Tag Archive | "Norges kristne råd"

Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn

Tags: , , ,

Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn


Kongeparet har invitert Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)  til Gjestebud – et møte i tro og livssyn  på Slottet 20. oktober. Generalsekretær Terje Aadne møter som representant for Norges kristne råd, som er med i STL .
– Deres Majesteter Kongen og Dronningen inviterer medlemmer fra forskjellige tros- og livssynssamfunn til Gjestebud – et møte i tro og livssyn – på Slottet torsdag 20. oktober. Gjestene er alle medlemmer i  STL 14 medlemsorganisasjoner.

Kongen og Dronningen er opptatt av mangfoldet i det norske samfunn og håper arrangementet vil bidra til dialog og økt innsyn i hverandres ulike tro og livssyn.

– Dette synliggjør at kongehuset tar borgernes mangfold helt inn i varmen og søker ny kunnskap om hvordan de ulike tros- og livssynspraksiser fungerer i Norge. Det oppleves som en anerkjennelse av STL som en viktig påvirkningsagent for et mer likestilt og romslig samfunn, sier sekretariatsleder i STL, Anne Sender.

Under den første delen av gjestebudet vil det bli tid til gode samtaler og det serveres mat fra de ulike samfunns høytidstradisjoner.

Det hele avsluttes med musikalske innslag som fokuserer på de verdiene de ulike kulturer overfører til barna gjennom eventyrfortellinger, sangtekster og musikk og understreker både det som er kulturelt felleskap og mangfoldet fra de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Illustrasjonsfoto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn

Tid for å nominere til ikkevoldsprisen!

Tags: , , , ,

Tid for å nominere til ikkevoldsprisen!


Vårt ønske er en fredligere verden. Derfor feirer vi King-dagen og derfor har vi lansert Ikkevoldspris i Martin Luther King Jrs ånd.

I fjor fikk organisasjonen Changemaker prisen, for sitt tydelige og fredsskapende arbeid.

Nominasjon til Ikkevoldsprisen pågår nå med siste frist for nominering 15. november.

Les om prisutelingen i 2015

Gjennom Ikkevoldsprisen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte mennesker i Norge som fokuseer på ikkevold.

Les mer

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tid for å nominere til ikkevoldsprisen!

Sammen på Guds jord

Tags: ,

Sammen på Guds jord


Global uke for klimarettferdighet 8. – 15. november 2015  
Guds skaperverk er i ubalanse. Norges Kristne Råd inviterer derfor alle kristne menigheter til å delta i en Global uke 8.-15. november 2015.

Av Hege M. Andersen, Norges kristne råd

For kirkene har kampen mot global urettferdighet alltid vært en del av oppdraget og har påkalt vår reaksjon og handling. Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. I 2015 er temaet Klimarettferdighet.

Hva kan man gjøre?
Mange kirkelige ansatte og frivillige har mye å gjøre. Derfor er det fritt fram for å legge ambisjonsnivå deretter. Vi ønsker at klimarettferdighet skal være på dagsorden i menighetens faste aktiviteter denne uka, ikke at dere nødvendigvis skal finne på et nytt arrangement. Hva med å starte stabsmøtet med en bønn for skaperverket? Eller å la barnekoret øve inn en sang om miljø? Konfirmantene kan kanskje være med på klimaspillet denne uka? Eller ta inn klimaflyktninger i forbønnen under gudstjenesten? Her er det bare kreativitet som setter grenser. Dere finner tips til ulike aktiviteter, ferdigskrevne bønner og mer på www.globaluke.no.

Dersom menigheter eller grupper ønsker å lage et større arrangement under Global uke ønsker vi det velkommen! Dere kan for eksempel arrangere økumenisk gudstjeneste om klimarettferdighet, eller hva med en samtalekveld eller «mini-klimaskole»? Bruk ressurspersoner i området eller bestill en fra oss! Vi har folk som kan snakke om klima og tro, klima og menneskerettigheter, grønn hverdag, grønn menighet, osv. Eller hva med å invitere menigheten på november-vandring med bål og undringsstund under nattehimmelen?

Må man registrere arrangementet?
På nettsiden globaluke.no kan man registrere sine aktiviteter. Dette er for å vise hvor mange som har ulike aktiviteter i løpet av uken, og for å spre engasjementet. Norges Kristne Råd setter pris på om alle registrerer sine aktiviteter, uavhengig av hvor omfattende de er. Det enkleste minimumet for å registrere seg, er at man ber en av klimabønnene for uka (eller en egen) i gudstjenesten.

Hva kan Norges Kristne Råd bidra med?
Menigheter kan søke om støtte til lokale arrangement (5000 kr) gjennom Global Info i Norges Kristne Råd. Dette inkluderer ikke reiseutgifter, men kan være for eksempel til utgifter for mat eller honorar. For mer informasjon kontakt Elin F. Sæverås i Norges Kristne Råd.

Norges Kristne Råd kan også formidle kontakt og samordne aktiviteter, støtte og veilede lokale/regionale initiativ. I tillegg har vi en del ressurspersoner som kan holde foredrag, preke, fortelle, osv. NKR arbeider også med å regionale arrangementer flere steder i landet. Disse kommer på arrangementsoversikten på nettsiden.

Velkommen med i laget! Velkommen til å kontakt om du trenger hjelp eller lurer på noe!

Prosjektkoordinator Elin F. Sæverås efs@norkr.no /mob. 93 44 19 15

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Sammen på Guds jord

Tatt over som styreleder  i Norges kristne råd

Tags: ,

Tatt over som styreleder i Norges kristne råd


Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden.

Av Roger Dahl

Norges kristne råd er den bredest sammensatte økumeniske paraplyorganisasjonen i Norge. For en toårsperiode er det baptistenes generalsekretær, Terje Aadne, som skal lede organisasjonens styre. Aadne har vært i styret fra han startet som generalsekretær, og har det meste av tiden vært styrets nestleder.  Aadne ble valgt på organisasjonens rådsmøte i Bergen tidligere i mars.

Baptistsamfunnet har vært med i Norges kristne råd side startet, og også Billy Taranger var styreleder i det økumeniske rådet en periode mens han var generalsekretær.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tatt over som styreleder i Norges kristne råd

Priset for flerkulturell brobygging

Tags: , , ,

Priset for flerkulturell brobygging


Flerkulturelt kirkelig nettverk fikk 15. mars Norske kirkeakademiers «Brobyggerpris 2014» for sitt arbeid med å bygge bro mellom nye migrantmenigheter i Norge og det etablerte kirkelivet. Prisen består av et kunstverk og et diplom. Det melder kirken.no.

Det var Lemma Desta som tok imot prisen i Norges Kristne Råd på vegne av Flerkulturelt kirkelig nettverk. Dette nettverket er tilknyttet Norges Kristne Råd, og arbeider for at kirkesamfunn, menigheter, kirkelige organisasjoner og institusjoner skal være inkluderende og flerkulturelle fellesskap som bidrar til mer og bedre inkludering i det norske samfunnet lokalt og nasjonalt.

I begrunnelsen styret i Norske kirkeakademier gir for årets prisutdeling, heter det blant annet at: – Utviklingen av et stadig mer flerkulturelt samfunn endrer det norske kirkelandskapet. Mange immigranter – flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre – er kristne. Noen slutter seg til eksisterende kirker, andre har dannet egne migrantmenigheter slik at et stort antall menigheter nå ledes og består av folk med ikke-norsk bakgrunn. Flerkulturelt kirkelig nettverk har her vært viktig i å synliggjøre hvordan dette beriker og styrker norsk kirkeliv og hvordan kristne i Norge er en del av den verdensvide kirke.

I Norge er det nå rundt 250 migrantmenigheter/felleskap med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk. Disse er hovedsakelig etablert de siste to tiårene. Mer enn 50 prosent av alle som er aktive i menighetslivet i Stor-Oslo, er innvandrere. KPK

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Priset for flerkulturell brobygging

Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen

Tags: , , , , , ,

Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen


Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med Naturlig Menighetsutvikling i Norge, og det spennende lokaløkumeniske samarbeidet de er primus motorer i. Rolfsens fikk prisen under Norges Kristne Råds rådsmøte.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Det er styret i Norges Kristne Råd som fastsetter hvem som får prisen, etter nominasjoner fra medlemskirker og observatører. Prisen går til personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid, og den har vært delt ut 13 ganger siden 1997. Norges Kristne Råd organiserer praktisk talt alle kirkesamfunn i Norge.

Styret skriver i sin begrunnelse at Anne Karin og Ommund Rolfsen har jobbet bevisst for at ledere i forskjellige kirker skal se hverandre som kolleger, venner og spillere på samme lag, i stedet for konkurrenter. Det arbeidet ekteparet Rolfsen har gjort i det lokale samarbeid mellom Den norske kirke og Metodistkirken, som de selv tilhører, blir også trukket fram i begrunnelsen.

– De to prisvinnernes arbeid med Naturlig Menighetsutvikling har vært banebrytende for økumenisk arbeid. Dette arbeidet omfatter det aller meste av kirkelandskapet i Norge og er en levende plattform for et rikt økumenisk samarbeid på tvers av kirkesamfunnene. Ikke minst de mange veilederne som er utdannet, fra ulike kirkesamfunn, til tjeneste i ulike kirkesamfunn, understreker det økumeniske, heter det i begrunnelsen.

Anne Karin og Ommund Rolfsen har siden 1970-tallet hatt sin base på Soltun folkehøgskole i Skånland kommune i Troms. Denne skolen, som tilhører Metodistkirken, har etter hvert blitt en inspirasjonsbase for kursvirksomhet i mange kirkesamfunn. KPK

Bilde:
Anne Karin og Ommund Rolfsen mottok Økumenikkprisen 2013 på Norges Kristne Råds rådsmøte i Kristiansand tirsdag kveld. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen

I have a dream …

Tags: , , ,

I have a dream …


Mandag 21. januar  inviterer vi til feiring av King-dagen 2013 på Holtekilen folkehøgskole

Det blir en dag for menneskerettighetene, der:

  • Anne Sender deler erfaringer etter at hun i fjor høst var med i det økumeniske ledsagerprogrammet for Israel og Palestina, der målet er å bistå palestinere og israelere som arbeider på en ikke-voldelig måte for å få slutt på konflikten
  • Sturla Stålsett fra Kirkens Bymisjon gir oss del i den teologiske refleksjonen om temaet tro og menneskerettigheter
  • Elever og lærere ved Holtekilen folkehøgskole deltar med sang og musikk
  • Kveldsmat serveres som avslutning på programmet

Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.

Plakat

Ressursside

Arrangører:
Holtekilen folkehøgskole, Norges kristne råd og Det Norske Baptistsamfunn

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for I have a dream …

– Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld

Tags: , ,

– Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld


Flerkulturelt kirkelig nettverk oppfordrer regjeringen til å la humanitære hensyn telle tyngre enn innvandrings-politiske hensyn.

Av Roger Dahl

I uttalelsen fra det økumeniske rådet heter det:

«I følge den nylig fremforhandlede returavtalen med Etiopia er 15.mars 2012 frist for frivillig utreise for etiopiske asylsøkere.

Det er uakseptabelt og umenneskelig å utvise etiopiske barn som har levd flere år i landet og har sterk tilknytning til Norge.  Det er tydelig brudd både på FNs barnekonvensjon og prinsippet om at barns rettigheter ikke skal settes til side på grunn av foreldres valg. Barnas tilknytning til riket må prioriteres foran innvandringsregulerende hensyn. Vi ber derfor regjeringen om å ikke tvangsreturnere barna og deres familier. Vi forventer at stortingsmeldingen om ”Barn på Flukt” som er varslet, er i tråd med FNs barnekonvensjon.»

Les mer

Bildet viser den nyvalgte styringsgruppen for Flerkulturelt kirkelig nettverk stiller seg bak uttalelsen. F.v.: Mette Marie Bommen (Baptistsamfunnet), Siv Bonde (Kirkens Nødhjelp), Lemma Desta (prosjektleder, Flerkulturelt kirkelig nettverk), Erik Høidahl (KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid), Emma Tseng (Scandinavian Chinese Church in Oslo), Oscar Garnes (KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon)

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!