Tag Archive | "Norges kristne råd"

Tatt over som styreleder  i Norges kristne råd

Tags: ,

Tatt over som styreleder i Norges kristne råd


Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden.

Av Roger Dahl

Norges kristne råd er den bredest sammensatte økumeniske paraplyorganisasjonen i Norge. For en toårsperiode er det baptistenes generalsekretær, Terje Aadne, som skal lede organisasjonens styre. Aadne har vært i styret fra han startet som generalsekretær, og har det meste av tiden vært styrets nestleder.  Aadne ble valgt på organisasjonens rådsmøte i Bergen tidligere i mars.

Baptistsamfunnet har vært med i Norges kristne råd side startet, og også Billy Taranger var styreleder i det økumeniske rådet en periode mens han var generalsekretær.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Priset for flerkulturell brobygging

Tags: , , ,

Priset for flerkulturell brobygging


Flerkulturelt kirkelig nettverk fikk 15. mars Norske kirkeakademiers «Brobyggerpris 2014» for sitt arbeid med å bygge bro mellom nye migrantmenigheter i Norge og det etablerte kirkelivet. Prisen består av et kunstverk og et diplom. Det melder kirken.no.

Det var Lemma Desta som tok imot prisen i Norges Kristne Råd på vegne av Flerkulturelt kirkelig nettverk. Dette nettverket er tilknyttet Norges Kristne Råd, og arbeider for at kirkesamfunn, menigheter, kirkelige organisasjoner og institusjoner skal være inkluderende og flerkulturelle fellesskap som bidrar til mer og bedre inkludering i det norske samfunnet lokalt og nasjonalt.

I begrunnelsen styret i Norske kirkeakademier gir for årets prisutdeling, heter det blant annet at: – Utviklingen av et stadig mer flerkulturelt samfunn endrer det norske kirkelandskapet. Mange immigranter – flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre – er kristne. Noen slutter seg til eksisterende kirker, andre har dannet egne migrantmenigheter slik at et stort antall menigheter nå ledes og består av folk med ikke-norsk bakgrunn. Flerkulturelt kirkelig nettverk har her vært viktig i å synliggjøre hvordan dette beriker og styrker norsk kirkeliv og hvordan kristne i Norge er en del av den verdensvide kirke.

I Norge er det nå rundt 250 migrantmenigheter/felleskap med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk. Disse er hovedsakelig etablert de siste to tiårene. Mer enn 50 prosent av alle som er aktive i menighetslivet i Stor-Oslo, er innvandrere. KPK

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen

Tags: , , , , , ,

Anne Karin og Ommund Rolfsen fikk Økumenikkprisen


Ekteparet mottok prisen for sitt arbeid med Naturlig Menighetsutvikling i Norge, og det spennende lokaløkumeniske samarbeidet de er primus motorer i. Rolfsens fikk prisen under Norges Kristne Råds rådsmøte.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Det er styret i Norges Kristne Råd som fastsetter hvem som får prisen, etter nominasjoner fra medlemskirker og observatører. Prisen går til personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid, og den har vært delt ut 13 ganger siden 1997. Norges Kristne Råd organiserer praktisk talt alle kirkesamfunn i Norge.

Styret skriver i sin begrunnelse at Anne Karin og Ommund Rolfsen har jobbet bevisst for at ledere i forskjellige kirker skal se hverandre som kolleger, venner og spillere på samme lag, i stedet for konkurrenter. Det arbeidet ekteparet Rolfsen har gjort i det lokale samarbeid mellom Den norske kirke og Metodistkirken, som de selv tilhører, blir også trukket fram i begrunnelsen.

– De to prisvinnernes arbeid med Naturlig Menighetsutvikling har vært banebrytende for økumenisk arbeid. Dette arbeidet omfatter det aller meste av kirkelandskapet i Norge og er en levende plattform for et rikt økumenisk samarbeid på tvers av kirkesamfunnene. Ikke minst de mange veilederne som er utdannet, fra ulike kirkesamfunn, til tjeneste i ulike kirkesamfunn, understreker det økumeniske, heter det i begrunnelsen.

Anne Karin og Ommund Rolfsen har siden 1970-tallet hatt sin base på Soltun folkehøgskole i Skånland kommune i Troms. Denne skolen, som tilhører Metodistkirken, har etter hvert blitt en inspirasjonsbase for kursvirksomhet i mange kirkesamfunn. KPK

Bilde:
Anne Karin og Ommund Rolfsen mottok Økumenikkprisen 2013 på Norges Kristne Råds rådsmøte i Kristiansand tirsdag kveld. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

I have a dream …

Tags: , , ,

I have a dream …


Mandag 21. januar  inviterer vi til feiring av King-dagen 2013 på Holtekilen folkehøgskole

Det blir en dag for menneskerettighetene, der:

  • Anne Sender deler erfaringer etter at hun i fjor høst var med i det økumeniske ledsagerprogrammet for Israel og Palestina, der målet er å bistå palestinere og israelere som arbeider på en ikke-voldelig måte for å få slutt på konflikten
  • Sturla Stålsett fra Kirkens Bymisjon gir oss del i den teologiske refleksjonen om temaet tro og menneskerettigheter
  • Elever og lærere ved Holtekilen folkehøgskole deltar med sang og musikk
  • Kveldsmat serveres som avslutning på programmet

Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.

Plakat

Ressursside

Arrangører:
Holtekilen folkehøgskole, Norges kristne råd og Det Norske Baptistsamfunn

Share

Posted in NyheterKommentarer av

- Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld

Tags: , ,

- Stans tvangsretur til Etiopia for barnas skyld


Flerkulturelt kirkelig nettverk oppfordrer regjeringen til å la humanitære hensyn telle tyngre enn innvandrings-politiske hensyn.

Av Roger Dahl

I uttalelsen fra det økumeniske rådet heter det:

«I følge den nylig fremforhandlede returavtalen med Etiopia er 15.mars 2012 frist for frivillig utreise for etiopiske asylsøkere.

Det er uakseptabelt og umenneskelig å utvise etiopiske barn som har levd flere år i landet og har sterk tilknytning til Norge.  Det er tydelig brudd både på FNs barnekonvensjon og prinsippet om at barns rettigheter ikke skal settes til side på grunn av foreldres valg. Barnas tilknytning til riket må prioriteres foran innvandringsregulerende hensyn. Vi ber derfor regjeringen om å ikke tvangsreturnere barna og deres familier. Vi forventer at stortingsmeldingen om ”Barn på Flukt” som er varslet, er i tråd med FNs barnekonvensjon.»

Les mer

Bildet viser den nyvalgte styringsgruppen for Flerkulturelt kirkelig nettverk stiller seg bak uttalelsen. F.v.: Mette Marie Bommen (Baptistsamfunnet), Siv Bonde (Kirkens Nødhjelp), Lemma Desta (prosjektleder, Flerkulturelt kirkelig nettverk), Erik Høidahl (KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid), Emma Tseng (Scandinavian Chinese Church in Oslo), Oscar Garnes (KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon)

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Forbønn for Syria

Tags: , , , , , ,

Forbønn for Syria


Både den  europeiske baptistføderasjonen og Norges kristne råd har kommet med oppfordringer til bønn for Syria, og spesielt for de familiene som har opplevd at noen av sine kjære er drept og de mange tusener som er på flukt.

På  Norges kristne råds nettsider heter det:

– La oss sammen be for Syrias befolkning og deres ledere,  oppfordrer Sr Else-Britt Nilsen, leder i Norges Kristne Råds styre.  – Vår verden bærer mange sår.  Kirkens tjeneste i forbønn er kontinuerlig.  Og nå er det grunn til særlig å inneslutte Syria i våre forbønner.

Se oppfordringen fra det økumeniske rådet.

Også den europeiske baptstføderasjonen setter fokuset på Syria.

Den syriske baptistunionen har 13 medlemskirker med tilsammen 600 medlemmer. Den største av disse menighetene befinner seg i byen Homs, hvor de verste kamphandlingene har funnet sted. Selv om kommunikasjonen er vanskelig, er det visse ting som tyder på at denne menighetens pastor og dets medlemmer har klart å komme seg ut av Homs.

Den europeiske baptistføderasjonen er alvorlig bekymret for den kristne minoriteten i Syria, og hva som vil skje med religionsfriheten i landet, uansett hva som vil bli enden på denne konflikten. De peker spesielt på det store antall kristne som har forlatt Midt-Østen de siste årene.

«Vi ber om at det skal være mulig for kristne til fortsatt å bo i Syria og i nabolandene,» heter det i en uttalelse fra Den europeiske baptistunionen, som oppfordrer til å be om en slutt på kampene og at man finner frem til en fredelig løsning på konflikten.

«Be om at baptistene og de andre kristne kirkene som befinner seg i Syria må være i stand til å fortsette å vitne om Kristus, Han som er Fredsfyrsten.»

Fra Bjørn Olav Hansens blogg

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Generalsekretærjobben i Norges Kristne Råd til Knut Refsdal

Tags: ,

Generalsekretærjobben i Norges Kristne Råd til Knut Refsdal


Styret i Norges Kristne Råd (NKR) ansatt  Knut Refsdal som ny generalsekretær. Han overtar etter Ørnulf Steen til sommeren.

Refsdal har bakgrunn fra både Metodistkirken og Den norske kirke, og har god erfaring med økumenisk arbeid – både lokalt og internasjonalt. Han har god kjennskap til Norges Kristne Råds arbeid, da han tidligere har vært ansatt i organisasjonen. «Siden jeg begynte som prest i Sarpsborg i 1992 har økumenikk vært en hjertesak for meg,» sier Refsdal.

«Styret hadde flere sterke kandidater til vurdering, men Refsdal utmerket seg med erfaring, kompetanse og engasjement,» sier styreleder Else-Britt Nilsen.  «Vi må arbeide videre på å styrke kristent nærvær i det offentlige rom; tydelige på hva vi står for, og hvilke verdier vi har. Videre må vi fremme respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter. Med Refsdal ved roret har vi store forhåpninger, og jeg ser frem til å samarbeide med ham.»

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Tydelig oppfordring til rike land på Interfaith Rally

Tags: ,

Tydelig oppfordring til rike land på Interfaith Rally


En stor delegasjon fra Norges Kristne Råd er på plass for å følge klimatoppmøtet i Durban denne uka. Den store starten var da tusenvis av mennesker fra ulike trosbaserte organisasjoner overleverte underskrifter på Interfaith Rally på Kings Park Stadium søndag. Administrasjonskonsulent Håkon Sigland er med i delegasjonen.

Seremonien startet med at hundrevis av religiøse ledere gikk i prosesjon inn på stadion. Her kunne man blant annet se imamer, buddhistmunker og prester fra alle tradisjoner, mange nasjonaliteter, kjønn og aldre. Det er godt å kjenne på at vi er en bred bevegelse av religiøse deltakere som står sammen i kampen for en rettferdig klimaavtale.

Desmond Tutu overleverte de nær 200.000 underskriftene fra We have faith. Act now for climate justice-kampanjen, som stiller krav om å forpliktelse til en rettferdig, ambisiøs og juridisk bindende avtale (link til den norske delen av kampanjen her). Mange norske kirkesamfunn og religiøse aktører har deltatt svært aktivt i denne kampanjen.

Biskop Geoff Davies takket Norge for deres gode økonomiske støtte til det massive arrangementet på Kings Park.  Det norske utenriksdepartementet var en av hovedsponsorene for rallyet. Men han kom også med en veldig konkret utfordring, som på mange måter likner på Tutus tale. Kampen mot klimaendringer kan bare vinnes dersom alle står sammen og gjør en innsats. Davies var tydelig på hva Norge måtte gjøre. ”Dere må slutte å ta opp olje!” Det er ikke bra nok at Norge gir penger, kuttene må tas hjemme også.
Les mer om klimadelegasjonens aktiviteter på www.gronnkirke.no

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

mar
27
fre
all-day Juniorleir @ Liland ungdomssenter
Juniorleir @ Liland ungdomssenter
mar 27 – mar 31 all-day
Mer informasjonShare
mar
31
tir
all-day Påskeleir @ Liland ungdomssenter
Påskeleir @ Liland ungdomssenter
mar 31 – apr 2 all-day
Mer informasjonShare
apr
1
ons
all-day Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
Påskeleir @ Rivermont Ungdomssenter
apr 1 – apr 6 all-day
Mer informasjonShare
all-day Påskeleir @ Nordmarkskapellet
Påskeleir @ Nordmarkskapellet
apr 1 – apr 5 all-day
Les merShare

View Calendar

Annonser

Reklame her!