Tag Archive | "NBUF"

Kjempegod respons på lederkonferansen

Tags: , ,

Kjempegod respons på lederkonferansen


Da påmeldingen til Lederkonferansen 8.-10. mars 2013 ble avsluttet hadde en nesten 220 registrerte deltakere. Det er første gang en arrangerer felles lederkonferanse for alle baptistledere.

Av Roger Dahl

Konferansen, som er lagt til Justissektorens kurssenter i Stavern, samler baptistledere i alle aldere, fra 14 -15 år til over 80 års alder. Det blir mange spennende programinnslag, og ikke minst et godt fellesskap mellom alle de uliek aldersgruppene i forbindelse med inspirasjonskveldene. Fredag kvekld taler Øystein Gjerme, mens Dag Eivind Noreid har ansvar lørdag kveld.

I løpet av dagene i Stavern blir det satt fokus på å være Grepet av Kristus, som det heter i Det Norske Baptistsamfunn visjon. Noe som er helt nødvendig for å kunne være med å bygge Guds rike som leder.

Gjennom seminarer, temasamlinger og også tid til samtaler og fellesskap blir lederne som samles inspirert og utfordret på sin tjeneste. Lederkonferansen er en fellessatsning som baptistkvinnene og NBUF står bak sammen med Baptistsamfunnet.

Les mer

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kjempegod respons på lederkonferansen

Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet

Tags: ,

Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet


Carmen Bernal er student ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT). Hun har sin sin praksis  hos Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund (NBUF), og skal i denne våren arbeide med undervisning og trening i forebyggende arbeid rundt problematikken med seksuelle overgrep.

Av Roger Dahl

Baptistsamfunnet og NBUF har en målsetning om at alle våre arrangement og arenaer skal være trygge, som et ledd i dette arbeidet legger vi opp til en foredragsturne med menighetsbesøk vårhalvåret 2013 med Carmen Bernal.

Hun har utviklet et kursopplegg i samarbeid med Trygg-gruppen , og vil denen våren styrke  Trygg-arbeidet ved å tilby kurs for ledere i menighetene /ungdomsgruppene. Konseptet handler om forebygging og bevisstgjøring med et avsluttende fokus på praktisk grensesetting.

Carmen Bernal er 37 år, bosatt i Oslo og tredjeårs student på HLT. Vårhalvåret 2013 har hun praksis i NBUF og skal jobbe med Trygg arbeidet vårt. Til daglig er hun lærer ved Troens bevis Bibel- og Misjonsinstitutt og har flere års erfaring fra Jesus Church.

Dette er en del av Baptistsamfunnet og NBUFs tryggarbeid

Det vil være mulig med besøk av Carmen fra begynnelsen av februar. Det enkleste vil være å gjøre en direkte avtale med Carmen. Mobil er 92263256, eller e-post
NB! Det er viktig å være tidlig ute og avtale tid.  NBUF dekker alle kostnadene ved dette, men setter pris på om menighetene vil bidra til å dekke utgiftene.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Styrker Trygg-arbeidet i Baptistsamfunnet

Tydelig dreining i livssynspolitikken

Tags: , , ,

Tydelig dreining i livssynspolitikken


Regjeringens livssynsutvalg la denne uken fram sin innstilling. Med den tas det et tydelig skritt i forhold til å likestille de ulike livssynene ved å forslå endringer i grunnlovens verdiparagraf.  

Av Roger Dahl

For å anerkjenne alle sin rett til å tro og de ulike livsynsamfunnenes plass, er det forståelig at utvalgets flertall går for en verdiparagraf som favner mer enn det dagens paragraf gjør. Likevel vil mange beklage det om dagens ivaretakelse av den lange tradisjonen, den kristne og humanistiske arv, som samfunnet bygger på ikke forblir en del av verdigrunnlaget i Norge.

Stålsettutvalget, etter sin leder Sturla Stålsett, overleverte sist mandag sin innstilling til kulturminister Hadia Tajik. Som alle andre offentlige utredninger står denne overfor høringsrunder og politisk behandling. Hvilke deler av den som blir stående, og hvordan norsk livssynspolitikk blir, er det for tidlig å si, selv om utredningen selvsagt gir tydelige føringer. Det er verdt å merke seg formen på utredningen, som gjennomgående viser en livssynspositiv holdning, der det går fram at det fra statens side er viktig å støtte opp om de ulike livssynene, og i overskriften heter det «Det livssynsåpne samfunnet».

Rammer barne- og ungdomsorganisasjonene

Den mest dramatiske endringen for oss baptister vil være forslaget om endringer i tildelingspolitikken til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. For å kvalifisere til støtte foreslår utvalget at organisasjonene skal ha full likestilling, både med hensyn til kjønn og seksuell legning, i alle styrende organer. Utvalget har derimot skjermet tilskuddet til trossamfunn for tilsvarende krav da en ønsker å respektere livssynssamfunnenes ulikhet.

Barne- og ungdomsorganisasjonene velger en primært å definere som arenaer for opplæring i demokrati, mer enn livssynsarenaer, og da ønsker en å forsterke kravene. En slik endring vil ramme hele det kristne miljøet, som utgjør omkring en tredel av alle organisasjonene, og ikke kan leve med formuleringen som likestilling av seksuell legning.

–For meg virker det litt som om at en «rammer» kirkesamfunn som ikke er politiske korrekte ved å ta en støtte som ikke får konsekvenser for folkekirken -i betydningen å sikre en «åpen og inkluderende» folkekirke, sier Roald Zeiffert, daglig leder i Norske Baptisters barne- og Ungdomsforbund (NBUF).

Zeiffert, som mener at også en barne- og ungdomsorganisasjon skal få lov til å ha en teologisk plattform fortsetter slik:

– Det rammer så klart til en viss grad kirkesamfunnene, men det treffer ikke spesielt godt.Av våre ca 3.500 medlemmer er det svært mange som ikke er baptister, og halvparten av dem er førstegenerasjonsinnvandrere. Så de treffer langt bedre på å ramme et integreringsarbeid enn et kirkesamfunn.

Daglig leder Roald Zeiffert forteller at NBUF ikke har noen paragrafer om legning ved valg, men i forhold til tidligere runder departementet har hatt om denne saken mener han at de vil kreve at en eksplisitt skriver i vedtektene at alle verv er åpne uansett seksuell legning. Noe det på prinsipielt grunnlag er svært problematisk å kreve.

I saken knyttet til at Frelsesarmeens barn og unge mistet statstøtten for noen år tilbake tilknyttet samme sak, vedtok landsstyret i NBUF at om saken ble stående ville en ikke kunne motta statsstøtte. 15 kristne barne- og ungdomsorganisasjoner gjorde lignende vurderinger.

Om dette skulle bli en realitet, vil NBUF miste den årlige statsstøtten på ca 2,8 millioner, som utgjør omtrent 90 prosent av inntektene. Dette inkluderer også frifondmidlene som gis videre til det lokale arbeidet.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tydelig dreining i livssynspolitikken

Pastor Agnar Sæli fikk møte Lahu-kirken i Thailand

Tags: , ,

Pastor Agnar Sæli fikk møte Lahu-kirken i Thailand


Agnar Sæli og misjonskonsulent Øyvind Hadland er nå på plass i Thailand der dei skal bidra med undervisning på ei samling for 14 evangelistar, besøke kyrkjeplantingar og leggje planar for team besøk frå NBUF neste sommar.

Av Øyvind Hadland

Den fysste dagen var prega av jet-lag. Men etter ei god natt søvn i Chiang Mair reiste dei til byen Fang tysdag. Onsdag føremiddag underviste generalsekretær Kitichai Sopon-u-amnauy. Akkurat i skrivande stund undervisar Agnar Sæli om dåpen og det nye livet i Kristus. ”Om du døypar nokon, så ikkje stopp når dåpskandidaten er under vann” seiar Agnar til stor latter frå evangelistane og fortsetter ”du må reise dei opp igjen, dei må oppstå til eit nytt liv”.

14 evangelistar har kome saman. Det er fire nye evangelistar sia Øyvind var med sist, som var i fjor haust. Det er stor forskjell på omstendene til evangelistane. For eksempel Ca Ui som har vore i seks år i Sammahkeh, der har dei eit fellesskap på ikring 30 stykkar og eige kyrkjebygg. Så han er på veg ut av evangeliseringsteamet og inn i rolla som pastor i ei sjølvstendig kyrkje. På den andre sida er Da Vi som er heilt ny i gruppa og akkurat har starta arbeid i Keh Noi frå botnen av. Samlinga varar til fredag ettermiddag, etter det skal Agnar og Øyvind vidare og besøka fleire landsbyar fram til tysdag. Då skal Agnar heim.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Pastor Agnar Sæli fikk møte Lahu-kirken i Thailand

Leirene gir konfirmantene større fellesskap

Tags: , , , ,

Leirene gir konfirmantene større fellesskap


Tjuefem konfirmanter fra Vestlandet og Sørlandet var samlet på leir torsdag til søndag 6.-9. september.
Dette var den første av tre leirer i løpet av konfirmantåret.  Også Vestlandet har nå gått over til å satse litt på samme måte som Østlandet har gjort i flere år, nemlig mer på leirsamlinger kombinert med noe færre lokale samlinger.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Leirene gir konfirmantene større fellesskap

Ungdommelig 90-åring ble behørig feiret

Tags: ,

Ungdommelig 90-åring ble behørig feiret


Det ble på BLINK 2012  markert at NBUF (Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund) fyller 90 år i år, og NBUF-leder Morten Øhrn hadde med kaker til alle barna.

Av Carl Peter Vikdal

Dette ble feiret med en bursdagsfest for alle barna og ungdommens som var på Blink 2012 fredag 6. juli, og kvelden før hadde tidligere ansatte, Tid for Gud-arbeidere og styreledere vært samlet til fest. NBUF markerte også sin 90-årsdag i forbindelse med årsmøtearrangementet i mars.

Du kan lese mer på NBUF sin hjemmeside

Share

Posted in NyheterComments (1)

Flott søndagsskoletreff på Aune

Tags: , , ,

Flott søndagsskoletreff på Aune


-Jeg har et inderlig ønske om at dere tar Jesus med på veien videre i livet! Det sa Hulda K Olsen til mer enn 50 tidligere søndagsskolebarna som deltok på jubileumsfesten.

Av Frank Einar Hansen

Hulda K Olsen kunne glede seg over at cirka 50 tidligere søndagsskolebarn hadde møtt opp til jubileumsfesten på Aune Grendehus Festen åpnet med servering av grillmat utendørs, og etter litt sang og lek var det øvrige programmet innendørs.

De tidligere søndagsskoleelevene ble testet på minne- og sangvers, og bestod prøven. I tillegg kom det frem mange interesante og morsomme historier fra de fremmøte, som hadde erfaring fra ulike tidsperioder i søndagsskolen. Mimrestunden og alle lysbildene fra søndagsskolen var spesielt populært.

Hulda K Olsen fikk flere blomsterhilsninger og gaver. May Angelsen har også vært en sentral aktør i søndagsskolen, og har i en årrekke vært assistent. Begge fikk blomster og takk fra Aune baptistmenighet for innsatsen.

Hulda takket hjerteligst for alle de gode hilsningene hun fikk, og sa at tankene gikk til hennes avdøde ektemann Agnar Olsen, som alltid bidro med musikk i søndagsskolen, såfremt han ikke var opptatt på havet.

Både Hulda og Agnar fikk for en del år siden Kongens Fortjenestemedalje i sølv, med hvilte ikke på æren, men jobbet trofast videre som søndagsskolelærer og organist
Hulda K Olsen tok over søndagsskolen etter Lilly Jørgensen og Milly Olsen, som i en årrekke drev dette viktige barnearbeidet.

Det er cirka 10 år siden forrige treff, og med den store interessen er det vel et spørsmål om neste treff bør bli om 5 år.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Flott søndagsskoletreff på Aune

Lærerik teamtur til Ukraina

Tags: , ,

Lærerik teamtur til Ukraina


De to siste ukene i juni er Carl Peter Vikdal og sju ungdommer på evangeliseringsteam i forbindelse med fotball-EM.

Av Roger Dahl

Det var en spent gruppe som møtets på Gardermoen, og satte kursen mot Ukraina, og masse nye opplevelser. Micael Østenstad og Jon Viktor Lilienberg i Team on the Road hadde lenge planlagt å delta i et internasjonalt evangeliseringsopplegg i forbindelse med europamesterskapet.

Etter hvert ble Carl Peter Vikdal, ungdomspastor på Rørvik, koblet inn i opplegget, og det var klart at en større gruppe kunne reise med til evangeliseringsaksjonen.  med på turen er Nicolai Tjønnøy, Michael Fredrik Østenstad, Elfrida Emelie Hellesø Vikdal, Jon Viktor Lilienberg, Nathalie Dalager, Ruben Dahl og Robert Aleksandravicius, i tillegg til Carl Peter Vikdal.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Lærerik teamtur til Ukraina

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!