Tag Archive | "Terje Aadne"

Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn

Tags: , , ,

Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn


Kongeparet har invitert Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)  til Gjestebud – et møte i tro og livssyn  på Slottet 20. oktober. Generalsekretær Terje Aadne møter som representant for Norges kristne råd, som er med i STL .
– Deres Majesteter Kongen og Dronningen inviterer medlemmer fra forskjellige tros- og livssynssamfunn til Gjestebud – et møte i tro og livssyn – på Slottet torsdag 20. oktober. Gjestene er alle medlemmer i  STL 14 medlemsorganisasjoner.

Kongen og Dronningen er opptatt av mangfoldet i det norske samfunn og håper arrangementet vil bidra til dialog og økt innsyn i hverandres ulike tro og livssyn.

– Dette synliggjør at kongehuset tar borgernes mangfold helt inn i varmen og søker ny kunnskap om hvordan de ulike tros- og livssynspraksiser fungerer i Norge. Det oppleves som en anerkjennelse av STL som en viktig påvirkningsagent for et mer likestilt og romslig samfunn, sier sekretariatsleder i STL, Anne Sender.

Under den første delen av gjestebudet vil det bli tid til gode samtaler og det serveres mat fra de ulike samfunns høytidstradisjoner.

Det hele avsluttes med musikalske innslag som fokuserer på de verdiene de ulike kulturer overfører til barna gjennom eventyrfortellinger, sangtekster og musikk og understreker både det som er kulturelt felleskap og mangfoldet fra de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Illustrasjonsfoto: Sven Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Kongeparet inviterer til møte i tro og livssyn

Tatt over som styreleder  i Norges kristne råd

Tags: ,

Tatt over som styreleder i Norges kristne råd


Generalsekretær Terje Aadne ble på organisasjonens årsmøte valgt til styreleder for den neste to-årsperioden.

Av Roger Dahl

Norges kristne råd er den bredest sammensatte økumeniske paraplyorganisasjonen i Norge. For en toårsperiode er det baptistenes generalsekretær, Terje Aadne, som skal lede organisasjonens styre. Aadne har vært i styret fra han startet som generalsekretær, og har det meste av tiden vært styrets nestleder.  Aadne ble valgt på organisasjonens rådsmøte i Bergen tidligere i mars.

Baptistsamfunnet har vært med i Norges kristne råd side startet, og også Billy Taranger var styreleder i det økumeniske rådet en periode mens han var generalsekretær.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Tatt over som styreleder i Norges kristne råd

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Tags: , , , , ,

Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!


Karen-folket og Zomi-folket (chin) deltok i den kirkelige grunnlovsmarkeringen!

Det ble en begivenhetsrik økumenisk gudstjeneste med generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav Fykse Tveit som taler.
Det var spesielt å få være med på en så viktig markering med et lokalt økumenisk samlet uttrykk for kirkens nærvær i Norge.
 
Jeg var stolt av å være baptist på denne dagen og gir stor takk til Eidsvoll Baptistmenighet for deltagelse i komiteen og for bidrag med sang fra Karen ungdommer.
Stor takk også til Zomi gruppen og Lillehammer Baptistmenighet for å delta med korsang og helt ny skrevet 17. mai sang av JK Kam.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistene deltok i grunnlovsfeiringen på Eidsvoll!

Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!

Tags: ,

Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!


Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Det er en utrolig sannhet at den levende Gud er med oss og ble menneske for at vi skal kunne erfare hans kjærlighet.

Takk til alle i Det Norske Baptistsamfunn, menigheter og enkeltpersoner som gjennom året har gitt av sitt liv og vandret sammen med andre for å være «Gud med oss» midt i hverdagen.
Må Gud velsigne oss alle med Hans nærvær både i disse juledager og inn i det nye året.

Med ønske om en fredfyllt jul et Nytt År fyllt med Hans håp og glede.

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

På bildet:
F.v. Informasjonsleder Roger Dahl, misjonsleder Arild Harvik, integrasjonsleder Mette Marie Hebnes, integrasjonspastor Peter Ngaidam, generalsekretær Terje Aadne og økonomileder Håkon Sigland.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!

Midt i verden med juleevangeliet

Tags: ,

Midt i verden med juleevangeliet


Midt i travle juleforberedelser og julebakst, tradisjoner og familieliv, minner og erfaringer, gleder og savn gjør det godt å stoppe opp å lese to av tekstene fra Johannes og Matteus evangeliet.

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet, og  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

Når jeg leser disse tekstene får det meg til å tenke på en sentral del av visjonen til Det Norske Baptistsamfunn; ”midt i verden med evangeliet”.

Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn. Det er også en påminnelse om at vi som bekjenner Ham som Herre og frelser er kallet til å synliggjøre Hans nærvær i verden.    Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Da en av våre døtre var fem år så hun et fjernsynsprogram i romjulen om moder Teresa og hennes tjeneste blant fattige i Calcutta. Etter programmet fant hun fram sin mors bibel og sa: Mor, du må fortelle meg mer om Jesus. Ved å se på livet til moder Theresa hadde hun fått innblikk i Guds kjærlighet og godhet.

Profeten Mika sa det slik: Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

Takk til alle dere som hele året gjennom viser Guds nærvær i møte med menneskers behov hvor dere bor og samtidig er et vitnesbyrd for evangeliet gjennom våre menigheter og nye fellesskap.

Midt i verden med juleevangeliet

Med ønske om en gledelig jul og et godt nytt år!

Terje Aadne

Generalsekretær

 

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Midt i verden med juleevangeliet

Femten nye medlemmer på en måned

Tags: , , , , , ,

Femten nye medlemmer på en måned


I løpet av en snau måned har Gardermoen Kristne Fellesskap hatt gleden av å ønske femten nye medlemmer velkommen.
På palmesøndag ble tolv nye medlemmer ble tatt opp  i menigheten. Tre søndager senere ble ytterligere tre personer til tatt opp som medlemmer.
– Vi føler oss velsignet, sier pastor Terje Aadne i menigheten i en kommentar til nettstedet baptist.no.
Gardermoen Kristne Fellesskap  ble stiftet i 2006. Menigheten har et internasjonalt fokus med tospråklig profil der både engelsk og norsk brukes i menighetslivet. Menigheten har vokst sakte men sikkert fra starten, og rapportere ved siste årsskifte at den hadde 52 medlemmer, derav 24 barn. Femten  nye i løpet av en måned utgjør derfor en betydelig vekst. Mange av de nye medlemmene er innflyttere fra Filippinene.
Menigheten som ledes av Linda og Terje Aadne har fra starten hatt sine samlinger på Jessheim. Terje Aadne ble i 2010 valgt til generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn.
Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Femten nye medlemmer på en måned

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

Tags: ,

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år


Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Det er en utrolig sannhet at den levende Gud er med oss og ble menneske for at vi skal kunne erfare hans kjærlighet.

Takk til alle i Det Norske Baptistsamfunn, menigheter og enkeltpersoner som gjennom året har gitt av sitt liv og vandret sammen med andre for å være «Gud med oss» midt i hverdagen.
Må Gud velsigne oss alle med Hans nærvær både i disse juledager og inn i det nye året.

Med ønske om en fredfyllt jul et Nytt År fyllt med Hans håp og glede.

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

På bildet: F.v. Informasjonsleder Roger Dahl, misjonsleder Arild Harvik, integrasjonsleder Mette Marie Bommen, integrasjonspastor Peter Ngaidam, generalsekretær Terje Aadne og økonomileder Håkon Sigland. Misjonskonsulent Øyvind Hadland var ikke med på bildet.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter

Tags: , , , , ,

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter


Baptistsamfunnet ønsker å satse på menighetsplanting som en viktig del av nasjonal misjon. Det var Generalsekretær Terje Aadne og Øystein Lode fra hovedstyre som la fram for landsmøte baptistsamfunnets strategi for nasjonal misjon.

Av Carl Peter Vikdal

Målet for 2013 er to nye menigheter og det er  seks nye menigheter i prosess. Det er i dag 95 baptistmenigheter i Norge. Målet var 100 innen 2020, noe som altså er godt innenfor rekkevidden.

Vår urbane satsning heter Home Oslo, og er en husfelleskapsmenighet. Ellers nevnte Aadne også Bykirka i Lillehammer som en annen menighet som er i emninga. Det har de siste åra blitt mange nye Baptistmenigheter i Norge. De aller fleste nye menigheter i Baptistsamfunnet er immigrantmenigheter.  Nå ønsker også Baptistene i Norge å satse på menigheter som retter seg mot nordmenn. Det vil også være en videre satsning på flerkulturelle menigheter, understreker Mette Marie Bommen som er integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn.

Baptistsamfunnet vil nå jobbe med et nettverk for menighetsplantere. Ingen skal trenge å stå alene i jobben med å etablere nye menigheter. Derfor kommer det til og bli kurs og utrustning av både veiledere og ledere for menighetsplanting. Dette vil skje gjennom DAWN-Norge som er et tverrkirkelig menighetsplaning nettverk.

Menighetsplanting er en del av strategien for å nå ut med Guds rike i Norge, understreket Aadne som sin oppsummering av debatten.

Share

Posted in NyheterKommentarer er skrudd av for Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter

Arkiv

BLINK 2015

Arrangementer neste 14 dager

There are no upcoming events.

View Calendar

Annonser

Reklame her!