Tag Archive | "Terje Aadne"

Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!

Tags: ,

Med ønske om en velsignet julehøytid og et rikt nytt år!


Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Det er en utrolig sannhet at den levende Gud er med oss og ble menneske for at vi skal kunne erfare hans kjærlighet.

Takk til alle i Det Norske Baptistsamfunn, menigheter og enkeltpersoner som gjennom året har gitt av sitt liv og vandret sammen med andre for å være «Gud med oss» midt i hverdagen.
Må Gud velsigne oss alle med Hans nærvær både i disse juledager og inn i det nye året.

Med ønske om en fredfyllt jul et Nytt År fyllt med Hans håp og glede.

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

På bildet:
F.v. Informasjonsleder Roger Dahl, misjonsleder Arild Harvik, integrasjonsleder Mette Marie Hebnes, integrasjonspastor Peter Ngaidam, generalsekretær Terje Aadne og økonomileder Håkon Sigland.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Midt i verden med juleevangeliet

Tags: ,

Midt i verden med juleevangeliet


Midt i travle juleforberedelser og julebakst, tradisjoner og familieliv, minner og erfaringer, gleder og savn gjør det godt å stoppe opp å lese to av tekstene fra Johannes og Matteus evangeliet.

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet, og  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

Når jeg leser disse tekstene får det meg til å tenke på en sentral del av visjonen til Det Norske Baptistsamfunn; ”midt i verden med evangeliet”.

Julen er tiden for å feire at Guds kjærlighet ble gjort synlig for alle mennesker gjennom Hans sønn. Det er også en påminnelse om at vi som bekjenner Ham som Herre og frelser er kallet til å synliggjøre Hans nærvær i verden.    Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Da en av våre døtre var fem år så hun et fjernsynsprogram i romjulen om moder Teresa og hennes tjeneste blant fattige i Calcutta. Etter programmet fant hun fram sin mors bibel og sa: Mor, du må fortelle meg mer om Jesus. Ved å se på livet til moder Theresa hadde hun fått innblikk i Guds kjærlighet og godhet.

Profeten Mika sa det slik: Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

Takk til alle dere som hele året gjennom viser Guds nærvær i møte med menneskers behov hvor dere bor og samtidig er et vitnesbyrd for evangeliet gjennom våre menigheter og nye fellesskap.

Midt i verden med juleevangeliet

Med ønske om en gledelig jul og et godt nytt år!

Terje Aadne

Generalsekretær

 

Share

Posted in NyheterComments (0)

Femten nye medlemmer på en måned

Tags: , , , , , ,

Femten nye medlemmer på en måned


I løpet av en snau måned har Gardermoen Kristne Fellesskap hatt gleden av å ønske femten nye medlemmer velkommen.
På palmesøndag ble tolv nye medlemmer ble tatt opp  i menigheten. Tre søndager senere ble ytterligere tre personer til tatt opp som medlemmer.
- Vi føler oss velsignet, sier pastor Terje Aadne i menigheten i en kommentar til nettstedet baptist.no.
Gardermoen Kristne Fellesskap  ble stiftet i 2006. Menigheten har et internasjonalt fokus med tospråklig profil der både engelsk og norsk brukes i menighetslivet. Menigheten har vokst sakte men sikkert fra starten, og rapportere ved siste årsskifte at den hadde 52 medlemmer, derav 24 barn. Femten  nye i løpet av en måned utgjør derfor en betydelig vekst. Mange av de nye medlemmene er innflyttere fra Filippinene.
Menigheten som ledes av Linda og Terje Aadne har fra starten hatt sine samlinger på Jessheim. Terje Aadne ble i 2010 valgt til generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn.
Share

Posted in NyheterComments (0)

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

Tags: ,

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år


Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.

Det er en utrolig sannhet at den levende Gud er med oss og ble menneske for at vi skal kunne erfare hans kjærlighet.

Takk til alle i Det Norske Baptistsamfunn, menigheter og enkeltpersoner som gjennom året har gitt av sitt liv og vandret sammen med andre for å være «Gud med oss» midt i hverdagen.
Må Gud velsigne oss alle med Hans nærvær både i disse juledager og inn i det nye året.

Med ønske om en fredfyllt jul et Nytt År fyllt med Hans håp og glede.

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær

På bildet: F.v. Informasjonsleder Roger Dahl, misjonsleder Arild Harvik, integrasjonsleder Mette Marie Bommen, integrasjonspastor Peter Ngaidam, generalsekretær Terje Aadne og økonomileder Håkon Sigland. Misjonskonsulent Øyvind Hadland var ikke med på bildet.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter

Tags: , , , , ,

Baptistgeneralen ønsker seg nye menigheter


Baptistsamfunnet ønsker å satse på menighetsplanting som en viktig del av nasjonal misjon. Det var Generalsekretær Terje Aadne og Øystein Lode fra hovedstyre som la fram for landsmøte baptistsamfunnets strategi for nasjonal misjon.

Av Carl Peter Vikdal

Målet for 2013 er to nye menigheter og det er  seks nye menigheter i prosess. Det er i dag 95 baptistmenigheter i Norge. Målet var 100 innen 2020, noe som altså er godt innenfor rekkevidden.

Vår urbane satsning heter Home Oslo, og er en husfelleskapsmenighet. Ellers nevnte Aadne også Bykirka i Lillehammer som en annen menighet som er i emninga. Det har de siste åra blitt mange nye Baptistmenigheter i Norge. De aller fleste nye menigheter i Baptistsamfunnet er immigrantmenigheter.  Nå ønsker også Baptistene i Norge å satse på menigheter som retter seg mot nordmenn. Det vil også være en videre satsning på flerkulturelle menigheter, understreker Mette Marie Bommen som er integrasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn.

Baptistsamfunnet vil nå jobbe med et nettverk for menighetsplantere. Ingen skal trenge å stå alene i jobben med å etablere nye menigheter. Derfor kommer det til og bli kurs og utrustning av både veiledere og ledere for menighetsplanting. Dette vil skje gjennom DAWN-Norge som er et tverrkirkelig menighetsplaning nettverk.

Menighetsplanting er en del av strategien for å nå ut med Guds rike i Norge, understreket Aadne som sin oppsummering av debatten.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Flott reise til Kongo

Tags: , ,

Flott reise til Kongo


I Kongo fikk generalsekretær Terje Aadne og hovedstyremedlem Inga Marie Tolås svinget seg i gledesdansen sammen med gode venner.

Sammen med misjonær Gunnar Jan Eines og informasjonsleder Roger Dahl har de besøkt samarbeidskirken i Kongo fra 19. januar til 3. februar.  I løpet av dagene i Kongo fikk kirkesentrene i Buta, Likati, Bondo og Monga besøk. Og delegasjonen fikk etgodt innblikk i menighetslivet, såvel som i det arbeidet kirken driver med prosjekter støttet fra NORAD, såvel som etterarbeidet som gjøres på avsluttende prosjekter.

Aadne og Dahl kom hjem til Norge på morgenen 5. ferbayr, mens Tolås ogEines skal være i Kongo utover i februar måned. Simonette og Alf  Håland er også i Kongo.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år

Tags: ,

Med ønske om en velsignet jul og et godt nytt år


«Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet».

Jeg ønsker dere alle en gledelig jul.
Jeg takker for at vi kan stå sammen om å velsigne hverandre med Hans nærvær og fred i julen, og resten av året.
Derfor ser jeg med forventning frem til å arbeide sammen i året som kommer for å nå nye mennesker med budskapet om en levende Gud som elsker oss så høyt at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Med ønsket om en Velsignet Jul og et Godt Nytt År.

Vennlig Hilsen
Terje Aadne
Generalsekretær
Det Norske Baptistsamfunn

På bildet: F.v. Informasjonsleder Roger Dahl, misjonsleder Arild Harvik, integrasjonsleder Mette Marie Bommen, integrasjonspastor Peter Ngaidam, generalsekretær Terje Aadne og økonomileder Håkon Sigland. Misjonskonsulent Øyvind Hadland var ikke med på bildet.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Norske baptistledere i Israel

Tags: , , , ,

Norske baptistledere i Israel


Generalsekretær Terje Aadne og styreleder Per Øvergaard besøkte siste uken i september Nasaret, for å delta på årsmøtet til European Baptist Federation (EBF).

De kunne rapportere tilbake om engasjement i forhold til å etablere en felles plattform for integrasjon, der våre erfaringer med integrasjonsarbeid vil være viktige erfaringer å ha med seg videre.

På nordisk / baltisk plan er det også på gang et samarbeid, for å styrke kontakten over landegrensen, for å kunne etablere vennskapsrelasjoner mellom menighetene og kirkesamfunnene, og for at de nordiske landene skal kunne være med å gi økonomisk bistand til de baltiske statene.

Norske baptister er engasjert på ulikt nivå innen europeisk baptisme. Per Øvergaard skal delta i en evaluering av Indigenous Mission Project, HåkonSigland er med i styret for International Baptist Theological Seminary i Praha, Jan Sæthre er kasserer for European Baptist Federation, og Arild Harvik er styreleder i European baptist Mission. Jan Sæthre har også ulike engasjement innen Baptist World Alliance.

EBF omfatter 55 baptistsamfunn i Europa, Midtøsten og Sentral-Asia, med over 800.000 medlemmer.

Share

Posted in NyheterComments (0)

Arkiv

BLINK 2013

Arrangementer neste 14 dager

apr
25
fre
16:00 Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole
Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole
apr 25 @ 16:00 – apr 27 @ 15:30
Medietrening for ungdom @ Holtekilen folkehøgskole | Akershus | Norge
Vil du formidle kristent arbeid i media? Holtekilen folkehøgskole inviterer ungdom fra 16 til 20 år på kurs siste helgen i april (25.-27). I løpet [...]
17:00 Hovedstyrets aprilmøte @ Det Norske Baptistsamfunns kontorer
Hovedstyrets aprilmøte @ Det Norske Baptistsamfunns kontorer
apr 25 @ 17:00 – apr 26 @ 21:00
Share

View Calendar

Annonser

Reklame her!