Tag Archive | "Skien Baptistmenighet"

Førsteklassebok

Tags: ,

Førsteklassebok


På gudstjenesten i 24. august fikk 1. klassingene i Skien Baptistmenighet utdelt en bokgave. Gudstjenesten markerte menighetens oppstart av arbeidet for høsten.

Pastor Hlun Aung fra Hakha 1. baptistkirke i Chinstaten i Myanmar gav en hilsen, og takket for hvordan flyktningene fra Burma var tatt i mot og ba om forbønn for landet med spesielt fokus på den nye religionsloven.

Skien Soul Children gav en fin musikalsk ramme i gudstjenesten og pastor Vidar Bergsland talte om hvordan det er å satse i livet.

Fra skienbaptist.no

Share

Posted in Fra bladetKommentarer av

Endelig rent vann igjen!

Tags: , , , ,

Endelig rent vann igjen!


Det var en stor dag da den nye brønnen kunn tas i bruk i Tonko  Limba. Bygd for penger dugandsgjengen fra Skien la igjen til formålet.

Av Arild Harvik

Tidlligere måtte folk i andsbyen  gå en kilometer får hente rent vann. Brønnen deres var rast sammen, vannet var ikke lenger rent. Før de siste dugnadsarbeiderne fra Skien reiste hjem, la de igjen penger til en ny brønn.

Brønnen måtte graves opp på nytt. Før pumpe ble montert, måtte den støpes opp.  Nå er den ferdig, og høytidlig innviet. En lukket brønn med kraftig pumpe på toppen.

Pastor Philip Kamara sto for  innvielsen. Det er arbeid for kvinner og barn å hente vann. Nå er veien mye kortere, arbeidet er blitt  lettere. Takket være gode venner, lange borte, i Skien  Baptistmenighet

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Menighetsplanting i Bagdad

Tags: , , ,

Menighetsplanting i Bagdad


Baptistsamfunnet  støtter menighetsplantinger gjennom European Baptist Federation.  I Bagdad støtter vi en menighetsplanter so mSkein Baptistmenighet har tatt ansvar for å finansier for oss.  Nedenfor gjengir vi en rapport far arbeidet.  Av sikkerhetsmessige grunner er navnet på pastoren ikke oppgitt på nettet.

 

Kjære venner !

Her er min rapport om arbeidet.

Situasjonen for menighetsplantingen er nå noe mer stabil. Vi møtes to til tre ganger i måneden. Vanligvis prøver vi og møtes i huset mitt, men noen ganger møtes i andre medlemmers hus.

Det er en begrenset vekst i arbeidet. Grunnen til det er sikkerhetssituasjonen i Bagdad, som virker sterkt inn på vår tjeneste. Nå har vi ti personer som jevnlig er med i gruppen . Vi møtes for å tilbe, be og studere bibelen.

Jeg er den eneste som forkynner og underviser, og jeg leder også lovsangen. Vi gleder oss til å lansere en ny oppgave som er opplæring fra andre ledere av moderkirken. Den fremtidige planen er å bygge et godt forhold til lokalsamfunnet. Slik at jeg kan kommunisere og bygge en bro for å forkynne evangeliet. Jeg tenker spesielt på de mange muslimene i vårt nabolag.

Jeg har den siste tiden lest mye i bibelen, og pastoren i moderkirken støtter meg ved å veilede og gi råd til å fokusere på Bibelen og noen tolkninger.

Moderkirken gir oss bibeler, sangbøker og bibelkommentarer. Pastoren deres kommer også noen ganger og er sammen med oss.

Den eneste økonomiske støtten som jeg får er fra Skien baptistmenighet, gjennom EBF.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone

Tags: , , , ,

Menighetsplanting og dugnad i Sierra Leone


I fire år har norske baptister støttet to menighetsplantere. Skien baptistmenighet tok tillegg ansvar for å hjelpe til å rehabilitere to kirker som har stått ødelagt siden borgerkrigen sluttet, for ca 11 år siden.

Av Arild Harvik

Tonko Limba, som stedet heter, ligger langt ute på ”landsbygda”. Det har vært drevet menighetsarbeid der, for ca 15- 20 år siden.  I seks uker på senhøsten i fjor har frivillige fra Skien, sammen med lokale medarbeidere fullstendig restaurert to ødelagte kirker. I tillegg har de lokale kirkene, for egne midler, satt opp nye tak i tre andre kirker.

Pastor Philip Kamara står i spissen for arbeidet i Tonko Limba. Etter at arbeidet startet opp i 2010 er det nå etablert menigheter i ni landsbyer. Området er dominert av muslimsk tro, men baptistenes arbeid har ikke blitt møtt med motstand eller fysiske hindringer.

Det er nå etablert menigheter i ni landsbyer. På en søndag er det gjennomsnittlig 700 på gudstjenestene. Det er nye menigheter, menighetslederne er unge, og de aller fleste med muslimsk bakgrunn. Det er et stort behov for å undervise og dyktiggjøre disse.

Før den siste dugnadsgruppen fra Skien reiste hjem var det dåp. 86 nye troende ble døpt. Antall døpte i Tonko Limba nærmer seg nå 400. Det var en stor opplevelse å få være til stede.

 

Se dåpsvideo

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Misjonsdugnaden i Sierra Leone

Tags: , , , , ,

Misjonsdugnaden i Sierra Leone


Dugnadsgjengen, der flertallet har base i Skien, er godt i gang med arbeidet.

Fra skienbaptist.no

Hans Willem Oosterloo som leder arbeidet til EBM International i Sierra Leone forteller at dugnadsarbeidet er i god gang. Den lokale pastoren Philip Kamara har lagt alt godt til rette og dugnadsgjengen arbeider godt sammen med den lokale menigheten og lokalsamfunnet. Oosterloo forteller at han er imponert over arbeidet.

Nye grupper reiser ut hver uke. Det er fint om mange er med å be for disse, som sammen med lokalbefolkningen gjør en stor froskjell for mulighetene til å nå ut med evangeliet og bygge menighet.

,

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Et år som frivillig medarbeider

Tags: , , ,

Et år som frivillig medarbeider


Marit Eide arbeider med ungdom i Skien Baptistmenighet, og bruker et år av sitt liv som Tid for Gud arbeider.

Av Roy Arild Jensen, fra skienbaptist.no

- Hei Marit. Du hadde flere alternativ å velge mellom når det gjaldt hva du skulle bruke dette året til. Hva gjorde at du valgte å bli Tid for Gud arbeider i Skien Baptistmenighet?
– Familien flyttet til Siljan fra Trøndelag og jeg kom flyttende til Skien sommeren 2012. Da gikk jeg rundt i forskjellige menigheter for å gjøre meg litt kjent med forholdene i Skien. I baptistkirken snakket jeg med Gabriel som sa at det trengtes en jenteleder i ungdomsarbeidet. Fra oktober 2012 – mars 2013 gikk jeg på disippeltreningsskole og der lærte jeg mer om meg selv og hvilke evner jeg har. Jeg ble rolig for at jeg ville bruke dette året til å arbeide med ungdom. Familien min og jeg opplevde å bli godt mottatt i baptistkirken og jeg kjente at det var viktig for meg å få en menighet som mitt åndelige hjem. Gabriel introduserte meg for Tid for Gud arbeidet og etter å ha bedt over dette kjentes det riktig å starte i dette arbeidet i Skien Baptistmenighet. For ett år siden var jeg sikker på at jeg skulle bruke dette året til å studere. I dag er jeg helt rolig for at jeg skal være Tid for Gud arbeider dette året.

- Du har arbeidet i ca. en måned som Tid for Gud arbeider nå. – Hvordan har det vært?
– Det har vært spennende å bli kjent med mange fine ungdommer. Fint å bruke tid sammen med ungdommene som går her i baptistkirken. Har vært med på leirer og menighetsweekend. På menighetsweekend opplevde jeg menigheten som en familie. Konfirmantarbeidet er også veldig fint å være med på og jeg opplever årets konfirmanter som en fin gruppe. Har tro på et skikkelig bra konfirmant år.

- Hva ønsker du at folk i menigheten skal gjøre når de ser deg? Og når de tenker på deg?
– Si gjerne hei og spør hvordan det går. Tar gjerne en prat med alle og setter pris på at folk tar kontakt. Rett etter siste menighetsmøte var det noen godt voksne damer som tok kontakt med meg og snakket hyggelig og oppmuntrende. Det var koselig. Å få forbønn er også alltid positivt og det har mye å si for meg.

- Hva er dine gjøremål som Tid for Gud arbeider?
– Mye det som gjøres sammen med ungdommene i kirken. Etter skoletid på onsdager, jentegruppe på tirsdager, Discover på enkelte fredager. Konfirmasjonsundervisning og deltagelse på weekender og leirer. Trovasslileiren er allerede godt planlagt. Underveis vil det også sikkert dukke opp ting som jeg blir med på.

- Hva ønsker du for dette året fram til sommeren 2014?
– Jeg ønsker å få være en del av en menighet som vokser sammen og brenner for Gud. At menigheten kan være en samlet enhet på tvers av generasjoner. I forhold til arbeidet med ungdommene og konfirmantene ønsker jeg at de unge kan vokse mer i troen og se hvem Gud er og hva Han kan gjøre. Ønske er selvsagt at fler skal bli frelst og at ungdomsgruppa skal vokse også i antall unge.

- Har du noe du gjerne vil dele med deg av troen – akkurat nå på sparket?
– Jeg lærer stadig å være mer avhengig av Gud – ikke være uavhengig å prøve å styre alt selv. Lære å gå i tro, leve mer overgitt til Gud og stole fullt og helt på ham.

- Hvordan blir du fulgt opp av Ung baptist og menigheten?
– Ung baptist bidrar økonomisk sammen med menigheten. Birgit og Gabriel er gode kollegaer og støttespillere. Jeg har gode samtaler med de. Fra strategi og tjenesteutvalget er Roy Arild og Kjetil kontakter som jeg kan snakke med.

Vi ønsker Marit Guds rike velsignelse med et frivillig år i tjeneste for Gud.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Norsk baptist valgt som styremedlem i verdensalliansen

Tags: , , ,

Norsk baptist valgt som styremedlem i verdensalliansen


Jan Sæthre fra Siljan ble valgt inn som Europas representant i styret for Baptistenes Verdensallianse under årsmøtet i Ocho Rios på Jamaica i juli.

Av Roger Dahl

Sæthre har at ulike verv innen BWA fra 2000, og i tillegg til styret er han nestleder i kommisjonen for religionsfrihet, medlem av økonomikomiteen, resolusjonskomiteen og verdenskongresskomiteen.

Sæthre har også tatt på seg ulike oppgaver innen europeisk baptisme. Han er finansansvarlig i styret for den europeiske baptistføderasjonen. Sæthre har i mange år vært medlem av, og leder for hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn, og ble på landsmøtet i år valgt inn i Kontrollutvalget.

Også i Skien Baptistmenighet har Jans innsats vært betydelig, blant annet som leder for ungdommene, i arbeidet med alphakursene og som en av menighetens forkynnere. TIl daglig arbeider han som rådmann i Siljan kommune.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Misjonsteam reiste fra Skien til USA

Tags: , , ,

Misjonsteam reiste fra Skien til USA


Ni gutter og seks jenter fra baptistmenigheten i Skien reiste i begynnelsen av sommerferien til Richmond, Wise og Staunton, i staten Virginia, for å dele av Guds kjærlighet med de som ikke har så mye.

Av Gabriel Stephens

På bildet er teamet fra Norge sammen med familien Sprouse, som koordinerte den andre uka i Virginia. Han er pastor i Memorial Baptist Church, Virginia. (Foto: Skien Baptistmenighet).

Ungdommene fikk dele GUds kjærlighet gjennom å reparere tak, bygge verandaer og rullestolramper, lage og servere mat til de hjemløse. Og dele noen gode, norske sanger på en konsert vi holdt for de som ikke har privilegiet å ha tak over hodet eller et sted de kan kalle hjemme.

Jeg overhørte noen si: «Det er uvanlig at norsk ungdom skulle våkne og begynne dagen klokken seks om morgenen den første ferieuken».

Og ikke bare måtte de våkne klokken seks, de måtte også jobbe med byggeprosjekter hele dagen. Det var åtte timers arbeidsdager, hvor det var 30 graders varme.  Etter endt arbeidsdag skulle de være med på lovsangs gudstjenester og smågrupper, og balansere dette med å bli kjent med cirka 300 amerikanere der de brukte engelsk som språket å bli kjent på.

Ja! Dette var den erfaringen ungdommene våre fra Skien Baptistmenighet (og en deltaker fra Oslo 1. Baptistmenighet) fikk. Ungdommene våre viste sterk karakter i den tøffe jobben og tjenesten de gjorde. De gav ut av sine egne lommer når de ble rørt over behovene de så å kunne møte.

Da det kunne blitt utfordringer på grunn av språk, strakk de seg for å nå de som de visste hadde det vondt, og oppmuntret de som trengte det med smil og enkle samtaler. De var ikke bare tjenere, de var også studenter som var villige til å lære. De observerte hvordan kirken fungerte i en annerledes kultur og spurte spørsmål når de ikke forstod, de satte pris på fremmedes gjestfrihet – mennesker de aldri hadde møtt – uten å møte det med skepsis. Og de tillot hverandre å lære seg kunsten å skape vennskap på tross av kulturelle forskjeller. Det var rett og slett fantastisk!

Fra det jeg har sett og opplevd med ungdommene våre, tror jeg at hvis vi fortsetter å investere i dem kan vi være helt sikre på at Baptistsamfunnet har kompetente ledere underveis. Og noe av det vi setter høyt, både som kristne og baptister her i Norge, som tjeneste og tverrkulturell samhandling, vil fortsette fordi ungdommene lærer den kunnskapen det forutsetter.

Legg merke til hvordan jeg sa «hvis vi..» Vi vil gjerne si takk til Skien Baptistmenighet for å ha tro på denne visjonen, og Ung baptist og SBU for økonomisk støtte. Takk også til individer og organisasjoner som har vært med å gi. Vi takker Gud for dere og håper dere vil fortsette å investere i ungdommene våre mens vi gjør dem til ledere av menighetene våre – og samfunnet – i dag og i fremtiden.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

nov
28
fre
17:00 Kontaktutvalg på Rivermont @ Rivermont Ungdomssenter
Kontaktutvalg på Rivermont @ Rivermont Ungdomssenter
nov 28 @ 17:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Nord-Norge og de nordnorske baptiststyrene. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i Midt-Norge[...]
nov
29
lør
10:00 2. generasjonskurs @ Oslo 1. baptistkirke
2. generasjonskurs @ Oslo 1. baptistkirke
nov 29 @ 10:00 – 16:00
Hvordan tenker vi veien framover? Hvordan skal vi bevare de unge i troen og gi de rom i menigheten til å utvikle seg til fremtidens menighetsledere? Spørsmålene melder seg i enhver menighet, men denne gangen[...]
des
5
fre
all-day Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole
Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole
des 5 – des 7 all-day
Sangkurset A soulful Celebration @ Holtekilen folkehøgskole | Akershus | Norge
Bli med og få en fantastisk musikkopplevelse! Vi skal øve inn et repertoar fullt av flott gospelmusikk av blant annet Kirk Franklin og musikk fra gospelversjonen av Händels Messias. Vi øver på Holtekilen Folkehøgskole i[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!