld i året, torsdag 5. november, samles vi på tvers av menigheter og kirkesamfunn for å stå sammen og vise solidaritet, få ferske rapporter på situasjonen for de forfulgte, be, gi og peke på viktigheten av at trosfrihet blir satt høyt på agendaen også hos norske myndigheter.

Rett til trosfrihet

Baptistsamfunnet ønsker å støtte retten til trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet og har derfor vært aktivt med i komitearbeidet rundt fakkeltogene i mange år sammen blant annet Åpne Dører og Stefanusalliansen.

Hovedfokus for årets fakkeltog var situasjonen for kristne i Syria og Irak. Situasjonen i Egypt ble også trukket fram i Stavanger hvor vi hadde besøk av pastor Josef fra Kairo, som selv har fått kirken sin nedbrent og ødelagt. De får ikke tillatelse til å bygge kirken opp igjen. På tross av stor fare, møtes de i ruinene for å be.

Irak

I Irak har det vært en kraftig forverring i situasjonen for de kristne etter opprettelsen av Islamsk Stat (IS). Kristne har blitt tvunget til enten å konvertere, flykte eller betale en høy skatt fordi de er kristne. Mange har blitt henrettet, bortført eller skadet. Kirker og klostre er blitt revet eller konfiskert og brukt til andre formål.

Mens det på begynnelsen av 1990 tallet var 1,2 millioner kristne i Irak, er det nå bare 300 000 igjen – det vil si et tap på 75 prosent av Iraks kristne befolkning. I mange områder er hele kristne samfunnet forsvunnet.

Syria

I Syria har borgerkrigen gitt en sterk framvekst av Islamsk ekstremisme. Halvparten av opprørerne i Syria er jihadister eller militante islamister. Den blodige borgerkrigen har ført til at mye ligger i ruiner, tilgangen til vann og strøm er periodevis borte, og folk dør av sult.

For de kristne er situasjonen ekstra ille da de i tillegg opplever forfølgelse fordi de er kristne. Kristne blir bortført, skadet og drept, gudstjenester overvåkes, og mange kirker er ødelagt. Verst av alt er det for konvertitter med muslimsk bakgrunn som opplever diskriminering fra familie, lokalsamfunnet, arbeidsmarkedet og lever i konstant fare for sine liv.

Solidaritet

I fakkeltoget viser vi solidaritet med våre kristne søsken som lider på grunn av sin tro. Vi viser at de ikke er glemt. Vi står med dem i bønn. Bibelen sier: Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter, Rom12,15.

s03- F1akkeltog

Stavangerpastorene Espen Thilesen og Magnar Mæland var med å støtten opp om retten til trosfrihet, og det spesielt i Syria. Foto: Mette Marie Hebnes.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Fakkeltog for forfulgte kristne

Historisk samling om trosfrihet i Oslo

Tags: ,

Historisk samling om trosfrihet i Oslo


29 parlamentsmedlemmer fra hele verden underskrev lørdag en erklæring der de forplikter seg til å jobbe og samarbeide for å fremme trosfrihet.

Av: Malene Bjørgaas

Erklæringen «Charter for Freedom of Religion or Belief» tar utgangspunkt i artikkel 18 i menneskerettighetsloven, men har en mer praktisk fremgang, sier stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja.

– Vi har sendt brev til statsministeren i Pakistan og i Myanmar der vi ber om en slutt på menneskerettighetsbruddene i disse landene. Vi ber også paven ta initiativ til en religionskonferanse for å få fortgang i dialogen, sier han.

Kan gjøre en forskjell
Raja er organisator og pådriver, sammen med blant annet den norske Stefanusalliansen. I Norge vil han sammen med Sylvi Graham (H) ta initiativ til en parlamentsgruppe på stortinget som løfter frem artikkel 18 og religionsfrihet.

– Vi som parlamentarikere kan faktisk gjøre en forskjell ved å løfte fram artikkel 18 i menneskerettighetsloven, sier Sylvi Graham, og peker på viktigheten av religionsfrihet som grunnlag for fred.

Blant de andre representantene fra Norge var KrFs Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande.

Historisk signering
Politikerne som fredag og lørdag var samlet ved Nobels Fredssenter i Oslo for å diskuterte hvordan man i fellesskap kan bekjempe økende religiøs forfølgelse, representerer ulike religioner og politiske retninger.

De er parlamentarikere fra blant annet Brasil, Burma, Canada, Nepal, Norge, Storbritannia, Sør-Afrika, Tanzania, Tyrkia, Tyskland og Uruguay.

Underskrivingen av erklæringen var heller ikke så alvorspreget som man kanskje kunne tro. Det er nemlig historisk at så mange parlamentsmedlemmer går sammen for å fremme rettigheten til tro og samvittighet, og blåse støvet av artikkel 18 i menneskerettighetsloven.

– Trosfrihet er ikke bare viktig for kristne, men også for muslimer og folk fra andre religioner, og også for de som ikke vil ha en tro. Det er viktig for alle mennesker å ha rett til å ha en tro eller et livssyn, å kunne praktisere sin tro uten å bli forfulgt, og ha rett til å kunne skifte tro om de skulle ønske det, sier Ed Brown, Stefanusalliansens seksjonsleder for menneskerettigheter.

Motstridende rettigheter
Et av temaene som parlamentsmedlemmene diskuterte var motstridende rettigheter. Spørsmålet som ble reist var hva som skjer når rettigheten til tro, rettigheten til å ytre seg, og rettigheten til å ikke bli diskriminert kommer i konflikt med hverandre.

– Det er ikke vanskelig, skyter Heiner Bielefeldt, FNs spesialrapportør for tros- og religionsfrihet inn, til latter fra salen.

– I virkeligheten er det vanskelig, men i teorien er det enkelt, sier han og fortsetter:

– Du kan ikke ha religionsfrihet uten ytringsfrihet og motsatt. Hatefulle ytringer i religionens navn er ikke er del av ytringsfriheten. Den beste reaksjonen på hatefulle ytringer er ikke restriksjoner, men positive ytringer, avslutter den tyske FN representanten.

Positive opplevelser
Ed Brown fra Stefanusalliansen avslutter spørrerunden med å be parlamentsmedlemmene fortelle en positiv opplevelse knyttet til religionsfrihet fra sitt eget land.

Historiene kommer på rullende bånd om kristne og muslimer i samme nabolag som støtter hverandre, og om spesielle handlinger som fremmer religionsfrihet og toleranse.

Konklusjonen fra panelet er klart: Den «tause majoriteten» må bruke sin ytringsfrihet til å svare på hat med kjærlighet og fremme religionsfrihet. KPK

(Foto: Malene Bjørgaas, KPK)

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Historisk samling om trosfrihet i Oslo

Utfordres menneskerettighetene av storsamfunnet?

Tags: ,

Utfordres menneskerettighetene av storsamfunnet?


Er tros- og samvittighetsfriheten truet i året hvor vi feirer grunnlovens 200 års jubileum?

Av: pastor Ulf Magne Løvdahl

Baptister har i alle generasjoner støttet menneskers rett til å praktisere sin tro, også når det er en tro vi ikke deler. Dette fordi vi mener tros- og samvittighetsfrihet er helt grunnleggende i et samfunn.  Når denne friheten trues, må man si i fra.

I den senere tid har en yrkesgruppe i Norge vært utsatt for et sterkt politisk press, og man ønsker å tvinge dem til å handle mot sin samvittighet, eller å si opp jobben.  Det kan virke som om vi i ferd med å gå inn i et samfunn som vil begrense menneskers tros- og samvittighetsfrihet, og det i et år hvor vi feirer 200 års jubileet for vår grunnlov.

Det er noen helt grunnleggende prinsipper som trues i vår tid.  Vi har hørt det på flere områder: Trossamfunn som ikke vil etterkomme politikeres ønske om å ansette kvinnelige prester, eller praktiserende homofile, trues med å bli fratatt muligheten til å få tilbakebetalt kirkeskatten (noe som innebærer at man tvinges til å betale en kirkeskatt til samfunnet som andre får tilbakebetalt til det tros- eller livssyn man tilhører).

Men det som debatteres i dag er legers rett til å følge sin samvittighet – leger som har blitt utdannet til å berge liv og lindre smerte, og derfor finner det vanskelig å bidra til å avslutte liv. Å ha et syn på livet som er annerledes enn ledende politikere, skal ikke aksepteres. Hvis man ikke kan henvise en kvinne til abort på grunn av sin overbevisning eller tro, så skal man tvinges enten til å handle mot sin samvittighet eller å si opp sin jobb som fastlege.

Her må vi rope et varsko. Disse holdningene forbindes ikke med et fritt samfunn, men med autoritære regimer. Slike regimer som tvinger mennesker, mot sin tro, eller mot sin samvittighet, til å gjøre som lederne ønsker. Dette handler ikke om for eller imot kvinnelige- eller homofile prester. Det handler ikke om for eller imot abort. Det dette handler om er om vi skal leve i et samfunn som verdsetter enkeltmenneskets frihet til å praktisere sin tro og til å leve i pakt med samvittigheten.

De som støtter disse røstene som vil tvinge mennesker til å handle i strid med sin tro/samvittighet, fordi man i sak er enig i at man burde kunne ta abort, tenker veldig kortsiktig. For dette argumentet kan fort bli brukt i en rekke andre saker, hvor man vil frata mennesker muligheten til å etterleve sin tro og overbevisning. Dette er rett og slett grumsete, intolerante og autoritære holdninger. Enten man støtter saken eller ikke, må man rope et klart varsko mot det samfunnet noen ønsker å føre Norge inn i. Et samfunn hvor politikerne skal bestemme over den enkeltes samvittighet og straffe dem som ikke følger deres holdninger med jobbnekt eller ekstra skatter.

(Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen.)

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Utfordres menneskerettighetene av storsamfunnet?

Callam i forbindelse med Mandelas død

Tags: , ,

Callam i forbindelse med Mandelas død


Washington, DC ( BWA ) Det verdensomspennende fellesskap av baptister sørger i forbindelse med president Nelson Mandelas død, den første svarte lederen av demokratisk Sør- Afrika .

Av Neville Callam

Som borger av Jamaica, det første landet i verden som innførte handelsblokade mot apartheid i Sør- Afrika, det var i 1957, mens landet mitt fortsatt var en koloni av Storbritannia. Som en som hadde det privilegium å tjene i laget av FN-observatører ved valget i 1994, da Mandela ble valgt som Sør-Afrikas president. Og som generalsekretær i Baptist World Alliance, som fremmer respekt for menneskeverd og feirer bidrag fra alle som jobber utrettelig for en triumf for fred og rettferdighet, gir jeg ære og takk til Gud for den gaven til menneskeheten som president Mandela var.

Med tapet av denne store mannen, har verden mistet en bemerkelsesverdig inspirator og forbilde. Mandela banet vei for respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. Vi har ikke råd til å glemme den grenseløs lidenskap for frihet, den utrettelige streben etter rettferdighet og den urokkelige forpliktelse til fredelig menneskelig sameksistens som Mandela viste.

La oss ta oss tid til å tenke over arven etter denne store inspiratoren, og la oss være forberedt, uansett kostnad, til å vie våre liv til å elske våre naboer, tilgi våre fiender, og kjempe for alle som gjør godt for rettferdighet og fred i våre lokalsamfunn.

Måtte Gud gi styrke til Mandelas familiemedlemmer og til folk i Sør- Afrika i dette øyeblikk av uvurderlig tap.

Bønn
Allmektige Gud, du er den som gir og hvem som tar bort. Du holder deg nær til oss i tider med glede og sorg. Kan vi oppleve fred i løpet av disse dagene, og vi kan også lære de mange leksjoner Mandelas liv er ment å lære oss. Amen.

Neville Callam, generalsekretær
Baptist World Alliance

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Callam i forbindelse med Mandelas død

Nadarkhani løslatt!

Tags: , ,

Nadarkhani løslatt!


I lørdagens rettsmøte ble dødsdømte Youcef Nadarkhani løslatt og kunne reise hjem med familien sin.

Det er Stefanusalliansens som melder dette på sine nettsider. Youcef Nadarkhani, pastoren som ble dømt til døden for frafall fra islam, er altså endelig fri!

Ifølge kildene ble Nadarkhani frifunnet for frafall, men likevel funnet skyldig i å evangelisere for muslimer. For dette ble han dømt til tre års fengsel – men løslatt straks, fordi han har sittet fengslet så lenge allerede.

– Dette markerer kanskje slutten på en tre år lang kamp for å få ham frigitt. En hel verden har engasjert seg i Nadarkhanis skjebne, sier Ed Brown, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, til Vårt Land lørdag.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Nadarkhani løslatt!

Fakkeltog …

Tags: , ,

Fakkeltog …


… i solidaritet med kristne i Syria, Irak og Egypt

Mange kristne i Midtøsten lever med frykt for morgendagen. Borgerkrigen raser i Syria, Irak er fortsatt rammet av terror, og i Egypt har volden og usikkerheten økt etter revolusjonen i 2011.
Kristne i Syria, Irak og Egypt tilhører verdens eldste kirker. Men usikkerhet og frykt gjør at stadig flere kristne nå forlater Midtøsten. De ber om vår forbønn og støtte for å kunne bli værende i en region som mer enn noen gang trenger et kristent nærvær.

I år blir det fakkeltog i Oslo, bergen, Stord og kristiansand 18. oktober og i Stavanger  8. november.

Mer informasjon

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Fakkeltog …

Ny appell for Nadarkhani

Tags: , , ,

Ny appell for Nadarkhani


Den dødsdømte pastoren Youcef Nadarkhani (34) trenger din hjelp i forkant av en ny rettshøring. Ikke la iranske myndigheter slippe unna med dette grove menneskerettighetsbruddet – skriv til Irans justisminister i dag og krev Nadarkhanis løslatelse!

Støtt opp om Stefanusalliansens appelltjeneste.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ny appell for Nadarkhani

B​ø​n​n​ ​f​o​r​ ​S​y​r​i​a​ og ​v​å​r​e​ ​t​r​o​s​s​ø​s​k​e​n der​

Tags: , ,

B​ø​n​n​ ​f​o​r​ ​S​y​r​i​a​ og ​v​å​r​e​ ​t​r​o​s​s​ø​s​k​e​n der​


Det foregår i disse tider en voldsom konflikt i Syria, som vi er vitne til gjennom media. Hele Syria er i konflikt, men nå er særlig Aleppo som er den største byen i Syria i krigssonen. Der finnes også Aleppo Baptist Church.

Jeg ber om at vi alle løfter opp i bønn Syria som nasjon, hvert eneste liv i landet, våre trossøsken i Syria og våre baptistsøsken i Aleppo.
La oss be om Guds ledelse og beskyttelse for nasjonen og også spesielt be for de kristnes situasjon i Syria i denne vanskelige tiden.
Be om beskyttelse over dem, men også at de får være Guds nærvær i nasjonen og får peke på Ham som kan gi fred.
Spre dette bønneemne til alle du kan!

Generalsekretær
Det Norske Baptistsamfunn
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for B​ø​n​n​ ​f​o​r​ ​S​y​r​i​a​ og ​v​å​r​e​ ​t​r​o​s​s​ø​s​k​e​n der​

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!