Tag Archive | "Norsk Misjon i Øst"

Ber om hjelp fra Paven

Tags: , ,

Ber om hjelp fra Paven


Avisa Vårt Land melder i dag at Mohammad Ali Dadkhah, forsvarsadvokat for den dødsdømte, iranske pastoren Yousef Nadarkhani, har oppfordret FN og paven til å legge press på Iran for å løslate pastoren.

Les mer i Vårt Land og slutt opp om appellaksjonen.

Foto: Christian Solidarity Worldwide

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ber om hjelp fra Paven

Delta i appellaksjon for den iranske presten Youcef Nadarkhani

Tags: , ,

Delta i appellaksjon for den iranske presten Youcef Nadarkhani


Det er et betydelig internasjonalt press for å få omgjort dødsdommen mot den iranske presten Youcef Nadarkhani, som er arrestert, fengslet og dømt for frafall fra den muslimske tro. Du kan være med å utøve et ytterligere press.

Han venter nå på bekreftelse av at Iransk Høyesterett har dømt han til døden for dette. Det er et betydelig internasjonalt press i saken, både fra baptistisk hold. Se artikkel på baptist.no: http://www.baptist.no/nyheter/baptistene-oppfordrer-til-a-iverksette-tiltak-pa-vegne-av-iransk-prest/ og andre kanaler.

Avisen Vårt Land melder i dag at myndighetene nå hevder dødsdommen skyldes at Youcef Nadarkhani er skyldig i voldsforbrytelser. Så langt en erfarer er dette feilaktig, og dommen fra Høyesterett lyder på frafall far islam og manglende vilje til fornektelse av den kristne tro.

Norsk Misjon i Øst har igangsatt en appellaksjon, som vi oppfordrer dere alle til å delta i. Et ferdig skrevet appellbrev sendes til Irans Ambassade. Jo større press som utøves, jo større er sannsynligheten for at Youcef Nadarkhani ikke blir henrettet.

mer informasjon og veiledning i forbindelse med appellaksjonen her: http://www.nmio.no/modules/news/article.php?storyid=1230

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Delta i appellaksjon for den iranske presten Youcef Nadarkhani

Søndag for de forfulgte

Tags: , ,

Søndag for de forfulgte


Hold av dagen! «Søndag for de forfulgte» faller i år på den 14. november. Da står vi sammen med kristne fra mange kirkesamfunn og land i bønn for undertrykte og forfulgte trossøsken. .

Vi oppfordrer alle menigheter i Norge til å slutte opp om denne muligheten til å markere kristent samhold – på tvers av kirketilhørighet: Dette er en økumenisk dag! Ta kontakt med din lokale prest eller pastor, og be om at dagen markeres. Passer denne datoen dårlig, kan man selvsagt velge en annen søndag.

I 2010 vil en  fokusere spesielt på den vanskelige situasjonen for kristne og andre minoritetsgrupper i Burma.

Les mer på Norsk Misjon i Øst sine nettsider

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Søndag for de forfulgte

Stefanusprisen til Burma-aktivist

Tags: , ,

Stefanusprisen til Burma-aktivist


Victor Biak Lian blir 9. november  tildelt Stefanusprisen for 2010 for «fremragende innsats for menneskerettigheter, forsoning og religionsfrihet i Burma». I november kommer han til Norge.

Victor Biak Lian (45) er etnisk Chin fra Chin-staten nordvest i Burma. Han var aktiv i demokratibevegelsen i Burma og deltok i studentopprøret i 1988. Han fikk opphold som kvoteflyktning i Canada, der han er bosatt med sin kone Kuang Cin Par og deres to barn. Han oppholder seg mye i Burmas naboland, og har sin base i Chiang Mai i Thailand.

Komiteens begrunnelse for å gi Stefanusprisen til Victor Biak Lian:

  • Han er en svært kompetent og verdig representant for de mange burmesere som kjemper for overgang til demokrati og respekt for menneskerettighetene i Burma.
  • Hans kristne tro har motivert ham til et langvarig arbeid både for Chin-folket og for forsoning mellom ulike etniske minoriteter i og utenfor Burma.
  • Han har lang erfaring og stor faglig bredde i sitt engasjement og sin tilnærming til disse utfordringene.
  • Han arbeider for å synliggjøre for verdenssamfunnet den undertrykkelsen som kristne og andre religiøse minoriteter i Burma opplever.

Les mer på Norsk Misjon i Øst sine nettsider

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Stefanusprisen til Burma-aktivist

Karen-landsby rasert

Tags: , ,

Karen-landsby rasert


Burmesiske regjeringssoldater angrep den 23. juli landsbyen Tha Dah Der i Karen-staten og la landsbyen øde. Innbyggerne måtte flykte ut i jungelen. Etter raseringen av hjemstedet orket innbyggerne først ikke tanken på å komme tilbake til sine ødelagte hjem, men senere ombestemte de seg og besluttet at de ville gjenoppbygge landsbyen, og de ville starte med kirken. Det forteller Norsk Misjon i Øst i sitt forbønnsbrev i uke 32.

Les Norsk Misjon i Øst sitt bønnebrev

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Karen-landsby rasert


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!