Tag Archive | "Misjon"

Julegaven til misjonen!

Tags: , , , ,

Julegaven til misjonen!


For oss er det en selvfølge å kunne velge universitetsstudier. Slik er det ikke i Nord-Kongo. Mange unge drømmer om en utdannelse, men veldig få foreldre har råd til å la barna få denne muligheten.

Av Lise Kyllingstad

CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo, har tatt et modig valg. De har startet et universitet i Buta. 20.oktober tok de imot 94 studenter til studier i teologi, folkehelse, juss og organisasjonspsykologi. Etter hvert vil de utvide fagtilbudet med økonomi, administrasjon, agronomi og informatikk.

Cecile Kwandelewey er regnskapsfører. Utdannelsen har hun tatt i Kisangani med støtte fra Norad. Datteren Abamake Mamette har nettopp fullført økonomistudiene i Kisangani. Hun er heldig som har en mor som har hatt råd til å sende henne på universitetet.

For oss er det en selvfølge å kunne velge universitetsstudier. Slik er det ikke i Nord-Kongo. Mange unge drømmer om en utdannelse, men veldig få foreldre har råd til å la barna få denne muligheten.

Det nystartede universitetet i Buta vil gi mange unge, både jenter og gutter, mulighet for å realisere drømmen sin!

Som kristne og baptister vil vi være med og bidra til likeverdighet i verden, og derfor har vi valgt å la julegaveofferet i år gå til det nye universitetet i Buta. I Norge har vi mulighet for å ta en høyere utdannelse, og nå har CBCN sørget for at ungdommer i Buta-området får den samme muligheten.

Vi vil oppfordre alle menighetene til å gi en julegave til oppstarten av den nye universitetet i Buta, og på den måten være med å gjøre utdanning tilgjengelig for ungdommene!

Gaver innbetales til konto 3000.15.13105
Det Norske Baptistsamfunn og merkes julegave

Ark med beskrivelse og bilde for utdeling/oppslag

Cecile 1

Cecile Kwandelewey er regnskapsfører. Utdannelsen har hun tatt i Kisangani med støtte fra Norad. Nå sørger hun også for at datteren Abamake Mamette får utdanning. (Klikk på bildet for høyere oppløsning)

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Julegaven til misjonen!

Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Tags: , , , , , , ,

Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen


Chinfolket i Sandnes hadde i høst et arrangement for å samle inn penger til de flomrammede i Chin staten i Burma. Med på arrangementet fikk de ordfører Stanley Wirak.

 

Av Mette Marie Hebnes

Ordføreren som holdt appell og viste at Sandnes kommune bryr seg om situasjonen i hjemlandet til sine bosatte Chin flyktninger. Arrangementet ble også opplyst om på hjemmesiden til kommunen.

For øvrig deltok Chin med sang og musikk og informasjon om situasjonen etter den største naturkatastrofen i Chin staten det siste århundret. Mange har mistet hus og hjem, veier og infrastruktur er ødelagt mange steder, strømforsyninger ødelagt, blant annet kraftverket som North Sea Baptist Church har vært med å finansiere i Chin staten.

Det er fortsatt enorme behov. Integrasjonsleder Peter Ngaidam står midt i det koordinerende arbeidet for både nødhjelp og hjelp til gjenoppbygging. Han forteller at det vil ta år å bygge opp igjen det som er ødelagt etter flommen. Heldigvis var det få liv som gikk tapt, men store ødeleggelser var ikke det den fattige staten i Burma trengte.

Blant Chin menighetene i baptistsamfunnet er det samlet inn over en million kroner for å hjelpe etter katastrofen i hjemlandet. Baptistsamfunnet har også startet en innsamling for å bidra i arbeidet. Gaver kan gis på konto nr 3000.15.13105 og merkes «Flom».

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ordfører støtter Chin folket i gjenoppbyggingen etter flommen

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Tags: , , , ,

Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta


Baptistene i Norge støtter helsearbeidet til CBCN, samarbeidskirken vår i Nord-Kongo. Dette året har de prioritert å kjøpe inn utstyr og materiell til tannklinikken i Buta. Det er første gang tannlegen får mulighet til å bore og legge fyllinger. Tidligere har han kun hatt utstyr for å trekke tenner.

 Av Lise Kyllingstad

Det finnes kun én tannlege i hele Bas- Uélé. Han heter Marcel Lakumbo, og har praktisert som tannlege i Buta i flere år under svært kummerlige forhold. Han har for eksempel ikke hatt lampe, men har tatt stolen som pasienten har sittet på, helt frem til vinduet for å få nok lys til å kunne gjøre undersøkelser.

I sommer var han i Kampala i Uganda for å gjøre innkjøp og for å få opplæring i å bruke det bærbare behandlingsapparatet. Han kjøpte også en enkel tannlegestol og en lampe, samt et aggregat som må til for å drive det hele.

En lørdag i slutten av oktober fikk jeg være med på avduking, innvielse og bønn for det nye tannlegeutstyret. CBCN hadde invitert representanter for helsevesenet og myndighetene i Buta. Det ble en flott samling med nasjonalsangen – som kun kan synges i spesielle, offisielle anledninger, og taler. Jeg hadde også blitt bedt om å si noen ord.

Det ble klippet snor og utstyret ble avduket. Tannlegen hadde så en gjennomgang og forklaring av hvilke muligheter som nå finnes, og deretter samlet kirkens ledere seg i bønn og velsignelse for tannlegeutstyret. Det var en god erfaring å få oppleve hvordan CBCN bruker bønnen også i en slik anledning. Her har vi mye å lære!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Innvielse og bønn for tannlegeutstyr i Buta

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Siste nytt fra Tonko Limba

Tags: , , , ,

Siste nytt fra Tonko Limba


Norske baptister har i flere år støttet menighetsplantingene i Tonko Limba i Sierra Leone, og glmete dem heller ikke da ebolaen herjet landet.  her er sist nytt fra området.

Av Arild Harvik

Det er nå plantet 12 menigheter i Tonko Limba. Det er mange nye menighetsledere som trenger undervisning. To ganger i året holdes det 14 dager med undervisning; bibelstudium og praktisk menighetsledelse. Det var planlagt dåp. 97 nye kristne hadde fullført dåpsundervisning. Ebolasituasjonen medført forbud mot større møter.  Så det blir dåp senere i år, i tillegg til de 97 de som nå får dåpsundervisning.

Tonko Limba området ble ikke spart for Ebolaepedemien sist vinter.  Landsbyene ble satt under karantene, og det ble et umiddelbart behov for mat. Hjelp fra Norge kom frem, og ble effektivt distribuert. Dte er menighetene takknemlig for. Myndighetene har nå stort sett kontroll med ebolaepedemien. Men dessverre ble det et nytt utbrudd i Tonko Limba, som skyldes at ebolaviruset kan overleve, og smitte videre gjennom sæd i godt over seks måneder etter at menn har blitt erklært friske.  Kvinnen som ble smittet døde av viruset, men rakk å spre smitten videre til to/tre andre, slik at området igjen ble satt under karantene.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Siste nytt fra Tonko Limba

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

Tags: , , ,

Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros


Torsdag 24. september ble Faith Baptist Church Cyprus tatt opp som enkeltstående medlem i European Baptist Federation (EBF).

Av Terje Aadne

Det Norske Baptistsamfunn har sammen med Faith Baptist Church i Norge søkte EBF om medlemskap for den kypriotiske menigheten etter at  Anton Sinnathamby, Terje Aadne og generalsekretær Antony Peck besøkte menigheten på Kypros i sommer.

Les mer om menighetsplantingen på Kypros

Anton Sinnathamby har ledet arbeidet i tre år, etablert menigheten og registrert menigheten på Kypros. Dette er den første baptistmenigheten på Kypros.

På bildet ber Jan Sæthre (første visepresident BWA) og Otniel Bunaciu (President for EBF) for Anton Sinnathamby, som har ledet arbeidet på Kypros i tillegg til pastoroppgaven hjemme i Norge (foto: Terje Aadne).

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tok opp norskplantet baptistmenighet på Kypros

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

Tags: , , , , ,

457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand


Vi har støttet evangeliseringsarbeidet til Thailand Lahu Baptist Convention (TLBC) siden familien Hadland bodde og jobbet som misjonærer i Chiang Mai. I midten av september vedtok hovedstyret å utvide samarbeidet med fem nye år, 2016 – 2020.

Av Lise Kyllingstad

Visjonen deres er at alle Lahu’er skal ta imot Jesus. Det finns 120.000 Lahu’er i Thailand. 20.000 av disse er kristne. TLBC jobber målrettet med evangelisering og kirkeplanting. De finner en landsby som er åpen for evangeliet, og så sender de en evangelist med familien sin til å bo og jobbe der. De har i dag evangelister i 19 landsbyer. 15 av disse er støttet av oss, 4 er støttet lokalt.

I perioden 2008 – 2015 er 457 personer blitt døpt!

Lahu-folket er animister, og heksedoktoren er deres åndelige overhode. Metoden de bruker for å evangelisere er delt inn i fire trinn:

  1. Få tillatelse av heksedoktoren til å komme dit og evangelisere
  2. Hjemmebesøk hvor de forteller om Jesus «fire place good news»
  3. Juleselskap for alle i landsbyen, med leker på dagen og gudstjeneste på kvelden
  4. Invitere leger og annet hjelpepersonell til landsbyen for å gi tilbud til folk som er syke

Etter hvert inviterer de også ulike organisasjoner til å komme inn i landsbyen for å hjelpe til med utbygging av f.eks. brønner og toaletter.
Gjennom denne måten å «bry seg om» landsbybefolkningen, forkynner de evangeliet både i ord og handling, og de opplever at folk blir frelst.

Målet er at hver nystartede menighet skal bli økonomisk selvstendig. Dette tar lang tid, siden folk i landsbyene er fattige, og nyfrelste har ikke et etablert forhold til dette med å gi tiende til kirken.
De ønsker å utvide arbeidet sitt og har planer om å starte evangelisering i ytterligere to landsbyer i 2016.

Evangelistene som bor og jobber på denne måten, samles to ganger i året til opplæring og gjensidig oppmuntring.

TLBC har også opplæring av evangelister fra Lahu-landsbyer i Burma, og de drar på jevnlige evangeliseringsturer til Kina. Lahu-folket, som er en minoritetsgruppe, finnes i Nord-Thailand, Burma, Kina og Laos, samt en liten gruppe i Vietnam.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for 457 døpte inspirerer til fortsatt samarbeid om menighetsplanting i Thailand

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Tags: , , ,

– Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne


Det sier pastor Anton Sinnathamby i Faith Baptist Church om menighetsplantingen på Kypros, og forteller at misjon i hjemlandet har ligget på hjertet til den tamilske pastoren. Møtet med singalesere på Kypros åpner nye dører i hjemlandet.

Av Roger Dahl

– Det kan virke tilfeldig, sier Anton Sinnathamby, – at jeg møtte denne gruppen med singalesere.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å nå singaleserne, sier Anton og forklarer:

– Problemet har dels vært at jeg ikke kan språket, jeg som tamil blir og alltid mistenkt på grunn av konflikten mellom tamiler og singalesere. Så jeg har tenkt at det var umulig for meg å nå singaleserne.

Døråpner
Møtet med gruppen på Kypros ble en åpen dør for Anton Sinnahamby. Han forteller at han hørte det var en gruppe kristne og oppsøkte dem. Som tamil tok det tid å bli akseptert. Det var nok av utfordringer i tillegg med en sterk ortodoks kirke, dårlig økonomi og en immigrasjon som bare gir begrenset opphold.

Og det er nettopp det begrensede oppholdet som gir mulighetene. Fordi etter noen år må folk reise hjem igjen, og dette ble altså Antons vei til kontakt med singaleserne, også singalesere tilbake i Sri Lanka etter hvert, siden Anton vil ha en inngang i miljøene disse ender opp i.

Stolt
– Jeg tror det gir meg tillit til å være noe for singalesere andre steder og, sier Anton, som forteller at han ble som en leder for gruppen, der mange hadde vært kristne i flere år, men manglet en pastor og leder.

Les om opptak i Europaføderasjonen

For et par år siden ble det etablert menighet, i våres ble den endelig registrert av kypriotiske myndigheter, og i høst blir menigheten tatt opp som menighet tilknyttet European Baptist Federation i forbindelse med årsmøtet i september.

Der er Anton for å presentere menigheten, rett før sommeren hadde han med seg generalsekretærene Terje Aadne fra Norge og Tony Peck fra europaføderasjonen til Kypros for å dele fellesskap og knytte kontakter.

– Jeg er stolt av de ti menighetene i India og Sri Lanka, men dette er spesielt, sier Anton Sinnathamby med takknemlig stemme og fortsetter:

– Det er i Europa, og det er den første baptistmenigheten som er plantet av oss som fellesskap. Faith Baptist Church på Kypros har hatt en god start. Ni nydøpte, alle tidligere buddhister, og snart en singalesisk pastor.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Jeg har lenge ønsket å nå inn til singaleserne

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!