Tag Archive | "Nasjonal misjon"

Første baptistmenighet i Sandnessjøen

Tags: , ,

Første baptistmenighet i Sandnessjøen


Det har helt sikket vært baptistisk virksomhet i Sandnessjøen. Men aldri egen baptistmenighet. Nå har Lighthouse International Church of God fra Sandenessjøen søkte medlemskap.

Av Roger Dahl

Integrasjonsleder Mette Marie Bommen skriver i høringsbrevet som er sendt alle menighetene i Nord Norge at menigheten ble stiftet 8. januar i fjor, består av 18 medlemmer. Seks av dem er barn og ungdom.

Flest asylsøkere
Det har vært et kristent felleskap blant Afrikanere i kystbyen et par år. Hovedsakelig med tilknytning til asylmottaket. Gruppen har feiret gudstjeneste, hatt bibelstudier og bønn på regelmessig basis.

Menigheten ble stiftet av pastor Austin Okunbor, som ikke fikk opphold og nå er sendt tilbake til Nigeria. Menigheten ledes nå av ekteparet Judith Omorodion og Noatien Ouattara som har bodd i Norge 10 år, snakker norsk og har opphold. De har tre barn. Resten av medlemmene er asylsøkere og bor på mottak.

–Det betyr at gruppen er ustabil, sier integrasjonsleder Mette Marie Bommen i en kommentar, og føyer til at medlemmer kan risikere å bli sendt ut, samtidig som det kommer stadig nye asylsøkere som kan knyttes til gruppen. Bommen understreker at selv om menighetsplantingen av den grunn har en lav list er vårt perspektiv likevel at status som asylsøknad ikke er avgjørende for medlemskap i en menighet eller etablering av et fellesskap. Både Mette Marie Bommen og distriktsarbeider Hermod Bakkevoll har besøkt gruppen.

Fire menigheter
Det er ikke bare i Sandnessjøen det plantes menigheter. Det foreligger tre andre søknader om medlemskap. Det er Vest Agder Chin Church, med utgangspunkt i chin-miljøet i Kvinesdal. Noen av medlemmene har gått over fra Gyland menighet.

I Langesund ble Chin Baptist Church stiftet i vinter. Gruppen har gått ut fra Langesund Baptistmenighet.

Den siste menigheten som har søkt medlemskap er bykirka på Lillehammer, som ledes av en gruppe som tidligere tilhørte Lillehammer Baptistmenighet.

Søknader om medlemskap behandles av landsmøtet etter at høringsrunde er gjennomført i distriktet menigheten er etablert.

Bildetekst:
Judith Omorodion og Noatien Ouattara leder menigheten Lighthouse i Sandnessjøen. På bildet er de sammen med sin eldste datter. Foto: Privat

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Første baptistmenighet i Sandnessjøen

Spennende samtale om integrasjon

Tags: , , ,

Spennende samtale om integrasjon


Michael Kisskalt fra Tyskland inspirerte over 50 baptistledere samlet til samarbeidsråd i februar.

Av Roger Dahl

Resultat av dagen var spennende samtaler om integrasjon og utfordringer omkring det å være et flerkulturelt kirkesamfunn.  Michael Kisskalt fra Tyskland (bildet) og Jon Steinar Kjøllesdal var invitert som foredragsholdere, og deltok også i en panelsamtale med Magnus Lund, Anton Sinnathamby og Mette Marie Bommen.

Kiskalt delte erfaringer fra hjemlandet, der han var tydlig på at dem som ikke kjenner seg hjemme i den tyske settingen oppmuntres til å danne egne menigheter.
-Vi tyskere er for «kjølige», og våre gudstjenester er for kjedelige. Samtidig er vi ivrige på å bygge broer, og på sikt kunne bygge kulturer sammen, sa Kisskalt blant annet.

Kisskalt delte det bibelske perspektivet. Han pekte blant annet på hvordan det på tross av tydelige skiller mellom de hebraiske kristne og de hellenistiske kristne, så holdt de sammen. Og hvordan de lærte seg å leve med at loven som var hellig for de hebraiske kristne ikke var det for de hellenistiske.  Felles var at alle trodde på Jesus.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Spennende samtale om integrasjon

Satsning på nasjonale tiltak koster penger

Tags: , , ,

Satsning på nasjonale tiltak koster penger


Baptistsamfunnet har de siste årene intensivert fellesarbeidet nasjonalt. Når så noen av inntektsforutsetningene ikke blir som forventet betyr det underskudd i 2012 og vanskeligheter med å få ballanse i 2013.

Av Roger Dahl

Synlige resultater er nye menigheter, fokus på menighetsplanting flere steder, vekst i mange av de etablerte menighetene. Det hadde ikke vært nesten 100 baptistmenigheter, med over 6000 medlemmer uten denne satsningen.

Satsningen på integrasjonsmedarbeidere, menighetsplantinger, en ordning der menigheter og medarbeidere kan tilbys veiledning, og sommerstevnet BLINK koster imidlertid penger.

I 2012 og også i 2013 er det en reduksjon i det offentlige tilskuddet i forhold til utviklingen de senere årene, som er et forhold en ikke kjente til da budsjettet ble lagt. Samtidig øker utgiftene i tråd med prisutviklingen forøvrig, og noen utgifter, som porto for magasinet Baptist.no, øker langt mer.

Det sammen med forholdsvis lave gaveinntekter til nasjonalt misjonsarbeid har ført til den økonomiske skvisen, som ledelsen av kirkesamfunnet nå må gripe fatt i for å kunne opprettholde virksomheten og også kunne satse offensivt videre.

Du kan være med å støtte vårt nasjonale arbeid

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Satsning på nasjonale tiltak koster penger

Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker

Tags: , ,

Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker


Denne uken var nettverket av menighetsplantere tilknyttet baptistsamfunnet samlet til inspirasjon og oppdatering, og for å delta på DAWN-konferansen 2013 på Gardermoen.

Av Roger Dahl

Det gjøres arbeid i forhold til menighetsplantinger flere steder i vårt kirkesamfunn. Baptistsamfunnet har menighetsplanting som en av sine strategier for å leve opp til målet om å passere 100 menigheter innen 2020. Baptistsamfunnet har siden 1997 tatt opp over 35 nye menigheter, mens en i perioden fra andre verdenskrig til da bare tok opp en håndfull menigheter.

Det er også i perioden fra 1997 en har sett at trenden med tilbakegang år for år har snudd. I noen år har det kommet mange innflyttere fra Burma, som allerede var baptister. Det har naturligvis satt vind i seilene og gitt et godt moment. Dette gjelder det å ta vare på, slik at det frotsatt vil være vekst blant norske baptister.

For tiden er det arbeid med menighetsplantinger flere steder, blant annet i Oslo, på Lillehammer og Dombås. I forslagene til justerte strategier vil det ligge føringer en registrering om menighetsplanting som innbefatter oppfølging fra Baptistsamfunnet, blant  annet gjennom nettverket, ved besøk og ved kursing i samarbeid med DAWN  Norge.

I alle tilfeller av menighetsplantinger hos baptistene har det blitt flere som er med enn det var før, enten det er menigheter som har opplevd splittelse, en bevist har valgt å dele seg, eller en har startet arbeid på nye steder.  Det ble til pinsevennenes lederkonferanse i 2012 presentert en rapport som viste at ved etablering av nye menigheter i en del større byer var det framgang både i de nye menighetene og i dem som hadde vært i byene i mange år.

 

På bildet er de fleste som deltok på nettverkssamlingen denne uken.
F.v. Deltagerne var Terje og Linda Aadne, Mette Marie Bommen, Jemimah (foran) og Joseph Anin, Odd Erling Uv, Peter Ngaidam, Olaug og Jan Sverre Bekkelund, Kari Edskerud, Elsa Uv, Gerd og Olav Gravem. I tillegg deltok Magne Hultgren, Bente Sandtorp, Lise Kyllingstad og Pedro Neves Kiangebeni.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Menighetsplantingene hjelper oss å nå flere mennesker

– Det er i menigheten jeg skal arbeide

Tags: , , ,

– Det er i menigheten jeg skal arbeide


Det sier Birgit Andersen, til nettsiden skienbaptist.no. Hun har nylig begynt som barne- og familiearbeider i Skien baptistmenighet.

Av Roger Dahl

Fra januar har Birgit økt sin stilling i kirka fra 20 til 60 prosent.

– Den økningen har ligget i kortene siden jeg begynte i august. På spørsmål om hva hun ønsker å sette fokus på svarer Birgit blant annet.

– Vi som menighet har mye å ta tak i, i forhold til å hjelpe hjemmene i trosopplæring. Arbeidet med menighetens «Levende tro – plan» blir en av mine sentrale arbeidsoppgaver. Jeg gleder meg til å få systematisert det og få det ut i livet.

Les mer

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Det er i menigheten jeg skal arbeide

Lederkonferansen 2013

Tags: ,

Lederkonferansen 2013


For deg som er;

  • leder for barn og ungdom
  • leder for voksne
  • er med i menighetsrådet
  • er pastor
  • som på annet vis er leder, eller ønsker å lære mer om å være leder i Guds rike

Nå får du en unik mulighet til å reise sammen med de andre lederne fra
din menighet, og få felles impulser og inspirasjon.

Vi ønsker å sette fokus på hva det betyr å være «Grepet av Kristus», om å være mennesker som ønsker å bringe Guds rike videre, og gi deg del i praktiske verktøy.

Mer informasjon og påmelding

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Lederkonferansen 2013

Leirene gir konfirmantene større fellesskap

Tags: , , , ,

Leirene gir konfirmantene større fellesskap


Tjuefem konfirmanter fra Vestlandet og Sørlandet var samlet på leir torsdag til søndag 6.-9. september.
Dette var den første av tre leirer i løpet av konfirmantåret.  Også Vestlandet har nå gått over til å satse litt på samme måte som Østlandet har gjort i flere år, nemlig mer på leirsamlinger kombinert med noe færre lokale samlinger.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Leirene gir konfirmantene større fellesskap

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter

Tags: , , , , ,

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter


Baptistsamfunnet ønsker å satse på menighetsplanting som en viktig del av nasjonal misjon. Det var Generalsekretær Terje Aadne og Øystein Lode fra hovedstyre som la fram for landsmøte baptistsamfunnets strategi for nasjonal misjon.

Av Carl Peter Vikdal

Målet for 2013 er to nye menigheter og det er  seks nye menigheter i prosess. Det er i dag 95 baptistmenigheter i Norge. Målet var 100 innen 2020, noe som altså er godt innenfor rekkevidden.

Vår urbane satsning heter Home Oslo, og er en husfelleskapsmenighet. Ellers nevnte Aadne også Bykirka i Lillehammer som en annen menighet som er i emninga. Det har de siste åra blitt mange nye Baptistmenigheter i Norge. De aller fleste nye menigheter i Baptistsamfunnet er immigrantmenigheter.  Nå ønsker også Baptistene i Norge å satse på menigheter som retter seg mot nordmenn. Det vil også være en videre satsning på flerkulturelle menigheter, understreker Mette Marie Bommen som er integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn.

Baptistsamfunnet vil nå jobbe med et nettverk for menighetsplantere. Ingen skal trenge å stå alene i jobben med å etablere nye menigheter. Derfor kommer det til og bli kurs og utrustning av både veiledere og ledere for menighetsplanting. Dette vil skje gjennom DAWN-Norge som er et tverrkirkelig menighetsplaning nettverk.

Menighetsplanting er en del av strategien for å nå ut med Guds rike i Norge, understreket Aadne som sin oppsummering av debatten.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!