Tag Archive | "Skien Baptistmenighet"

Kirkeplanting i Kisangani

Tags: , , , , ,

Kirkeplanting i Kisangani


I 1999 plantet samarbeidskirken i Kongo sin første menighet i Kisangani. I dag er de godt over 100 medlemmer! De har lenge hatt et sterkt ønske om å kunne bygge en kirke, og baptistmenigheten i Skien har hjulpet dem til å realisere dette.

Av Lise Kyllingstad

Kisangani ligger ca 300 km sør for Buta. CBCN har ikke hatt noen menighet i denne retningen før, men har de siste årene prioritert denne «aksen» som de kaller det, i forhold til kirkeplanting.

Kirkebygget i Kisangani er ikke helt ferdig ennå, og i mellomtiden samles menigheten i en provisorisk kirke laget av bambusstokker. Aktiviteten i menigheten er stor. De har morgensamlinger hver dag fra mandag til lørdag, og gudstjeneste hver søndag. Kvinnene har i tillegg en egen gudstjeneste på torsdagene.

Ungdommer som har blitt kristne får opplæring i baptistisk tro og lære, og de kan være med i to kor som tilhører menigheten. Disse øver hver uke og deltar med sang i gudstjenestene. Pastoren som leder menigheten heter Jean Pierre Mbeleza. Han har utdanningen sin fra pastorskolen i Bondo. Kvinnene i menigheten har organisert besøkstjeneste på sykehusene og fengslene i byen. De har også tatt ansvar for innkjøp av stoler og annet utstyr som trengs til kirken.

Det er gledelig å høre om vekst og fremgang hos søsterkirken vår i Kongo, og vi kan være med å be for arbeidet deres! Samtidig vet vi at de har baptistene i Norge med i bønn i sine menigheter hver søndag!

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kirkeplanting i Kisangani

Telemark Chin Baptist Church åpnet

Tags: , , ,

Telemark Chin Baptist Church åpnet


Peter Lian ønsket velkommen til åpning av Telemark Chin Baptist Church søndag 26. juli.

Fra skienbaptist.no

Først hadde det som seg hør og bør vært offisiell snorklipping, som Peter Ngaidam gjennomførte. Det er har vært lagt ned en stor dugnadsjobb for å få kirkelokalet ferdig. Harald Dønnestad forteller at lokalene så veldig fine ut.

Under gudstjenesten ble det mange hilsener fra andre chinmenigheter og hjemmemenigheten Skien baptistmenighet. Korsang hørte også med.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Telemark Chin Baptist Church åpnet

Viktige årstall i norsk baptisthistorie

Tags: , ,

Viktige årstall i norsk baptisthistorie


Baptistenes nærvær i Norge strekker seg mer enn 150 år tilbake, og mye har skjedd disse årene. Noen av de viktige begivenhetene har vi trukket fram i årstallslisten. Bildet viser Rymkers hjem i Zimmermannsgården i Porsgrunn, der den første menigheten ble stiftet i 1860.

Av Roger Dahl

1842:
Enoch Richard Haftorsen Svee, den første norske baptist vi vet om. Han ble døpt i København, og kom etter det til Orkdal, der han begynte å forkynne. Dessverre døde han kort tid senere, og det finnes ingen spor etter hans virksomhet.

1857:
Den forhenværende sjømann, Frederick L. Rymker fra Danmark begynner å arbeide i Norge som predikant og kolportør, utsendt av amerikanske baptister.

1858:
Carl Gundersen Kongerød, er den første som blir døpt av baptister i Norge, utført av Frederick L. Rymker i Porsgrunnselven 1. juledag. Det måtte hugges hull i isen med øks.

1860:
Baptistmenigheten Porsgrunn og Solum blir som den første norske baptistmenighet stiftet i Rymkers hjem på gården Tolnæs i Porsgrunn 22. april. Menigheten hadde ved starten åtte medlemmer. Det er nåværende Skien Baptistmenighet.

1877:
Første landsomfattende konferanse for baptister holdt i Bergen. I år inviteres det til det 108. landsmøtet og sommerfest i Skien.

1878:
Predikantforeningen “Adelfia” blir stiftet.

1879:
De Norske Baptisters Union, nå Det Norske Baptistsamfunn dannes under første ordinære årskonferanse, som finner sted i Trondheim. Ni menigheter med til sammen 492 medlemmer går inn. Kirkesamfunnet har i år 84 menigheter og 5619 medlemmer.

1880:
Regulær utgivelse av Unions-Banneret begynner. Bladet som raskt skiftet navn til Banneret gis ut som magasinet Baptist.no fra høsten 2009.

1910:
Baptistenes Misjonsskole blir etablert. Skolen, som senere skiftet navn til Baptistenes Teologiske Seminar har utdannet 100vis av forkynnere. I dag føres tradisjonen videre med Høyskolen for Ledelse og Teologi, som eies i fellesskap med norske pinsevenner.

1915:
Landsmøtet vedtar å etablere eget misjonsarbeid. Bernhard Aalbu kalles som misjonær, men må på grunn av verdenskrigen utsette sin utreise til 1918.

1916:
De Norske Baptisters Kvinneforbund blir stiftet.

 

 

1922:
Norske baptister bestemmer seg for å etablere eget misjonsarbeid i Bas-Uéle i Belgisk Kongo, det nåværende Kongo. Bernhard Aalbu har arbeidet i området et par år etter at han i 1918 kom til Kongo. Frithjov Iversen kom ut som den andre norske misjonæren.

 

 

1922:
Norske Baptisters Barne- og Ungdomsforbund blir stiftet i Trondheim

1947:
Den Skandinaviske Sjømannsmisjon starter i San Francisco, USA. Arbeidet blir i dag videreført gjennom Foreign Seafarers Ministry i havneområdet Oakland utenfor San Francisco.

 

1958:
Skolesenteret på Stabekk innvies. Baptistenes Teologiske Seminar flytter dit fra Oslo, og Holtet Kristelige Ungdomsskole, nå Holtekilen Folkehøgskole, starter.

 

 

1978:
Baptistenes Teologiske Seminar flytter inn i nybygg på skolesenteret. Holtekilen Folkehøgskole bygger ut sin del av senteret.

 

1982:
Det Norske Baptistsamfunns landsmøte gjør prinsippvedtak om utvidelse av misjonsengasjementet til å omfatte flere land enn Kongo.

 

1984:
De første misjonærer fra Det Norske Baptistsamfunn sendes til Nepal. Siden har det blitt sendt misjonærer til Thailand, Kamerun og Sierra Leone, og det har vært rettet misjonsengasjement mot Vietnam, Burma og India.

 

 

1994:
Det Norske Baptistsamfunn arrangerer konferanse for European Baptist Federation i OL-hallene på Lillehammer.

 

1996:
De første skritt ut på Internett tas. Nettstedet baptist.no blir etablert. Nettstedet fikk i år sin fjerde fornyelse.

 

2001:
De første minoritetsspråklige menighetene tas opp som medlemmer foruten engelskspråklige North Sea Baptist Church som kom med i 1972.

2003:
De første flyktningene fra Burma tok kontakt med Det Norske Baptistsamfunn.

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Viktige årstall i norsk baptisthistorie

Pioneren

Tags: , ,

Pioneren


Danske Fredrerick Ludvig Rymker, (1819-1884), var pioneren blant baptistene i Norge. I løpet av de fem årene han var i landet ble de første menighetene stiftet.

Av Roger Dahl

Hans Otto Dønnestad har skrevet et portrett av pioneren Rymker i Skien Baptistmenighets blad ”Veiviseren”, som vi gjengir et utdrag av.

Rymker var opprinnelig sjømann. Etter en arbeidsulykke, der han mistet det ene benet, ble han frelst og døpt, og etter hvert en ivrig evangelist. Dønnestadbeskriver Rymkers tjeneste i Norge slik:

Veien til Porsgrunn
Da Rymker dro fra Fredrikshavn i september 1857, var han usikker på hvor han skulle gå i land i Norge. Han var nok mest innstilt på å dra til Christiania, men på båten traff han en kjent dansk kristen, som skulle til Skien. Etter å ha samtalt en del med ham, bestemte Rymker seg like godt for å bli med ham dit.

Tre måneder senere kom hans kone og to barn etter, og de leide et hus på Tolnæs i Porsgrunn. Fra da av ble Porsgrunn hovedbasen for arbeidet hans. I begynnelsen hadde han litt kontakt med lammersmenighetene, men den ble ganske snart meget dårlig. Presten G. A. Lammers karakteriserte baptistene som bokstavtreller og formalister og mente at ”… der måtte ligge noget Urent under …” deres standpunkt. Spesielt gjaldt dette dåpen og nattverden.

Ustoppelig pågangsmot
Rymker hadde stadig bekymringer når det gjaldt økonomien, familiens situasjon og helse og ikke minst egen helse. Noen ganger måtte han låne penger for å få nok til underhold av seg selv og familien, og kona og barna var ofte syke.

Ivrig som han var, dro han likevel rundt og hadde møter, blant annet i Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Larvik. Og over alt gikk han med sitt treben, som regel fram og tilbake på dagen. Strekningen Porsgrunn – Larvik kunne han på gode dager tilbakelegge på 7-8 timer.

En gang, under en strabasiøs og smertefull tur i dårlig vær, falt han og brakk protesen. Og da utbrøt han: ”Kun i troen til min Frelsers Troefasthed er jeg i stand til at utholde i mine Prøvelser og lidelser.”

Dåp
Det var tilsynelatende små resultater av Rymkers arbeid og slit, og dette gjorde ham ofte motløs. Og da hjalp det heller ikke at han slet med en noe depressiv natur.

Etter ett og et halvt å rkom den første store oppmuntringen, da en ung gutt ved navn Carl Gundersen Kongerød meldt seg til dåp. Stor var gleden da Rymker kunne døpe ham i Porsgrunnselva nedenfor gården Tolnæs første juledag 1858.

Dette skal være første gang en baptist utfører dåp i Norge. I løpet av 1859 døpte han ytterligere seks personer. Den mest dramatiske dåpen var dåpen av Kari Christensdatter. Mannen hennes nektet Rymker å døpe henne, og truet med å anmelde ham hvis han gjorde det. Kari ble likevel døpt, lik foran mannens øyne, og han gjorde alvor av sine trusler. Dette resulterte i at Rymker fikk en advarsel fra byfogden.

Norges første baptistmenighet
Den 22. april 1860 stiftet Rymker den første baptistmenigheten i Norge, nemlig Baptistmenigheden i Porsgrund og Solum, med åtte medlemmer. Stiftelsen fant sted i Rymkers hjem i Zimmermannsgården i Porsgrunn. Skien baptistmenighet fører sin opprinnelse tilbake til denne menigheten, og etter ca ett og et halvt år ble virksomheten flyttet til Skien. Menigheten fikk da navnet Baptistmenigheden i Porsgrund, Solum og Skien.

Noe av det viktigste arbeidet Rymker gjorde, skjedde på det personlige plan. Han la svært stor vekt på de personlige samtalene, og det resulterte bl.a. i husbesøk, enkelte dager opptil 15-20, sykebesøk, forbønn for mennesker med ulike behov, utdeling av traktater og salg av bibler og nytestamenter. Her kommer hans varme hjerte og brennende iver best til sin rett. Han var nemlig ikke kjent for å være den store folketaler, noe som vekslende og heller dalende oppslutning om møtene hans viser.

 Illustrasjonsfoto fra Arild Brun Svendsens dramatisering av Rymkers liv og tjeneste i Norge.

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Pioneren

Fra bildesamlinga til Norsk Baptist-Historisk Selskap

Tags: , ,

Fra bildesamlinga til Norsk Baptist-Historisk Selskap


I Banneret trykket en del artikler med glimt tilbake i tid. Denne artikkelen er fra Banneret 11/2004 og er et tidsvitne fra et Skien.

På bildet ser vi musikkforeningen i Skien fotografert til 50‑års jubileet i menigheten i 1910. Jubileet ble feiret i stor stil og Hauges Minde (det lutherske bedehuset) var innleid for anledningen. Fotoet har tilhørt Gurli Øhm Prøymer og bærer hennes påskrift. Personene på bildet er unge, er det en ungdomsmusikk? En sammenligning med dagens ungdomskor i Skien viser at det er langt mellom 1910 og 2004!

Menigheten hadde et par år tidligere, i 1908, opplevd en vanskelig tid. Forstanderen, C. M. Seehus, hadde meldt seg ut av menigheten sammen med omkring 25‑30 andre personer og etablerte det som skulle bli pinsemenigheten Tabernaklet.

Helbostad virket i menigheten etter at Seehus hadde sluttet. I august 1908 flyttet M. A. Øhrn med familie til Skien og tok over som forstander. Øhrn ble i Skien til 1917 da han flyttet til Rjukan og ble forstander for den nystiftede menigheten der.

På bildet gjenkjenner vi flere av Øhrns barn. Nr. 2 fra venstre bak er datteren Thrine, 22 år gammel, så følger hennes bror Matheus, 20 år gammel og bak til høyre står søsteren Ingebjørg, 16 år gammel. I første rekke med celloen sitter Aastein, 24 år gammel.

Er det noen i Siden i dag som kjenner de andre sangerne? Historieselskapet får gjerne beskjed om det er tilfellet. Kilde: Jubileumsskrift Skien Baptistmenighet 1860‑1980.

Av Finn Rønning

Foto:
Skien Baptistmenighets musikkforening «Saron» Foto: Augusta Herrlin, Skien

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer er skrudd av for Fra bildesamlinga til Norsk Baptist-Historisk Selskap

Førsteklassebok

Tags: ,

Førsteklassebok


På gudstjenesten i 24. august fikk 1. klassingene i Skien Baptistmenighet utdelt en bokgave. Gudstjenesten markerte menighetens oppstart av arbeidet for høsten.

Pastor Hlun Aung fra Hakha 1. baptistkirke i Chinstaten i Myanmar gav en hilsen, og takket for hvordan flyktningene fra Burma var tatt i mot og ba om forbønn for landet med spesielt fokus på den nye religionsloven.

Skien Soul Children gav en fin musikalsk ramme i gudstjenesten og pastor Vidar Bergsland talte om hvordan det er å satse i livet.

Fra skienbaptist.no

Share

Posted in Fra bladetKommentarer er skrudd av for Førsteklassebok

Endelig rent vann igjen!

Tags: , , , ,

Endelig rent vann igjen!


Det var en stor dag da den nye brønnen kunn tas i bruk i Tonko  Limba. Bygd for penger dugandsgjengen fra Skien la igjen til formålet.

Av Arild Harvik

Tidlligere måtte folk i andsbyen  gå en kilometer får hente rent vann. Brønnen deres var rast sammen, vannet var ikke lenger rent. Før de siste dugnadsarbeiderne fra Skien reiste hjem, la de igjen penger til en ny brønn.

Brønnen måtte graves opp på nytt. Før pumpe ble montert, måtte den støpes opp.  Nå er den ferdig, og høytidlig innviet. En lukket brønn med kraftig pumpe på toppen.

Pastor Philip Kamara sto for  innvielsen. Det er arbeid for kvinner og barn å hente vann. Nå er veien mye kortere, arbeidet er blitt  lettere. Takket være gode venner, lange borte, i Skien  Baptistmenighet

Microsoft Word - En stor dag i Tonko  Limba.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Endelig rent vann igjen!

Menighetsplanting i Bagdad

Tags: , , ,

Menighetsplanting i Bagdad


Baptistsamfunnet  støtter menighetsplantinger gjennom European Baptist Federation.  I Bagdad støtter vi en menighetsplanter so mSkein Baptistmenighet har tatt ansvar for å finansier for oss.  Nedenfor gjengir vi en rapport far arbeidet.  Av sikkerhetsmessige grunner er navnet på pastoren ikke oppgitt på nettet.

 

Kjære venner !

Her er min rapport om arbeidet.

Situasjonen for menighetsplantingen er nå noe mer stabil. Vi møtes to til tre ganger i måneden. Vanligvis prøver vi og møtes i huset mitt, men noen ganger møtes i andre medlemmers hus.

Det er en begrenset vekst i arbeidet. Grunnen til det er sikkerhetssituasjonen i Bagdad, som virker sterkt inn på vår tjeneste. Nå har vi ti personer som jevnlig er med i gruppen . Vi møtes for å tilbe, be og studere bibelen.

Jeg er den eneste som forkynner og underviser, og jeg leder også lovsangen. Vi gleder oss til å lansere en ny oppgave som er opplæring fra andre ledere av moderkirken. Den fremtidige planen er å bygge et godt forhold til lokalsamfunnet. Slik at jeg kan kommunisere og bygge en bro for å forkynne evangeliet. Jeg tenker spesielt på de mange muslimene i vårt nabolag.

Jeg har den siste tiden lest mye i bibelen, og pastoren i moderkirken støtter meg ved å veilede og gi råd til å fokusere på Bibelen og noen tolkninger.

Moderkirken gir oss bibeler, sangbøker og bibelkommentarer. Pastoren deres kommer også noen ganger og er sammen med oss.

Den eneste økonomiske støtten som jeg får er fra Skien baptistmenighet, gjennom EBF.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Menighetsplanting i Bagdad

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

feb
5
fre
17:00 Hovedstyret @ Det Norske Baptistsamfunn
Hovedstyret @ Det Norske Baptistsamfunn
feb 5 @ 17:00 – feb 6 @ 21:00
Det Norske Baptistsamfunns hovedstyreShare

View Calendar

Annonser

Reklame her!