Tag Archive | "Nord Norge"

Hyrde for flere enn sauene

Tags: , ,

Hyrde for flere enn sauene


Ola Melkeråen flytter til Hammerfest, og går sammen med kona Brita inn som pastor i menigheten der fra 30. august.

Av Roger Dahl

– De er pensjonister og har sagt seg villig til å være der opp i ett år i første omgang, sier tidligere Hammerfestpastor Birger Wroldsen Jr, som i sin tid var med å lede plantingen av baptistmenigheten i byen,.

– Dette er veldig bra og menigheten er veldig glad for dette, understreker Wroldsen Jr. og forteller at menigheten er ti år og vi vil markere dette på en enkel måte denne helga, altså siste helga i august.

Wroldsen reiser opp og blir med på helga sammen med Glenn Wiik som synger og spiller. Markeringen finner sted  lørdag den 30 august kl 16.00 og kl 19.00.

Brita og Ola Melkeråen har tidligere vært pastorpar i Sentrumskirken –  Haugesund Baptistmenighet.  (Foto: Sentrumskirken)

Share

Posted in NyheterKommentarer av

«Minns Du Sången» koret til Stavern

Tags: ,

«Minns Du Sången» koret til Stavern


Konsert på baptistenes sommerfest i Stavern er neste høydepunkt for de sangglade nordfra.

Av Hermod Bakkevoll

Også korsamlingen med konsert og gudstjeneste på Finnsnes 1-3 november ble svært vellykket. Ca. 60 sangere, musikere og andre medarbeidere var samlet på Finnsnes denne helga. Og nå er det sommerfesten «Blink» i Stavern i juli som er neste samling. Koret skal ha konsert i Stavernhallen lørdag kveld 5. juli.

I tillegg skal koret synge i kveldsmøtet lørdag, og gudstjenesten søndag formiddag. Det er all grunn til å tro at det også til samlingen i Stavern blir full oppslutning fra både kor og musikere.

Les mer om stevnet i Stavern

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hvordan går det med Distrikts-Nytt?

Tags:

Hvordan går det med Distrikts-Nytt?


Etter en omlegging til tre årlige utgivelser i 2013, mot tidligere fire, er nå økonomien for Distrikts-Nytt igjen under kontroll.

Av Hermod Bakkevoll

Så hvis innbetalingene av frivillig kontingent fortsetter som nå, eller helst økes, ligger det godt til rette for å fortsette å gi ut Distrikts-Nytt tre ganger årlig. I tilegg legges nå artikler fra Distrikts-Nytt ut på nettsiden til baptist.no. Hvis du går inn på www.baptist.no/stikkord/nord-norge kommer du direkte inn til flere artikler som har stått i Distrikts-Nytt.Denne siden blir oppdatert etter hver utgivelse av bladet

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Ny tid for sang og musikklivet nordpå

Tags:

Ny tid for sang og musikklivet nordpå


Sang og musikk har alltid hatt en sentral plass, og vært viktig i Guds forsamling. På samme måte som sang og musikk har stor plass i Bibelen, som det har vært her i Nord Norge. Bildet viser teamet i Balsfjord, som  er svært musikalske. De deltar som team med sin sang og musikk i mange sammenhenger, og de er også med og synger i Balsfjord Bygdekor. Foto: Jon V. Lilienberg

Av Hermod Bakkevoll

Sang og musikk har i alle tider vært viktig, og mange steder har sang og musikklivet i våre menigheter vært svært rikt.

Kanskje noen tenker tilbake på sang og musikklivet i våre menigheter som noe som fungerte bedre og mer rikt i «gamle dager». Jeg skal ikke her ta stilling til om det var bedre i tidligere tider.  Det vi imidlertid kan slå fast er at sang og musikklivet i vårt distrikt fortsatt er ganske rikt, men er ganske annerledes nå enn i tidligere tider.

Lokalt engasjement
Mange som er aktive i våre menigheter er også aktive i forskjellige felleskor og andre lokale musikalske sammenhenger. Slik har det også alltid vært. Et eksempel på det er Andenes Hornmusikk og Andenes Skolekorps.

I store deler av Hornmusikkens 120-årige historie har baptister vært aktive musikere, og da Andenes Skolekorps ble stiftet i 1954, var den første dirigenten, Torstein Nilsen, sentral i Andenes Baptistmenighet.

Flerkulturelt
Sang og musikklivet lever fortsatt i beste velgående rundt om i våre menigheter. At våre menigheter mange steder er blitt mer flerkulturelle, merkes også godt på sang og musikklivet, og har bidratt til berikelse og fornyelse.

Vi skal ikke her gå inn på alt av sang og musikkliv rundt om, men la oss ta noen eksempler.

Harstad Baptistmenighet er vel den menigheten i vårt distrikt som for tiden har flest sang og musikkrefter. Der har vi både et tradisjonelt menighetskor/musikkor, og et lovsangskor med ungdommer. I tillegg er det i menigheten et stort Karenkor, samt en familiegruppe, også de av Karenfolket.

Lovsang
I Kasfjord har vi lovsangsgruppen «Sound of Worship». I tillegg til å delta på møter i Kasfjord, har denne gruppen vært mye brukt på våre fellesarrangementer.
I våre afrikanske menigheter i Sandnessjøen og på Leknes har vi svært gode vokalgrupper.
I Ballangen har vi et flott jentekor, «Songbirds», samt et lovsangsband.
På Sommarøya er der et gospelkor, der de fleste som er med er fra Baptistmenigheten.

Økumeniske kor
Vi har flere felleskor, der mange fra våre menigheter er med. Her kan vi som eksempler nevne Gospelkoret «GELOS» på Andøya og mannskoret «Kaikameratene» på Grøtavær, Begge disse korene deltar ofte i våre sammenhenger.

Vi må også nevne «Minns Du Sången» koret, som på en særlig måte de siste årene har nådd mange som ikke vanligvis går til Guds hus. Og også i vår tid er det mange fra våre menigheter som engasjerer seg i lokale musikalske sammenhenger. Som eksempel på det kan vi nevne at teamet av fire unge gutter som for tiden bor og arbeider i Balsfjord, er med i Balsfjord Bygdekor.

Så har vi rundt omkring i distriktet en rekke solister, duetter og smågrupper som ofte deltar med sang og musikk i våre sammenhenger

Dette var noen eksempler på at sang og musikklivet lever i beste velgående i vårt distrikt. Flere eksempler kunne vært nevnt. Og det er gledelig at når vi ser distriktet under ett, er alle generasjoner deltakere i vårt sang og musikkliv.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Fra Burma til Harstad via Åmli

Tags: , , ,

Fra Burma til Harstad via Åmli


Lah May Htoo Chit ville studere for å få en godt betalt jobb og gjøre karriere. Gud ledet henne til en annerledes karriere med teologistudier og jobb i Harstad Baptistmenighet.

Av Janne Tune

Når Harstad Baptistmenighet skulle planlegge arbeidet etter at Rolf Idland ble pensjonist og sluttet i menigheten, ble det fort bestemt at menigheten ville satse noe mer på barne- og ungdomsarbeid.

Menigheten søkte derfor umiddelbart etter barne- og ungdomsarbeider i 50 stilling. Og fra september 2013 var Lah May Htoo Chit på plass i denne stillingen.

Lah May er 25 år, og kommer opprinnelig fra Burma. Men Lah May og familien kom til Åmli i Norge i 2005. Hun har foreldre, to brødre og to søstre. Far til Lah May er pastor i Åmli Baptistmenighet, noen mil fra Arendal

Lah May har tidligere vært engasjert i barne- og ungdomsarbeidet i Åmli Baptistmenighet. Lah May sier at hun aldri hadde tenkt å studere teologi, men da hun nærmet seg slutten på videregående skole, var det kun HLT (Høgskole for ledelse og teologi på Stabekk) som hun søkte på.

Hun sier at hun opplevde det som et kall. Hun har studert i tre år på linjen for menighetsledelse, og var ferdig utdannet der våren 2013. I Harstad har hun primært ansvar for ungdomsklubben som er hver fredag. Barnekirken hver søndag, og familiegudstjenesten en gang pr måned.

Utover sin stilling i menigheten, jobber hun vikar i en familiebarnehage i Harstad. Lah May sier at hun trives veldig godt i Nord-Norge, og synes hun er kommet til en hyggelig menighet.

På spørsmål om hvorfor hun kom til Nord-Norge, sier Lah May at hun opplever det som et kall fra Gud. Hun hadde aldri trodd at hun skulle komme til Nord-Norge for å bo her.

Lah May forteller at da hun kom til Norge, tenkte hun at det var viktig å benytte seg av de muligheter som Norge hadde å tilby. Hun ville studere slik at hun kunne tjene mye penger. Slik ble det ikke når hun opplevde at Gud kalte henne til å tjenestegjøre for Ham. Derfor ble det ingen søknad til andre høgskoler/universiteter enn HLT.

På spørsmål om hun trives her, bekrefter hun det, men savner av og til familien. Tusen takk for at du valgte å komme til Harstad, Lah May, og takk for samtalen. Vi ønsker deg lykke til videre i arbeidet i Harstad Baptistmenighet, og Guds velsignelse videre i livet ditt.

 

Bildetekst:

Lay May trives godt i Harstad og sier at hun får god praksis i menigheten i Harstad. Foto: Janne Tune

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Raushet

Tags: , , ,

Raushet


Raushet
Det å gi livet sitt til Jesus er først og fremst og ta i mot det som Han har gjort. Vi fortjener det ikke, men vi kan ta i mot et evig liv og vi trenger bare og si «Jesus jeg gir deg mitt liv!! Ta over det jeg ikke klarer selv og jeg vil følge deg. Jeg vet at du døde for meg. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg». Mange av oss har brukt lignende ord den dagen vi ble frelst.

Livet er dyrebart
Livet er for oss også det mest dyrebare vi har og vi passer godt på det, iallefall utad. Mange spiser seg i hjel og andre ruser seg ihjel, andre utfordrer farer unødvendig, men likevel så er selve livet det mest dyrebare vi har.

Vår Far i himmelen gav oss Jesus, ikke nok med det «Han gav oss alle ting med han». Den raushet som vår Herre viser oss er et eksempel som vi kan følge.

Aktive medlemmer i frimenigheter gir tiende og gaver frivillig. Vi har heldigvis enda denne praksis i våre menigheter. Skal vi kunne drive arbeidet videre så er det viktig at vi ser dette og lever som givere og ikke bare som nytere uten å yte noe først.

Økonomien i menighetene er sunnere noen plasser og andre steder er det noe tynt. En tanke som slo meg for noen år siden var en person som sa: «vi gir ikke der vi ikke kan få skattefradrag». Jeg tror ikke Jesus fikk skattefradrag heller. Han gav alt uten å tenke på hva han kunne få tilbake.

Fått alt
Vi har fått alle ressurser til å lykkes med det vi er kalt til. Så enkelt, men likevel så innviklet. Troen på det umulige i økonomiske ting er fullt mulig. Vi har mange eksempler på mirakler når det gjelder penger og økonomi.

Bønn og arbeid i menigheten går hånd i hånd med tro og en givende måte å leve på. Å leve et nært liv med Jesus er umulig uten en raus livsstil. Jesus viste oss et eksempel på dama som gav to mynter i tempelet. Hun gav mest for hun gav alt det hun hadde.

Jesus er forbildet
Jesus var en giver. Ikke først og fremst en som kom til «møtene» og forventet at han skulle få noe eller bli underholdt. Jesus er mitt største forbilde og han gav alt og det innbefatter sitt eget liv som det mest fullkomne og optimale som vi også kan gi.

Jesus sa vi skal søke Han og Hans rike, så skal vi få alt det vi trenger til en hver tid. Altså må vi gi noe av oss selv før vi kan forvente noe tilbake. La oss ikke være gratispassasjer i livet med Jesus.  Jeg har stor respekt for de som lever i raushet. Det vil alltid komme noe godt tilbake.

Av John Erling Madsen
Forstander i Kasfjord baptistmenighet og leder i NNBU

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Flott inspirasjonshelg på et overfylt Rivermont

Tags: , ,

Flott inspirasjonshelg på et overfylt Rivermont


Temaet for årets inspirasjonshelg var “Mitt Liv, Mitt Sted, Min generasjon.» Det handler om å se og forstå hva Gud kan bruke oss til, der vi er med våre liv nå.

Av Hermod Bakkevoll

Fra forskjellige innfallsvinkler underviste Frode Hansen fra Bykirka i Bodø, og Daniel Haddal fra Bibelskolen i Levanger rundt dette temaet.

Gjennom alle årene vi har avviklet inspirasjonshelg, har opplevelsen av ei helg for alle generasjoner vært veldig positiv. Undervisningen deles opp, men generasjonsopplevelsen under fellessamlinger, måltider og “mingletid” er sterk og positiv.

De fleste barna som kom sammen med sine foreldre, var denne gangen i “betweensalderen”. Vi tilbød derfor også et eget opplegg for denne gruppen, ledet av Jon Viktor Lilienberg og Mark Pearson. Disse to bor og arbeider for tiden i Balsfjord Baptistmenighet.

Til slutt en liten oppfordring: På annet sted i dette bladet skriver John Erling Madsen om Raushet. På bakgrunn av at vi også denne gangen opplevde plassmangel på Rivermont, vil jeg oppfordre oss alle til også å vise raushet når vi nå kanskje nærmer oss en realisering av utvidelsesplaner.

La oss vise raushet med positive holdninger, raushet med engasjement og pågangsmot, og raushet med våre økonomiske bidrag inn i en slik realisering.

Jeg takker Gud for hver gang jeg får være med å tilrettelegge og lede samlinger på vårt kjære Rivermont. Samlinger som i økende grad rommer deltakere fra opp mot fem generasjoner. La oss sammen gå inn for at slik skal det fortsette.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Rocka lovsang med riff i baptistkirka

Tags: , ,

Rocka lovsang med riff i baptistkirka


En søndag i januar var det duket for en helt annerledes lovsang i Andenes baptistkirke. Lovsangsbandet «Sound of worship» med Andenes gutten Kristian Stave i spissen, sørget for det.

Tekst/foto:  Mette H. Berger Amundsen

Det er ganske unikt i Nord Norge å sette sammen et fullverdig band med bassist, vokalist, trommis, keyboardist og gitarister som skal delta i gudstjenester på ulike plan i frikirkesammenheng. Søndag gjestet lovsangsbandet «Sound of worship» Andenes. – I dag skal vi applaudere mye.

Vi er så glade for at Kristian Stave har tatt med seg lovsangsbandet sitt fra Harstad, sa en begeistret pastor Hermod Bakkevoll. Lovsangsbandet består av en gjeng ungdommer i alderen 17 18 år som går på videregående i Harstad. Pastor John Erling Madsen i Kasfjord Baptistmenighet stilte i baptistkirken som manager og sjåfør. – Det er all grunn til å applaudere for at han bruker tiden sin til å tilrettelegge for unge mennesker, sa Bakkevoll.

Sound of worship» utfordret menigheten. Det var fengende toner med riff og rockete musikk til både moderne lovsanger og gamle ærverdige salmer som «Deg ære være». Ungdommene oppfordret menigheten til å delta og ønsket å få alle i salen opp av stolene og opp med hendene i lovsangshyllest. Menigheten var ikke vanskelig å be av denne friske inspirerende gjengen. Madsen holdt preken, og dro fram det fine i at 17 18 åringer utfordrer menigheten til fornyelse og til å tørre å gå ut av sin mest komfortable sone.

– Jeg liker både tungmetall og keltisk musikk. Men i denne sammenheng passer det best med keltisk, sa Stave. Deretter satt han i gang med solosang og spill til en nydelig gammel salme.

Vi fikk høre en rekke nydelige fremføringer av hele bandet, før Hermod takket for opptredenene. Gudstjenesten ble avsluttet med fiskesuppe.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
4
lør
10:00 2. generasjonskurs
2. generasjonskurs
okt 4 @ 10:00 – 16:00
Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere? Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!