Tag Archive | "Nord Norge"

27 ble tillagt menigheten i løpet av få måneder!

Tags: , ,

27 ble tillagt menigheten i løpet av få måneder!


Virksomheten gikk trådt, og det var lagt mellom dem som ble omvendt i Kvæfjord gjennom krigsårene. Høsten 1944 ropte en sliten pastor til Gud: ”Nå greier jeg ikke mer, nå får du overta!”

Av Idar Hunstad

Det hadde vært åndelig tørketid i Kvæfjord Baptistmenighet i flere år, på slutten av 1930-tallet. Fra 1940 til 1948 var Ingolf Dahl som var pastor i Kvæfjord Baptistmenighet.

Brått snur livssituasjon for det norske folket seg sterkt ved at Tyskland angriper Norge 9. april 1940 i startfasen av den andre verdenskrig. Dette medførte stor frykt og uro i landet vårt. En form for militær mobilisering ble innført over hele landet og det ble også innkalt en del soldater fra Kvæfjord, og blant disse var det flere soldater fra Kveøy.

Disse skulle kjempe mot framrykkingen av tyske tropper fra sør. Det er fortalt at også en ufrelst ektemann fra ”Øya”, innkalt soldat, som bøyde kne sammen med sine kone og ba om Guds beskyttelse før han og de andre soldatene reiste i krigen, til fronten.

Langt mellom omvendelsene

Virksomheten i Kvæfjord Baptistmenighet var i den perioden sterkest på Borkenes og på Kveøy, hvor det ofte var et møte på hvert av stedene hver søndag. Men også utpostene Mehus og Reinstad på hver sin side av Godfjorden, Vik, Flesnes, og utposten Sortland ble regelmessig besøkt med forkynnelse av evangeliet, det glade budskapet. Det var lenge imellom at mennesker ble omvendt/frelst på de ulike stedene, men det var mye folk samlet til regelmessige bønnemøter på ”Øya” og Borkenes med forventning til Gud om en gjennomgripende vekkelse for området.

s08- 27 b3le tillagt menigheten i løpet av få måneder Ingolf_DahlPastor Ingolf Dahl, som var utrolig musikalsk, startet et blandakor som hadde sine øvelser på Kveøy Bedehus. Sanggleden var stor, så han samlet opptil 60 sangere både fra Kveøy og Borkenes. Mange ikke-kristne sangere deltok også i dette blandakoret.

Det er blitt fortalt at noen sangere fra Borkenes rodde fra Borkenes til Hokland innerst på Kveøy, og gikk deretter cirka to og en halv kilometer til Bedehuset for å delta i sangøvelsene. Det kan nevnes at ferge til Kveøy kom først på høsten 1957. Dette ovennevnte koret gledet først og fremst de kristne forsamlingene i bygda med de levende evangeliske sangene. Men også andre samlinger/møter fikk nyte korets sangglede.

Nå får du overta!

Pastor Ingolf Dahl syntes likevel at det hadde blitt lite synlige resultater av arbeidet, i form av nyomvendte. Og han hadde mest lyst til å gi opp tjenesten. I etterkant fortalte han til Anna Skår med flere at utpå vinteren i 1944 da han gikk utover til Bedehuset i relativt dyp løssnø, etter først å ha rodd over Bygdesundet fra Borkenes, var han så sliten og oppgitt at han segnet om i snøfonna cirka 400 meter fra Bedehuset der han skulle holde gudstjeneste. Sliten og noe deprimert ”ropte” han til Gud der i snøkavet: ” nå klarer jeg ikke mer så nå må du Gud ta over”. Utmattet kom han seg etter hvert til Bedehuset og var med i gudstjenesten. (Kilde: Anna Skår, som døde 4. jan. 2008, 91 år gammel).

Det bør nevnes at pastoren hadde en nødløsning, hvis været var blitt for dårlig til at han kunne ro tilbake sent på kvelden, til familien på Borkenes, etter at møte eller sangøvelse var avsluttet, stod det alltid en oppredd seng til han hos pastorenke Else Ellingsgård på Hundstad. Ofte var husets folk gått til ro, da han kom dit.

Noe nytt skjedde

Fra den omtalte dagen begynte det å skje noe nytt i baptistmenigheten, spesielt på ”Øya”. Det klaffet også slik til, at utpå vinteren i 1945 var de fleste baptistpredikantene fra hele Nord-Norge samlet på ”Øya” til det årlige ”predikantmøte”, hvor det også var evangeliske møter på kveldene. Da brøt en spesiell vekkelse løs på ”Øya”, som etter hvert spredde seg over det meste av Nord-Norges Distrikt.

Jeg og min tvillingbror Jan var mellom åtte og ni år da vekkelsen gikk over ”Øya”, og min nå 90 år gamle søster Peggy Olsen og flere eldre har fortalt om viktige hendelse og opplevelser under vekkelsen. Det er fortalt at vekkelsesånden også fulgte de nyopptente predikantene tilbake til de ulike hjemmemenigheter, hvor frelse og fornyelse bredde om seg.

Her på den lille øya bodde vel 300 mennesker på den tiden, dertil var det en del evakuerte finnmarkinger som hadde fått både hjerterom og husrom etter at Finnmark i 1944 var ”brent” av tyske tropper, som trakk seg sørover da de var i ferd med å tape krigen.

Ja, selv lillesalen og kjøkkenet på Bedehuset ble nødhjem for en evakuert familie fra Loppa kommune i Finnmark. Vekkelsesånden som hadde inntatt ”Øya” berørte alle som bodde her, også de evakuerte, på en eller annen måte. Og på folkemunne i Kvæfjord ble ”Øya” bare kalt for Patmos på den tiden.

Vekkelse

Under vekkelsen var det to viktige sangevangelister – Jenny Elvsveen fra Brummundal og Åslaug Hillestad fra Drammen, som brakte et levende evangelium gjennom sine åndsinspirerte sanger. Disse glade sang- og musikkdamene var med gjennom hele vekkelsen på Kveøy, og i det øvrige kvæfjordområde.

Denne vekkelsen fortsatte også lang tid etter at predikantmøte var slutt. Det fortelles at det ble omvendt en eller flere fra nesten alle hjemmene på Kveøy i ovennevnte periode. Det som skjedde på Bedehuset på ”Øya” var daglig samtaleemne på ulike steder i Kvæfjord.

Og nesten på hvert møte på Bedehuset ble mennesker omvendt, men også i hjemmene ble mennesker omvendt, ja til og med i ”høykråa” i en fjøs ba en datter sin mor om hun kunne be til Herren for henne. Dette ga datteren et livslangt engasjement for sin himmelske far.

Og ei dame fra Øynes på Kveøy, som er død nå, fortalte til mi mor med flere at ho plutselig fikk tungemålsgaven da hun var på låven og tåget fram høy til dyrene.

Ofte ble det slik at når folk kom hjem fra kveldsmøte fortsatte de bare å be til Gud. Jeg og min tvillingbror, som hadde soverom rett over kjøkkenet, ble sterkt berørt av at våre to eldre søstre kom hjem fra vekkelsesmøte og fortsatte og prise Herren ei lang stund nede på kjøkkenet. Det kan tilføyes at loftsgolvene var enkle og uisolerte på den tiden.

Syndenød

I en bibel tilhørende Nanna Mathisen på Haug på Kveøy er det nedskrevet, at på det første vekkelsesmøte vinteren 1945 på Bedehuset ble Gustav Johansen omvendt, og andre kvelden ble Hjørdis Arnesen omvendt. Hun bor nå på et eldresenter på Borkenes i en alder av 90 år. Hjørdis ble også senere lykkelig gift med Gustav, som døde fra ho i en alder av 86 år, da de bodde hjemme.

Deretter økte det bare på ved at flere kom i syndenød nesten på hvert kveldsmøte og de måtte bare bli omvendt. Som tidligere nevnt, pågikk vekkelsesmøtene på Bedehuset nesten hver kveld, og Den Hellige Ånd virket på alle mennesker i område – ikke bare de kristne. Folk kom bl.a. roende over Øysundet både fra Salen og Sandvika til ”støa” ca. 200 meter nedenfor Bedehuset for å delta i vekkelsesmøtene.

Utfordret Gud

Per Dybvik på Vebostad har fortalt fra sitt eget liv hvor Den Hellige Ånd kveld etter kveld hadde kaldt sterkt på han, men så bestemte han seg en dag at om kvelden skulle han ikke gå på møte for han ville ikke bli en kristen på den tiden. Men Den Hellige Ånd talte da klart til Adolf Hokland da han var på vei til møte, at han måtte gå opp til Per der han bodde, og få han med seg til kveldsmøte på Bedehuset. Per avviste forslaget til Adolf i første omgang.

Men så utfordret han Gud: ”Jeg skal gå på møte i kveld, og dersom en i møtet får en tunge og en annen får tydningen, og dersom dette går rett inn i min livssituasjon, skal jeg overgi mitt liv til deg Gud”. Per ble så med Adolf til møtet. På Bedehuset skjedde akkurat det Per hadde utfordret Gud på. ”Da måtte jeg bare overgi mitt liv til Gud,” sa Per. I sin alderdom vitnet Per om at det var det viktigste og beste valget han hadde gjort i sitt liv.

Vekkelsen på ”Patmos”

En dag under vekkelsen kom en mann fra Øynes på Kveøy til dampskipskaia på Borkenes med motorbåten sin. Dette var dagen etter at han var blitt omvendt på kveldsmøte. Av nysgjerrighet, kom det en mann fra kommunesentret fram på kaikanten og ville vite siste nytt fra utviklingen av vekkelsen bort på ”Patmos”, som nå var det nye navnet på Kveøy.

Da fikk han et noe uventet svar fra den kjente sambygdingen i båten. ”Æg e nu blitt en av dæm æg og”. Men da fikk han ikke ord for seg oppe på kaia. Han ble helt satt ut.

Det var også tradisjon at alle kristne forsamlinger i kommunen pleide å samles på ovennevnte Bedehus på Bots- og Bededag hvert år. Men den første samling til Bots-og Bededagsmøte etter den store vekkelsen var det helt overfylt av folk på Bedehuset. I det overfylte Bedehuset, hvor også sognepresten kom litt etter at møte var begynt. Der var Den Hellige Ånd så sterkt til stede og virksom at sognepresten i ettertid har fortalt. ”Jeg ble der og da omvendt og frelst”. Denne uttalelsen er bekreftet av flere.

Men også under vekkelsen på Kveøy ble det en stor motstand fra enkelte av folket. Særlig en del ungdommer prøvde bevisst, både inne på møtene og utenfor lokalet, å forstyrre møtene. Men vekkelsen kunne ikke stoppes av uroen. Og Den Hellige Ånd virket sterkt med, også gjennom ”budskap” i tunger og tydning. Flere av ungdommene på ”Øya” ble da også med på evighetens vei under vekkelsen.

Vekkelsen varte ved

Vekkelsesånden varte videre etter at selve vekkelsesmøtene var avsluttet. Folk ble ledet av Den Hellige Ånd til å gå på besøk til hverandre. Og da ble det som regel sterke bønnefellesskap etter som Ånden gav dem bønneemner av ulik art. Dette ledet også til at folk ble mer hjelpsom med hverandre, og særlig der tuberkulose, kalt den kvite pesten, hadde rammet noen hjem. Det ble organisert spinnedugnad i slike hjem for å få laget garn til både votter og strømper m.m., særlig til barna.

Menighetsprotokollen i Baptistkirken viser at 27 medlemmer ble tillagt menigheten i første del av 1945, og ellers fortelles det om stor tilslutning til møtene i den perioden.

Det kan dertil nevnes at vekkelsesvinden fikk en fornyelse i 1952 og utover, for da var Ingolf Dahl kalt for en ny pastorperiode i Kvæfjord Baptistmenighet. Han betjente menigheten fram til 1956. I utpostmøter på Flesnes bedehus fikk mange oppleve frelse i denne perioden.

Menighetsprotokollen viser også en markant framgang i menighetstilslutning på den tiden, og mange lot seg døpe på bibelsk vis. Nå i ettertid vil en gi Ingolf Dahl stor ros for den utrolige evangeliske innsats han gjorde i hele område. Dette førte også til at han vant seg en stor venneskare i hele Kvæfjord.

Mange av dem lever enda, og uttrykker begeistring i omtale av den varme kontakt han Ingolf Dahl hadde til folket i hele bygda. Men nå synger vi i sanglaget i menigheten om ”nye tiders vekkelser vi venter …”, og vi tror Gud for det.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hyrde for flere enn sauene

Tags: , ,

Hyrde for flere enn sauene


Ola Melkeråen flytter til Hammerfest, og går sammen med kona Brita inn som pastor i menigheten der fra 30. august.

Av Roger Dahl

– De er pensjonister og har sagt seg villig til å være der opp i ett år i første omgang, sier tidligere Hammerfestpastor Birger Wroldsen Jr, som i sin tid var med å lede plantingen av baptistmenigheten i byen,.

– Dette er veldig bra og menigheten er veldig glad for dette, understreker Wroldsen Jr. og forteller at menigheten er ti år og vi vil markere dette på en enkel måte denne helga, altså siste helga i august.

Wroldsen reiser opp og blir med på helga sammen med Glenn Wiik som synger og spiller. Markeringen finner sted  lørdag den 30 august kl 16.00 og kl 19.00.

Brita og Ola Melkeråen har tidligere vært pastorpar i Sentrumskirken –  Haugesund Baptistmenighet.  (Foto: Sentrumskirken)

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hjerterop

Tags: , ,

Hjerterop


Mye godt kan sies om årets Distriktsstevne på Rivermont. God forkynnelse. God lovsang. Musikkinnslag fra ulike menigheter gjorde det til en variert og flott helg. Ordet ”raushet” kom virkelig fram og vi fikk nyte godt av felleskapet mellom gamle og unge.

Mulig at deltakelsen kunne ha vært større, men vi må se at vi kanskje ikke er flere enn som så. Det var nevnt at vi er over 800 medlemmer her nord. Vi har en oppgave å få spre troen igjen på fellesarbeidet. Et tankekors er at det er tilnærmet fritt for heltidsansatte ledere i våre menigheter. Alle kan bidra med noe så vil det være mulig med vekst og utvikling likevel.

Det ble gjort et vedtak om en løsning for utbygging av Rivermont, og vi skal bruke tiden godt fram til neste årsmøte på Sommarøy. Det forslaget for utbygging som ble vedtatt videreført, omhandler en arena for vekst og utvikling, kanskje mer på det åndelige planet enn på det planet med aktiviteter og lek.

Jeg tror vi som voksne kan gi barn og unge en mer åndelig virkelighet med sterke møter, lovsang og tilbedelse. Jeg ser for meg at barna og ungdommene skal helbrede syke, lede i lovsang og forkynne. Rivermonts framtid blir da til vekst og fornyelse på et helt annet plan.

Våre møter skal ikke være en kulturell opplevelse, men først og fremst tilbedelse og hengivelse til Jesus. Vi må være forsiktig å tråkke på andre tjenester og tjenere, og vi har tapt om vi har ”alt” selv.

For noen så ble det feil at vi hadde med Israelsflagget i møteteltet. Israel er og har en særstilling i Guds plan og om kort tid vil Jesus igjen stå på Israels jord. Alt i Guds ord handler om Israels folk jødene og så «hedningene» som vi er en liten del av.

Vi må fortsatt tørre å slippe til unge ledertyper, forkynnere og musikere med de mangler det måtte bære med seg. Den nye generasjon kristne tør å gå lenger enn du og jeg. Våre menigheter trenger fornyelse og de unge trenger veiledning til videreutvikling.

Vi kan ikke lære bort noe som vi ikke kan selv, men vi kan gi dem muligheter til å prøve seg. Der hvor Den Hellige Ånd er, der er det frihet.

Av John Erling Madsen

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Erfaring av raushet på distriktsstevnet

Tags: , ,

Erfaring av raushet på distriktsstevnet


Flotte stevne dager på Rivermont Ungdomssenter.
Baptistene i Nord-Norge inviterte til stevne i Kristi Himmelfartshelgen. Pastor Atle Eidem var hovedtaler og Rivermont ga en god ramme rundt stevnet.

Av Hermod Bakkevoll

Årets Distriktsstevne i Nord Norge ble litt annerledes enn stevnene har vært de siste årene. Kanskje var dette særlig fordi vi var samlet på Rivermont, med både vante og uvante lokaliteter. Dernest fordi programmet var litt annerledes, og fordi vi i årsmøtene hadde fokus på litt nye problemstillinger.

Motto for stevnet var «Raushet», og dette temaet stod på mange forskjellige måter i fokus under stevnet. Stevnet gav oss på mange måter også en opplevelse av raushet. Herren velsignet oss, og vi gledet oss over å møte hverandre.

Stevnestedet

Rivermont fungerte utmerket som stevnested. At de fleste bor sammen, spiser sammen og har mulighet til fellesskap mellom programpostene på stevnet, er svært verdifullt.

Vi mangler jo fortsatt et forsamlingslokale og møtehall på Rivermont, men på sommerstid fungerer det bra å leie telt som brukes til møter og andre større forsamlinger under stevnet.

Det er nå tredje gang vi har et stevne på Rivermont med telt som forsamlingslokale. Denne gangen stod teltet rett ved hovedbygget. Denne plasseringen er nok den som har fungert best av plasseringene vi har hatt av møtetelt på Rivermont.

Møtene og hovedtaler

Atle Eidem, opprinnelig fra Sommarøy, nå pastor i Halden Baptistmenighet, var stevnets hovedtaler. Atle var et nytt bekjentskap for mange, men han begeistret nok oss alle med sin solide og relevante forkynnelse.

Atle tok på forskjellig vis utgangspunkt i Bibelen for å belyse stevnets motto «Raushet». Familiemøtet lørdag ettermiddag hadde Hege Arntsen fra Ballangen ansvar for. Sammen med Balsfjordteamet og alle barna som sang, ble dette møtet også en flott opplevelse.

Bønn og lovsangstimer

Både før møtene, og på morgenene var det bønn og lovsangstunder. Disse ble ledet dels av Gunn Wold og Astrid Marskar, og dels av teamet fra Balsfjord. I tillegg til dette hadde vi to lovsangskvelder.

Torsdag kveld fikk vi være med om lovsangskonsert med «Sound of Worship» fra Kasfjord, og fredagskvelden var det

Harald Pettersen og Dag Larsen som leddet oss gjennom en hel kveld med lovsang.

Barn og ungdom

Også på dette stevnet fortsatte den fine utviklingen vi nå har hatt over noen år, at det er en god del barn og unge på Distriktsstevnet. Barna og de unge trives alltid godt på Rivermont. Og slik var det nå også.

I tillegg til selve opplevelsen av å være på Rivermont, alle generasjoner sammen, hadde barna egne programposter gjennom hele stevnet. Også ungdommene hadde litt tid for egne opplegg, men deltok for øvrig i det meste av stevneprogrammet.

Mye sang og musikk

Som vi skrev om i forrige nummer av Distrikts Nytt, og som allerede nevnt ovenfor, har vi for tiden et ganske rikt og variert sang og musikkliv rundt om i våre Nord-norske menigheter. Dette fikk vi med stor glede nyte godt av under årets distriktsstevne. Rundt 10 solister og grupper deltok med sang og musikk i de forskjellige møtene og samlingene.

Leirbålkveld lørdag

Lørdag kveld ledet Leif Vollan oss gjennom en god gammeldags kveld rundt leirbålet. Her fikk vi alt som hører med til en skikkelig leirbålkveld. Grillmat, sang og musikk, leker, gode historier, andakt og naturopplevelser. Været viste seg også fra en veldig god side denne kvelden.

Årsmøtene

Årsmøtene i Distriktet på fredag, og i NNBU på lørdag, ble greit avviklet. I tillegg til vanlige årsmøtesaker diskuterte vi i Distriktets årsmøte medarbeidersituasjonen. Vi er nå i ferd med å komme på et minimum av ansatte medarbeidere i vårt distrikt.

Men takket være stor innsats fra ulønnende ledere og medarbeidere går menighetslivet godt rundt omkring i Distriktet. Vi diskuterte en mulig fremtidig ordning for støtte til medarbeiderutvikling i vårt distrikt.

En ordning som kan omfatte støtte til medarbeidere som er i tjeneste, og som vil ta utdanning, men også til nye medarbeidere som ønsker å utdanne seg til tjeneste i vårt distrikt.

NNBU`s årsmøte

Det var mye fokus på prosessen rundt utvidelse og nybygg på Rivermont. Dette er en prosess som har tatt lang tid, og som fortsatt byr på en god del usikkerhetsfaktorer. Det er også flere meninger om hva som skal prioriteres ved en mulig utvidelse av Rivermont.

Vi kom et lite stykke lengre i utbyggingsprosessen i dette årsmøtet. Vi vedtok å jobbe videre med en plan for en utvidelse som omfatter forsamlings, og evt. aktivitetshall som første prioritet. Uansett hvilken løsning vi kommer til, trenger vi å trappe opp givertjenesten til Rivermont svært mye for å kunne realisere våre fremtidsplaner for stedet.

Takk for denne gang

Så kan vi nok en gang se tilbake på et velsignet og rikt distriktsstevne i Nord Norges Distrikt. Opplevelsen av å være samlet så mange på et sted var veldig god, og Rivermont er til stor velsignelse som samlingspunkt for både unge og eldre.

Vi opplever at Gud har velsignet oss, og gitt oss inspirasjon til fortsatt tjeneste i våre menigheter.

Vi gleder oss til neste års stevne.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

130 år for baptistene på Andenes

Tags: , ,

130 år for baptistene på Andenes


Da Andenes Baptistmenighet ble stiftet den 16. juni i 1884, var det antakelig den første frimenigheten i Vesterålen. Vi gir her noen korte glimt fra tiden før menighetsstiftelsen, og fra selve stiftelsesdagen.

Av Hermod Bakkevoll

Bildet er fra gamle Veitaområdet på Andene. I huset med ark og glassveranda litt under midten av bildet, ble Andenes Baptistmenighet stiftet den 16. juni 1884. (Foto: Jan Harald Andersen)

Allerede i 1850 årene oppstod det i Nord Norge frie vekkelsesstrømninger utenfor Statskirken. Vi kan regne med at fiskere fra Andøy kom i kontakt med slike miljøer i forbindelse med reiser til fiske i Lofoten og Finnmark.

På Andenes startet møtene som senere førte til dannelsen av baptistmenigheten allerede i 1877. En av de markerte personene i den lille Andenesflokken som stod for disse møtene, var Karoline Dahl. Hun var den første på Andenes som ble troende døpt, det skjedde i 1880. Både før menighetsstiftelsen, og i de første årene etter, ble møtene holdt i hjemmet til Karoline Dahl.

Dette huset stod omtrent der det i dag er en åpen oppstillingsplass for bussene, bak «Arresten». Se bildet. Karoline Dahl og de øvrige som ble døpt i denne første tiden, ble tillagt Tromsø Baptistmenighet, som var stiftet i 1870.

 

Frimodige kvinner

Men det må ha vært flere fremtidsrettede og frimodige kvinner i denne første lille gruppen av baptister på Andenes, for det ble allerede i 1882 stiftet kvinneforening. Også arbeidet blant barna kom tidlig i gang. Søndagsskolen ble startet allerede i 1882, og fikk helt fra starten oppslutning fra svært mange barn.

            Andenes Baptistmenighet ble så stiftet 16. juni 1884. 60 medlemmer, 23 menn og 37 kvinner fra Andøya og Lovikaområdet ble overført fra Tromsø Baptistmenighet til den nye Andenes Baptistmenighet.

Til menighetsstiftelsen kom pastor O. B. Hansson i Tromsø Baptistmenighet til Andenes. Både under reisen, og den 15. juni når han og hans reisefølge ankom Andenes, ble det holdt møter, og flere ble vunnet for Gud. Den 15. juni var en søndag, og så mye folk kom for å høre Guds ord, at møtene måtte holdes utendørs.

 

Dåp på stiftelsesdagen

Den 16. juni var altså en mandag. Dagen startet med at tre ble døpt klokka sju på morgenen, i Klevvatnet. En stor forsamling fulgte med opp til vannet, og overvar dåpshandlingen. Dagen videre gikk så med til møter for å markere stiftelsen av den nye menigheten.

  1. M. Sellevold ble valgt til menighetens første forstander. Det ble valgt eldstebrødre, sekretær og kasserer. Alle ble innsatt i tjenesten ved håndspåleggelse og bønn. Den nyvalgte forstanderen, J. M. Sellevold ledet så nattverdsfeiring for den nystiftede menigheten.

I de 130 årene som har gått siden stiftelsen, har det gått både opp og ned med menigheten. Mange av de som gjennom flere generasjoner var bærende krefter i menigheten var født mellom ca. 1900 og ca. 1925. Naturlig nok er de fleste av disse nå borte. Men menigheten har i de siste årene fått flere nye yngre medlemmer, og sammen med de andre menighetene i Andøy vil vi fortsette arbeidet for å nå mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

I gudstjenesten første pinsedag var det en enkel markering av 130-årsjubileet.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Bibelen til alle hjem i Finnmark

Tags:

Bibelen til alle hjem i Finnmark


Ingen bok har preget nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn bibelen. Derfor har vi et mål om å personlig gi en bibel til hvert hjem i Finnmark i 2014, året som markerer 200-årsjubileet for Grunnloven.

Av Runar Byberg

Dette er en del av en drøm om å berøre hele Norge med Guds ord i perioden frem til 2017 som er 500-årsjubileet for reformasjonen. Vi ønsker å gjøre bibelen relevant for innbyggere i Norge i dag.

”Ståhei” om Bibelen

For å få til dette vil vi:

  1. Markedsføre Guds ord gjennom tilgjengelige kanaler i kirker og menigheter, men også gjennom markedstilpassede kanaler.
  2. Vi tror at en stor ”ståhei” om Bibelen, med aktiviteter, kampanjer, leseplaner og quizer, bibellesning og Skaperkrafts bok om grunnloven, debatt og møter blandet med kulturelle uttrykk, turne med Loren Cunningham, bibelen på kino, artikler i avisene og reklame i tilgjengelig media skal skape nysgjerrighet på å lese bibelen.
  3. Når man har skapt ”tilstrekkelig” nysgjerrighet om bibelen, blir den personlig delt ut til hvert hjem i Finnmark på det enkelte hjems morsmål.

Finnmark fylke er starten. Her er det 32 673 husstander (SSB 2013), og målsetningen er å klare dette i løpet av oktober 2014. Kostnaden for Finnmark vil være på omkring to millioner kroner. Drømmen er at dette vil skape momentum slik at vi kan fortsette videre med nye fylker i tiden frem mot 2017.

Bli med!

Det er minst tre måter du kan være med på dette!

Du kan gi økonomisk støtte til kjøp og distribusjon av bibler. Hva med å ta økonomisk ”ansvar” for en kommune? Du kan også sende team og enkeltpersoner til å være med å dele ut bibelen. Har du tanker om markedsføring, arrangementer og aktualisering vil vi gjerne samarbeide med deg om å gjøre finnmarkingene nysgjerrige på å lese i bibelen! Kontaktinfo: Runar Byberg – runar@uioskien.no – tlf 9018 9420

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hilsen fra Hammerfest!

Tags: ,

Hilsen fra Hammerfest!


En liten sommerhilsen fra oss i Arctickirka. Vi har det bra. Vi samles regelmessig til møter på lørdagskveldene, og vi har også bønnemøter, og av og til også andre samlinger.

Noen ganger har vi besøk, men andre ganger samles vi til møter der vi deler litt hver. På bildet ser vi Terje Johansen, Arild Gamst og Siv Jakobsen som leder i lovsang på et lørdagsmøte. Vi sender en hilsen til alle bladets lesere, og ønsker gjerne besøk, om noen har lyst til å komme og være sammen med oss.

Av Terje Johansen

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Misjonsmarked i Ballangen

Tags: , , , ,

Misjonsmarked i Ballangen


Mandag 2. juni arrangerte Betweens-alpha og Sanggruppa Songbirds Misjonsmarked på menighetshuset i Ballangen. Det var både salg av kaffe og kaker, diverse salg- og aktivitetsboder og lotteri.

Av Evita T. Nguyen

Det ble en kjempevellykket marked som innbrakte over 4000 kroner som skal gå til helsearbeid og vaksinasjonsprogram for barn 0-3 år i Bas Uele i Nord-Kongo.

Stor takk rettes til leder Veronica Wian og Betweens som hadde brukt mange timer på å planlegge og ikke minst gjennomføre et vellykket marked med en bra oppslutning av familie og venner.

Tusen takk også til alle frivillige som både stilte opp med kaker, gevinster og hjalp til med opprydning!

s01- M2isjonsmarked i Ballangen

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
25
lør
11:00 Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
okt 25 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere[...]
nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!