Tag Archive | "Sommerfest 2010"

– Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer

Tags: , , , ,

– Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer


I nesten hele sitt voksne liv har 80-åringen Ottar Antonsen vært søndagsskolelærer, og han er det fortsatt. Han fortalte at barna i dag har en annen referanseramme enn tidligere, men flanellografen fungerer likevel.

– Det handler bare om hvordan en snakker med barna, understreket Ottar og fortalte at han brant for at barna skulle få høre om Jesus.

Da Ottar ble spurt om hvor lenge han skulle fortsette svarte han slik:
– Jeg har en svigersønn på Grytøya, og jeg trives godt med å gå i fjellet der for å leite etter sauene hans. Og jeg har tenkt at så lenge jeg er i stand til å finne ned fra fjellet igjen, kan jeg fortsette å være søndagsskolelærer, svarte  Ottar Antonsen med et smil.

Reidun Johannessen fra Skien var gjennom mange år «voksenleder» for tenåringene i Skien. Hun var også leder for Sørlandet Baptistungdom, og med på alle leirer for ungdom.  Deltakerne på jubileumsmiddagen fikk høre om Reiduns drivkraft.

– Jeg så jo det at ungdommene hadde behov for åndelige mødre og fedre, og jeg kunne være en slik, sier Reidun stille, før hun kom med en utfordring til alle unge voksne om å være se sin oppgave som åndelige mødre og fedre for dagens tenåringer, for de trenger det.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for – Så lenge jeg kan gå i fjellet, og finne ned igjen, kan jeg være søndagsskolelærer

Barna avsluttet sommerfesten

Tags:

Barna avsluttet sommerfesten


En uke med hektisk aktivitet under årets landsmøte og sommerfest til Det norske Baptistsamfunn er over. På søndagsens gudstjeneste kom barna inn og leste Fader Vår for hele forsamlingen, og det satte et verdig punktum for en vellykket uke.

Totalt var 1800 deltakere innom på Sommerfesten, dog ikke på en gang. Halvparten av deltakerne var burmesere. Både Chin og Karen hadde sine sommerstevner som en del av Sommerfesten.

Unge voksne koret Basis fra Skien sang under søndagens gudstjeneste. Terje Aadne ble innsatt som generalsekretær, og tre nye  pastorer ble innsatt til tjeneste.

Skien baptistmenighet har mottatt mange gode ord for hvordan arrangementet ble gjennomført. På kollekten på søndag var gaven til menigheten 43.000 kr.

Neste års landsmøte og sommerfest er på Vikna i Nord-Trønderlag.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Barna avsluttet sommerfesten

Løse teltplugger

Tags:

Løse teltplugger


2. Mos 40:34-38

34 Så dekket skyen møteteltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 35 Moses kunne ikke gå inn i møteteltet, fordi skyen lå over teltet, og Herrens herlighet fylte helligdommen. 36 Hver gang skyen løftet seg fra helligdommen, brøt israelittene opp. Slik gjorde de på hele ferden. 37 Men når skyen ikke løftet seg, holdt de seg i ro til den løftet seg igjen. 38 For Herrens sky lå over helligdommen om dagen, og om natten lyste den som ild for alle israelittenes øyne, så lenge ferden varte.

Midt i denne truende ørkenen, med en stormakt som fiende, med røverbander og dårlige  sjanser for å overleve, lar Gud bygge et telt, ikke et fort bygget av stein, men et telt og over dette teltet lar han sin sky og ildstøtte lede folket.

For oss mennesker kan dette oppfattes som en ustabil sikkerhet. Senere viste israelittene tydelig at de tenkte slik. De ville ha konge, ikke dommere som dukket opp ved behov. Vi mennesker vil ha forutsigbarhet. Vi vil ha langsiktig sikkerhet.

 • Men dette er Guds måte, og den er sikrere enn noe annet.

Du skjønner: Gud har omsorg for hele livet. Kristenlivet handler om å kunne overgi seg til denne omsorgen!

Bare tenk på hvordan Gud viste sin omsorg i ørkenen:

Mat: Manna og vaktler – Gud skaper situasjoner preget av overflod – Alle får det de trenger (2 Mos 16)

 • Det interessant er at man skal stole på at denne overfloden er ny dag for dag. Mannaen ble dårlig dagen etter. Gud ønsker ikke at vi skal hvile på gårsdagens under, gårsdagens omsorg eller gårsdagens overflod. Du skjønner Gud kler liljene på marken hver dag.

Vann: kilde fra fjellet (2 Mos 17)

Ledelse: Ildsøyle og røyksky – Midt i den nye virkeligheten, i ørkenen, hvor ingen referanser er som før, så leder Gud helt klart. Gud leder oss slik vi trenger å bli ledet., ikke på fordektig vis. Noen situasjoner krever klarere ledelse enn andre.

Beskyttelse: Gud beskyttet Israel:

 • Sivsjøunderet (2 Mos 14)

Når man stoler på Guds omsorg, så blir man møtt. Men det er noe av Guds mentalitet å bo i telt. Skal troen holdes levende kan den ikke mures inne i faste fundamenter. Man kan ikke bygge grunnmur et annet sted enn i Gud. Troen kan kun leve godt og lenge bak blafrende teltduk. Man må leve på kanten av stupet, med foten utover vannet.

Gamle organisasjoner får seg spikertelt og gror fast. Etter hvert kan ikke teltpluggene løsnes lenger. De er byttet ut med dype grunnmurer, bygd opp over generasjoner. Til slutt står troen uten Guds hjelp.

Da skjer det igjen og igjen at noen setter opp telt i bakhagen. For Den Hellige Ånd kan ikke leve bak murer lagd av mennesker. Noen få drives ut for å finne nye veier.

Slik oppstod baptistene. Det var ikke mennesker som plutselig fikk en tro

 • Nei, det var mennesker som tok et oppgjør med overleverte sannheter.
 • De slo opp telt i hagen

Gud vil bo i telt

Men mer enn det, Gud vil at vi skal være en vandrende fest – Noen som tar med seg Guds fest rundt i verden.

 • Det er det som skjer når det sentrale som bæres rundt er en helligdom i et telt.
 • Fest og vertskap er en del av Guds karakter
  • Hagefesten for Adam
  • Bryllupet i Kana

Betyr dette at Gud vil vi skal være en tradisjonsløs kirke?

 • Nei!

Vi skal bære tradisjonene i våre hjerter, ikke i bygninger eller altertavler.

5 Mos 6: 4-9

Det som skjer i de aller fleste kirker er at vi lager oss markører i bygninger, i bøker, i malerier eller i altertavler.

 • Bare tenk på hvordan Israel ser ut i dag. Der Jesus har vært er det satt opp en kirke. En bygning hjelper oss å huske den riktige plassen for  en handling som Jesus gjorde.

Vi gjør det fordi vi ikke vil glemme, men det som skjer er at bygningene husker for oss.

 • Når vi ikke trenger å huske så ender de fleste opp som lite bevisste.

Men når hver mann og kvinne stilles på valg.

 • Når hver enkelt personlig møter Kristus
 • Når hver enkelt er en misjonær eller en forkynner da forblir teltpluggene løse

Dette er den grunnleggende baptistiske mentaliteten. Det er derfor vi ikke skal bygge monumenter for våre fedres tro. Vi skal ikke en gang skrive trosbekjennelser som holder oss fast i en tro.

 • Nei i stedet skal vi leve radikalt. Hver man og kvinne skal bære evangeliet i sitt hjerte. Der skal det leve. Og når det lever der så blir vi en stor misjonsbevegelse. En gruppe som stadig ekspanderer, stadig vokser. For når evangeliets kraft er i våre hjerter kan ingen holde det tilbake.

Problemet kommer når vår tro forankres i bygninger eller aktiviteter. Når det blir viktigere med huskomité enn med forkynnelse. Da stopper vi opp. Da slutter vi å vokse. Da er vi ikke lenger baptister.

Du skjønner: det folk som kalles baptister – Hva er det?

 • Jo det er et folk med løse teltplugger.
 • Det er et folk som går på Guds kall!

Martin Luther King levde i sin ørken av segresjon. Det var en verden han ikke kunne akseptere, basert på urettferdighet. Han hadde en drøm, men det han hadde mer enn noen annet var løse teltplugger. Han kunne ikke la seg holde fast i den virkelighet han var opplært i, den han var vokset opp i.

William Carrey (1761 – 1834) , kjent som far til moderne misjon, vokste opp i den anglikanske kirke og skulle bli skomaker, men endte opp som en av grunnleggerne av  Baptist Missionary Society og misjonær til India. Ingen hadde tenkt det, men fordi han levde med foten utover vannet kunne Gud gjøre store ting. Hans teltplugger var løse.

Hvordan står det til med deg? Sitter teltpluggene fast?

Eller er teltpluggene løse?

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Løse teltplugger

Å elske Gud og sin neste

Tags: ,

Å elske Gud og sin neste


«Mester, hvilket bud er det største i loven?»  Han svarte: «’ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.‘ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Matt. 22.35-40

A. Hvordan kan vi elske Gud?

1. Vi må bli kjent med ham!

Før vi blir kjent med Jesus, kan vi frykte ham på en feil måte.

-Peter

Da Peter ble kjent med Jesus, var det første han så et stort fiskeunder. Peter skjønte at Jesus var en spesiell mann, en hellig mann, og han ble redd! Han sa: vik fra meg, for jeg er en syndig mann! (Luk.5.1-11)

Naturlig reaksjon. Men så ble han kjent med Jesus! Han fulgte ham i tre år, og selv om han gjorde store feil, så visste han etter hvert at Jesus elsket ham! Etter korsfestelsen, gikk Peter tilbake til sitt gamle yrke og begynte å fiske. Og igjen opplever han et kjempestort fiskeunder. Hva gjør Peter denne gangen? Han hopper i sjøen og svømmer til land så fort han kan! Han har ikke tid til å vente på at båtene skal komme inn – for Jesus er der! All frykt er borte, selv om han for få dager siden har forrådt Jesus. Nå kjenner han Jesus! (Joh. 21)

2. Vi må ha pasjon! Og ikke bry oss om hva mennesker synes og tenker!

-Johannes, ”den disippelen som Jesus elsket”, lå ved Jesu bryst ved nattverden. Hvor ville vi ha plassert oss selv??

-David som var konge, gjorde seg liten og danset av all kraft for herren, mens kona hans foraktet ham for det… men Gud hadde behag i ham! (2. Sam.6)

-Maria tømte en meget dyr salve over Jesu føtter, som andre mente burde vært solgt og gitt til de fattige… men Jesus forsvarer henne igjen. (Joh. 12.3)

Ofte er vi redde for hva andre mennesker synes og mener… Hvorfor ligger han helt opp til Jesus? Hvorfor danser han sånn? Hvorfor sløser hun med oljen?

Ex. Trykkeri i Burma

Mange mennesker har reell grunn til frykt. Jeg var i Burma i høst og møtte karenere. På hovedbasen var vi innom et trykkeri. Og der satt det mennesker og kopierte opp bibelen for hånd! De hadde laget en ny oversettelse (den forrige er av Judson Taylor og snart 200 år gammel). Men myndighetene hadde sensurert så mye av innholdet i bibelen, at de ikke ville trykke den. Derfor satt de nå og kopierte – side for side, brettet det for hånd, skar opp hvert ark og bandt det sammen til bøker…

Det er en virkelighet som er helt fjern for oss i Norge. Men mange lever i frykt hver dag. I Burma brennes landsbyer ned, og mennesker må flykte for å overleve.  Likevel er dette folkegrupper som elsker Jesus, og som har sitt eneste håp i ham!

Vår frykt ligger kanskje på andre områder. Vi er redde for å skille oss ut. Gjøre det vi kjenner i våre hjerter at vi skal.

Noen ganger vil vår kjærlighet til Jesus gjøre oss upopulære. Både i samfunnet – og også blant våre egne…Tør vi å la den fullkomne kjærligheten drive frykten ut?

3. Vi må gi ham tid!

Noen ganger er vi altfor opptatt av alt som skal gjøres i en menighet (og et samfunnskontor) Vi jobber med papirer, planer og budsjetter – og det er viktig nok. Men noen ganger kan vi glemme det viktigste….

Ex. Historien om Marta og Maria (Luk. 10.38-42)

12 arbeidsfolk i stua + Mesteren selv. Sultne. Klart de må lage mat! Marta setter i gang, men Maria blir sittende ved Jesu føtter. Marta prøver å få tak i henne, men hun enser ingenting! Til slutt blir hun litt irritert, og går bort til Jesus: ”Mester, bryr du deg ikke om at jeg står alene på kjøkkenet og strever. Si til Maria at hun må komme og hjelpe meg!” Fornuftig sagt, og hvor mange av oss ville ikke gjort det sammen i den situasjonen? Det er arbeid som bare MÅ gjøres for at menigheten skal fungere. Vi må ordne det ene eller det andre…. Vi blir så lett tjenere! Men hva svarer Jesus: Marta, Marta, du gjør deg strev og uro med mange ting. ETT er nødvendig. Maria har valgt den gode del.

Det er tider for å tjene Gud med vårt arbeid, men hvis dette går på tross av å ha tid til å sitte ned ved Jesu føtter, tid til å være med ham i det daglige, i ordet, personlig … så blir vårt strev til ingen nytte! ETT er nødvendig!

ibelen sier:

”Det er Herrens velsignelse som gjør rik. Eget strev legger ingenting til.”

”Det samme gir han sin venn mens han sover”

Kraften ligger i fellesskapet med Gud!

Jesus sier også  (i Joh. 15.4-5): Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Ganske drastisk! Uten meg kan dere ingenting gjøre…

Hvordan kan vi elske vår neste?

Å elske sin neste er kanskje det aller vanskeligste. Det er ofte enklere å elske Gud som er tvers igjennom god! Men mennesker – med mange feil og mangler…

Vi har lett for å gjøre en feil i våre menigheter: Når vi tenker strategisk på hvem vi vil nå, så viser det seg at målet for de fleste er ressurssterke familier i tretti og førtiårene med ordnet økonomi som kan bidra i menigheten.

Men hvilke mennesker ligger Gud på hjertet?

I gamle testamentet var det særlig tre grupper han minnet Israel på å ta seg av – igjen og igjen: Det var enken, den farløse og den fremmede i landet.

(Han hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. 5. Mos 10:18-19)

Ikke akkurat de mest ressurssterke… men Gud ser ikke på mennesker slik vi gjør det. De som har alt og greier alt, innser ofte ikke sine behov for Gud. Det er først når man ikke fikser livet selv, at behovet for noe større kommer.

Jeg har blitt imponert over mange av våre nye menigheter:

-Tamiler som tar seg av ungdom med rusproblemer, de som kommer rett fra fengsel får bo hos pastor Anton.

-Oslo International Charismatic Church som tar seg av prostituerte fra Oslos gater.

-De fleste nye menigheter har asylsøkere og såkalte ”papirløse” som ikke kan vende hjem; mennesker som i samfunnets øyne ikke har mye verdi, men bare er et problem.

Guds tanker er heldigvis annerledes. Et hvert menneske er skapt i hans bilde og uendelig verdifullt!

Jeg har en venn som heter Turghun. Han er uighur fra kina og var innom landsmøtet vårt i fjor. Uighurene er en sterkt muslimsk folkegruppe. Turghun kom til Norge som asylsøker, og havnet på mottak på et bittelite sted, Olden i Stryn. Han fikk oversendt det som er oversatt av bibelen til uighursk og leste i smug på rommet sitt – hele dagen. Mens han satt og leste kom plutselig en velduft og fylte rommet. Han skjønte det måtte være Jesus. Han bestemte seg for å begynne på bibelskole og kom til Bergen hvor jeg ble kjent med ham. Etter en stund ble han sendt ut av Norge til frankrike. To år senere dro jeg og min søster (som har vært misjonær blant uighurer) for å besøke ham i Paris. Det viste seg at han hadde ingen venner der nede. Alle uighurene snudde ryggen til ham siden han var blitt kristen. Og ingen i menigheten hadde noen gang invitert ham hjem til seg…

Vi ble med ham på gudstjeneste, en engelskspråklig menighet, og vi prøvde å forklare hvor unik Thurghun var! Det finnes bare en håndfull kristne uighurer fra Kina. De er et unådd folkeslag, og Thurghun er en pioner blant sine egne! I dag driver han nettmenighet hvor de få kristne uighurene som finnes i Europa møtes på nett hver søndag.

(Heldigvis fikk han da kontakt med en familie som han ble kjent med. Nå har han fått familien sin hit og alle bor i Norge. Likevel sliter han fortsatt med å komme inn i de norske kristne miljøene.)

Mange i baptistsamfunnet har gjort en enorm innsats for våre nye landsmenn, en stor honnør til dere! Likevel er det lett at vi sitter og tenker, kan jeg invitere dem hjem? Betyr det at jeg gir dem hele livet mitt? Og hva om vi ikke forstår hverandre og ikke har noe å snakke om?

Jeg syns Øystein Lode var god da de første fra Burma kom til Sortland. De kunne verken norsk eller engelsk. Men Øystein gikk på besøk til dem likevel, satt der uten å si noe, drakk te, og gikk igjen. Han viste at han brydde seg – selv uten ord! Det er mulig.

Jeg vil avslutte med en historie om Pedros, han kom på bibelskolen jeg jobbet på i Nepal. Da vi bad ham om å skru på lyset, gikk han bort til lyspæren, prøvde å ta på den, men skjønte ikke hvordan det virket. Han hadde aldri sett en lysbryter i hele sitt liv. Likevel var det ingen som vant så mange mennesker som Pedros! Han elsket Jesus av hele sitt hjerte og gav det videre.

Vi trenger mennesker som Pedros. De er kanskje ikke fine og flotte i det ytre, men de er utvalgt av Gud!

Da Jesus gav sitt oppdrag til Peter, som den store kirkelederen i apostlenes tid, spurte han ikke Peter ut om hvor mye teologi han kunne. Men han spurte ham et spørsmål: ”Peter, sønn av Johannes, elsker du meg? – ” – Fø mine lam. De minste i flokken. Og igjen: ”Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?” –Vokt mine får. Og tredje gang. ”Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?” Fø mine får.  (Joh. 21:15-18)

Det var kriteriet. Så enkelt. Og så vanskelig. (Ikke minst for meg.)

Å elske Gud. Det er

1. Å bli kjent med Jesus

2. Tørre å vise ham kjærlighet, være radikale i å elske ham

3. Gi ham tid. Sitte ned ved Jesu føtter som Maria. Ett er nødvendig.

Og ut i fra det kan vi elske mennesker

1. Se mennesker slik Gud ser dem

2. Tørre å bli kjent

3. Gi rom for mangfoldet

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Å elske Gud og sin neste

Dyktige lovsangsledere

Tags: , ,

Dyktige lovsangsledere


Det var andre året Tolåsfamilien fra Haugesund tok på seg ansvaret for å lede sangen og musikken. Noe de gjorde på en flott måte.

Det betyr mye for gjennomføringen av møtene at det er dyktige ledere av sangen og musikken, at det er variert i stil, og at de som leder evner å få fram begesitring og deltakelse fra salen. Noe som fungerte godt også på sommerfesten 2010, som ble avsluttet søndag 11. juli.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Dyktige lovsangsledere


Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!