Tag Archive | "Sierra Leone"

Siste nytt fra Tonko Limba

Tags: , , , ,

Siste nytt fra Tonko Limba


Norske baptister har i flere år støttet menighetsplantingene i Tonko Limba i Sierra Leone, og glmete dem heller ikke da ebolaen herjet landet.  her er sist nytt fra området.

Av Arild Harvik

Det er nå plantet 12 menigheter i Tonko Limba. Det er mange nye menighetsledere som trenger undervisning. To ganger i året holdes det 14 dager med undervisning; bibelstudium og praktisk menighetsledelse. Det var planlagt dåp. 97 nye kristne hadde fullført dåpsundervisning. Ebolasituasjonen medført forbud mot større møter.  Så det blir dåp senere i år, i tillegg til de 97 de som nå får dåpsundervisning.

Tonko Limba området ble ikke spart for Ebolaepedemien sist vinter.  Landsbyene ble satt under karantene, og det ble et umiddelbart behov for mat. Hjelp fra Norge kom frem, og ble effektivt distribuert. Dte er menighetene takknemlig for. Myndighetene har nå stort sett kontroll med ebolaepedemien. Men dessverre ble det et nytt utbrudd i Tonko Limba, som skyldes at ebolaviruset kan overleve, og smitte videre gjennom sæd i godt over seks måneder etter at menn har blitt erklært friske.  Kvinnen som ble smittet døde av viruset, men rakk å spre smitten videre til to/tre andre, slik at området igjen ble satt under karantene.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Siste nytt fra Tonko Limba

Over 160.000 kr til ebolabekjempelse

Tags: , , ,

Over 160.000 kr til ebolabekjempelse


Pastor Philip Kamara er glad for støtten fra Norge. På bildet er han sammen noen dugnadsgruppa som var i landet høsten 2013, f.v. Dag Frode Vaagsnes, Maria Helgessen, Tanita Grimsland og Ada Vaagsnes

Av Roger Dahl

Etter at vi i slutten av september brakte videre en bønn om hjelp i kampen mot Ebola-viruset har vi fått inn snaut 162.000 kroner.

Vi har sørget for at våre venner i Tonko Limba har fått tilgang på de pengene som de trengte. Pastor Philip Kamara og hans medarbeidere har vært med å gjøre en stor forskjell i område. Vi har fått tilbakemeldinger som iser hvordan pengene er benyttet.

De forteller at dette arbeidet også har betydd en stor forskjell i anseelsen de forholdsvis nyplantede menighetene i Tonko Limba området.

Det er fremdeles stort hjelpebehov i Sierra Leone. Innsamlede midler, om ikke er benyttet i Tonko Limba, er i sin helhet benyttet til ebola-relatert arbeid eller i Sierra Leone. Midlene er distribuert via European baptist Mission og Baptist World Aid, og kommer godt med i kampen mot ebola.

Takk for dine bidrag.

 

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Over 160.000 kr til ebolabekjempelse

Samlet inn over 100 000 kroner til ebolabekjempelse

Tags: , , ,

Samlet inn over 100 000 kroner til ebolabekjempelse


I løpet av noen få uker sørget norske baptister for å hjelpe vennene i Tonko Limba.

Av Roger Dahl

Menighetskollekter og enkeltbidrag fra mange av de trofaste giverne førte til godt over 100.000 kroner til nødhjelp blant ebola-rammede i Tonko Limba og andre steder i Sierra Leone i tillegg.

Det blir kjøpt inn  beskyttelsesutstyr, engangshansker, pakker med mat m.m., som kan være med å hjelpe dem som er isolert, hindre videre smittespredning og gi beskyttelse til dem som står i fremste rekke i hjelpearbeidet.

Menighetene i Tonko limba området, som har alle er nypalntet, og i løpet av få har engsjert rundt 800 mennesker vil være med å bidra med hjelp, samtidig som også menighetens folk blir rammet.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Samlet inn over 100 000 kroner til ebolabekjempelse

Ebola-viruset har rammet samarbeidskirke i Sierra Leone

Tags: , , ,

Ebola-viruset har rammet samarbeidskirke i Sierra Leone


Våre venner ber om hjelp fra Norge for å bekjempe virusets herjinger i Tonko Limba.

 

Av Roger Dahl

I løpet av de siste dagene er det blitt kjent at Tonko Limba området er rammet. I dag tidlig fikk vi melding om at to av medlemmene i kirken i Kasirrie-Mathathoi i Tonko Limba er døde etter å ha blitt smittet av ebola. Noen av hjemmene er nå i karantene. Meldingene om ebola-virusets herjing i Vest-Afrika og Sierra Leone tar stadig dramatiske vendinger, og det er grunn til å tro at antall ofre er sterkt underrapportert.

Baptistsamfunnet har de siste årene støttet menighetsplanting i området, og dugnadsgrupper fra Norge har fått være med å bygge opp kirker og installasjoner i området.

Vi har nå fått forespørsel fr våre samarbeidspartnere om hjelp da situasjonen naturligvis påvirker hele området, og menighetsplanter Philip Kamara spør etter hjelp i denne nødssituasjon. Blant annet til mat, plastbøtter, desinfeksjonsmidler og engangshansker, slik at folk i området kan oppleve en viss trygghet.

Totalt er det behov for 7,500 US dollar, og appellen fra våre venner i Sierra Leone er:
– Vennligst kom oss til unnsetning fordi folk er i desperat nød. Vi takker for all hjelp vi får.

Vi oppfordrer til å støtte opp om våre venner. Gaver sendestil 3000.15.13105 og merkes med ebola-beskyttelse.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ebola-viruset har rammet samarbeidskirke i Sierra Leone

Ungdomsleir med misjonsfokus

Tags: , , , ,

Ungdomsleir med misjonsfokus


Ungdomsleiren (BU-leiren) på Vegårshei i august samlet inn over 40 000 kr til kristent og diakonalt arbeid barn og ungdom i Sierra Leone.

Det er ikke mindre grunn til å huske på dem nå som også Ebola smitten har rammet landet. Foreløpig har de den konsekvensen at det er blitt reiseforbund mellom indre deler av Sierra Leone og mere sentrale strøk. Bibelskolen i Tonko Limba får dermed en pause, siden lærerne kommer utenfra.

Deltakere på BU-leiren forteller om sterke møter og et leirmiljø som er åpent og ærlig og veldig anderledes enn det mange er vandt til i hverdagen. Dette året var det Hogne Schie fra Eidsvoll som var leirprest. Til sammen var det samlet 160 ungdommer og ledere. Disse var fra hele landet, men hovedsaklig Sør-Norge. Enkeltpersoner fra Bulgaria, Sveits og Latvia var også med og gav denne uka litt internasjonalt preg.

Oppfordringen til neste leir er å få med flere, særlig yngre deltakere på neste års leir, så vi ikke bare holder deltakerantall jevnt men kan vokse.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Ungdomsleir med misjonsfokus

Endelig rent vann igjen!

Tags: , , , ,

Endelig rent vann igjen!


Det var en stor dag da den nye brønnen kunn tas i bruk i Tonko  Limba. Bygd for penger dugandsgjengen fra Skien la igjen til formålet.

Av Arild Harvik

Tidlligere måtte folk i andsbyen  gå en kilometer får hente rent vann. Brønnen deres var rast sammen, vannet var ikke lenger rent. Før de siste dugnadsarbeiderne fra Skien reiste hjem, la de igjen penger til en ny brønn.

Brønnen måtte graves opp på nytt. Før pumpe ble montert, måtte den støpes opp.  Nå er den ferdig, og høytidlig innviet. En lukket brønn med kraftig pumpe på toppen.

Pastor Philip Kamara sto for  innvielsen. Det er arbeid for kvinner og barn å hente vann. Nå er veien mye kortere, arbeidet er blitt  lettere. Takket være gode venner, lange borte, i Skien  Baptistmenighet

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Endelig rent vann igjen!

Nye menighetsledere i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Nye menighetsledere i Sierra Leone


Lederne i de åtte nyplantede menighetene trenger oppfølging og undervisning for å kunne være gode ledere lokalt.

Av Arild Harvik

Hver lørdag samles de; menighetslederne i Tonko Limba. Det er åtte nyplantede menigheter. De aller fleste kommer fra muslimske familier. Veksten i arbeidet har vært stor. Det er viktig å undervise de som har fått ny tro og nye oppgaver. Menighetsplantingen i Tonko Limba støttes av norske baptister..

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docxUngdomsleiren på Vegårshei samlet inn penger, mye penger. Det ble nok til Bibler og til sykler for de nye menighetslederne i Tonko Limba. Nå sykler de til de undervisning og bønn, hver lørdag. Pastor Philip Kamara har ansvar for undervisningen.  Ung baptist har de siste årene støttet  arbeidet som drives i dette området.  Det er nye menigheter og nye ledere. De som var på Vegårdshei sommeren 2013 fortjener en stor takk.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Nye menighetsledere i Sierra Leone

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone


I fire år har norske baptister støttet to menighetsplantere. Skien baptistmenighet tok tillegg ansvar for å hjelpe til å rehabilitere to kirker som har stått ødelagt siden borgerkrigen sluttet, for ca 11 år siden.

Av Arild Harvik

Tonko Limba, som stedet heter, ligger langt ute på ”landsbygda”. Det har vært drevet menighetsarbeid der, for ca 15- 20 år siden.  I seks uker på senhøsten i fjor har frivillige fra Skien, sammen med lokale medarbeidere fullstendig restaurert to ødelagte kirker. I tillegg har de lokale kirkene, for egne midler, satt opp nye tak i tre andre kirker.

Pastor Philip Kamara står i spissen for arbeidet i Tonko Limba. Etter at arbeidet startet opp i 2010 er det nå etablert menigheter i ni landsbyer. Området er dominert av muslimsk tro, men baptistenes arbeid har ikke blitt møtt med motstand eller fysiske hindringer.

Det er nå etablert menigheter i ni landsbyer. På en søndag er det gjennomsnittlig 700 på gudstjenestene. Det er nye menigheter, menighetslederne er unge, og de aller fleste med muslimsk bakgrunn. Det er et stort behov for å undervise og dyktiggjøre disse.

Før den siste dugnadsgruppen fra Skien reiste hjem var det dåp. 86 nye troende ble døpt. Antall døpte i Tonko Limba nærmer seg nå 400. Det var en stor opplevelse å få være til stede.

 

Se dåpsvideo

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!