Tag Archive | "Sierra Leone"

Endelig rent vann igjen!

Tags: , , , ,

Endelig rent vann igjen!


Det var en stor dag da den nye brønnen kunn tas i bruk i Tonko  Limba. Bygd for penger dugandsgjengen fra Skien la igjen til formålet.

Av Arild Harvik

Tidlligere måtte folk i andsbyen  gå en kilometer får hente rent vann. Brønnen deres var rast sammen, vannet var ikke lenger rent. Før de siste dugnadsarbeiderne fra Skien reiste hjem, la de igjen penger til en ny brønn.

Brønnen måtte graves opp på nytt. Før pumpe ble montert, måtte den støpes opp.  Nå er den ferdig, og høytidlig innviet. En lukket brønn med kraftig pumpe på toppen.

Pastor Philip Kamara sto for  innvielsen. Det er arbeid for kvinner og barn å hente vann. Nå er veien mye kortere, arbeidet er blitt  lettere. Takket være gode venner, lange borte, i Skien  Baptistmenighet

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterComments (0)

Nye menighetsledere i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Nye menighetsledere i Sierra Leone


Lederne i de åtte nyplantede menighetene trenger oppfølging og undervisning for å kunne være gode ledere lokalt.

Av Arild Harvik

Hver lørdag samles de; menighetslederne i Tonko Limba. Det er åtte nyplantede menigheter. De aller fleste kommer fra muslimske familier. Veksten i arbeidet har vært stor. Det er viktig å undervise de som har fått ny tro og nye oppgaver. Menighetsplantingen i Tonko Limba støttes av norske baptister..

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docxUngdomsleiren på Vegårshei samlet inn penger, mye penger. Det ble nok til Bibler og til sykler for de nye menighetslederne i Tonko Limba. Nå sykler de til de undervisning og bønn, hver lørdag. Pastor Philip Kamara har ansvar for undervisningen.  Ung baptist har de siste årene støttet  arbeidet som drives i dette området.  Det er nye menigheter og nye ledere. De som var på Vegårdshei sommeren 2013 fortjener en stor takk.

 

Share

Posted in NyheterComments (0)

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone


I fire år har norske baptister støttet to menighetsplantere. Skien baptistmenighet tok tillegg ansvar for å hjelpe til å rehabilitere to kirker som har stått ødelagt siden borgerkrigen sluttet, for ca 11 år siden.

Av Arild Harvik

Tonko Limba, som stedet heter, ligger langt ute på ”landsbygda”. Det har vært drevet menighetsarbeid der, for ca 15- 20 år siden.  I seks uker på senhøsten i fjor har frivillige fra Skien, sammen med lokale medarbeidere fullstendig restaurert to ødelagte kirker. I tillegg har de lokale kirkene, for egne midler, satt opp nye tak i tre andre kirker.

Pastor Philip Kamara står i spissen for arbeidet i Tonko Limba. Etter at arbeidet startet opp i 2010 er det nå etablert menigheter i ni landsbyer. Området er dominert av muslimsk tro, men baptistenes arbeid har ikke blitt møtt med motstand eller fysiske hindringer.

Det er nå etablert menigheter i ni landsbyer. På en søndag er det gjennomsnittlig 700 på gudstjenestene. Det er nye menigheter, menighetslederne er unge, og de aller fleste med muslimsk bakgrunn. Det er et stort behov for å undervise og dyktiggjøre disse.

Før den siste dugnadsgruppen fra Skien reiste hjem var det dåp. 86 nye troende ble døpt. Antall døpte i Tonko Limba nærmer seg nå 400. Det var en stor opplevelse å få være til stede.

 

Se dåpsvideo

Share

Posted in NyheterComments (0)

Misjonsdugnaden i Sierra Leone

Tags: , , , , ,

Misjonsdugnaden i Sierra Leone


Dugnadsgjengen, der flertallet har base i Skien, er godt i gang med arbeidet.

Fra skienbaptist.no

Hans Willem Oosterloo som leder arbeidet til EBM International i Sierra Leone forteller at dugnadsarbeidet er i god gang. Den lokale pastoren Philip Kamara har lagt alt godt til rette og dugnadsgjengen arbeider godt sammen med den lokale menigheten og lokalsamfunnet. Oosterloo forteller at han er imponert over arbeidet.

Nye grupper reiser ut hver uke. Det er fint om mange er med å be for disse, som sammen med lokalbefolkningen gjør en stor froskjell for mulighetene til å nå ut med evangeliet og bygge menighet.

,

Share

Posted in NyheterComments (0)

Kirken ble ødelagt i borgerkrigen

Tags: , , ,

Kirken ble ødelagt i borgerkrigen


Til våren reiser dugnadsgjengen, hovedsakelig fra Skien, til Sierra Leone for å bygge ny kirke.

Av Roger Dahl

Den gamle kirken ble totalt ødelagt under borgerkrigen. I mars – april neste år reiser et team av frivillige for å sette istand kirken og gjøre den brukbar til gudstjenester, forkynnelse, lovsang og bønn.

Å få hjelp fra Norge vil gi menigheten nye muligheter til å bringe evangeliet videre og også gi mulighet for et større misjonsengasjement hos dem som resiert til Sierra Leone for å arbeide sammen med lokalbefolkningen.

Skien baptistmenighet har satt av penger til utstyr og materialer som trengs. Alle som deltar dekker selv kostnadene til reise.

 

Share

Posted in NyheterComments (0)

Planleggingen av misjonsdugnad i 2013 er i gang

Tags: , , , ,

Planleggingen av misjonsdugnad i 2013 er i gang


Åge Skyer fra Skien Baptistmenighet reiser i juni til Sierra Leone for å forberede arbeidet.

Han reiser sammen med misjonsleder Arild Harvik og misjonær Gudleik Husby for å vurdere dugnadsprosjekter. Misjonsdugnaden planegges gjennomført i 2013. Det vil bli tredje gangen Skien Baptistmenighet koordinerer og gjennomfører et prosjekt i Afrika.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Ny framtid for familien Sam i USA

Tags: , , ,

Ny framtid for familien Sam i USA


av Bricksom Sam

Vi bringer dere en julehilsen fra USA. Dere i Skien har alltid betyd noe spesielt for oss.

Kondolanse
La oss også som familie uttrykker våre dypeste kondolanser til deres nasjon for de ungdommene som mistet livet under skyting på ungdomsleiren på Utøya sist sommer. Deres landet er i våre tanker og bønner.

Innvandret
Vi innvandret til USA for to år siden. Det har vært en svært utfordrende tid for familien vår. Alt har blitt annerledes for oss og vi har startet livet på nytt. På jakt etter nye jobber og lært en ny kultur. Gud har vært trofast mot oss og har vært med oss ​​hele denne perioden. Selv om vi er her i USA er våre sinn er fortsatt tilbake i Sierra Leone, spesielt med det arbeidet vi gjorde i Victory Baptist Fellowship.
Takk for deres støtte til menigheten, sist til de nye flisene i kirken.

Situasjonen nå
Vår situasjon er at jeg for tiden fungerer som vikarpastor for en afrikanske menighet i Charlotte, North Carolina. Det er en økumenisk menighet. Jeg ønsker imidlertid ikke å miste min baptistidentitet, og planlegger derfor i samarbeid med Cooperative Baptist Fellowship å starte en menighet blant afrikanske innvandrere som bor i Charlotte. I tillegg vil jeg fortsatt tjene som president i All Africa Baptist Ungdom Fellowship fram til august 2012.

Annie har endret sin yrkeskarriere fra undervisning til sykepleie. Hun arbeider for tiden på et sykehjem, og har planer om videre studier innen sykepleie.

Barna
Annette går i 5. klasse. Hun har lærevansker, men arbeider hardt for å møte disse utfrodringene. Annette har et sterkt ønske om å hjelpe barn som lider av hjertesykdommer i Sierra Leone. Vi har derfor startet Annette’s Heart Foundation for Children for å oppfylle hennes drøm. Brickson jr. gjør det veldig bra på skolen. Han går i 4. klasse og har fått flere utmerkelser for god oppførsel, perfekt oppmøte og faglig dyktighet. Han spiller for tiden tennis og er medlem av det amerikanske Tennis Association Junior Team.

Jan Benjamin er den sterkeste og smarteste fyren i huset vårt. Alle liker ham fordi han er sterk og sunn. De kaller ham fotballspilleren, fordi han er sterk og springer veldig fort.

Vi takker dere igjen for all for støtte til vår familie og tjeneste. Be gjerne for oss mens vi venter på hva Guds kaller oss til i framtiden i USA. Vi ønsker dere en velsignet og gledelig julehøytid.

Fra skienbaptist.no

Share

Posted in NyheterComments (0)

Kjemper mot kjønnslemlestelse

Tags: , ,

Kjemper mot kjønnslemlestelse


Noen ungjenter står imot presset fra familie og lokalsamfunn og nekter å la seg omskjære. 13 år gamle Kadiatu Mansaray (t.v.), her sammen med Julie M. Sesay, er en av dem. (Foto: Jan Sæterli)

Freelance journalist Jan Sæterli har besøkt Sierra Leone, truffet leder Julie M. Sesay, for FOKUS prosjekt «Å bryte stillheten omkring kvinnelig omskjæring og vold i nære relasjoner». Han var med i fem landsbymøter i Makeni-området.
Prosjektet er drevet fram med midler fra FOKUS, etter TV-innsamlingen til dem for noen år siden.

Nå er pengene fra Fokus slutt, men Baptistkvinnene i Norge har sagt at de fortsatt støtter opp om dette arbeidet, og har konkrete innsamlingsmål framover.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!