Tag Archive | "Nord Norge"

Minns du Sången konserter

Tags:

Minns du Sången konserter


Minns du Sången-koret, som deltok på Blink i Stavern sist sommer er i gang igjen. Denne gangen er det Narvik og Skånland som får besøk.

Koret har øvd både fredag kveld, 30 oktober og hele dagen i dag, lørdag 1. november.  Lørdag kveld kl 19.00 er det konsert i Sjømannskirken i Narvik, og i Skånland kirke på Evenskjer søndag ettermiddag kl 17.00.

Billetter selges ved inngangen. Vel verdt å gå på konsert.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Bibelen til alle i Finnmark

Tags: , ,

Bibelen til alle i Finnmark


Høsten 1944 ble Finnmark lagt i aske. Nøyaktig 70 år etter at tyske tropper gikk fra hus til hus med et budskap om ødeleggelse og død, gikk et stort antall engasjerte kristne fra hus til hus med et budskap om gjenopprettelse og liv.

Av Hermod Bakkevoll

Vi har tidligere skrevet om Ungdom i Oppdrags bibelaksjon i Finnmark denne høsten. I tiden 1.- 19. oktober har mange team fra Ungdom i Oppdrag, i samarbeid med folk fra lokalmenighetene i Finnmark, besøkt alle husstandene i fylket, som har fått tilbud om en gratis Bibel.

Også i Nord -Norges distrikt i Baptistsamfunnet har vi vært involvert i aksjonen. Vi bevilget kr. 8000,- av årets evangeliseringsbudsjett til aksjonen, og våre menigheter i Hammerfest og Honningsvåg har vært involvert med. Teamet som for tiden er i baptistkirka i Balsfjord deltok også flere steder, gjennom hele perioden.

Godt mottatt
Jeg besøkte Hammerfest og Honningsvåg i tiden 10. – 12. oktober, og fikk være med på bibelutdeling begge stedene. Det var en fantastisk opplevelse. Jeg må innrømme at det er lenge siden jeg var med i en slik direkte utadrettet evangeliseringsaksjon, men det var til stor velsignelse å gjøre det igjen.

Ikke alle takket ja til en Bibel, men vi ble godt mottatt alle steder. På ruten Tone Sæverås og jeg gikk i Nordkapp, takket 85 prosent ja til tilbudet om Bibel. Fra hele Finnmark rapporteres det om at folk som sa nei takk til tilbudet, i ettertid oppsøkte de som delte ut Bibler, og ønsket en Bibel likevel. Akkurat det opplevde jeg fra to personer i Hammerfest.

Sporene
Bare Gud vet hvilke spor dette setter blant folk i Finnmark. Men det vi sikkert kan si, er at mange nå har slått opp i sin nye Bibel, og leser. Vi kan også slå fast at det må ha gjort et mektig inntrykk på folk at så mange mennesker, de fleste unge, engasjerte og glade gikk fra hus til hus i hele Finnmark med evangeliet.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Møteserie med sangevangelistene

Tags: ,

Møteserie med sangevangelistene


8.-12. oktober hadde Medkila kirke besøk av to av landets svært få sangevangelister Marit Stokken og Arne Pareli Pedersen.

Av Odd Nilssen

Marit Stokken er kanskje best kjent fra duoen Marit & Irene som er et begrep i kristen sammenheng. De to har reist sammen i Indremisjonsforbundet i 40 år denne høsten. I tillegg har de gitt ut en rekke cd-er, kassetter og bøker, og har vært svært populære i kristen-Norge i lang tid.

Gjennom alle disse årene med for sang og musikk i tillegg til å forkynne evangeliet har mange opplevd å møte Jesus å bli frelst.

De siste seks årene har de også fått med seg landets yngste sangevangelist Arne Pareli Pedersen som er 24 år og kommer fra Harstad. Han har de siste to årene vært ansatt i Indremisjonsforbundet samtidig som han er freelance musiker.

Arne møtte Marit da han gikk på Kongshaug Musikkgymnas i 2008, og det har utviklet seg til å bli et nært vennskap og et fruktbart samarbeid. Nå reiser de ofte rundt omkring i Norge sammen og forkynner evangeliet om Jesus gjennom sang og tale.

I Harstad var det møter hver kveld fra onsdag til søndag, i tillegg til gudstjeneste søndag formiddag. Avslutningsmøtet søndag ettermiddag var et felles sang- og musikkmøte.

Det er mange år siden menigheten har holdt en slik møteserie, og derfor var det store forventninger til møtene, noe som også ble innfridd.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

27 ble tillagt menigheten i løpet av få måneder!

Tags: , ,

27 ble tillagt menigheten i løpet av få måneder!


Virksomheten gikk trådt, og det var lagt mellom dem som ble omvendt i Kvæfjord gjennom krigsårene. Høsten 1944 ropte en sliten pastor til Gud: ”Nå greier jeg ikke mer, nå får du overta!”

Av Idar Hunstad

Det hadde vært åndelig tørketid i Kvæfjord Baptistmenighet i flere år, på slutten av 1930-tallet. Fra 1940 til 1948 var Ingolf Dahl som var pastor i Kvæfjord Baptistmenighet.

Brått snur livssituasjon for det norske folket seg sterkt ved at Tyskland angriper Norge 9. april 1940 i startfasen av den andre verdenskrig. Dette medførte stor frykt og uro i landet vårt. En form for militær mobilisering ble innført over hele landet og det ble også innkalt en del soldater fra Kvæfjord, og blant disse var det flere soldater fra Kveøy.

Disse skulle kjempe mot framrykkingen av tyske tropper fra sør. Det er fortalt at også en ufrelst ektemann fra ”Øya”, innkalt soldat, som bøyde kne sammen med sine kone og ba om Guds beskyttelse før han og de andre soldatene reiste i krigen, til fronten.

Langt mellom omvendelsene

Virksomheten i Kvæfjord Baptistmenighet var i den perioden sterkest på Borkenes og på Kveøy, hvor det ofte var et møte på hvert av stedene hver søndag. Men også utpostene Mehus og Reinstad på hver sin side av Godfjorden, Vik, Flesnes, og utposten Sortland ble regelmessig besøkt med forkynnelse av evangeliet, det glade budskapet. Det var lenge imellom at mennesker ble omvendt/frelst på de ulike stedene, men det var mye folk samlet til regelmessige bønnemøter på ”Øya” og Borkenes med forventning til Gud om en gjennomgripende vekkelse for området.

s08- 27 b3le tillagt menigheten i løpet av få måneder Ingolf_DahlPastor Ingolf Dahl, som var utrolig musikalsk, startet et blandakor som hadde sine øvelser på Kveøy Bedehus. Sanggleden var stor, så han samlet opptil 60 sangere både fra Kveøy og Borkenes. Mange ikke-kristne sangere deltok også i dette blandakoret.

Det er blitt fortalt at noen sangere fra Borkenes rodde fra Borkenes til Hokland innerst på Kveøy, og gikk deretter cirka to og en halv kilometer til Bedehuset for å delta i sangøvelsene. Det kan nevnes at ferge til Kveøy kom først på høsten 1957. Dette ovennevnte koret gledet først og fremst de kristne forsamlingene i bygda med de levende evangeliske sangene. Men også andre samlinger/møter fikk nyte korets sangglede.

Nå får du overta!

Pastor Ingolf Dahl syntes likevel at det hadde blitt lite synlige resultater av arbeidet, i form av nyomvendte. Og han hadde mest lyst til å gi opp tjenesten. I etterkant fortalte han til Anna Skår med flere at utpå vinteren i 1944 da han gikk utover til Bedehuset i relativt dyp løssnø, etter først å ha rodd over Bygdesundet fra Borkenes, var han så sliten og oppgitt at han segnet om i snøfonna cirka 400 meter fra Bedehuset der han skulle holde gudstjeneste. Sliten og noe deprimert ”ropte” han til Gud der i snøkavet: ” nå klarer jeg ikke mer så nå må du Gud ta over”. Utmattet kom han seg etter hvert til Bedehuset og var med i gudstjenesten. (Kilde: Anna Skår, som døde 4. jan. 2008, 91 år gammel).

Det bør nevnes at pastoren hadde en nødløsning, hvis været var blitt for dårlig til at han kunne ro tilbake sent på kvelden, til familien på Borkenes, etter at møte eller sangøvelse var avsluttet, stod det alltid en oppredd seng til han hos pastorenke Else Ellingsgård på Hundstad. Ofte var husets folk gått til ro, da han kom dit.

Noe nytt skjedde

Fra den omtalte dagen begynte det å skje noe nytt i baptistmenigheten, spesielt på ”Øya”. Det klaffet også slik til, at utpå vinteren i 1945 var de fleste baptistpredikantene fra hele Nord-Norge samlet på ”Øya” til det årlige ”predikantmøte”, hvor det også var evangeliske møter på kveldene. Da brøt en spesiell vekkelse løs på ”Øya”, som etter hvert spredde seg over det meste av Nord-Norges Distrikt.

Jeg og min tvillingbror Jan var mellom åtte og ni år da vekkelsen gikk over ”Øya”, og min nå 90 år gamle søster Peggy Olsen og flere eldre har fortalt om viktige hendelse og opplevelser under vekkelsen. Det er fortalt at vekkelsesånden også fulgte de nyopptente predikantene tilbake til de ulike hjemmemenigheter, hvor frelse og fornyelse bredde om seg.

Her på den lille øya bodde vel 300 mennesker på den tiden, dertil var det en del evakuerte finnmarkinger som hadde fått både hjerterom og husrom etter at Finnmark i 1944 var ”brent” av tyske tropper, som trakk seg sørover da de var i ferd med å tape krigen.

Ja, selv lillesalen og kjøkkenet på Bedehuset ble nødhjem for en evakuert familie fra Loppa kommune i Finnmark. Vekkelsesånden som hadde inntatt ”Øya” berørte alle som bodde her, også de evakuerte, på en eller annen måte. Og på folkemunne i Kvæfjord ble ”Øya” bare kalt for Patmos på den tiden.

Vekkelse

Under vekkelsen var det to viktige sangevangelister – Jenny Elvsveen fra Brummundal og Åslaug Hillestad fra Drammen, som brakte et levende evangelium gjennom sine åndsinspirerte sanger. Disse glade sang- og musikkdamene var med gjennom hele vekkelsen på Kveøy, og i det øvrige kvæfjordområde.

Denne vekkelsen fortsatte også lang tid etter at predikantmøte var slutt. Det fortelles at det ble omvendt en eller flere fra nesten alle hjemmene på Kveøy i ovennevnte periode. Det som skjedde på Bedehuset på ”Øya” var daglig samtaleemne på ulike steder i Kvæfjord.

Og nesten på hvert møte på Bedehuset ble mennesker omvendt, men også i hjemmene ble mennesker omvendt, ja til og med i ”høykråa” i en fjøs ba en datter sin mor om hun kunne be til Herren for henne. Dette ga datteren et livslangt engasjement for sin himmelske far.

Og ei dame fra Øynes på Kveøy, som er død nå, fortalte til mi mor med flere at ho plutselig fikk tungemålsgaven da hun var på låven og tåget fram høy til dyrene.

Ofte ble det slik at når folk kom hjem fra kveldsmøte fortsatte de bare å be til Gud. Jeg og min tvillingbror, som hadde soverom rett over kjøkkenet, ble sterkt berørt av at våre to eldre søstre kom hjem fra vekkelsesmøte og fortsatte og prise Herren ei lang stund nede på kjøkkenet. Det kan tilføyes at loftsgolvene var enkle og uisolerte på den tiden.

Syndenød

I en bibel tilhørende Nanna Mathisen på Haug på Kveøy er det nedskrevet, at på det første vekkelsesmøte vinteren 1945 på Bedehuset ble Gustav Johansen omvendt, og andre kvelden ble Hjørdis Arnesen omvendt. Hun bor nå på et eldresenter på Borkenes i en alder av 90 år. Hjørdis ble også senere lykkelig gift med Gustav, som døde fra ho i en alder av 86 år, da de bodde hjemme.

Deretter økte det bare på ved at flere kom i syndenød nesten på hvert kveldsmøte og de måtte bare bli omvendt. Som tidligere nevnt, pågikk vekkelsesmøtene på Bedehuset nesten hver kveld, og Den Hellige Ånd virket på alle mennesker i område – ikke bare de kristne. Folk kom bl.a. roende over Øysundet både fra Salen og Sandvika til ”støa” ca. 200 meter nedenfor Bedehuset for å delta i vekkelsesmøtene.

Utfordret Gud

Per Dybvik på Vebostad har fortalt fra sitt eget liv hvor Den Hellige Ånd kveld etter kveld hadde kaldt sterkt på han, men så bestemte han seg en dag at om kvelden skulle han ikke gå på møte for han ville ikke bli en kristen på den tiden. Men Den Hellige Ånd talte da klart til Adolf Hokland da han var på vei til møte, at han måtte gå opp til Per der han bodde, og få han med seg til kveldsmøte på Bedehuset. Per avviste forslaget til Adolf i første omgang.

Men så utfordret han Gud: ”Jeg skal gå på møte i kveld, og dersom en i møtet får en tunge og en annen får tydningen, og dersom dette går rett inn i min livssituasjon, skal jeg overgi mitt liv til deg Gud”. Per ble så med Adolf til møtet. På Bedehuset skjedde akkurat det Per hadde utfordret Gud på. ”Da måtte jeg bare overgi mitt liv til Gud,” sa Per. I sin alderdom vitnet Per om at det var det viktigste og beste valget han hadde gjort i sitt liv.

Vekkelsen på ”Patmos”

En dag under vekkelsen kom en mann fra Øynes på Kveøy til dampskipskaia på Borkenes med motorbåten sin. Dette var dagen etter at han var blitt omvendt på kveldsmøte. Av nysgjerrighet, kom det en mann fra kommunesentret fram på kaikanten og ville vite siste nytt fra utviklingen av vekkelsen bort på ”Patmos”, som nå var det nye navnet på Kveøy.

Da fikk han et noe uventet svar fra den kjente sambygdingen i båten. ”Æg e nu blitt en av dæm æg og”. Men da fikk han ikke ord for seg oppe på kaia. Han ble helt satt ut.

Det var også tradisjon at alle kristne forsamlinger i kommunen pleide å samles på ovennevnte Bedehus på Bots- og Bededag hvert år. Men den første samling til Bots-og Bededagsmøte etter den store vekkelsen var det helt overfylt av folk på Bedehuset. I det overfylte Bedehuset, hvor også sognepresten kom litt etter at møte var begynt. Der var Den Hellige Ånd så sterkt til stede og virksom at sognepresten i ettertid har fortalt. ”Jeg ble der og da omvendt og frelst”. Denne uttalelsen er bekreftet av flere.

Men også under vekkelsen på Kveøy ble det en stor motstand fra enkelte av folket. Særlig en del ungdommer prøvde bevisst, både inne på møtene og utenfor lokalet, å forstyrre møtene. Men vekkelsen kunne ikke stoppes av uroen. Og Den Hellige Ånd virket sterkt med, også gjennom ”budskap” i tunger og tydning. Flere av ungdommene på ”Øya” ble da også med på evighetens vei under vekkelsen.

Vekkelsen varte ved

Vekkelsesånden varte videre etter at selve vekkelsesmøtene var avsluttet. Folk ble ledet av Den Hellige Ånd til å gå på besøk til hverandre. Og da ble det som regel sterke bønnefellesskap etter som Ånden gav dem bønneemner av ulik art. Dette ledet også til at folk ble mer hjelpsom med hverandre, og særlig der tuberkulose, kalt den kvite pesten, hadde rammet noen hjem. Det ble organisert spinnedugnad i slike hjem for å få laget garn til både votter og strømper m.m., særlig til barna.

Menighetsprotokollen i Baptistkirken viser at 27 medlemmer ble tillagt menigheten i første del av 1945, og ellers fortelles det om stor tilslutning til møtene i den perioden.

Det kan dertil nevnes at vekkelsesvinden fikk en fornyelse i 1952 og utover, for da var Ingolf Dahl kalt for en ny pastorperiode i Kvæfjord Baptistmenighet. Han betjente menigheten fram til 1956. I utpostmøter på Flesnes bedehus fikk mange oppleve frelse i denne perioden.

Menighetsprotokollen viser også en markant framgang i menighetstilslutning på den tiden, og mange lot seg døpe på bibelsk vis. Nå i ettertid vil en gi Ingolf Dahl stor ros for den utrolige evangeliske innsats han gjorde i hele område. Dette førte også til at han vant seg en stor venneskare i hele Kvæfjord.

Mange av dem lever enda, og uttrykker begeistring i omtale av den varme kontakt han Ingolf Dahl hadde til folket i hele bygda. Men nå synger vi i sanglaget i menigheten om ”nye tiders vekkelser vi venter …”, og vi tror Gud for det.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Nord-Norske Baptistkvinner samlet til årsmøte og stevne

Tags: ,

Nord-Norske Baptistkvinner samlet til årsmøte og stevne


Tradisjonen tro var det også i høst stevnedager på Rivermont der baptistkvinnene møttes for fellesskap med hverandre, og med Jesus Kristus.

Av Ingrid Olaug Kollbotn

Årsmøtet
10 delegater fra 7 menigheter i Nord Norge utenom flere interessenter, deltok på årsmøtet på Rivermont på Skjærstad torsdag 4. september i år. Nye vedtekter for NNBK ble vedtatt.

 Nord Norske Baptistkvinner fortsetter og satse på barn og ungdom.

Oppmuntringsgaver gikk til
Balsfjordteamet kr 6000
Utdanning for jenter i Kongo kr 5000
«Jesus Revolution» i Kvæfjord kr 5000
Rivermont kr 5000

Årsmøtekollekten gikk i år til ungdomsgruppa Sound of Worship, Kasfjord. Dette er ungdommer som øver sammen i Kasfjord Baptistkirke og bruker av sin fritid og egen økonomi til å spille og synge på Rivermont og i andre sammenheng.

s06- K2vinnestevnet

NNBK styret Vera Wold, Astrid Marskar (ny) Juun K Markussen (ut). Midten: Eldrid Hansen (ut), Annie Schaug (hovedtaler), Ivy-Ann Pettersen, Berit Skoglund (ut )Bak Britta Andreassen og Ingrid-Olaug Kollbotn. Heidi Myhre og May-Britt Lund (ny) var ikke tilstede da bildet var tatt.

Det nye styret i NNBK består av
Ingrid-Olaug Kollbotn, Aune. Styremedlem og leder.
Vera Wold, Borkenes. Styremedlem
Heidi Myhre, Tromsø Styremedlem. Ny
Astrid Marskar, Harstad. Styremedlem. Ny
Ivy-Ann Pettersen, Harstad. Styremedlem

Britta Andreassen, Harstad. Vararepresentant.
May-Britt Lund, Borkenes. Vararepresentant. Ny

Idar Hunstad, Kvæfjord. Revisor.

Kvinnestevnet med motto: Ved Jesu føtter ei stille stund
Det er økt interesse rundt åndelige og såkalte spirituelle spørsmål i Norge. Dette emnet dukker opp innenfor områder for eksempel helse, velvære, og selvrealisering.

Foreleser Annie Ostad Schaug har derfor et tidsaktuelt budskap til dagens mennesker. Hun har bred kunnskap om såkalt alternativ åndelighet. Deltakerne fikk innblikk i hvor lett det er for både den som tror og ikke tror på Jesus, å la seg forføre av forskjellige retninger som påberoper seg å ha kristne verdier. Med sterke overbevisende selvopplevde vitnesbyrd ledet Annie oss gjennom Bibelen om hva Guds ord sier om dette.

Foreleseren hadde mye på hjertet og valgte å komprimere stoffet noe. For noen deltakere kunne det bli mye nytt å ta inn over seg på en gang.

Det viktige budskapet er ifølge Annie: Det er mye åndelig i verden som ikke har med Jesus å gjøre. Kun Jesus Kristus er vår Frelser. Verden trenger en berøring av Jesus Kristus, Han som er satt over det skapte. Som kristne har vi en veldig viktig oppgave der vi er på våre plasser i menigheten og i hverdagen. Vi skal vokse i tro og fortelle verden om den levende Frelser og Herre. Jesus gir oss stor styrke. I Han har vi Guddommens fylde. I Han er vi Guds hellige. Han skal vi tilbe. Gud er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Hovedtema for undervisninga var om engler og den åndelige verden i lys av Bibelen.
Noen temaer:

  • Bibelens skapelseshistorie angående skapelsen og englenes fall.
  • Alternativ
  • Nyreligiøsitet.
  • Ur religioner som sjamantisme.
  • Forskjellige alternative retninger innen religion og filosofi.
  • Info om alternativ medisin som er bundet med åndelige retninger.

Det er veldig givende for de NNBK når både menn og kvinner kommer til bibeltimene og de offentlige møtene selv om det kalles Kvinnestevnet. Duoen Anne Britt Pedersen og Lill Henriksen spilte og sang uttryktsfylt på fredagskvelden. På lørdag var det festmøte med god forkynnelse, sang og loddtrekning. På søndagsgudstjenesten deltok gruppa Jesus Revolution fra Kvæfjord Baptistmenighet med dans som kommunikasjonsmåte og gav en rørende takk for oppmuntringsgaven.

Neste års kvinnestevnet blir 3.-6.september.Her er plass til mange. Sett av tid, ta med deg venner og delta i et godt miljø for ånd, sjel og kropp.

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Besøk i Lofoten

Tags: , ,

Besøk i Lofoten


Lørdag 30. august var distriktsarbeider Hermod Bakkevoll og distriktsleder Odd Nilssen på besøk hos Lofoten baptistmenighet i Leknes

På bildet ser vi Pastor Bongwa Ayumba og kona Andjelani Matandiko. (Foto: Odd Nilssen)

Odd Nilssen forteller om besøket:
– Hermod og jeg gjorde en tur til Lofoten for å besøke våre kristne venner der. I et nydelig sommervær kom vi til Leknes hvor vi først fikk servert middag hjemme hos pastor Bongva og kona Andjelani. Senere på ettermiddagen var det gudstjeneste i den afrikanske baptistmenigheten der.

På hjemturen gjorde vi et besøk hos Chin forsamlingen i Svolvær som hadde møte om kvelden.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Stor familiedag på Andenes

Tags: ,

Stor familiedag på Andenes


Lørdag 23. august var baptistkirka, og for så vidt flere steder på Andenes, fylt opp av glade mennesker fra Harstad-området.

Av Hermod Bakkevoll

Det var baptistmenighetene i Harstad-området som hadde lagt opp til en utfluktsdag på Andenes.

En nesten full buss, og flere privatbiler fraktet glade gjester i alle aldre til Andenes denne dagen. Foruten en flott tur i nydelig sensommervær, var det lagt opp til forskjellige aktiviteter denne dagen.

Noen besøkte Romskipet Aurora, noen besøkte Hvalsenteret, barna koste seg i den nye flotte lekeparken, og mange benyttet dagen til sightseeing rundt på Andenes. Deretter var det middagsservering, og til slutt et stort familiemøte i Andenes baptistkirke.

Familiemøtet på ettermiddagen hadde et innholdsrikt program. Det ble mye sang og musikk, i tillegg til konfirmantpresentasjon og andakt.

For oss som samles i Andenes baptistkirke til vanlig, var det svært inspirerende å samles med mange gjester i en fullsatt kirke denne dagen.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Hyrde for flere enn sauene

Tags: , ,

Hyrde for flere enn sauene


Ola Melkeråen flytter til Hammerfest, og går sammen med kona Brita inn som pastor i menigheten der fra 30. august.

Av Roger Dahl

– De er pensjonister og har sagt seg villig til å være der opp i ett år i første omgang, sier tidligere Hammerfestpastor Birger Wroldsen Jr, som i sin tid var med å lede plantingen av baptistmenigheten i byen,.

– Dette er veldig bra og menigheten er veldig glad for dette, understreker Wroldsen Jr. og forteller at menigheten er ti år og vi vil markere dette på en enkel måte denne helga, altså siste helga i august.

Wroldsen reiser opp og blir med på helga sammen med Glenn Wiik som synger og spiller. Markeringen finner sted  lørdag den 30 august kl 16.00 og kl 19.00.

Brita og Ola Melkeråen har tidligere vært pastorpar i Sentrumskirken –  Haugesund Baptistmenighet.  (Foto: Sentrumskirken)

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

nov
29
lør
10:00 2. generasjonskurs @ Oslo 1. baptistkirke
2. generasjonskurs @ Oslo 1. baptistkirke
nov 29 @ 10:00 – 16:00
Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere? Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen[...]
des
5
fre
all-day Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole
Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole
des 5 – des 7 all-day
Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole | Akershus | Norge
Bli med og få en fantastisk musikkopplevelse! Vi skal øve inn et repertoar fullt av flott gospelmusikk av blant annet Kirk Franklin og musikk fra gospelversjonen av Händels Messias. Vi øver på Holtekilen Folkehøgskole i[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!