Stokkøy Baptistmenighet
7178 Stokkøy. Tlf. 72 53 42 19 / 72 53 43 76

 

Menigheten ble stiftet i 1942. Den teller omkring 19 medlemmer.

Virksomheten er i hovedsak lokalisert til Stokkøy i Åfjord kommune, der kirka ligger i tettstedet Harsvik.

Menigheten samles til søndagsmøter, har søndagsskole og et sanglag.

Knut Nilssen er menighetens forstander.


Oppdatert 13.12.2011 © Det Norske Baptistsamfunn