Tag Archive | "Thailand"

Nytt fra lahukyrkja i Thailand

Tags: , , , ,

Nytt fra lahukyrkja i Thailand


Evangelistane hos Lahukirka (TLBC)  har denne sommaren hatt evangeliseringsframstøyt i ein landsby heilt utan kristne.

Av Øyvind Hadland

I løpet av sommaren har teamet satsa i ein landsby kalla Huay Wat. Dette er pionerarbeid som er begynt nå i 2013. Det er ingen kristne i landsbyen, og narkotika og skytevåpen florerar. Evangeliseringskoordinator Norachai sukkar ”hugs å be for oss”. Eit team med bibelskuleelevar besøkar nå Huay Wat to gonger om månaden.

I landsbyen Bang Ban er Evangeliseringsteamet gått saman med distrikt 3 i TLBC og bygd ei kyrkje. Det er stort å sjå at dei lokale tek ansvar både for løna til evangelisten og bygginga. Evangelisten i landsbyen, Ae Hka, pendlar til bibelskulen i Chiang Mai. Der blomstrar han og er nå valt til gruppeleiar i si elevgruppe. Det har òg vore eit helseteam med leger, sjukepleiarar og tolkar i Bang Ban.

I Thailand arbeider evangelistteamet med  evangeliseringskoordinator Norachai Jatae i spissen utrøytteleg vidare.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Sendte ut 30 ungdommer på misjonsteam

Tags: , , , , ,

Sendte ut 30 ungdommer på misjonsteam


Ung baptist sender team til Thailand og Singapore. teamet møttestil trening på BLINK 2013, og reiser til Østen mandag 8. juli.

Av Roger Dahl

Nesten 30 ungdommer og ledere møttes sist onsdag for forberedelser. I tillegg til å være med på BLINK 2013 og ungdomsprogrammet Unite hadde teamet egne samlinger med undervisning og forberedelser.

Den første uken i Asia skal teamet til Nord-Thailand der evangelisering sammen med Lahu-ungdom venter. Dte blir både undervisning på en lokal bibelskole og besøk ute i Lahu-landsbyer. Den siste uken går turen til Singapore og den store verdensungdomskongressen.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Inspirerende med besøk fra Thailand

Tags: , , ,

Inspirerende med besøk fra Thailand


Evangelist Narong og evangelistkoordinator Norachai fra Lahu-kirken i Thailand er på besøk i Norge. 

Av Roger Dahl

De kom til Norge på lørdag, og allerede søndag formiddag var det gudstjeneste i Lillehammer Baptistkirke. Her kunne de to fortelle om menighetsplantingsarbeidet blant Lahu-folket i Thailand. Misjonskonsulent Øyvind Hadland oversetter fra thai til norsk.

Våre venner fra Thailand blir i Norge en uke og reiseruten videre er: Tirsdag 16. i Tistedal, torsdag 18. i Stavanger, fredag 19. på Ålgård og 20.-21. er de i Harstad-regionen.

 

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Øyvind Hadland gleder seg over vekst i arbeidet

Tags: , ,

Øyvind Hadland gleder seg over vekst i arbeidet


Torsdag kveld var Øyvind Hadland samlet med styret i evangeliseringskomiteen til Thailand Lahu Baptist Convention(TLBC). Både de lokale ledere og Øyvind var spent på hvordan arbeidet med menighetsplantninger skulle bli etter at han og Phethsamai flyttet hjem til Norge i 2011.

Av Agnar Sæli

Flere nysatsinger
Øyvind var svært glad og fornøyd etter torsdagens styremøte i evangeliseringskomiteen. På møtet ble det satt av budsjett til å starte arbeid i fem nye landsbyer. To av dem er arbeidet allerede startet i, mens tre menigheter er klar til å støtte tre nye evangelister. Dette betyr at antallet menighetsplantninger øker fra tolv til sytten.

Menigheten i Huay Tat viser vei
Særlig oppløftende var det at menigheten i Huay Tat, som første menighet, fremover tar på seg ansvar for å betale hele lønnen til en evangelist. Tidligere har praksisen vært at TLBC og lokalmenigheter har dekket halvparten hver. Øyvind tror dette vil utfordre andre ressurssterke menigheter til å følge dette eksempelet.

Mer målrettet arbeid
I tillegg til dette ble det bestemt å utarbeide en standardavtale mellom distrikter og TLBC angående avtalelengde og gjensidige forpliktelser som vil avklare om et oppstartet arbeid skal videreføres, avsluttes eller selvstendiggjøres fra evangelisingskomiteens arbeid. I denne forbindelse vil det også utarbeides standard arbeidsavtaler for evangelisters lønn og forpliktelser. Dette tror Øyvind vil føre til større målrettethet og dynamikk i menighetsplantningsarbeidet.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Pastor Agnar Sæli fikk møte Lahu-kirken i Thailand

Tags: , ,

Pastor Agnar Sæli fikk møte Lahu-kirken i Thailand


Agnar Sæli og misjonskonsulent Øyvind Hadland er nå på plass i Thailand der dei skal bidra med undervisning på ei samling for 14 evangelistar, besøke kyrkjeplantingar og leggje planar for team besøk frå NBUF neste sommar.

Av Øyvind Hadland

Den fysste dagen var prega av jet-lag. Men etter ei god natt søvn i Chiang Mair reiste dei til byen Fang tysdag. Onsdag føremiddag underviste generalsekretær Kitichai Sopon-u-amnauy. Akkurat i skrivande stund undervisar Agnar Sæli om dåpen og det nye livet i Kristus. ”Om du døypar nokon, så ikkje stopp når dåpskandidaten er under vann” seiar Agnar til stor latter frå evangelistane og fortsetter ”du må reise dei opp igjen, dei må oppstå til eit nytt liv”.

14 evangelistar har kome saman. Det er fire nye evangelistar sia Øyvind var med sist, som var i fjor haust. Det er stor forskjell på omstendene til evangelistane. For eksempel Ca Ui som har vore i seks år i Sammahkeh, der har dei eit fellesskap på ikring 30 stykkar og eige kyrkjebygg. Så han er på veg ut av evangeliseringsteamet og inn i rolla som pastor i ei sjølvstendig kyrkje. På den andre sida er Da Vi som er heilt ny i gruppa og akkurat har starta arbeid i Keh Noi frå botnen av. Samlinga varar til fredag ettermiddag, etter det skal Agnar og Øyvind vidare og besøka fleire landsbyar fram til tysdag. Då skal Agnar heim.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Samarbeidsreise til Thailand

Tags: ,

Samarbeidsreise til Thailand


Øyvind Hadland og Agnar Sæli skal i september besøke lahu baptistane i Thailand.

Av Øyvind Hadland

23. september reisar misjonskonsulent i DNB Øyvind Hadland saman med Agnar Sæli, pastor i Tistedal Baptistkirke, til Thailand for 2 veker. Reisa er ei vidareføring av samarbeidet mellom Thailand Lahu Baptist Convention og DNB som Øyvind og familien var del av som misjonærar ut fjoråret. Målet med samarbeidet er at kyrkjer skal plantas i områder utan kristne fellesskap gjennom gjensidig inspirasjon og oppmuntring. Våren 2013 kjem to lahu evangelistar på besøk til Noreg.

I Thailand skal dei delta med undervisning på Evangelist Treningsveka ti TLBC. Dei skal òg undervisa om evangelisering på eit distriktsstemne. Den siste veka besøkar dei fleire landsbyar lahu baptistane har kyrkjeplantingar i, blant anna Huay Nam Pai og Pang Poi kor arbeid er påbegynt i 2012.

Agnar er leiar for eit NBUF-team som skal besøka nord-Thailand sommaren 2013 i anledning ein ungdomskonferanse i Singapore. Han vil bruka turen til å bli kjent med nøkkelpersonar og området samt leggja planar for teamet i fellesskap med TLBC.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Seks døpt i Thailand

Tags: , ,

Seks døpt i Thailand


Av Øyvind Hadland

Norachai Jatea, evangeliseringskoordinator i TLBC, fortel at 6 personar vert døypt i landsbyen Huay Ya Say søndag 29. april. Det har vore god vekst i denne kyrkjeplantinga som nå har ikring 25 døypte medlemmar. 17.-20. mai tek Norachai med seg eit team for å undervise dei nye kristne om både det å leva som kristen og det å driva kyrkje.

Fylg med på evangeliseringsarbeidet til TLBC på facebook .

Share

Posted in Fra bladet, NyheterKommentarer av

Deh Vi er ny evangelist blant Lahu-folket i Thailand

Tags: , ,

Deh Vi er ny evangelist blant Lahu-folket i Thailand


Han skal arbeide i landsbyen Keh Tu der det allerede er ei gruppe kristne.

Til nå er det evangelisten Samuel som har arbeidet i tre landsbyer i området. Samuel tar nå ansvar for Ba Si, mens Deh Vi skal arbeide i Keh Tu. Norachai, som er evangelistkoordinator melder om at dåp er nært fårestående. Arbeidet drives av Thailand Lahu Baptist Convention

Følg evangelisering blant Lahu-folket på facebook.

Share

Posted in NyheterKommentarer av

Arkiv

BLINK 2014

Arrangementer neste 14 dager

okt
25
lør
11:00 Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
Regional ledersamling i Drammen @ Drammen Baptistkirke
okt 25 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Buskerud, Vestfold og Østfold. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere[...]
nov
1
lør
11:00 Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
Regional ledersamling i Raufoss @ Raufoss Baptistkirke
nov 1 @ 11:00 – 16:00
Samling for baptistmenighetene i Mjøsdistriktet. Hovedfokus på årets samling vil være fokus på nådegavene sin plass og bruk i menighetene, basert på Naturlig menighetsutviklingsbok «Nådegavenes tre farger.»   Menighetene i midt-Norge invitere til trondheim 5.-6.[...]

View Calendar

Annonser

Reklame her!